Oprette eller slette et felt til lang tekst

Et felt til lang tekst kan være nyttigt til lagring af store mængder oplysninger, f.eks. noter, kommentarer og beskrivelser. Datatypen Lang tekst indeholder op til 65.536 alfanumeriske tegn og understøtter RTF-formatering, f.eks. forskellige farver, skrifttyper og fremhævning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje et felt til lang tekst i dataarkvisning

Du kan tilføje et felt til lang tekst i dataarkvisning.

Føj til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Hvis det er nødvendigt, skal du rulle vandret til det første tomme felt.

 3. Vælg Klik for at tilføje, og vælg derefter Lang tekst på listen.

 4. Dobbeltklik på den nye kolonneoverskrift, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 5. Gem ændringerne.

Føj til en ny tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Klik Gem, og skriv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 3. Vælg Klik for at tilføje, og vælg derefter Lang tekst på listen.

 4. Dobbeltklik på den nye kolonneoverskrift, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 5. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et felt til lang tekst i designvisning

Du kan tilføje et felt til lang tekst i designvisning.

Føj til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2.  Skriv navnet på feltet Lang tekst i kolonnen Feltnavn i designeren. Eksempel: "Adresse", "Noter" eller "Kommentarer".

 3. Klik på kolonnen Datatype ud for feltnavnet, og vælg Lang tekst på listen.

 4. Gem ændringerne.

Føj til en ny tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 3. Hvis dialogboksen Gem som vises, skal du angive et navn til den nye tabel.

 4. Markér den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og angiv et navn til feltet. Typisk anvendes navne som "Kommentarer" eller "Noter" på et langt tekstfelt.

 5. Klik på kolonnen Datatype ud for feltnavnet, og vælg Lang tekst på listen.

 6. Gem ændringerne.

Hvis du binder en formular eller et rapporttekstfelt til feltet Lang tekst, skal du også angive egenskaben Tekstformat for tekstfeltet til RTF.

Toppen af siden

Angive eller ændre egenskaber for feltet Lang tekst

Du kan bruge dataarkvisning til at angive et undersæt af feltegenskaber, f.eks. Er påkrævet eller Entydig,men bruge Designvisning til at angive alle tilgængelige egenskaber, herunder inputmaske eller billedtekst.

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Find den egenskab, du vil ændre, underFeltegenskaber under fanen Generelt i den nederste del af tabeldesigneren.

 3. Vælg feltet ud for egenskabsnavnet. Afhængigt af egenskaben kan du angive data, starte Udtryksgenerator ved at klikke Knappen Generator eller vælge en indstilling på en liste.

  Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger hver feltegenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et felt til lang tekst

Du kan bruge enten Dataarkvisning ellerDesignvisning til at fjerne et felt med lang tekst fra en tabel.

Vigtigt!: Når du sletter et felt til lang tekst, der indeholder data, mister du disse data permanent, og du kan ikke fortryde sletningen. Du skal sikkerhedskopier databasen, før du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slet i dataarkvisning

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Find feltet Lang tekst, højreklik på kolonneoverskriften (navnet), og klik på Slet felt.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slet i designvisning

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Højreklik på rækkevælgeren (den tomme firkant) ud for feltet Lang tekst, og klik på Slet rækker.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Egenskabsreference for feltet Lang tekst

Når du bruger designvisning til at føje et felt af typerne Lang tekst til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. Denne tabel viser egenskaberne for feltet Lang tekst og beskriver, hvad hver enkelt gør, herunder konsekvenserne af at angive eller ændre egenskaberne.

Egenskab

Anvendelse

Format

Angiv brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. De formater, der er defineret her, vises i dataark, formularer og rapporter.

