Opret eller tilpas sideskabeloner

En skabelon er et foruddesignet layout, du kan anvende på en ny side for at skabe en grad af ensartethed og spare tid. OneNote leveres med flere indbyggede skabeloner, herunder dekorative sidebaggrunde og opgavelister. Du kan oprette din egen skabelon eller tilpasse en eksisterende.

Du kan bruge OneNote-skabeloner, som de er, ændre dem, som du vil, eller oprette dine egne.

Oprette en ny sideskabelon

 1. På listen over sider i højre side af skærmen skal du vælge Tilføj side.

  Føj flere sider til dine notesbøger.

 2. Vælg Vis > Papirstørrelse.

  Skærmbillede af knappen Papirstørrelse i OneNote 2016.

 3. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 4. Tilføj alt det indhold, du gerne vil have vist i skabelonen.

  Indholdet vil blive vist på alle nye sider, som du opretter ved hjælp af denne skabelon.

 5. Når du er færdig, skal du vælge Gem aktuel side som skabelon nederst i opgaveruden Papirstørrelse.

  Gemme en side som en skabelon

 6. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge din skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tilpasse en sideskabelon

 1. Vælg Indsæt > Sideskabeloner > Sideskabeloner.

  Skærmbillede af knappen Sideskabeloner i OneNote 2016.

 2. Klik på de små pile ud for kategorinavnene i opgaveruden Skabeloner for at udvide dem.

 3. Vælg navnet på den skabelon, du vil tilpasse.

  Skabelonen anvendes på en ny, tom side.

 4. Vælg Vis > Papirstørrelse.

 5. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slet det eksisterende sideindhold, og vælg derefter Gem aktuelle side som skabelon i bunden af opgaveruden Papirstørrelse.

  Gemme en side som en skabelon

 7. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon, og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge den tilpassede skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af sideskabeloner

 • Slå styrelinjerne til (Vis > Styrelinjer) for at gøre det nemmere at justere tekstfelter, billeder og andet indhold i din skabelon. Slå styrelinjerne fra igen, før du gemmer det færdige arbejde, medmindre du vil have dem med i skabelonen.

 • Bruge afsnitstypografier (Hjem > Typografier) til at formatere tekst og overskrifter, så dine typografier er konsekvente.

 • Brug ikke et billede som baggrundsbillede, medmindre det er en vigtig del af skabelonens design. Baggrundsbilleder påvirker filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven i billedet, konverteres til et billede, hvis du mailer siden. Overvej at placere billeder øverst, nederst eller i siderne i stedet for bag tekst.

 • Sørg for, at pladsholderteksten er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen, kan se, hvilke oplysninger hver pladsholder skal indeholde. Eksempelvis kunne et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, blive kaldt "[Firmanavn]".

 • Sørg for, at tabeller og billeder er præcist placeret, og at deres overskrifter holdes adskilt fra den tekst, der skal angives på et senere tidspunkt. Tekstfelter udvider sig, når der kommer indhold i dem, og en side kan hurtigt komme vil at virke overfyldt.

 • Vælg en skriftfarve, der kan ses uden baggrundsfarven, hvis skabelonen udskrives.

 • Placer tekst og objekter inden for sidens udskriftsmargener.

Toppen af siden

Oprette en ny sideskabelon

 1. Klik på Tilføj side for at oprette en ny, tom side.

  Føj flere sider til dine notesbøger.

 2. Klik Vis > papirstørrelse.

  Du kan ændre papirstørrelsen, så den passer til den skabelon, du opretter

 3. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 4. Tilføj alt det indhold, du gerne vil have vist i skabelonen.

  Indholdet vil blive vist på alle nye sider, som du opretter ved hjælp af denne skabelon.

 5. Når du er færdig, skal du klikke på Gem aktuel side som en skabelon nederst på opgaverude.

  Gemme en side som en skabelon

 6. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon og klik på Gem.
   

