Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Klik på et funktionsnavn på nedenstående liste for at få detaljeret hjælp til den pågældende funktion.

Funktionsnavn

Type og beskrivelse

Funktionen ARCCOT

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen ARABISK

Matematisk og trigonometrisk:    Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen BASE

Matematisk og trigonometrisk:    Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL

Statistisk:    Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BITOG

Teknisk:    Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT

Teknisk:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER

Teknisk:    Returnerer et 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITRSKIFT

Teknisk:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER

Teknisk:    Returnerer et bitbaseret 'Eksklusivt eller' af to tal

Funktionen LOFT.MAT

Matematisk og trigonometrisk:    Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen KOMBINA

Matematisk og trigonometrisk:   
Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen COT

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COTH

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen CSC

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer cosekanten af en vinkel

Funktionen CSCH

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer den hyperbolske cosekant af en vinkel

Funktionen DAGE

Dato og klokkeslæt:    Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DECIMAL

Matematisk og trigonometrisk:    Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen KODNINGSURL

Web:    Returnerer en URL-kodet streng

Funktionen FILTRERXML

Web:    Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath

Funktionen AFRUND.BUND.MAT

Matematisk og trigonometrisk:    Runder et tal ned til det nærmeste heltal eller til det nærmeste betydende multiplum

Funktionen FORMELTEKST

Opslag og reference:    Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen GAMMA

Statistisk:    Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAUSS

Statistisk:    Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen HVISIT

Logisk:    Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen IMAGCOSH

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT

Teknisk:    Returnerer cotangens af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC

Teknisk:    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC

Teknisk:    Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSINH

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGTAN

Teknisk:    Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen ER.FORMEL

Information:    Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ISOUGE.NR

Dato og klokkeslæt:    Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen MENHED

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen TALVÆRDI

Tekst:    Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen PVARIGHED

Finansiel:    Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

FunktionenPERMUTATIONA

Statistisk:    Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI

Statistisk:    Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen RRI

Finansiel:    Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen SEC

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SECH

Matematisk og trigonometrisk:    Returnerer den hyperbolske sekant af en vinkel

Funktionen ARK

Information:    Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

Funktionen ARK.FLERE

Information:    Returnerer antallet af ark i en reference

Funktionen SKÆRHED.P

Statistisk:    Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen UNICHAR

Tekst:    Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi

Funktionen UNICODE

Tekst:    Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen WEBTJENESTE

Web:    Returnerer data fra en webtjeneste.

Funktionen XELLER

Logisk:    Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×