Hvis du vil oprette en grafisk repræsentation af en række hændelser, f.eks. milepæle i et projekt eller de vigtigste begivenheder i en persons liv, kan du bruge en tidslinje med SmartArt-grafik. After you create the timeline, you can add more dates, move dates, change layouts and colors, and apply different styles.

Eksempel på Grundlæggende tidslinje

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt.

  Klik på SmartArt

 2. In the Choose a SmartArt Graphic gallery, click Process, and then double-click a timeline layout.

  Tip!:  There are two timeline SmartArt graphics: Basic timeline and Circle Accent Timeline, but you can also use almost any process-related SmartArt graphic.

  Tidslinjer med SmartArt-grafik

 3. Click [Text], and then type or paste your text in the SmartArt graphic.

  Bemærk!: You can also open the Text Pane and type your text there. If you do not see the Text Pane, on the SmartArt ToolsDesign tab, click Text Pane.

 1. Klik på en figur på tidslinjen.

  Klik på det sidste datopunkt

 2. On the SmartArt ToolsDesign tab, do one of the following:

  • To add an earlier date, click Add Shape, and then click Add Shape Before.

  • To add a later date, click Add Shape, and then click Add Shape After.


   Klik på Tilføj figur under fanen Design.

 3. In the new date box, type the date that you want.

 1. On the timeline, click the date you want to move.

  Markér datoen på tidslinjen

 2. On the SmartArt ToolsDesign tab, do one of the following:

  • To move a date sooner than the selected date, click Move Up.

 3. To move a date later than the selected date, click Move Down.

Flyt dato op eller ned

 1. Click the SmartArt graphic timeline.

 2. Klik på Mere igruppen Layout under fanen SmartArt-værktøjer - Design, og klik på Knappen Mere .

  Klik for at se flere layout

  Bemærk!:  To view only the timeline and process-related layouts, at the bottom of the layouts list, click More Layouts, and then click Process.

 3. Vælg en tidslinje- eller procesrelateret SmartArt-grafik som f.eks. følgende:

  • Klik på Markeringsproces for at få vist fremskridt på tidslinjen.

   Markeringsproces

  • Klik Kontinuerlig billedliste for at oprette en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

 1. Click the SmartArt graphic timeline.

 2. On the SmartArt ToolsDesign tab, click Change Colors.

  Ændre tidslinjens farver

  Bemærk!:  If you don't see the SmartArt ToolsDesign tab, make sure you’ve selected the timeline.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Place your pointer over any combination to see a preview of how the colors look in your timeline.

A SmartArt style applies a combination of effects, such as line style, bevel, or 3-D perspective, in one click, to give your timeline a professionally polished look.

 1. Klik på tidslinjen.

 2. On the SmartArt ToolsDesign tab, click the style you want.

  Vælg en ny typografi

  Tip!: Hvis du vil have flere typografier, Knappen Meredu klikke på Flere typografier i nederste højre hjørne af feltet Typografier.

Se også

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Gruppen Figurer under fanen Indsæt.

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på et tidslinjelayout (f.eks. Grundlæggende tidslinje).

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en post i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede poster.

Andre tidslinjeopgaver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en post til.

 2. Klik på den eksisterende post, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye post.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte en post efter den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en post før den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur før.

Hvis du vil slette en post fra tidslinjen, skal du gøre et af følgende:

 • I SmartArt-grafikken skal du markere teksten for tekstfeltet for den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

 • I ruden Tekst skal du markere hele teksten for den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

  Bemærkninger!: 

  • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

   1. På figurens niveau skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en ny figur.

   2. Tryk på Enter, og skriv den ønskede tekst i den nye figur.

 1. Markér det element i tekstruden, som du vil flytte.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte posten til en tidligere dato, skal du klikke på Flyt op under i gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-værktøjerDesign.

  • Hvis du vil flytte posten til en senere dato, skal du klikke på Flyt ned under gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-værktøjerDesign.
   Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

   Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Højreklik på den tidslinje, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Proces, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil have en simpel men effektiv tidslinje, skal du klikke på Grundlæggende tidslinje.

   Grundlæggende tidslinje

  • Hvis du vil vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, skal du klikke på Markeringsproces.

   Markeringsproces

  • Klik på Kontinuerlig billedliste for at illustrere en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt vil give din SmartArt-grafik et professionelt og flot udseende, kan du ændre farverne eller anvende en typografi på tidslinjen. Du kan tilføje effekter, såsom skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Ved Microsoft PowerPoint 2010du også animere tidslinjen.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på posterne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Skift farven på din SmartArt-grafik.

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den post, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på postens kant, skal du klikke på Stregfarve,klikke på farve Knapfladeog derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for postens kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Højreklik på kanten af en post, og klik derefter på Formatér figur.

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 4. Klik Knapflade, og klik derefter på den ønskede farve.

Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-perspektiv, som du kan anvende på posterne i SmartArt-grafikken for at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier på fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere.

Bemærk!: Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

Se også

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på et tidslinjelayout (f.eks. Grundlæggende tidslinje).

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en post i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede poster.

Andre tidslinjeopgaver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en post til.

 2. Klik på den eksisterende post, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye post.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføj en figur

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte en post efter den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en post før den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur før.

Hvis du vil slette en post fra tidslinjen, skal du klikke på den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Bemærkninger!: 

 • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

  1. På figurens niveau skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en ny figur.

  2. Tryk på Enter, og skriv den ønskede tekst i den nye figur.

  3. Du kan tilføje en assistentboks ved at trykke på Enter, mens en assistentboks er markeret i tekstruden.

 • Hvis du vil flytte en post, skal du klikke på posten og derefter trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en post i små ryk, skal du holde Ctrl nede, mens du trykker på piletasterne på tastaturet.

 1. Højreklik på den tidslinje, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Proces, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil have en simpel men effektiv tidslinje, skal du klikke på Grundlæggende tidslinje.

   Grundlæggende tidslinje

  • Hvis du vil vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, skal du klikke på Markeringsproces.

   Markeringsproces

  • Klik på Kontinuerlig billedliste for at illustrere en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt vil give din SmartArt-grafik et professionelt og flot udseende, kan du ændre farverne eller anvende en SmartArt-typografi på tidslinjen. Du kan tilføje effekter, såsom skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Ved PowerPoint 2007-præsentationer kan du animere din tidslinje.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på posterne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje – tidslinje

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den post, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på postens kant, skal du klikke på Stregfarve,klikke på farve Knapfladeog derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for postens kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Højreklik på kanten af en post, og klik derefter på Formatér figur.

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 4. Klik Knapflade, og klik derefter på den ønskede farve.

Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på posterne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje – tidslinje

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere Knappen Mere.

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

 • Du kan også tilpasse din SmartArt-grafik ved at flytte poster,ændre størrelsen på poster, tilføje udfyldning eller effekt og tilføje et billede.

Hvis du bruger PowerPoint 2007, kan du animere din tidslinje for at fremhæve hver post.

 1. Klik på den tidslinje, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Animer og derefter klikke på En efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk!: Hvis du kopierer en tidslinje, hvor der er anvendt en animation, til en anden slide, bliver animationen også kopieret.

Se også

Opret en tidslinje

When you want to show a sequence of events, such as project milestones or events, you can use a SmartArt graphic timeline. Når du har oprettet tidslinjen, kan du tilføje begivenheder, flytte begivenheder, ændre layout og farver og anvende forskellige typografier.

Eksempel på tidslinjegrafik
 1. Klik på SmartArt > Proces på fanen Indsæt.

  Indsætte SmartArt på fanen Indsæt
 2. Klik på Grundlæggende tidslinje eller noget af det andet procesrelaterede grafik.

  Indsætte en grundlæggende tidslinje
 3. Klik på pladsholderne for [Tekst], og indtast oplysninger om dine begivenheder.

  Tip!: Du kan også åbne tekstruden og indtaste teksten der. Klik på tekstruden på fanen SmartArt-design.

 1. Klik på en figur på tidslinjen.

  Klik på en figur på tidslinjen
 2. På fanen SmartArt-design skal du klikke på Tilføj figurog derefter klikke på Tilføj figur før eller Tilføj figur efter.

  tilføje en figur før eller efter
 3. Skriv den ønskede tekst.

 1. Klik på den teksten for den begivenhed, du vil flytte, på tidslinjen.

  Klik på hændelsesteksten for at flytte den til tidligere eller senere
 2. På fanen SmartArt-design skal du klikke på Flyt op (venstre) eller Flyt ned (højre).

  Vælg kommandoerne Flyt op eller Flyt ned

 1. Klik på tidslinjen.

 2. På fanen SmartArt-design skal du pege på layoutpanelet og klikke på pil ned.

  Vælge et nyt layout til tidslinje
 3. Vælg en tidslinje- eller procesrelateret SmartArt-grafik som f.eks. følgende:

  • Klik på Markeringsproces for at få vist fremskridt på tidslinjen.

   Eksempel på markeringsproces
  • Klik Kontinuerlig billedliste for at oprette en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Eksempel på liste over kontinuerlige billeder

 1. Klik på tidslinjen.

 2. På fanen SmartArt-design skal du klikke på Skift farver og derefter klikke på den ønskede farvekombination.

  Skifte farveskema for tidslinjen

Giv tidslinjen et professionelt udseende ved hjælp af en SmartArt-typografi for at anvende en kombination af effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-perspektiv.

 1. Klik på tidslinjen.

 2. Klik på den ønskede typografi på fanen SmartArt-design.

  Anvende en typografi på SmartArt-tidslinje

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×