I denne artikel kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om chat i Lync.

Send os feedback, hvis du ikke får svar på dit spørgsmål.

I denne artikel

Hvordan kan jeg gøre lyde for vigtige beskeder om chat mere fremtrædende, så jeg ikke går glip af chatanmodninger?

Som standard afspiller Lync en lyd, når nogen forsøger at komme i kontakt med dig via chat, medmindre du har konfigureret Lync til ikke at vise disse beskeder, når du har valgt Vil ikke forstyrres. Hvis du overser nogle indgående chatanmodninger, f.eks. fordi du bruger flere skærme, eller du har skruet ned for lyden, kan du ændre indstillingerne.

Bemærk!: Lync giver dig også besked om nye chatbeskeder ved at vise en synlig besked i nederste højre hjørne af skærmen.

Du kan prøve følgende for at sikre, at du hører, når du får en vigtig besked om en chatanmodning:

 • Indstil skærmen, således at Lync altid er i forgrunden, når det åbnes. Det gør du ved at klikke på knappen Indstillinger, klikke på Værktøjer og derefter klikke på Altid øverst.

 • Hvis du bruger flere skærme, skal du gøre det til en vane at flytte hovedvinduet i Lync over på den skærm, du arbejder på.

 • Bekræft, at der er skruet op for lyden på højttalerne i computeren og andre lydenheder.

 • Kontrollér, at Lync er konfigureret til at sende lydbeskeder. Det gør du ved at klikke på knappen Indstillinger Ikonet Indstillinger, klikke på Ringetoner og lyde, vælge Afspil lyde i Lync (inklusive ringetoner for indgående opkald og chatbeskeder), og kontrollér, at de øvrige afkrydsningsfelter i panelet ikke er markeret.

  Ændre indstillinger for Lync-beskeder

 • Overvej at vælge en mere karakteristisk eller fremtrædende lyd end standardlyden, som giver besked om indgående meddelelser. Sådan gør du:

 • Klik på knappen Indstillinger, klik på Ringetoner og lyde, klik på knappen Lydindstillinger, og klik derefter på fanen Lyde.

 • Træk i skyderen under Programhændelser til Microsoft Lync 2010-lister.

 • Klik på Indgående chatbesked. I visningen Lyde nederst i vinduet skal der stå COMMUNICATOR_iminvite.

 • Klik nu på rullepilen ud for den, og lyt til nogle af de andre lyde på listen.

 • Når du finder en lyd, du vil bruge til beskeder om indgående chat, skal du trykke på Anvend. I Programhændelser skal der nu stå Indgående chatbesked, og i Lyde skal der stå navnet på den .wav-fil, du har valgt.

 • Klik på OK. Du kan også optage din egen .wav-fil til dette formål og så gennemse for at vælge denne fil som din lyd for besked om chat.

Hvordan deaktiverer jeg lyde for vigtige beskeder om chat?

Du kan slå lyde for vigtige beskeder om chat helt fra, eller du kan indstille Lync til ikke at afspille lydene for indgående chat/telefonopkald, når din tilstedeværelsesstatus er Vil ikke forstyrres, og du kan indstille Lync til kun at give dig besked, hvis vedkommende, der forsøger at kontakte dig, er medlem af din arbejdsgruppe med dette fortrolighedsforhold.

Sådan slår du lyden for vigtige beskeder helt fra:

Klik på knappen Indstillinger i hovedvinduet i Lync, klik på Ringetoner og lyde, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil lyde i Lync (herunder ringetoner for indgående opkald og chatbeskeder).

Sådan foretager du andre ændringer af disse indstillinger:

 • Klik på knappen Indstillinger Ikonet Indstillinger i hovedvinduet i Lync, og klik derefter på Beskeder.

Hvordan kan jeg få besked, så snart en bestemt kontakt bliver tilgængelig?

Højreklik på en kontakt på din liste over kontakter i hovedvinduet i Lync, og klik derefter på Giv besked ved statusændring.

Toppen af siden

Kan jeg deaktivere pop op-meddelelser, der vises, når nogen vil starte en chatsamtale med mig?

Hvis du ikke ønsker at modtage meddelelser om samtaler, skal du angive din tilstedeværelsesstatus til Vil ikke forstyrres. Med denne status får du kun chatbeskeder (og Lync-opkald) fra personer i din arbejdsgruppe. Hvis du ikke vil modtage nogen indgående kommunikation, skal du fjerne alle fra din arbejdsgruppe.

Tip!: Hvis du får en meddelelse om en samtale, som du ikke vil besvare, kan du altid bare klikke på Ignorer i pop op-meddelelsen.

