Administrer aftaler, planer, budgetter, det er nemt med Microsoft 365.

Opret en husplan

Brug skabelonen Husplan i Microsoft Visio til at tegne nye husplaner eller ombygningsplaner, eksperimentere med nye køkken- og møbelarrangementer eller tegne planer for at føje et nyt rum til dit hjem.

"Boligplan, der viser opholdsrum, soveværelse, badeværelse og køkken"

Opret en husplan

 1. På fanen Filer skal du klikke på Ny og derefter på Husplan.

 2. Vælg mellem Metriske enheder og Amerikanske enheder, og klik på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Opret den grundlæggende udvendige vægstruktur på én af følgende måder:

  Brug rumfigurer.

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra stencilen Vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  Brug vægfigurer.

  1. Træk ydervægsfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Du kan forbinde vægge ved at trække et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 4. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurerne over på tegningssiden ved at placere dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Du kan forbinde vægge ved at trække et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 5. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra Bygningskerne over på tegningssiden.

 6. Tilføj døre og vinduer.

  1. Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

   Døre og vinduer roterer automatisk for at tilpasse sig den væg, de klæbes fast på. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

 7. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

  Tilføj elektriske symboler.

  1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer.

  2. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt , hvilket angiver, at symbolet er fastklæbet på væggen. Vægarmaturer drejes automatisk til justering med væggen og fastklæbning på væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

  Føj dimensionslinjer til vægge.

  1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

  2. Flyt dimensionslinjerne og dimensionsteksten ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

   Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

  3. Hvis du har føjet en målangivelse til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere målangivelsesfiguren, skrive den ønskede dimension og derefter klikke uden for dimensionsfiguren.

Toppen af siden

Indsæt en CAD-husplan

 1. På fanen Filer skal du klikke på Ny og derefter på Husplan.

 2. Vælg mellem Metriske enheder og Amerikanske enheder, og klik på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Klik på CAD-tegning under fanen Indsæt.

 4. Find CAD-filen, og klik på Åbn.

 5. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Toppen af siden

Kopiér en eksisterende Visio-husplan til en ny tegning.

 1. På fanen Filer skal du klikke på Ny og derefter på Husplan.

 2. Vælg mellem Metriske enheder og Amerikanske enheder, og klik på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 4. På fanen Design skal du klikke på Sideopsætning og så klikke på fanen Målestoksforhold. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 5. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter på fanen Hjem klikke på Kopiér.

 6. Skift til den nye tegning, gå til fanen Hjem, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Toppen af siden

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Opret en husplan

 1. På fanen Filer skal du pege på Ny og under Skabelonkategorier klikke på Kort og plantegninger.

 2. Klik på Husplan, vælg Metriske enheder eller Amerikanske enheder, og klik så på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Opret den grundlæggende udvendige vægstruktur på én af følgende måder:

  Brug rumfigurer.

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra stencilen Vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  Brug vægfigurer.

  1. Træk ydervægsfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Du kan forbinde vægge ved at trække et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 4. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurerne over på tegningssiden ved at placere dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Du kan forbinde vægge ved at trække et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 5. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra Bygningskerne over på tegningssiden.

 6. Tilføj døre og vinduer.

  1. Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

   Døre og vinduer roterer automatisk for at tilpasse sig den væg, de klæbes fast på. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

 7. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

  Tilføj elektriske symboler.

  1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer.

  2. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt , hvilket angiver, at symbolet er fastklæbet på væggen. Vægarmaturer drejes automatisk til justering med væggen og fastklæbning på væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

  Føj dimensionslinjer til vægge.

  1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

  2. Flyt dimensionslinjerne og dimensionsteksten ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

   Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

  3. Hvis du har føjet en målangivelse til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere målangivelsesfiguren, skrive den ønskede dimension og derefter klikke uden for dimensionsfiguren.

Toppen af siden

Indsæt en CAD-husplan

 1. På fanen Filer skal du pege på Ny, og så under Skabelonkategorier klikke på Kort og plantegninger.

 2. Klik på Husplan, vælg Metriske enheder eller Amerikanske enheder, og klik så på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Klik på CAD-tegning under fanen Indsæt.

 4. Find CAD-filen, og klik på Åbn.

 5. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Toppen af siden

Kopiér en eksisterende Visio-husplan til en ny tegning.

 1. På fanen Filer skal du pege på Ny, og så under Skabelonkategorier klikke på Kort og plantegninger.

 2. Klik på Husplan, vælg Metriske enheder eller Amerikanske enheder, og klik så på Opret.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 3. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 4. På fanen Design skal du klikke på Sideopsætning og så klikke på fanen Målestoksforhold. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 5. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter på fanen Hjem klikke på Kopiér.

 6. Skift til den nye tegning, gå til fanen Hjem, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Toppen af siden

Opret en husplan

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Kort og plantegninger og derefter klikke på Husplan.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 2. Opret den grundlæggende udvendige vægstruktur på én af følgende måder:

  Brug rumfigurer.

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra stencilen Vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  Brug vægfigurer.

  1. Træk ydervægsfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 3. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurerne over på tegningssiden ved at placere dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 4. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra Bygningskerne over på tegningssiden.

 5. Tilføj døre og vinduer.

  1. Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

   Døre og vinduer roterer automatisk for at tilpasse sig den væg, de klæbes fast på. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

 6. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

  Tilføj elektriske symboler.

  1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer.

  2. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt , hvilket angiver, at symbolet er fastklæbet på væggen. Vægarmaturer drejes automatisk til justering med væggen og fastklæbning på væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

  Føj dimensionslinjer til vægge.

  1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

  2. Flyt dimensionslinjerne og dimensionsteksten ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

   Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

  3. Hvis du har føjet en målangivelse til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere målangivelsesfiguren, skrive den ønskede dimension og derefter klikke uden for dimensionsfiguren.

Toppen af siden

Indsæt en CAD-husplan

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Kort og plantegninger og derefter klikke på Husplan.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 2. I menuen Indsæt skal du klikke på CAD-tegning.

 3. Under Filer af type skal du vælge AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf). Find CAD-filen, og klik på Åbn.

 4. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Toppen af siden

Kopiér en eksisterende Visio-husplan til en ny tegning.

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Kort og plantegninger og derefter klikke på Husplan.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 2. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 3. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Skala. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 4. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter i menuen Rediger klikke på Kopiér.

 5. Skift til den nye tegning, og gå så til fanen Rediger, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×