Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
 1. Klik på Filer > Ny.

 2. Klik på kategorien Kort og plantegninger på listen Kategorier.

 3. Klik på Vejvisningskort,og klik derefter på Opret.

Tilføj vej- og metrofigurer

 1. Fra stencilerne Vejfigurer og Metro-figurer skal du trække en figur (f.eks. Vej rundt eller Kurve 1)til kortet og derefter ændre størrelsen på figuren efter behov.

 2. Hvis du vil angive tykkelsen på en vejfigur, skaldu højreklikke på den og derefter klikke på en indstilling for tykkelse (Tynd, Standard,Tykeller Brugerdefineret).

  Hvis du vælger Brugerdefineret, kan du trække i et markeringshåndtag eller et kontrolhåndtag for at ændre vejtykkelsen.

 3. Hvis du vil ændre retningen af en vejfigur, skal du bruge rotationshåndtaget på den markerede figur.

 4. Hvis du vil spejlvende en figur, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger under fanen Hjem,pege på Roter figurer og derefter klikke på en roter- eller spejlvend-kommando.

 5. Fra Vejfigurerskal du trække andre figurer, f.eks. broer, rundkørsel og udfletninger, til kortet.

Angiv den relative tykkelse på vej- og metrofigurer

 1. Sørg for, at ingen figurer er markeret.

 2. På fanen Vis i gruppen Vis skal du klikke på Opgaveruder ogderefter vælge Figurdata.

 3. Skriv en basisbreddeværdi i felterne Vejbredde og Metrobredde i ruden Figurdata.

Denne værdi anvendes på tynde veje og tynde metrolinjer. Bredden af standardveje og tykke veje og metrolinjer baseres på multiplum af denne værdi.

Tilføj landmærker og en skaleringsindikator

 • Fra Landmærkefigurerskal du trække figurer til kortet for at angive naturlige funktioner (f.eks. træer og søer) eller bygninger (f.eks. skoler og hospitals).

 • Træk figuren Skaler over på kortet. Hvis du vil knytte skala til en bestemt afstand, skal du markere figuren og derefter skrive for at tilføje en afstandsmåling.

Navnknyt dit kort

 • Markér en figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter.

Føje tekstblokke til siden

 1. Klik værktøjet Tekstblok i gruppen Funktioner under fanen Hjem.

 2. Træk og tegn en tekstblok på kortet, og skriv derefter teksten.

 3. Klik på Pegeværktøj under fanen Hjem, når du er færdig med at tilføje tekst.

Opret et 3D-kort

 1. I kategorien Kort og plantegninger skal du klikke på Vejvisningskort 3Dog derefter klikke på Opret.

 2. Fra Figurer til vejvisningskort 3D skaldu trække vejfigurer til tegningssiden. Du kan duplikere vejfigurer ved at markere figuren og derefter trykke på Ctrl+D. Gentag proceduren for at oprette flere vejsegmenter.

 3. Juster figurerne for at oprette den ønskede vejkonfiguration.

 4. Hvis du vil skubbe en figur på plads, skal du markere figuren og derefter trykke på den piletast, der repræsenterer den ønskede retning.

 5. Hvis du vil oprette en længere vej eller et vejgitter, der kan flyttes som en enkelt enhed, skal du gruppere flere vejfigurer sammen.

 6. Træk andre figurer, f.eks. broer, bygninger og biler, over på kortet.

 7. Hvis du vil rotere en markeret figur, skal du trække i rotationshåndtaget.

 8. Hvis du vil føje tekst til figurer, skal du markere en figur og derefter skrive.

Brug 3D-skabelonerne Vejvisningskort og Vejvisningskort til at oprette tegninger af simple kort.

Brug retningsbestemte kortfigurer, herunder tydeligt identificerbare vejgange, metrolinjer og landemærker, til at oprette letlæste kort og rutevejledninger.

Diagram med vejvisningskort

Brug 3D-vejkort til at illustrere små geografiske områder, f.eks. landsbyer eller byer, ved hjælp af farverige tredimensionelle figurer.

3D-vejvisningskortdiagram

Opret et vejvisningskort

 1. På fanen Filer skal du vælge Ny.

 2. Under Skabelonkategorier skaldu klikke på Kort og plantegninger, vælge Retningskortog derefter klikke på Opret.

 3. Føj vej-, vej- og metrofigurer til kortet for at etablere rutestrukturen:

  Tilføj vejfigurer

  1. Fra Vejfigurerskal du trække en vejfigur (f.eks. Vejrund eller Kurve 1)over på kortet og derefter ændre størrelsen på figuren efter behov.

  2. Hvis du vil angive tykkelsen på en vejfigur, skaldu højreklikke på den og derefter klikke på en indstilling for tykkelse (Tynd, Standard,Tykeller Brugerdefineret).

