Firmaoplysningersæt er tilpassede oplysningsgrupper om enten en enkeltperson eller en organisation, der kan bruges til hurtigt at udfylde relevante steder i publikationer, f.eks. visitkort og løbesedler.

Firmainformationssættet kan omfatte komponenter som f.eks. en persons navn, stilling eller stilling, organisationens navn, adresse, telefon- og faxnumre, mailadresse, slogan eller motto og logo. Du kan oprette lige så mange forskellige firmaoplysningerssæt, som du ønsker.

Når du opretter en publikation, bruges det firmainformationssæt, du senest har brugt, til at udfylde den nye publikation. Hvis du endnu ikke har oprettet nogen firmaoplysningerssæt, indsættes bruger- og organisationsnavnene ud fra de oplysninger, du har angivet, da Publisher blev installeret.

Bemærk!: Firmaoplysningersæt udfylder kun publikationer, der oprindeligt blev oprettet med dokumentkomponenter til firmaoplysninger.

I denne artikel

Oprette et firmainformationssæt

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg en publikationstype, og klik derefter på Indsæt > Firmaoplysninger > Rediger firmaoplysninger > Ny.

  • Klik > Rediger firmaoplysninger >Ny.

   Tip!: Hvis du allerede har oprettet et firmaoplysningers sæt, skal du klikke på Ny for at oprette et ekstra sæt firmaoplysninger.

 2. I dialogboksen Opret nyt firmaoplysningerssæt skal du skrive de firmaoplysninger, du vil bruge, og eventuelt tilføje et logo.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du føjer dine firmaoplysninger til den åbne publikation, før du åbner dialogboksen Opret nye firmaoplysninger, vises disse oplysninger i dialogboksen.

  • Hvis du har slettet logoet fra et firmainformationssæt for en tidligere publikation, der blev oprettet ved hjælp af Publisher, erstattes knapperne Erstat og Fjern med en Tilføj-knap.

 3. I feltet Firmaoplysningers sætnavn skal du skrive et navn til dette firmainformationssæt.

Ændre oplysninger i et firmainformationssæt

 1. Klik på Rediger firmaoplysninger.

 2. I feltet Vælg et firmaoplysningers sætskal du klikke på rullepilen for at finde og vælge det sæt af firmaoplysninger, du vil redigere.

 3. Klik på Rediger.

 4. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Rediger firmaoplysninger, og klik derefter på Gem.

 5. Klik på Opdater publikation for at opdatere den åbne publikation.

  Bemærkninger!: 

  • Den åbne publikation skal oprindeligt være oprettet med dokumentkomponenter til firmaoplysninger fra Indsæt > Firmaoplysninger til de firmaoplysninger, der skal opdateres sammen med dine ændringer.

  • Du kan også redigere firmaoplysninger ved at klikke på i-mærkeknappen Knapflade for et element til virksomhedsoplysninger, f.eks. et firmanavn eller en adresse, og derefter klikke på Rediger firmaoplysninger. I-mærke-knappen vises, når du peger på tekst eller klikker på et logo.

  • Hvis du ændrer firmaoplysningers komponenter direkte i den åbne publikation, og du derefter åbner dialogboksen Firmaoplysninger og klikker på Opdater publikation,overskriver sættet med aktuelle firmaoplysninger de ændringer, du har foretaget i publikationen.

Anvende et andet firmainformationssæt på en publikation

 1. Klik Indsæt > Firmaoplysninger > Rediger firmaoplysninger.

 2. Klik på det firmainformationssæt,du vil anvende på den åbne publikation, under Vælg et firmaoplysningers sæt.

 3. Klik på Opdater publikation.

  Bemærkninger!: 

  • Den åbne publikation skal oprindeligt være oprettet med dokumentkomponenter til firmaoplysninger fra Indsæt > Firmaoplysninger til de firmaoplysninger, der skal opdateres sammen med dine ændringer.

  • Hvis du vil anvende de ændringer, du foretager i dialogboksen Rediger firmaoplysningersæt, skal du klikke på Opdater publikation i dialogboksen Firmaoplysninger.

  • Hvis du vil anvende oplysningsændringerne på publikationer, du allerede har oprettet, skal du åbne hver publikation enkeltvis og klikke på Opdater publikation i hver.

Fjern firmaoplysninger fra dine publikationer

Du kan manuelt fjerne bestemte forekomster af en vilkårlig del af et firmainformationssæt fra den åbne publikation. Du kan også fjerne oplysninger fra selve firmaoplysningerne og dermed fjerne alle forekomster af disse oplysninger fra den åbne publikation og fra andre publikationer, du efterfølgende opdaterer.

Fjerne en forekomst af firmaoplysninger fra den åbne publikation manuelt

Vælg firmaoplysninger i en publikation – f.eks. én linje af virksomhedens adresse – og tryk derefter på DELETE.

Alle andre forekomster af de firmaoplysninger, du sletter, forbliver uændrede, både i den åbne publikation og i alle andre eksisterende publikationer.

Bemærk!: Hvis du f.eks. sletter én forekomst af en adresselinje, der vises tre gange i den åbne publikation, vises de andre to forekomster stadig.

Fjern oplysningskomponenter fra et firmainformationssæt

 1. Klik Indsæt > Firmaoplysninger > Rediger firmaoplysninger.

 2. Klik på det firmainformationssæt,du vil ændre, under Vælg et firmaoplysningerssæt, og klik derefter på Rediger.

 3. Slet den tekst eller det logo, du vil fjerne, i dialogboksen Rediger firmaoplysninger, og klik derefter på Gem.

 4. Klik på Opdater publikation for at opdatere den åbne publikation.

  Bemærkninger!: 

  • Den åbne publikation skal oprindeligt være oprettet med dokumentkomponenter til firmaoplysninger fra Indsæt > Firmaoplysninger til de firmaoplysninger, der skal opdateres sammen med dine ændringer.

  • Når du sletter en oplysningskomponent fra et firmainformationssæt, indeholder nye Publisher-designede publikationer, som du opretter efter ændringen, ikke den komponent, du har slettet.

  • Den oplysningskomponent, du sletter fra firmainformationssættet, slettes kun fra den åbne publikation. Hvis du vil slette den fra andre eksisterende publikationer, skal du åbne hver publikation enkeltvis og klikke på Opdater publikation i hver.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×