Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Vigtigt!: "Delte projektmapper" er en ældre funktion, som gør det muligt for flere personer at samarbejde om en projektmappe. Denne funktion har mange begrænsninger og er blevet erstattet af samtidig redigering. Samtidig redigering i Excel er tilgængelig i Microsoft 365 Apps Excel-skrivebordsklient og Excel til internettet for Microsoft 365-abonnenter.

Køb eller prøv Microsoft 365

Aktivering af funktionen Delt projektmappe

 1. Du skal være sikker på, at du vil bruge denne metode, før du fortsætter. Delte projektmapper har begrænsninger, og en af dem er især manglende mulighed for at redigere ved hjælp af Excel til internettet. Derfor anbefaler vi kraftigt samtidig redigering, som er erstatningen for Delte projektmapper.

 2. Opret en ny projektmappe, eller åbn en eksisterende projektmappe. Placer den derefter på en netværksplacering. Placer den f.eks. på en placering som f.eks. \\server_name\folder_name. Du må ikke placere filen på OneDrive eller SharePoint. Hvis du foretrækker at placere filen på disse placeringer, skal du i stedet bruge samtidig redigering af projektmappen.

 3. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

  Bemærk, at i nyere versioner af Excel er knappen Del projektmappe blevet skjult. Gør følgende for at få den vist.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer... på fanen Redigering.

 5. Markér de indstillinger, du vil bruge til at spore og opdatere ændringer, under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.

 6. Hvis dette er en ny projektmappe, skal du skrive et navn i feltet Filnavn. Eller, hvis dette er en eksisterende projektmappe, skal du klikke på OK for at gemme projektmappen.

 7. Hvis projektmappen indeholder links til andre projektmapper eller dokumenter, skal du kontrollere links og opdatere eventuelle links, der er brudt.

 8. Klik på Filer > Gem.

 9. Når du er færdig, vises - delt øverst i Excel-vinduet ud for filnavnet.

Flere oplysninger

Vær opmærksom på, at Delte projektmapper er en ældre delingsmetode. Derfor understøttes mange elementer og handlinger ikke, når denne metode anvendes. Tabellen nedenfor er kun en delvis liste over funktioner, der ikke understøttes.

Ikke-understøttede elementer:

Ikke-understøttede handlinger:

Oprettelse eller indsættelse af tabeller

Indsættelse eller sletning af celleblokke

Tilføjelse eller ændring af betingede formater

Sletning af regneark

Tilføjelse eller ændring af datavalideringen

Fletning af celler eller opdeling af flettede celler

Oprettelse eller ændring af diagrammer eller pivotdiagramrapporter

Sortering eller filtrering efter format

Indsættelse eller ændring af billeder eller andre objekter

Brug af tegneværktøjer

Indsættelse eller ændring af hyperlinks

Tildeling, ændring eller fjernelse af adgangskoder

Oprettelse, ændring eller visning af scenarier

Beskyttelse eller fjernelse af beskyttelse af regneark eller projektmappen

Indsættelse af automatiske subtotaler

Gruppering af data eller disposition

Oprettelse af datatabeller

Skrivning, optagelse, ændring, visning eller tildeling af makroer

Oprettelse eller ændring af Pivottabelrapporter

Ændring eller sletning af matrixformler

Oprettelse eller anvendelse af udsnitsværktøjer

Tilføjelse, omdøbning eller sletning af XML-tilknytninger

Oprettelse eller ændring af minidiagrammer

Tilknytning af celler til XML-elementer

Tilføjelse eller ændring af dialogark i Microsoft Excel 4

Brug af opgaveruden XML-kilde, værktøjslinjen XML eller XML-kommandoer i menuen Data

Brug af en dataformular til at tilføje nye data

Tilføje kommentartråde

Redigering eller sletning af kommentartråde

Før du afbryder brugernes forbindelse, skal du kontrollere, at de har færdiggjort deres arbejde i projektmappen. Hvis du fjerner aktive brugere, vil det arbejde, som disse brugere ikke har gemt, gå tabt.

 1. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

  Bemærk, at i nyere versioner af Excel er knappen Del projektmappe blevet skjult. Gør følgende for at få den vist.

 2. Gennemgå navnene på brugerne på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben under fanen Redigering.

 3. Vælg navnet på den bruger, du vil afbryde forbindelsen for, og klik derefter på Fjern bruger. Bemærk venligst, at selvom denne handling afbryder brugerens forbindelse til projektmappen, så forhindrer det ikke brugeren i at redigere projektmappen igen.

 4. Hvis du vil slette alle personlige visningsindstillinger for den bruger, der er fjernet, skal du klikke på Visning > Brugerdefinerede visninger og slette alle andre brugervisninger.

Før du deaktiverer denne funktion, bør du oprette en kopi af ændringsoversigten. Du skal først sørge for, at alle andre brugere har færdiggjort deres arbejde.

 1. Klik på Gennemse > Registrer ændringer > Fremhæv ændringer.

  Bemærk, at i nyere versioner af Excel er knappen Registrer ændringer blevet skjult. Gør følgende for at få den vist.

 2. Markér Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark, og klik derefter på OK.

 5. Nu kan du enten udskrive oversigtsarket, eller du kan kopiere oversigten og sætte den ind i en anden projektmappe.

 1. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

  Bemærk, at i nyere versioner af Excel er knappen Del projektmappe blevet skjult. Gør følgende for at få den vist.

 2. Under fanen Redigering skal du kontrollere, at du er den eneste, der er anført på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer ... Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, skal du først fjerne beskyttelsen af projektmappen. Gør følgende:

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Del projektmappe.

  2. Klik på Fjern beskyttelse af delt projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse .

  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskoden og derefter klikke på OK.

  4. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer... på fanen Redigering.

