Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Abonnementsaftalen for Microsoft Teams (gratis) Online er mellem den enhed, du repræsenterer eller, hvis du ikke repræsenterer en enhed i forbindelse med et abonnementskøb eller en fornyelse, dig personligt ("dig" eller "din") og Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "os" eller "vores"). Den består af vilkårene og betingelserne nedenfor, samt Vilkår for onlinetjenester, SLA'erne for og tilbudsdetaljerne for dit abonnement eller din fornyelse (under et, "aftalen"). Den træder i kraft på den dato, hvor vi giver dig bekræftelse for dit abonnement eller den dato, hvor dit abonnement fornyes, alt efter hvad, der er gældende. De vigtigste udtryk er defineret i sektion 8.

 1. Brug af onlinetjenester.

  1. Ret til brug. Vi giver dig ret til at få adgang til og bruge onlinetjenesterne og til at installere og bruge den software, der følger med dit abonnement, som beskrevet nærmere i denne aftale. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

  2. Acceptabel brug. Du må kun bruge produktet i henhold til denne aftale. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilering, adskillelse eller omgå tekniske begrænsninger i produktet undtaget i det omfang gældende lovgivning tillader det trods disse begrænsninger. Du må ikke deaktivere, ændre eller på anden måde forsøge at omgå faktureringsmekanismen, der måler din brug af onlinetjenesterne. Du må ikke udleje, lease, udlåne, videresælge, overføre eller hoste produktet eller nogen del heraf til tredjeparter udover hvad der udtrykkeligt er tilladt i denne aftale eller vilkårene for onlinetjenester.

  3. Slutbrugere. Du styrer adgangen for slutbrugere, og du er ansvarlig for deres brug af produktet i henhold til denne aftale. Du skal f.eks. sikre dig, at slutbrugerne overholder politikken for acceptabel brug.

  4. Kundedata. Du er alene ansvarlig for indholdet af alle kundedata. Du skal sikre og opretholde alle rettigheder vedrørende kundedata, der er nødvendige for at vi kan forsyne dig med onlinetjenesterne uden at komme i konflikt med nogen tredjeparts rettigheder eller på anden måde gøre Microsoft ansvarlig overfor dig eller nogen anden tredjepart. Microsoft har og påtager sig ikke nogen forpligtelser med hensyn til kundedata eller din brug af produktet ud over det, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale eller kræves af gældende lovgivning. Du er også ansvarlig for at give slutbrugerne besked om dine politikker for så vidt angår kundedata og sikre, at behandlingen af kundedata udføres, som det kræves af gældende lovgivning.

  5. Ansvar for dine konti. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af alle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er knyttet til din brug af onlinetjenesterne. Du skal straks give vores kundesupportteam besked om enhver mulighed for misbrug af dine konti eller legitimationsoplysninger eller enhver sikkerhedshændelse i forbindelse med onlinetjenesterne.

  6. Prøveversioner. Vi kan gøre prøveversioner tilgængelige. Prøveversionerne gives "som de er", "med alle fejl" og "som de er tilgængelige" og ekskluderes fra SLA'erne og alle begrænsede garantier, der gives i denne aftale. Prøveversioner er muligvis ikke dækket af kundesupport. Vi kan til enhver tid ændre eller udfase prøveversioner uden varsel. Vi kan også vælge ikke at udgive en prøveversion til generel tilgængelighed.

  7. Administrerede tjenester til Microsoft Azure. Du kan bruge Microsoft Azure-tjenester til at levere en administreret tjenesteløsning forudsat, at (1) du som den eneste har mulighed for at få adgang til, konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenester (2) du i den administrerede tjenesteløsning har administrativ adgang til de(t) virtuelle OSE('er), hvis det er relevant og (3) tredjepart kun har administratoradgang til programmet/programmerne eller de(t) virtuelle OSE('er). Du er ansvarlig for tredjeparters brug af Microsoft Azure-tjenester i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Din klargøring af administrerede tjenester forbliver underlagt følgende begrænsninger (og alle andre begrænsninger i vilkårene for onlinetjenester):

   (i) du må ikke videresælge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenesterne, og

   (ii) du må ikke tillade flere brugere at få direkte eller indirekte adgang til nogen Microsoft Azure-tjenestefunktion, der gøres tilgængelig pr. bruger.