   Hvis du vælger Brugerdefineret, kan du trække i et markeringshåndtag eller Markeringshåndtag i Visio. for at Billede af justeringshåndtag – gul rombe for at ændre vejtykkelsen.

  3. Hvis du vil ændre retningen af en vejfigur, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger under fanen Hjem,pege på Roter figurer og derefter klikke på en roter- eller spejlvend-kommando.

   Tip!: Du kan også ændre retningen på en figur ved hjælp af rotationshåndtaget Rotationshåndtag.

  4. Fra Vejfigurerskal du trække andre figurer, f.eks. broer, rundkørsel og udvekslinger, til kortet.

  5. Forbind vejfigurer ved hjælp af lige segmenter til at forbinde buede veje og skæringslinjer. Fastklæb et slutpunkt på en vej eller en vejfirkantet figur til et forbindelsespunkt, Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en anden vejfigur.

  Tilføj metrofigurer

  1. Fra Metro Shapesskal du trække metrofigurer til kortet.

  2. Hvis du vil ændre retningen af en vejfigur, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger under fanen Hjem,pege på Roter figurer og derefter klikke på en roter- eller spejlvend-kommando.
   Du kan også ændre retningen på en figur ved hjælp af rotationshåndtaget Rotationshåndtag.

  3. Brug lige metrolinjesegmenter til at forbinde buede metrofigurer. Fastklæb slutpunktet på en Metro-linje eller Afrundet metrofigur til et forbindelsespunkt, Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en anden metrofigur.

 4. Fra Landmærkefigurerskal du trække figurer til kortet for at angive naturlige funktioner (f.eks. træer og søer) eller bygninger (f.eks. skoler og hospitals).

  Tip!: Hvis du vil udvide eller forlænge en figur, skal du trække i markeringshåndtaget i siden. Hvis du vil tilpasse størrelsen på en figur proportionelt, skal du trække i et hjørnemarkeringshåndtag.

 5. Navnknyt dit kort.

  Føje tekst til en figur

  Markér den figur, du vil føje tekst til, og skriv derefter.

  Tilføje enforklaring

  1. I ruden Figurer skal du klikke på Flerefigurer, pege på Visio Extrasog vælgeForklaringer.

  2. FraForklaringer skal dutrække en figur med enforklaring til kortet.

  Tilføj en tekstblok.

  1. Klik på værktøjet Tekstblok i gruppen Funktioner under fanen Hjem, og Værktøjet Tekstblok.

  2. Træk og tegn en tekstblok på kortet.

  3. Hvis du vil skrive tekst, skal du markere tekstblokken og derefter skrive.

  4. Hvis du vil ændre bredden på tekstblokken (og ændre ordet ombrydning), skal du trække i et sidemarkeringshåndtag Markeringshåndtag i Visio..

 6. Føj en skalaindikator til kortet.

  1. Fra Landemærkefigurerskal du trække skaleringsfiguren til dit kort.

  2. Hvis du vil knytte skala til en bestemt afstand, skal du markere figuren og derefter skrive for at tilføje en afstandsmåling.

 7. Du kan ændre den relative tykkelse for alle vej- og metrofigurer på kortet.

  1. Sørg for, at ingen figurer er markeret.

  2. På fanen Vis i gruppen Vis skal du klikke på Opgaveruder ogderefter vælge Figurdata.

  3. I ruden Figurdata for Vejbredde ogMetrobredde skal duskrive en basisbreddeværdi.

   Denne værdi anvendes på tynde veje og tynde metrolinjer. Bredden af standardveje og tykke veje og metrolinjer baseres på multiplum af denne værdi.

Opret et 3D-kort

 1. På fanen Filer skal du vælge Ny.

 2. Under Skabelonkategorier skaldu klikke på Kort og plantegninger,vælge Vejvisningskort 3Dog derefter klikke på Opret.

 3. Fra Figurer til vejvisningskort 3D skaldu trække vejfigurer til tegningssiden. Du kan duplikere vejfigurer ved at markere figuren og derefter trykke på Ctrl+D. Gentag proceduren for at oprette flere vejsegmenter.

 4. Juster figurerne for at oprette den ønskede vejkonfiguration.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil skubbe en figur på plads, skal du markere figuren og derefter trykke på den piletast, der repræsenterer den ønskede retning.

  • Hvis du vil oprette en længere vej eller et vejgitter, der kan flyttes som en enkelt enhed, skal du gruppere flere vejfigurer sammen.

 5. Træk andre figurer, f.eks. broer, bygninger og biler, over på kortet.

 6. Hvis du vil rotere en markeret figur, skal du trække i rotationshåndtaget Rotationshåndtag.

 7. Hvis du vil føje tekst til figurer, skal du markere en figur og derefter skrive.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×