  6. Klik på Ja, når du bliver spurgt om virkningen på andre brugere.

Aktivering af funktionen Delt projektmappe

 1. Du skal være sikker på, at du vil bruge denne metode, før du fortsætter. Delte projektmapper har begrænsninger, og derfor anbefaler vi stærkt, at du bruger samtidig redigering, som er erstatningen for Delte projektmapper.

 2. Opret en ny projektmappe, eller åbn en eksisterende projektmappe. Placer den derefter på en netværksplacering. Du må ikke placere filen på OneDrive eller SharePoint. Hvis du foretrækker at placere filen på disse placeringer, skal du i stedet bruge samtidig redigering af projektmappen.

 3. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer... på fanen Redigering.

 5. Markér de indstillinger, du vil bruge til at spore og opdatere ændringer, under fanen Avanceret, og klik derefter på OK.

 6. Hvis dette er en ny projektmappe, skal du skrive et navn i feltet Gem som. Eller, hvis dette er en eksisterende projektmappe, skal du klikke på Ok for at gemme projektmappen.

 7. Hvis projektmappen indeholder links til andre projektmapper eller dokumenter, skal du kontrollere links og opdatere eventuelle links, der er brudt.

 8. Klik på Filer > Gem.

 9. Når du er færdig, vises - delt øverst i Excel-vinduet ud for filnavnet.

Flere oplysninger

Vær opmærksom på, at Delte projektmapper er en ældre delingsmetode. Derfor understøttes mange elementer og handlinger ikke, når denne metode anvendes. Tabellen nedenfor er kun en delvis liste over funktioner, der ikke understøttes.

Ikke-understøttede elementer:

Ikke-understøttede handlinger:

Oprettelse eller indsættelse af tabeller

Indsættelse eller sletning af celleblokke

Tilføjelse eller ændring af betingede formater

Sletning af regneark

Tilføjelse eller ændring af datavalideringen

Fletning af celler eller opdeling af flettede celler

Oprettelse eller ændring af diagrammer eller pivotdiagramrapporter

Sortering eller filtrering efter format

Indsættelse eller ændring af billeder eller andre objekter

Brug af tegneværktøjer

Indsættelse eller ændring af hyperlinks

Tildeling, ændring eller fjernelse af adgangskoder

Oprettelse, ændring eller visning af scenarier

Beskyttelse eller fjernelse af beskyttelse af regneark eller projektmappen

Indsættelse af automatiske subtotaler

Gruppering af data eller disposition

Oprettelse af datatabeller

Skrivning, optagelse, ændring, visning eller tildeling af makroer

Oprettelse eller ændring af Pivottabelrapporter

Ændring eller sletning af matrixformler

Oprettelse eller anvendelse af udsnitsværktøjer

Tilføjelse, omdøbning eller sletning af XML-tilknytninger

Oprettelse eller ændring af minidiagrammer

Tilknytning af celler til XML-elementer

Tilføjelse eller ændring af dialogark i Microsoft Excel 4

Brug af opgaveruden XML-kilde, værktøjslinjen XML eller XML-kommandoer i menuen Data

Import, opdatering og eksport af XML-data

Brug af en dataformular til at tilføje nye data

Før du afbryder brugernes forbindelse, skal du kontrollere, at de har færdiggjort deres arbejde i projektmappen. Hvis du fjerner aktive brugere, vil det arbejde, som disse brugere ikke har gemt, gå tabt.

 1. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

 2. Gennemgå navnene på brugerne på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben under fanen Redigering.

 3. Vælg navnet på den bruger, du vil afbryde forbindelsen for, og klik derefter på Fjern bruger. Bemærk venligst, at selvom denne handling afbryder brugerens forbindelse til projektmappen, så forhindrer det ikke brugeren i at redigere projektmappen igen.

 4. Hvis du vil slette alle personlige visningsindstillinger for den bruger, der er fjernet, skal du klikke på Visning > Brugerdefinerede visninger og slette alle andre brugervisninger.

Før du deaktiverer denne funktion, bør du oprette en kopi af ændringsoversigten. Du skal først sørge for, at alle andre brugere har færdiggjort deres arbejde.

 1. Klik på Gennemse > Registrer ændringer > Fremhæv ændringer.

 2. Markér Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark, og klik derefter på OK.

 5. Nu kan du enten udskrive oversigtsarket, eller du kan kopiere oversigten og sætte den ind i en anden projektmappe.

 1. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

 2. Under fanen Redigering skal du kontrollere, at du er den eneste, der er anført på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer ... Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, skal du først fjerne beskyttelsen af projektmappen. Gør følgende:

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Del projektmappe.

  2. Klik på Beskyt projektmappe på fanen Gennemse.

  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskoden og derefter klikke på Ok.

  4. Del projektmappe på fanen Gennemse.

  5. På fanen Redigering skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer ....

Før du deaktiverer denne funktion, bør du oprette en kopi af ændringsoversigten. Du skal først sørge for, at alle andre brugere har færdiggjort deres arbejde.

 1. Klik på Gennemse > Registrer ændringer > Fremhæv ændringer.

 2. Markér Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark, og klik derefter på OK.

 5. Nu kan du enten udskrive oversigtsarket, eller du kan kopiere oversigten og sætte den ind i en anden projektmappe.

 1. Klik på Gennemse > Del projektmappe.

 2. Under fanen Redigering skal du kontrollere, at du er den eneste, der er anført på listen Hvilke brugere har denne projektmappe åben.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer ... Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, skal du først fjerne beskyttelsen af projektmappen. Gør følgende:

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Del projektmappe.

  2. Klik på Beskyt projektmappe på fanen Gennemse.

  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskoden og derefter klikke på Ok.

  4. Del projektmappe på fanen Gennemse.

  5. På fanen Redigering skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer ....

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×