  8. Administrator for Microsoft Teams (gratis). Microsoft Teams (gratis) tilbydes som et begrænset tilbud, som defineret i denne aftale. Hvis du repræsenterer en organisation, eller hvis du er den første bruger, der tilmelder sig Microsoft Teams, og du repræsenterer en gruppe kolleger eller forretningspartnere, er du kunden i denne aftale, og du skal have autoriteten til at indtræde i den. Når du inviterer en person til at bruge Microsoft Teams (gratis), eller når de brugere, du har inviteret, inviterer en ny person, tager du yderligere ansvar for så vidt angår denne persons brug af Microsoft Teams (gratis). Derfor forbliver din klargøring af Microsoft Teams (gratis) underlagt vilkårene for onlinetjenester, herunder ejerskabet og din administration af kundedata. Du kan f.eks. styre behandlingen af kundedata og give Microsoft autorisation til at behandle kundedata foruden instruktioner om behandlingen af kundedata. Dine instruktioner kan omfatte adgang til, styring, brug og sletning af kunde data, og du forbliver ansvarlig under alle forpligtelser i vilkårene for onlinetjenester. Derudover kan du (i) bestyre og administrere din konto og slutbrugeres konti, herunder ændre og fjerne adgang, og (ii) få adgang til og behandle dine og slutbrugeres data, herunder indholdet af kommunikation og filer. Slutbrugerne kan også sende anmodninger om administrative handlinger vedrørende sine konti, f.eks. sletning, adgang og styring af kundedata, klargøring og fjernelse af adgang til produktet, administration af teams og kanaler samt administration af adgangstilladelser. Gennemse vilkårene for onlinetjenester for at få yderligere oplysninger. Enhver administrativ og repræsentativ funktion, der bruges af dig, kan overføres til og gentildeles en anden person. Du accepterer at udføre alle handlinger der med rimelighed forespørges af Microsoft for at facilitere overførslen af administrative funktioner eller repræsentation til en anden person. Dette kan omfatte at give slutbrugerne meddelelser om databrud indenfor 72 timer efter at have hørt om et sikkerhedsbrud vedrørende kundedata. Du accepterer også at sikre, at alle slutbrugere er over 16 år gamle, da Microsoft Teams (gratis) retter sig mod brugere, der er over 16 år gamle. Hvis du vælger at opgradere til et betalt abonnement, vil alle betalingsbetingelserne i denne aftale derefter være gældende. Du skal derudover på opgraderingstidspunktet vælge et enkelt domæne, der er knyttet til organisationen, som skal bruges for alle slutbrugerkonti. Microsoft Teams er et begrænset tilbud og gives til dig, og det kan når som helst ændres, forældes eller udfases af Microsoft af en hvilken som helst grund som beskrevet i sektion 3 i denne aftale. Hvis du f.eks. overskrider sådanne brugsgrænser, som du får besked om fra tid til anden, som beskrevet på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, kan din brug af Microsoft Teams blive suspenderet.

  9. Antagelse af kontrol for administrator. Hvis du bruger en mailadresse, du har fået af en organisation, du har tilknytning til (f.eks. en arbejdsgiver eller skole), til at bestille en onlinetjeneste som enkeltperson, skal du sørge for, at du har tilladelse til at bruge organisationens domæne til at tilmelde dig et abonnement som medlem af den pågældende organisation. Organisationen kan, som ejeren af domænet, der er knyttet til din mailadresse, tage kontrol over og administrere din brug af onlinetjenesterne. I så fald kan din organisations udpegede administrator (din "administrator") (i) styre og administrere din konto, herunder ændre og ophæve din adgang og (ii) få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet af din kommunikation og dine filer. Microsoft kan give dig besked om, at din organisation har taget kontrol over onlinetjenesterne, der er en del af dit abonnement, men Microsoft er ikke forpligtet til at give en sådan besked. Hvis din organisation administrerer din brug af onlinetjenester eller den lejer, der er knyttet til dit-abonnement, skal du rette dine anmodning fra den registrerede og forespørgsler om beskyttelse af personlige oplysninger til din administrator. Hvis din organisation administrerer din brug af onlinetjenester eller en sådan lejer, skal du rette dine anmodning fra den registrerede og forespørgsler om beskyttelse af personlige oplysninger til Microsoft.