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge din skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tilpasse en sideskabelon

 1. Klik Indsæt > sideskabeloner > sideskabeloner.

  Få vist de tilgængelige skabeloner i OneNote.

 2. Klik på de små pile ud for kategorinavnene i opgaveruden Skabeloner for at udvide dem.

 3. Klik på navnet på den skabelon, du vil tilpasse.

  Skabelonen anvendes på en ny, tom side.

 4. Klik på Vis på båndet >Papirstørrelse.

 5. Angiv papirstørrelse og udskriftsmargener i opgaveruden Papirstørrelse.

 6. Rediger eller slet det eksisterende sideindhold, og klik derefter på Gem den aktuelle side som en skabelon nederst opgaverude.

  Gemme en side som en skabelon

 7. Giv skabelonen et navn i dialogboksen Gem som skabelon, og klik på Gem.

Bemærk!:  Når du anvender en skabelon på en side, vil du kunne vælge den tilpassede skabelon fra listen Mine skabeloner i opgaveruden Skabeloner.
 

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af sideskabeloner

 • Slå styrelinjerne til (Vis > Styrelinjer) for at gøre det nemmere at justere tekstfelter, billeder og andet indhold i din skabelon. Slå styrelinjerne fra igen, før du gemmer det færdige arbejde, medmindre du vil have dem med i skabelonen.

 • Bruge afsnitstypografier (Hjem > Typografier) til at formatere tekst og overskrifter, så dine typografier er konsekvente.

 • Brug ikke et billede som baggrundsbillede, medmindre det er en vigtig del af skabelonens design. Baggrundsbilleder påvirker filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven i billedet, konverteres til et billede, hvis du mailer siden. Overvej at placere billeder øverst, nederst eller i siderne i stedet for bag tekst.

 • Sørg for, at pladsholderteksten er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen, kan se, hvilke oplysninger hver pladsholder skal indeholde. Eksempelvis kunne et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, blive kaldt "[Firmanavn]".

 • Sørg for, at tabeller og billeder er præcist placeret, og at deres overskrifter holdes adskilt fra den tekst, der skal angives på et senere tidspunkt. Tekstfelter udvider sig, når der kommer indhold i dem, og en side kan hurtigt komme vil at virke overfyldt.

 • Vælg en skriftfarve, der kan ses uden baggrundsfarven, hvis skabelonen udskrives.

 • Placer tekst og objekter inden for sidens udskriftsmargener.

Toppen af siden

I denne artikel

Oprette en skabelon fra en side i OneNote 2010

 1. Opret eller åbn den side, du vil bruge som en sideskabelon.

 2. Klik på den nedadgående pil ud for Ny sidei højre rude, og klik derefter på Sideskabeloner.

 3. Nederst i ruden Skabeloner skal du klikke på Gem aktuel side som en skabelon.

 4. Skriv et navn til sideskabelonen, og klik derefter på Gem.

Når du vil føje en ny side til den aktuelle OneNote-sektion baseret på din gemte sideskabelon, skal du i højre rude klikke på pilen ud for Ny side og derefter klikke på Sideskabeloner. Klik på Mineskabeloner, og klik derefter på navnet på den gemte skabelon.

Toppen af siden

Oprette en skabelon ud fra en OneNote 2010-sektion

 1. Opret eller åbn den sektion, du vil bruge som skabelon.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 3. Klik på Sektionunder Gem aktuel.

 4. Klik på OneNote 2010-sektion (*.one) underVælg format.

 5. Klik på Gem som.

 6. Vælg et navn og en placering, hvor du vil gemme din sektionsskabelon, og klik derefter på Gem.

Når du vil føje en ny sektion til en af dine notesbøger baseret på din gemte sektionsskabelon, skal du finde skabelonen på computeren og dobbeltklikke på den for at åbne den i OneNote. Klik og træk sektionsfanen titel fra øverste venstre hjørne af skærmen over på en af dine notesbøger i venstre side af skærmen for at føje en ny sektion til notesbogen baseret på din sektionsskabelon.

