Oprette eller slette et kort tekstfelt

Du kan føje et felt af typerne Kort tekst til en tabel, når du har brug for at gemme mindre mængder tekstdata, f.eks. navne, adresser og telefonnumre. Felterne Kort tekst kan gemme op til 256 alfanumeriske tegn. Du kan få vist alle 256 tegn i tabelfeltet og i et kontrolelement i en formular eller rapport. I modsætning til lange tekstfelter kan du ikke anvende RTF-formatering på dataene i et felt med kort tekst. Du kan dog anvende brugerdefinerede visningsformater, og du kan også anvende inputmasker, der styrer, hvordan brugerne indtaster data.

I denne artikel

Tilføje et felt af kort tekst i dataarkvisning

Du kan føje et felt med kort tekst til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning.

Føj til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Hvis det er nødvendigt, skal du rulle vandret til det første tomme felt.

 3. Vælg Klik for at tilføje, og vælg derefter Kort tekst på listen.

 4. Dobbeltklik på den nye kolonneoverskrift, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 5. Gem ændringerne.

Føj til en ny tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Klik Gem, og skriv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 3. Vælg Klik for at tilføje, og vælg derefter Kort tekst på listen.

 4. Dobbeltklik på den nye kolonneoverskrift, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 5. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et kort tekstfelt i designvisning

Du kan føje et felt med kort tekst til en ny eller eksisterende tabel i designvisning.

Føj til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Markér den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og skriv derefter et navn til feltet.

 3. Markér den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Kort tekst på listen.

 4. Gem ændringerne.

Føj til en ny tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 2. Klik Gem, og skriv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 3. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning.

 4. Markér den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og skriv derefter et navn til feltet.

 5. Markér den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Kort tekst på listen.

 6. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Angive eller ændre egenskaber for feltet Kort tekst

Du kan bruge dataarkvisning til at angive et undersæt af feltegenskaber, f.eks. Er påkrævet eller Entydig,men bruge Designvisning til at angive alle tilgængelige egenskaber, herunder inputmaske eller billedtekst.

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Find den egenskab, du vil ændre, underFeltegenskaber under fanen Generelt i den nederste del af tabeldesigneren.

 3. Vælg feltet ud for egenskabsnavnet. Afhængigt af egenskaben kan du angive data, starte Udtryksgenerator ved at klikke Knappen Generator eller vælge en indstilling på en liste.

  Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger hver feltegenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et kort tekstfelt

Vigtigt    Når du sletter et felt med kort tekst, der indeholder data, mister du disse data permanent – du kan ikke fortryde sletningen. Du bør derfor sikkerhedskopiere databasen, inden du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slet fra en dataarkvisning

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Find feltet Kort tekst, højreklik på kolonneoverskriften (navnet), og klik derefter på Slet felt.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slet fra designvisning

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Klik på rækkevælgeren (den tomme firkant) ud for feltet Tekst, og tryk derefter på Delete, eller højreklik på rækkevælgeren, og klik derefter på Slet rækker.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Egenskabsreference for feltet Kort tekst

Når du bruger Designvisning til at føje et felt af typerne Kort tekst til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. Denne tabel viser egenskaberne for feltet Kort tekst, beskriver, hvad hver enkelt af dem gør, og forklarer konsekvenserne af at angive eller ændre dem.

Egenskab

Anvendelse

Feltstørrelse

Styrer størrelsen på felterne Kort tekst. Gyldige værdier: 0 til 255. Hvis du lader denne egenskab være tom, accepterer feltet 256 tegn.

Format

Du kan angive brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. De formater, der er defineret her, vises i dataark, formularer og rapporter.

Inputmaske

Du definerer en inputmaske, når du har brug for at styre, hvordan brugerne indtaster data i feltet.

Du kan finde flere oplysninger om brug af inputmasker i artiklen Oprette en inputmaske for at angive felt- eller kontrolelementværdier i et bestemt format.

Tekst

Angiver navnet på feltet Kort tekst. Denne egenskab accepterer op til 2.048 tegn. Hvis du ikke angiver en billedtekst, anvender Access standardfeltnavnet.

Standardværdi

Angiver den værdi, der automatisk vises i et felt, når du opretter en ny post. I en adressetabel kan du f.eks. angive standardværdien for feltet By til en bestemt by. Når brugere føjer en post til tabellen, kan de enten acceptere denne værdi eller angive navnet på en anden by. Maksimal længde: 255 tegn.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der er indtastet i en hel post, et enkelt felt eller et kontrolelement. Når en bruger indtaster data, der overtræder reglen, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den resulterende fejlmeddelelse. Maksimal længde: 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler i artiklen Oprette en valideringsregel til validering af data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Angiver teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugere overtræder en valideringsregel. Maksimal længde: 255 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler i artiklen Oprette en valideringsregel til validering af data i et felt.

Påkrævet

Når denne egenskab er indstillet til Ja,skal du angive en værdi i feltet eller i alle kontrolelementer, der er bundet til feltet. Desuden må værdien ikke være null.

TilladNullængde

Når denne egenskab er indstillet tilJa, kan du angive strenge af længden nul i et felt. En tom streng indeholder ingen tegn. Du bruger den til at angive, at der ikke findes nogen værdi for et felt. Du kan indtaste en tom streng ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Indekseret

Du kan bruge et indeks til at sætte fart på forespørgsler, sortering og gruppering af handlinger, der kører mod store mængder data. Du kan også bruge indekser til at forhindre brugere i at indtaste dublerede værdier. Valgmuligheder:

 • Nej     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter OK)     Indekserer feltet og tillader dublerede værdier. Du kan f.eks. have dublerede for- og efternavne.

 • Ja (ingen dubletter)     Indekserer feltet og tillader ikke dublerede værdier.

UnicodeKomprimering

Access bruger Unicode til at repræsentere data i felterne Tekst, Lang tekst og Link. Da Unicode bruger 2 byte pr. tegn i stedet for 1, optager det mere lagerplads.

For at forskyde denne effekt og sikre optimal ydeevne angiver Access standardværdien for denne egenskab til Felterne Ja for tekst, Lang tekst og Link. Når egenskaben er indstillet til Ja,komprimeres alle tegn, hvis første byte er 0, når den gemmes, og udkomprimeres, når den hentes.

IME-tilstand

Angiver en Input Method Editor, et værktøj til brug af engelske versioner af Access med filer, der er oprettet i japanske eller koreanske versioner af Access. Standardværdi: Intet kontrolelement. Tryk på F1 for at få flere oplysninger om brug af denne egenskab.

IME-sætningstilstand

Angiver den type data, du kan angive ved hjælp af en Input Method Editor. Tryk på F1 for at få flere oplysninger om brug af denne egenskab.

i-mærker

I Access 2010 skal du kun angive et eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. I-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt og giver dig mulighed for at handle baseret på den pågældende type. I et e-mail-adressefelt kan et i-mærke f.eks. oprette en ny mail eller føje adressen til en liste over kontakter.

Klik Knappen Generator for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data i et tekstfelt. Valgmuligheder:

 • Generelt     Justerer al tekst til venstre.

 • Venstre     Justerer al tekst til venstre.

 • Centrere     Centrerer al tekst.

 • Højre     Justerer al tekst til højre.

 • Distribuer     Justerer al tekst jævnt mod begge sider af feltet eller tekstfeltet.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×