  10. Delte katalogdata. Når du bestiller en onlinetjeneste ved hjælp af en mailadresse med et domæne, du har fået af en organisation, du er tilknyttet (f.eks. en arbejdsgiver eller skole), føjer onlinetjenesten dig til en mappe med brugere, der deler det samme maildomæne. Dine mappedata (navn, tilmeldingsdato og mailadresse) kan være synlige for andre brugere af onlinetjenester inden for din organisations maildomæne.

  11. Yderligere software til brug med onlinetjenesterne. Hvis du vil opnå optimal adgang til og brug af bestemte onlinetjenester, kan du installere og bruge bestemt software i forbindelse med din brug af onlinetjenesten, som beskrevet i vilkårene for onlinetjenester. Vi licenserer softwaren til dig – vi sælger den ikke. Beviset på din softwarelicens er (1) denne aftale (2), en hvilken som helst ordrebekræftelse og (3) bevis på betaling. Dine rettigheder til at få adgang til software på en hvilken som helst enhed giver dig ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre af Microsofts immaterielle rettigheder i software eller enheder, der har adgang til den pågældende enhed.

 2. Køb af tjenester

  1. Tilgængelige abonnementstilbud. Portalen tilbyder oplysninger om tilbud for tilgængelige abonnementstilbud, som generelt kan kategoriseres som en eller en kombination af følgende:

   (i) Tilsagnstilbud Du giver på forhånd tilsagn om at løbe en bestemt mængde onlinetjenester til brug i en periode og betaler på forhånd eller periodisk forud for brugen. For så vidt angår Microsoft Azure-tjenester kan yderligere eller anden forbrug (f.eks. brug, der overskrider dit tilsagn) behandles som et forbrugstilbud. Tilsagnsmængder, der ikke bruges i perioden, udløber ved periodens afslutning.

   (ii) Forbrugstilbud (også kaldet Pay-As-You-Go). Du betaler ud fra det faktiske brug i den foregående måned uden forudgående tilsagn. Betalingen sker periodisk og på forhånd.

   (iii) Begrænset udbud. Du får en begrænset mængde onlinetjenester i en begrænset periode uden betaling (f.eks. som et prøveabonnement eller en gratis konto) eller som en del af et andet Microsoft-tilbud (f.eks. MSDN). Bestemmelser i denne aftale med hensyn til priser, annulleringsgebyrer, betaling og opbevaring af data kan ikke anvendes.

  2. Bestilling.

   (i) Når du bestiller eller fornyer et abonnement, accepterer du tilbudsdetajlerne for abonnementet. Medmindre andet er angivet i disse tilbudstjenester, tilbydes onlinetjenesterne "som tilgængelige". De kan aflægge bestillinger for dine associerede virksomheder i henhold til denne aftale og give dine associerede virksomheder administrative rettigheder til at administrere abonnementet, men de associerede virksomheder kan ikke placere ordrer i henhold til denne aftale. Du kan også tildele rettigheder, der er givet under sektion 1.a til en tredjepart til denne tredjeparts brug i din interne forretning. Hvis du giver af associerede virksomheder eller tredjeparter rettigheder med hensyn til softwaren eller dit abonnement, er sådanne associerede virksomheder eller tredjeparter bundet af denne aftale, og du accepterer at være fælles og individuelt ansvarlig for alle sådanne associerede virksomheders og tredjeparters handlinger relateret til deres brug af produkterne.

   (ii) Nogle tilbud kan give dig mulighed for at ændre mængden af onlinetjenester, der bestilles i løbet af en abonnementsperiode. Yderligere mængder onlinetjenester, der føjes til et abonnement, udløber ved dette abonnements afslutning. Hvis du reducerer mængden i løbet af en abonnementsperiode, kan vi opkræve dig et annulleringsgebyr for den reducerede mængde som beskrevet nedenfor i sektion 3.b.

  3. Prisfastsættelse og betaling. Betalingerne er forfaldne og skal foretages i henhold til tilbudsdetaljerne for dit abonnement.