Bemærk!:  Hvis du foretrækker det, kan du også føje sektionen til en notesbog ved at placere en kopi af sektionsskabelonfilen i den mappe på computeren, hvor notesbogen er gemt. Som standard gemmes OneNote-notesbøger på C:\Users\<brugernavn>\OneNote Notebooks\< notesbogens navn>.

Toppen af siden

Oprette en skabelon ud fra en OneNote 2010-notesbog

 1. Opret eller åbn den notesbog, du vil bruge som skabelon.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 3. Klik på Notesbog underGem aktuel.

 4. Klik på OneNote-pakke (*.onepkg)under Vælg format.

 5. Klik på Gem som.

 6. Vælg et navn og en placering, hvor du vil gemme din sektionsskabelon, og klik derefter på Gem.

Når du vil oprette en helt ny notesbog baseret på din gemte notesbogskabelon, skal du finde skabelonen på computeren og dobbeltklikke på den for at åbne den i OneNote. Skriv et navn til din nye notesbog, og vælg en placering, hvor du vil gemme den (som standard gemmes OneNote-notesbøger på C:\Brugere\<brugernavn>\OneNote-notesbøger\<notesbogens navn>), og klik derefter på Opret.

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder ved oprettelse af OneNote 2010-skabeloner

Følgende er nogle tip, som vi anbefaler, at du husker, når du opretter OneNote 2010-skabeloner. Skabeloner bruges som regel igen og igen, så det er en god ide at sikre, at de er designet så effektivt som muligt for at maksimere din brugervenlighed.

 • Vælg klare og entydige farver for hver sektion for at gøre det nemt at skelne mellem dem.

 • Hvis skabelonen er beregnet til udskrivning, skal du huske på, at sidefarver (f.eks. styrelinjer) kun vises, når skabelonen vises på en computer, og ikke når skabelonen udskrives. Sørg for at vælge en skriftfarve, der vil være synlig uden baggrundsfarven, når skabelonen udskrives.

 • Hvis skabelonen er beregnet til udskrivning, skal du kontrollere, at sidemargenerne er mindst 0,4", og at al tekst og alle objekterne er placeret inden for margenerne.

 • Husk, at når du bruger et billede som baggrundsbillede, påvirker det filstørrelsen og kan medføre, at tekst, der placeres oven på billedet, konverteres til et billede, når du sender siden via mail. Vi anbefaler, at du bruger JPEG-filer til billeder og placering af billeder øverst, nederst eller i siderne på en side i stedet for bag tekst, medmindre det er afgørende for dit design.

 • Brug styrelinjer (tryk på Ctrl+Skift+R for at få vist styrelinjer) for at justere tekstfelter, billeder og andet indhold, som du indsætter på dine sider.

 • Når du indsætter pladsholdertekst i dine skabeloner, skal du sørge for, at den er tydelig og nem at identificere, så alle, der bruger skabelonen (herunder dig, hvis du kommer tilbage til den efter lang tid) kan se, hvilke oplysninger hver pladsholder skal indeholde. Når du f.eks. indsætter et tekstfelt, der er beregnet til at indeholde et firmanavn, skal du udfylde tekstfeltet med "[firmanavn]".

 • Hvis du bruger tabeller, billeder og lignende oplysninger, skal du sørge for, at de er tydeligt placeret i forhold til hinanden, og at deres overskrifter er tydeligt adskilt fra tekst, der angives, når skabelonen udfyldes. Husk, at objekter som f.eks. tekstfelter kan udvides, når de er fyldt med rigtigt indhold i stedet for pladsholderindhold.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Anvend en sideskabelon

OneNote indeholder adskillige sideskabeloner, som kan hjælpe dig i gang. fra dekorative baggrunde til funktionelle noter, f.eks. planlægnings- og opgavelister.