Sådan ændrer du din tilstedeværelsesstatus til Vil ikke forstyrres:

 • Klik på status under dit navn i hovedvinduet i Lync, og klik derefter Vil ikke forstyrres på rullelisten.

Sådan får du vist og kan redigere din arbejdsgruppe:

 1. Klik på fanen Relationer i visningen Kontakter i hovedvinduet i Lync, og se derefter under Arbejdsgruppe.

 2. Gør et af følgende:

  • Højreklik på kontaktposten, peg på Skift fortrolighedsforhold, og klik derefter på en ny relation for at fjerne en person fra din arbejdsgruppe.

  • Hvis du vil tilføje en person til din arbejdsgruppe, så du altid modtager chatbeskeder (og opkald) fra dem, skal du finde personens kontaktpost enten ved at skrive personens navn i søgefeltet eller ved at rulle gennem listen med kontakter, og derefter skal du højreklikke på posten, pege på Skift fortrolighedsforhold og derefter klikke på Arbejdsgruppe.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om de forskellige fortrolighedsforhold i Kontrollere adgang til dine oplysninger om tilstedeværelse i Lync.

Toppen af siden

Kan jeg ændre standarderne for størrelse, farve, indhold eller funktionsmåde for de pop op-chatmeddelelser, jeg modtager?

Nej, chatmeddelelses-vinduet kan ikke ændres på disse måder.

Toppen af siden

Hvor kan jeg finde tidligere chatsamtaler, opkald eller chatanmodninger, som jeg er gået glip af?

Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Lync som standard alle indgående og udgående samtaler i mappen Samtaleoversigt i Outlook, så du kan gennemse tidligere samtaler.

Sådan får du vist en liste med den seneste Lync-samtaler:

 • Klik på fanen Samtaler over søgefeltet i hovedvinduet i Lync.

Sådan ser du hele historikken for Lync-samtaler:

 • Klik på linket Vis mere i Outlook nederst i vinduet.

Hvis du vil begynde at gemme samtaler (hvis standarden er blevet ændret), skal du se de næste spørgsmål og svar.

Toppen af siden

Hvordan gemmer jeg eller stopper med at gemme tidligere chatsamtaler?

Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Lync som standard chatsamtaler og optager alle telefonopkald. Hvis standardindstillingen er blevet ændret, kan du begynde at gemme samtaler igen ved at gøre følgende:

Vigtigt!: Du kan kun gemme samtaler, hvis du bruger en af de nyeste versioner af Outlook og Exchange.

 1. Kontrollér, at du bruger Outlook 2013 eller Outlook 2010 (ved at klikke på knappen Start i Windows > Alle programmer > Microsoft Office, hvor du kan se Outlook-versionsnummeret).

 2. Klik på knappen Indstillinger i hovedvinduet i Lync Ikonet Indstillinger, og klik derefter på Personlig.

 3. Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Gem chatsamtaler i mappen Samtaleoversigt afhængigt af, hvad du vil gøre, under Personal information manager i Personlige indstillinger, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Kan jeg vælge, hvilke chatsamtaler jeg vil gemme?

Nej. Indstillingen til lagring af samtaler (findes i vinduet Personlige indstillinger) er enten slået til eller fra.

Hvordan kan jeg sende en chatsamtale via mail?

Hvis du bruger Outlook og Exchange, gemmer Lync automatisk chatsamtaler. Du kan sende en tidligere chatsamtale til nogen i en mail ved at gøre følgende:

Vigtigt!: Du kan kun gemme samtaler, hvis du bruger en af de nyeste versioner af Outlook og Exchange.

 1. I navigationsruden i Outlook skal du klikke på mappen Samtaleoversigt.

 2. Klik på den samtale, du vil sende, og klik derefter på Svar, Svar til alle eller Videresend afhængigt af, hvad du vil foretage dig. Hvis du klikker på Videresend, skal du skrive mailadresserne for de personer, du vil sende chatsamtalen til, i feltet Til.

 3. (Valgfrit) Skriv en meddelelse.

 4. Klik på Send.

Toppen af siden

Hvilke typer oplysninger kan jeg kopiere og sætte ind i en chatsamtale?

Du kan kopiere og indsætte tekst, tabeller og links fra andre Microsoft Office-produkter direkte i en chatsamtale i Lync. Du kan også kopiere og indsætte både filer og billeder, f.eks. fotos, skærmbilleder osv. Hvis du vil sende et billede, skal du blot markere og kopiere billedet (ved hjælp af Paint, klippeværktøjet i Tilbehør i Windows, eller et grafikprogram), placere markøren i din chatmeddelelse der, hvor du vil tilføje grafik, højreklikke og vælge Indsæt.