   (i) For tilsagnstilbud kan prisniveauet være baseret på den mængde onlinetjenester, du har bestilt. Nogle tilbud kan tillade dig at ændre mængden af bestilte onlinetjenester i løbet af en periode, og dit prisniveau kan blive justeret i overensstemmelse hermed, men ændringer af prisniveauet vil ikke have tilbagevirkende kraft. I løbet af din abonnementsperiode øges priserne for onlinetjenester ikke med hensyn til dit abonnement, fra disse blev slået op på portalen på det tidspunkt, hvor dit abonnement trådte i kraft eller blev fornyet, bortset fra hvor priserne blev identificeret som midlertidige i tilbudsdetaljerne eller for prøveversioner eller produkter, der ikke er fra Microsoft. Alle priser kan ændres ved begyndelsen af enhver abonnementsfornyelse.

   (ii) For forbrugstilbud kan prisfastsættelsen til enhver tid ændres ved varsel herom.

  4. Fornyelse.

   (i) Når du fornyer dit abonnement, ophører denne aftale, og dit abonnement vil derefter være underlagt vilkårene og betingelserne, der er udstukket på portalen på den dato, dit abonnement fornyes ("fornyelsesvilkårene"). Hvis du ikke accepterer vilkårene for fornyelse, kan du afslå at forny dit abonnement.

   (ii) For tilsagnstilbud kan du vælge at få dit abonnement til at blive automatisk fornyet eller afslutte det ved periodens udløb. Automatisk fornyelse er valgt på forhånd. Du kan til enhver tid i løbet af perioden ændre dit valg. Hvis den eksisterende periode er lægere end en kalendermåned, giver vi dig besked om den automatiske fornyelse før periodens udløb.

   (iii) For forbrugstilbud fornyes dit abonnement automatisk for yderligere perioder på en måned, indtil du afslutter abonnementet.

   (iv) For begrænsede tilbud er fornyelse ikke tilladt.

  5. Berettigelse til akademiske, myndigheds- og nonprofit-versioner. Du accepterer, at du skal overholde de respektive gyldighedskrav, der er angivet på følgende websteder, hvis du køber et akademisk, myndigheds eller nonprofit-tilbud:

   (i) For akademiske tilbud, findes kravene til uddannelsesinstitutioner (herunder administrative kontorer og uddannelsesbestyrelser, offentlige biblioteker og offentlige museer) på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

   (ii) For myndighedstilbud findes kravene på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; og

   (iii) For nonprofit-tilbud findes kravene på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19;

   Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at få bekræftet berettigelsen og suspendere onlinetjenesten, hvis berettigelseskravene ikke overholdes.

  6. Afgifter. Priserne er eksklusive alle afgifter, medmindre andet er angivet på fakturaen som inklusive afgifter. Du skal betale alle gældende meromsætningsafgifter, vare- og tjenesteafgifter, bruttofaktureringsafgifter eller andre transaktionsafgifter eller -gebyrer eller alle juridiske omkostningsinddrivelsesgebyrer eller lignende skyldige beløb i henhold til denne aftale, som vi har tilladelse til at indhente fra dig i henhold til gældende lovgivning. Du vil være ansvarlig for enhver relevant stempelafgift og for alle andre afgifter, du er juridisk forpligtet til at betale, herunder afgifter der opstår som følge af distributionen eller klargøringen af produkter til dine associerede virksomheder. Vi vil være ansvarlige for afgifter baseret på vores nettoindkomst, bruttofaktureringsafgifter opkrævet i stedet for afgifter på indtægter eller profit eller afgifter på vores ejerskab af ejendom.

   Hvis nogen afgifter skal tilbageholdes på dine betalinger til os, kan du trække sådanne afgifter fra det beløb, du skylder os og betale dem til den pågældende beskatningsmyndighed, forudsat at du omgående fremskaffer og leverer en officiel kvittering for disse tilbageholdelser og andre dokumenter vi med rimelighed kan anmode om for at anmode om en fremmed afgiftskredit eller -refusion. Du skal sørge for, at alle afgifter, der tilbageholdes, er minimeret i det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning.

