Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode.

Syntaks

ULIGE.KURS.PÅLYDENDE(afregningsdato;udløbsdato;udstedelsesdato;første_kupon;rente;afkast;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE har følgende argumenter:

 • Afregningsdato Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Udstedelsesdato Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato.

 • Første_kupon Påkrævet. Værdipapirets første kupondato.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente.

 • Afkast    Påkrævet. Værdipapirets årlige afkast.

 • Indløsningskurs Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato, første_kupon og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato eller første_kupon ikke er en gyldig dato, returnerer ULIGE.KURS.PÅLYDENDE #VÆRDI! som fejlværdi.

 • Hvis rente < 0, eller hvis afkast < 0, returnerer ULIGE.KURS.PÅLYDENDE #NUM! som fejlværdi.

 • Hvis basis < 0, eller hvis basis < 0, returnerer ULIGE.KURS.PÅLYDENDE #NUM! som fejlværdi.

 • Nedenstående betingelser for datoen skal være opfyldt, ellers returnerer ULIGE.KURS.PÅLYDENDE #NUM!: som fejlværdi:

  udløbsdato > første_kupon > afregningsdato > udstedelsesdato

 • ULIGE.KURS.PÅLYDENDE beregnes således:

  Ulige kort første kupon:

  Ligning

  hvor:

  • P = antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdato (påløbne dage).

  • DTK = antallet af dage fra afregningsdatoen til næste kupondato.

  • DFK = antallet af dage fra begyndelsen af den ulige første kuponperiode til første kupondato.

  • E = antallet af dage i kuponperioden.

  • N = antallet af kuponudbetalinger mellem afregningsdatoen og indløsningsdatoen. Hvis dette tal indeholder en brøk, rundes det op til det nærmeste hele tal.

   Ulige lang første kupon:

   Ligning

   hvor:

  • Pi = antallet af dage fra begyndelsen af den iende eller sidste kvasi-kuponperiode i ulige periode.

  • DKi = antallet af dage fra dags dato (eller udstedelsesdatoen) til første kvasi-kupon (i = 1) eller antallet af dage i kupon ( i = 2,..., i = AK).

  • DTK = antallet af dage fra afregningsdato til næste kupondato.

  • E = antallet af dage i kuponperioden.

  • N = antallet af kuponudbetalinger mellem den første reelle kupondato og indløsningsdatoen. Hvis dette tal indeholder en brøk, rundes det op til det nærmeste hele tal.

  • AK = antallet af kvasi-kuponperioder i ulige periode. Hvis dette tal indeholder en brøk, rundes det op til det nærmeste hele tal.

  • NLi = hele den iende eller sidste kvasi-kuponperiodes normale længde i dage i ulige periode.

  • Nq = antallet af hele kvasi-kuponperioder mellem afregningsdatoen og første kupon.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse af argument

11-11-2008

Afregningsdato

01-03-2021

Udløbsdato

15-10-2008

Udstedelsesdato

01-03-2009

Første kupondato

7,85 %

Kuponrente

6,25 %

Afkast i procent

DKK 100,00

Indløsningskurs

2

Frekvens er halvårligt

1

Faktisk/faktisk

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ULIGE.KURS.PÅLYDENDE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Kursen pr. DKK 100 pålydende værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første kuponperiode for en obligation med brug af betingelserne i cellerne A2:A10 som argumenter for funktionen.

DKK 113,60

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×