Tekst

Angiver navnet på tekstfeltet. Egenskaben accepterer op til 2.048 tegn. Hvis du ikke angiver en billedtekst, anvender Access standardfeltnavnet.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post. Hvis du f.eks. angiver en værdi som f.eks. "Angiv op til 65 KB tekst". Dette minder brugerne om, at de kan indtaste 255 tegn.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der er indtastet i en post, et felt eller et kontrolelement. Når du indtaster data, der overtræder den regel, der er defineret for feltet, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den resulterende fejlmeddelelse. Maksimal længde: 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om brug af valideringsregler i artiklen Begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Valideringsmeddelelse

Angiver teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugere overtræder en valideringsregel. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler i artiklen Begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Påkrævet

Når den er indstillettil Ja, skal du angive en værdi i feltet eller i kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien må ikke være Null.

TilladNullængde

Når den er indstillet til Ja, kan du angive strenge af længden nul i et felt. En streng af længden nul indeholder ingen tegn, og du bruger den til at angive, at der ikke findes nogen værdi for et felt. Du kan angive en tom streng ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Indekseret

Du kan bruge indekser til at øge hastigheden af forespørgsler, sortering og gruppering af handlinger, der kører mod store mængder data. Du kan også bruge indekser til at forhindre brugere i at indtaste dublerede oplysninger. Valgmuligheder:

 • Nej:Deaktiverer indeksering (standard)

 • Ja (dubletter OK):Indekserer feltet og tillader dublerede værdier. Du kan f.eks. have dublerede for- og efternavne.

 • Ja (ingen dubletter): Indekserer feltet og tillader ikke dublerede værdier.

UnicodeKomprimering

Access bruger Unicode til at repræsentere data i felterne Kort tekst, Lang tekst og Link. Unicode optager mere lagerplads, fordi der bruges 2 byte pr. tegn i stedet for ét. For at reducere filstørrelsen er standardværdien af egenskaben UnicodeKomprimering for feltet Kort tekst, Lang tekst eller Link Ja. Når den er indstillettil Ja, komprimeres alle tegn, hvis første byte er 0, når den gemmes, og udkomprimeres, når den hentes.

Data i et felt til lang tekst komprimeres ikke, medmindre det kræver 4.096 byte eller mindre lagerplads efter komprimeringen. Derfor kan indholdet af et felt af typerne Lang tekst være komprimeret i én post, men komprimeres muligvis ikke i en anden post.

IME-tilstand

Angiver en Input Method Editor, et værktøj til brug af engelske versioner af Access med filer, der er oprettet på japansk eller koreansk. Standardværdi: Intet kontrolelement. Tryk på F1 for at få flere oplysninger om brug af denne egenskab.

IME-sætningstilstand

Angiver, hvilken type data du kan angive med en Input Method Editor. Tryk på F1 for at få flere oplysninger om brug af denne egenskab.

i-mærker

Kun i Access 2010 skal du angive et eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. I-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt og giver dig mulighed for at handle baseret på den pågældende type. I et mailadressefelt kan et i-mærke f.eks. starte en ny mail eller føje adressen til en liste over kontakter.

Klik Knappen Generator for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstformat

Aktiverer eller deaktiverer RTF-redigering. Vælg RTF-tekst for at aktivere RTF-redigering.

Hvis du aktiverer RTF-redigering for feltet og derefter binder et tekstfeltkontrolelement til feltet, skal du også aktivere RTF-redigering for kontrolelementet.

Du kan finde flere oplysninger om formatering af data som RTF i Opret eller slet et RTF-felt.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data i et felt til lang tekst. Du har disse valgmuligheder:

 • Generelt:Justerer tekst til venstre, tal og datoer til højre

 • Venstre:Justerer al tekst, alle datoer og tal til venstre

 • Centreret:Centrerer al tekst, alle datoer og tal

 • Højre:Højrejusterer al tekst, alle datoer og tal

 • Distribuer:Justerer al tekst, alle datoer og tal jævnt mod begge sider af feltet eller tekstfeltet

Vedhæft kun

Afgør, om feltværdiændringer skal registreres.

Der er to indstillinger:

 • Ja:Registrerer ændringer. Du kan få vist feltværdihistorikken ved at højreklikke i feltet og derefter klikke på Vis kolonnehistorik.

 • Nej:Registrerede ændringer registreres ikke.

Advarsel    Indstilling af denne egenskab til Nej sletter eventuelt eksisterende feltværdihistorik.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×