 3. Periode, afslutning og suspendering

  1. Aftalens løbetid og opsigelse. Denne aftale vil forblive gældende indtil udløb, opsigelse eller fornyelse af dit abonnement, hvad end der måtte komme først.

  2. Opsigelse af abonnement. Du kan til enhver tid opsige et abonnement i dets løbetid, men du skal betale alle forfaldne og skyldige beløb, før dets opsigelse træder i kraft.

   (i) Månedligt abonnement. Et abonnement, der har en løbetid på en måned kan når som helst udløbe uden noget annulleringsgebyr.

   (ii) Abonnementer på mere end én måned. Hvis du opsiger et abonnement på Microsoft Azure-tjenester indenfor 30 dage fra datoen, hvor abonnementet trådte i kraft eller blev fornyet, gives ingen refusioner, og du skal betale for de første 30 dages abonnement, men der vil ikke forfalde nogen beløb for den resterende del af det opsagte abonnement. Hvis du afbryder et abonnement på Microsoft Azure-tjenester på et hvilket som helst andet tidspunkt, skal du betale for resten af perioden, og der vil ikke blive givet nogen refusioner.

   (iii) Begrænsede tilbud. Microsoft kan når som helst i løbet af perioden opsige dit abonnement på et begrænset tilbud med omgående virkning og uden varsel.

   (iv) Andre abonnementer. For alle abonnementer gælder det, at hvis du opsiger et abonnement før periodens afslutning, skal du betale et gebyr svarende til en måneds abonnementsgebyr, og du vil modtage en refusion af enhver del af abonnementsgebyret, du har betalt for resten af perioden – dog gives ingen refusioner for delvist ubrugte måneder.

  3. Suspendering. Vi kan suspendere din brug af onlinetjenesterne hvis: (1) det med rimelighed er nødvendigt for at hindre uautoriseret adgang til kundedata; (2) du ikke svarer på en påstand vedrørende angiveligt brud i henhold til sektion 5 inden for et rimeligt tidsrum; (3) du ikke betaler forfaldne beløb i henhold til denne aftale; (4) du ikke overholder politikken for acceptabel brug eller handler i modstrid med andre vilkår i denne aftale; eller (5) for begrænsede tilbud bliver abonnementet inaktivt som følge at, at du ikke tilgår onlinetjenesterne som beskrevet i tilbudsdetaljerne. Hvis en eller flere af disse betingelser opstår:

   (i) For begrænsede tilbud kan vi suspendere din brug af onlinetjenesterne og din konto med omgående virkning og uden varsel.

   (ii) For alle andre abonnementer vil en suspendering gælde for den mindst nødvendige del af onlinetjenesterne og kun være i kraft, når betingelsen eller behovet er til stede. Vi giver besked, før vi suspenderer med undtagelse af hvor vi med rimelighed er nødt til at suspendere omgående. Vi giver mindst 30 dages varsel før vi suspenderer for manglende betaling. Hvis du ikke fuldt ud adresserer grundene til suspenderingen inden for 60 dage, efter vi har suspenderet, kan vi opsige dit abonnement og slette dine kundedata uden nogen opbevaringsperiode. Vi kan også opsige dit abonnement, hvis din brug af onlinetjenester suspenderes mere end to gange inden for en periode på 12 måneder.

 4. Garantier.

  1. Begrænset garanti.

   (i) Onlinetjenester. Vi garanterer at onlinetjenesterne vil overholde betingelserne i SLA'en i perioden. Din eneste afhjælpninger vedrørende brud på denne garanti, er dem, der er udstykket i SLA'en.

   (ii) Software. Vi garanterer i et år fra ibrugtagningsdatoen for softwaren, at den vil yde substantielt som beskrevet i den gældende brugerdokumentation. Hvis softwaren ikke er i overensstemmelse med denne garanti, vil vi, som din eksklusive afhjælpning enten (1) returnere det betalte beløb for softwaren eller (2) reparere eller udskifte softwaren.