Gør følgende:

 1. Peg på Ny i menuen Filer, ogklik derefter på Side fra skabelon.

 2. Klik på opgaverudekategoripå listen under Tilføj en side i skabelonruden, og klik derefter på navnet på den skabelon, du vil bruge. OneNote opretter en ny side i den aktuelle sektion baseret på den valgte skabelon.

Tip!: Hvis du hurtigt vil anvende de senest anvendte skabeloner på en ny side, skal du klikke på pilen ud for knappen Ny side på listen med sidefaner og derefter klikke på navnet på den skabelon, du vil anvende. Klik på Tom skabelon, hvis du vil oprette en ny tom side.

Bemærk!: Mange skabelondesign har sideindhold, der vises bestemte steder. Skabeloner kan derfor kun anvendes på nye sider, der ikke allerede indeholder noter. Hvis du vil bruge en skabelon til noter, du allerede har taget, skal du oprette en ny side ud fra den ønskede skabelon og derefter kopiere dine eksisterende noter til den.

Toppen af siden

Tilpasse en skabelon

Hvis du ikke selv vil oprette en helt ny skabelon, kan du nemt ændre indholdet og udseendet af en eksisterende skabelon og derefter gemme den som en brugerdefineret skabelon.

Gør følgende:

 1. Klik på Skabeloner i menuen Formater.

 2. I skabelonruden opgaverude skaldu klikke på en kategori under Tilføj en side og derefter klikke på navnet på den skabelon, du vil redigere.

 3. Klik på Sideopsætning i menuen Filer,og rediger derefter de opgaverude indstillinger i menuen Sideopsætning.

 4. Rediger alt indhold på siden, så det er den måde, det skal vises på, når der oprettes nye sider baseret på den ændrede skabelon. Du kan også slette eksisterende skabelonindhold, som du ikke vil beholde.

 5. Nederst i sideopsætningsruden skal du klikke opgaverude Gem aktuel side som skabelon.

 6. Skriv et navn i feltet Skabelonnavn i dialogboksen Gem som skabelon.

 7. Hvis du vil anvende denne skabelon på alle nye sider, du føjer til den aktuelle sektion i notesbogen, skal du markere Afkrydsningsfeltet Angiv som standardskabelon for nye sider i det aktuelle sektionsafkrydsningsfelt.

 8. Klik på Gem.

Bemærk!: De skabeloner, du har tilpasset, føjes automatisk til listen Mine skabeloner i opgaverude.

Toppen af siden

Oprette en ny skabelon

Ud over de skabeloner, som OneNote indeholder, kan du formatere en side i notesbogen, som du ønsker, og derefter gemme den som en ny skabelon.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, ogklik derefter på Side.

  Bemærk!: Du kan også oprette en ny side ved at klikke på Ny side over sidefanerne.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer,og angiv derefter de opgaverude indstillinger i menuen Sideopsætning.

 3. Føj eventuelt indhold til den side, der skal vises, når der oprettes nye sider ud fra den brugerdefinerede skabelon.

  Hvis du f.eks. opretter en skabelon til mødenoter, kan du tilføje en sektion med dagsorden og overskrifter for mødets dato og klokkeslæt.

 4. Nederst i sideopsætningsruden skal opgaverude klikke på Gem den aktuelle side som en skabelon.

 5. Skriv et navn i feltet Skabelonnavn i dialogboksen Gem som skabelon.

 6. Hvis du vil anvende denne skabelon på alle nye sider, du føjer til den aktuelle sektion i notesbogen, skal du markere Afkrydsningsfeltet Angiv som standardskabelon for nye sider i det aktuelle sektionsafkrydsningsfelt.

 7. Klik på Gem.

Bemærk!: De skabeloner, du opretter, føjes automatisk til listen Mine skabeloner i opgaverude.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×