Bemærkninger!: Hvis du ikke kan dele ikke-gemte billeder, står du enten i en chatsamtale med mere end én anden person, eller også har du ikke de seneste opdateringer til Lync. Gør et af følgende:

 • I gruppechatsamtaler kan du dele et billede ved: a) at gemme det, klikke på præsentationsikonet (skærm) > Vedhæftede filer tab > Indsætte filer (et ikon sendes til filen, som modtageren overfører til sin computer til gennemsyn), eller b) at kopiere den, klikke på præsentationsikonet (skærm) > Whiteboard og indsætte det.

 • Hvis du skal bruge de seneste opdateringer, skal du kontrollere Windows Update eller kontakte Arbejdspladsens tekniske support for at finde ud af, hvornår du bliver opdateret.Hvis du skal vente, kan du dele billedet ved at kopiere det, klikke på præsentationsikonet (skærm) > Whiteboard og derefter indsætte det.

Toppen af siden

Kan jeg bruge stavekontrol i mine chatsamtaler i Lync?

Ja. Lync kontrollerer automatisk stavning i dine chatbeskeder. Ord, som du har føjet til din standardordbog i Office, markeres ikke som stavefejl.

Hvis du vil deaktivere stavekontrol i Lync, skal du klikke på knappen Indstillinger Ikonet Indstillinger og derefter klikke på Generelt og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol.

Toppen af siden

Kan jeg tilføje brugerdefinerede humørikoner i mine chatsamtaler i Lync?

Nej, det kan du ikke. Men der er 80 humørikoner at vælge mellem i Lync. Hvis du vil se dem, skal du klikke på ikonet for humørikoner til højre for tekstområdet i samtalevinduet.

Toppen af siden

Hvordan ændrer jeg skrifttype i en chatsamtale?

Sådan ændrer du skrifttype, typografi, størrelse eller farve i en chatbesked:

 • Skriv din besked, markér den tekst, du vil ændre, klik på knappen Skrifttype i området til redigering af chatbeskeder, og foretag derefter dine valg i vinduet Skrifttype.

Sådan ændrer du standardindstillingerne for skrifttyperne for alle de chatbeskeder, du sender:

 • Klik på knappen Indstillinger Ikonet Indstillinger i hovedvinduet i Lync, klik på Generelt, klik på Skift skrifttype, og vælg derefter de indstillinger for skrifttype, skrifttypografi, skriftstørrelse og skriftfarve, der skal bruges som standard. Klik derefter på OK. De valgte indstillinger anvendes kun på de meddelelser du sender – ikke på dem, du modtager.


Hvis du også vil ændre standardindstillingerne for skrifttyper i indgående chatsamtaler (f.eks. for at forbedre læsbarheden):

 • Klik på knappen Indstillinger i hovedvinduet i Lync, klik på Generelt, klik på Skift skrifttype, og vælg derefter de indstillinger for skrifttype, skrifttypetypografi, skriftstørrelse og skriftfarve, du vil bruge som standard. Markér derefter afkrydsningsfeltet Anvend indstillinger på indgående meddelelser, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Kan jeg tilbagekalde (blokere leveringen af) en chatbesked?

Nej, en chatbesked kan ikke tilbagekaldes, når først du har trykket på Enter for at sende den.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg deling, lyd eller video i en chatsamtale?

Brug knapperne nederst i samtalevinduet for at bruge tale, video eller delt indhold i chatsamtalen.

Hvis du vil lave chatsamtalen om til et taleopkald, skal du klikke på opkaldsikonet (telefonen) nederst i samtalevinduet, klikke på den relevante indstilling og derefter klikke på Ring. Du kan finde flere oplysninger i Brug af lyd i et Lync-møde.

Hvis du vil tilføje video, skal du klikke på videoikonet (kameraet) og derefter klikke på Slå mit kamera til. Du kan finde flere oplysninger i Brug af video i et Lync-møde.

Hvis du vil dele dit skrivebord, et program, en PowerPoint-præsentation, whiteboard, afstemninger, noter eller vedhæftede filer, skal du pege på præsentationsikonet (skærm) og klikke på den relevante indstilling under fanen Præsenter. Du kan finde flere oplysninger i Dele skrivebordet eller et program i Lync.

Bemærk!: Videoopkald, deling og telefonmøder understøttes ikke med Skype-kontakter. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje en ekstern kontakt i Lync.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×