  2. Undtagelser til den begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti er underlagt følgende begrænsninger:

   (i) alle implicitte garantier, garantier eller betingelser, der ikke kan fraskrives som følge af lovgivningen vil vare et år fra den begrænsede garantis ikrafttræden;

   (ii) denne begrænsede garanti dækker ikke problemer der skyldes en ulykker, misbrug eller brug af produkterne på en måde, der er i uoverensstemmelse med denne aftale eller vores offentliggjorte dokumentation eller vejledning eller som et resultat af begivenheder, der med rimelighed er uden for vores kontrol;

   (iii) denne begrænsede garanti gælder ikke for problemer, der skyldes manglende overholdelse af minimumsystemkravene; og

   (iv) denne begrænsede garanti gælder ikke for prøveversioner eller begrænsede tilbud.

  3. ANSVARSFRASKRIVELSE. Bortset fra denne garanti giver vi ingen garantier, uanset om disse er udtrykkelige, implicitte, lovpligtige eller på anden vis, herunder garantier for omsættelighed eller egnethed til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelser er gældende med undtagelse af det omfang, hvor gældende lovgivning ikke tillader dem.

 5. Forsvar af krav.

  1. Forsvar.

   (i) Vi vil beskytte dig mod eventuelle krav, der fremsættes af en ikke-associeret tredjepart, om at et produkt krænker den pågældende tredjeparts patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af dennes handelshemmelighed.

   (ii) Du vil beskytte os mod ethvert krav, der fremsættes af en ikke-associeret tredjepart (1) om at nogen som helst kundedata, kundeløsning eller ikke-Microsoft-produkter eller -tjenester, du udbyder, direkte eller indirekte, der ved sin brug af et produkt bryder med tredjepartens patent, ophavsret eller varemærke eller bruger dennes handelshemmelighed uretmæssigt; eller (2) følger af et brud på politikken for acceptabel brug.

  2. Begrænsninger. Vores forpligtelser i sektion 5 a. gælder ikke for et krav eller en pris, som er baseret på: (i) nogen som helst kundeløsning, kundedata, ikke-Microsoft-produkter, ændringer, du laver af produktet eller tjenester eller materialer, du bibringer eller gør tilgængelige som en del af brugen af produktet; (ii) din kombination af produktet med eller erstatningerne baseret på værdien af kundedata eller et ikke-Microsoft-produkt, data eller forretningsproces; (iii) din brug af et Microsoft-varemærke uden vores udtrykkelige, skriftlige samtykke eller din brug af produktet, efter vi beder dig indstille brugen grundet et krav fra en tredjepart; (iv) din videredistribuering af produktet til eller brug til fordel for nogen ikke-associeret tredjepart eller (v) produkter, der er stillet gratis til rådighed.

  3. Afhjælpninger. Hvis vi med rimelighed tror, at et krav i henhold til sektion 5.a.(i). kan gøre det ulovligt for dig at bruge produktet, vil vi forsøge at: (i) få rettigheden til, at du kan fortsætte med at bruge det; eller (ii) tilpasse eller udskifte det med et tilsvarende og funktionelt produkt og give dig besked om at stoppe med at bruge den tidligere version af produktet. Hvis disse muligheder ikke er kommercielt realistiske, kan vi fjerne dine rettigheder til at bruge produktet og derefter refundere alle forskudsbetalinger for ubrugte abonnementsrettigheder.

  4. Forpligtelser. Hver part skal omgående give modparten besked om et krav i henhold til denne sektion. Den part, der søger beskyttelse, skal (i) give modparten fuld kontrol over forsvaret og forliget vedrørende kravet; og (ii) give rimelig hjælp til forsvaret mod kravet. Den part, der yder beskyttelsen vil (1) dække modpartens rimelige udlægsudgifter denne møder i forbindelse med afgivelse af hjælpen og (2) betale beløbet for enhver endelig dom eller forlig, der går denne imod. Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme (eller forlig modparten accepterer) i henhold til sektion 5 træder i stedet for alle almindelige love eller lovpligtig erstatningsret eller tilsvarende rettigheder, og hver part frasiger sig sådanne almindelige love eller lovfæstede rettigheder.

 6. Ansvarsbegrænsning.

  1. Begrænsning. De enkelte parters samlede ansvar for alle krav i henhold til denne aftale er begrænset til direkte erstatninger op til det beløb, der er betalt i henhold til denne aftale for onlinetjenesten i en 12-måneders periode før årsagen til handlingen opstod; forudsat, at en parts samlede ansvar for en onlinetjenesten i intet tilfælde overstiger det betalte beløb for pågældende onlinetjeneste i løbet af abonnementsperioden. For produkter, der er stillet til rådighed uden beregning, er Microsofts ansvar begrænset til 5.000,00 USD.

  2. UNDTAGELSE. Ingen af parterne er ansvarlige for tab af omsætning eller indirekte, særlige eller hændelige skader, følgeskader, sanktionsmæssige eller eksemplariske skader eller skadeserstatninger for tabt fortjeneste, omsætning, afbrydelse af virksomhedens virke eller mistede forretningsoplysninger, selv hvis parten vidste, at det var muligt eller med rimelighed kunne forudses.

  3. Undtagelser til begrænsninger. Begrænsningerne af ansvaret i denne sektion gælder i det størst muligt omfang tilladt af gældende lovgivning, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser i henhold til sektion 5; eller (2) overtrædelse af andres immaterielle rettigheder.

 7. Diverse.

  1. Meddelelser. Meddelelser skal være skriftlige og behandles som leveret på modtagelsesdatoen på adressen, den viste dato på returkvitteringen, mailoverførselsdatoen eller datoen på kurerens eller faxens leveringsbekræftelse. Meddelelser til Microsoft skal sendes til følgende adresse:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Meddelelser til dig blive sendt til den adresse, du angiver som din kontakt til meddelelser på din konto. Microsoft kan sende meddelelser og andre oplysninger til dig via mail eller andre elektroniske metoder.

  2. Licensoverførsler og -tildeling. Du kan ikke tildele denne aftale helt eller delvist eller overføre licenser uden Microsofts samtykke.

  3. Samtykke til partnergebyrer. Når du afgiver en ordre, kan du muligvis få mulighed for at identificere en "registreret partner", der er knyttet til dine abonnementer. Ved at identificere en registreret partner, enten direkte eller ved at autorisere en tredjepart til det, afgiver du samtykke til, at vi betaler gebyrer til den registrerede partner. Gebyrerne er til support før salg og kan også omfatte support efter salg. Gebyrerne er baseret på og stiger med din ordres størrelse. Vores priser for onlinetjenester er de samme, uanset om du identificerer en registreret partner eller ej.

  4. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis nogen del af denne aftale ikke kan håndhæves, forbliver resten fuldt ud gældende.

  5. Fraskrivelse.Manglende håndhævelse af enhver bestemmelse i denne aftale udgør ikke en fraskrivelse.

  6. Intet agentur. Denne aftale opretter ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.

  7. Ingen tredjepartsmodtagere. Der er ingen tredjepartsmodtagere til denne aftale.

  8. Gældende lovgivning og lokalitet. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington uanset dens konflikt med lovprincipper, medmindre (i) du er en statslig myndighed i USA, i hvilket fald denne aftale er underlagt lovgivningen i USA, og (2) hvis du er en statslig eller lokal myndighed i USA, i hvilket fald denne aftale er underlagt lovgivningen i den pågældende stat. Et søgsmål for at håndhæve bestemmelserne i denne aftale skal anlægges i staten Washington. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud i nogen passende jurisdiktion hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder.

  9. Fuldstændig aftale. Denne aftale er hele aftalen med hensyn til dens emne og træder i stedet for alle tidligere eller samtidige meddelelser. I tilfælde af en konflikt mellem nogen dokumenter i denne aftale, der ikke udtrykkeligt er løst i disse dokumenter, vil deres vilkår være styrende i følgende rækkefølge med faldende prioritet: (1) denne Microsoft Online-abonnementsaftale, (2) vilkårene for onlinetjenester, (3) de gældende tilbudsdetaljer, (3), og (4) alle andre dokumenter i denne aftale.

  10. Overlevelse. Vilkårene i sektionerne 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7, og 8 vil fortsat være gældende efter opsigelse eller udløb af denne aftale.

  11. Amerikansk eksportjurisdiktion. Produkterne er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. De skal overholde gældende lovgivning, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) og begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre regeringer.

  12. Force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende ydelse, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, krig, terrorisme (herunder cyberterrorisme), udefra kommende omstændigheder, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser, der foretages af internetudbydere, handlinger eller undladelser, der foretages af retslige eller offentlige myndigheder (herunder vedtagelsen af love eller bestemmelser eller andre myndighedslove, der påvirker leveringen af onlinetjenester)). Denne sektion finder dog ikke anvendelse for vores betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale.

  13. Ordregivende myndighed. Hvis du er en enkeltperson, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, repræsenterer du, at du har den juridiske myndighed til at indgå denne aftale på pågældende enheds vegne. Hvis du angiver en enhed eller bruger en mailadresse opgivet af en enhed, du har tilknytning til (f.eks. en arbejdsgiver) i forbindelse med et abonnementskøb eller en fornyelse, bliver denne enhed behandlet som abonnementsejeren i henseender i forbindelse med denne aftale.

  14. Offentlige kunder. Offentlige kunder bør kontakte Microsoft, før der accepteres. Når du accepterer aftalen, repræsenterer du, at du har overholdt og fortsat vil overholde alle gældende love og myndighedernes fremskaffelseskrav.

 8. Definitioner.

  Enhver reference i denne aftale til "dag" vil være en kalenderdag.

  "Politikken for acceptabel brug" er udstukket i vilkårene for onlinetjenesten.

  "Associeret virksomhed" henviser til enhver juridisk enhed, som en part ejer, der ejer en part, eller som er under fælleseje hos en part. "Ejerskab" betegner i henhold til denne definition kontrol over mere end 50 % af enhed.

  "Forbrugstilbud", "tilsagnstilbud" eller "begrænset udbud"beskriver kategorier af abonnementstilbud og er defineret i sektion 2.

  "Kundedata" er defineret i vilkårene for onlinetjenesten.

  "Kundeløsning" er defineret i vilkårene for onlinetjenesten.

  "Slutbruger" betyder enhver person, du tillader at få adgang til kundedata, der er hostet i onlinetjenesterne eller på anden vis bruger onlinetjenesterne eller nogen anden bruger af en kundeløsning.

  "Administreret tjenesteløsning" betyder en administreret IT-tjeneste, som du stiller til rådighed for en tredjepart og omfatter administrationen af og support til Microsoft Azure-tjenester.

  "Microsoft Azure-tjenester" er defineret i vilkårene for onlinetjenesten.

  "Ikke-Microsoft-produkt" er defineret i vilkårene for onlinetjenesten.

  "Tilbudsoplysninger" betyder prisfastsættelsen og de relaterede vilkår, der er gældende for et abonnementstilbud som offentliggjort i portalen.

  "Onlinetjenester" betyder en af de Microsoft-værtstjenester, du abonnerer på i henhold til denne aftale.

  "Vilkår for onlinetjenester" betyder de vilkår, der gælder for din brug af de produkter, der er tilgængelige på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Vilkårene for onlinetjenester omfatter vilkår der styrer din brug af produkterne der er i tillæg til vilkårene i denne aftale.

  "Prøveversioner" betyder prøveversion, betaversion eller anden version før udgivelse eller funktion i onlinetjenester eller softwaren, der tilbydes af Microsoft for at få kundefeedback.

  "Portal" betyder onlinetjenesternes respektive websteder, der kan findes på https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ eller på et andet websted, vi identificerer.

  "Produkt" betyder enhver onlinetjeneste (inklusive enhver software).

  "SLA" betyder, at de forpligtelser, vi påtager os vedrørende levering og/eller ydelse for en onlinetjeneste, som udgivet på http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ eller på et andet websted, vi identificerer.

  "Software" betyder Microsoft-software vi stiller til rådighed til installation på din enhed som en del af dit abonnement eller til brug med onlinetjenesten for at aktivere en bestemt funktionalitet.

  "Abonnement" betyder tilmelding til onlinetjenester for en defineret periode som angivet på portalen. Du kan købe flere abonnementer, som kan administreres enkeltvis og bliver styret af vilkårene i en separat Microsoft Online-abonnementsaftale.

  "Periode" betyder et abonnements varighed (f.eks. 30 dage eller 12 måneder).

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×