Oprette, gemme og dele brugerdefinerede stencils

Du kan oprette en ny stencil til de figurer, du ofte bruger og ønsker at finde hurtigt. Når du har oprettet den nye stencil, kan du gemme den for at genbruge den senere eller dele den med andre.

Oprette en ny brugerdefineret stencil

 1. Klik på Flere figurer i vinduet Figurer, og klik derefter på Ny stencil.

 2. Højreklik på titellinjen på den nye stencil i vinduet Figurer, og klik derefter på Gem som.

 3. Angiv et navn til stencilen, og klik derefter på Gem.
  Som standard gemmes brugerdefinerede stencils i mappen Mine figurer.

  Hvis du vil åbne en ny brugerdefineret stencil i en anden tegning, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, pege på Mine figurer og klikke på stencilnavnet.

Føje figurer til en brugerdefineret stencil

Hvis titellinjen for en stencil indeholder ikonet En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres. (stjerne), kan du redigere denne stencil ved at tilføje, slette og ændre figurer.

 1. Åbn den brugerdefinerede stencil, du vil føje figurer til.

 2. Hvis stencilens titellinje ikke viser ikonets titellinje En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres. (stjerne), skal du højreklikke på stencilens titellinje og klikke på Rediger stencil.

 3. Træk en figur fra en anden stencil eller fra tegningssiden over på den brugerdefinerede stencil. En ny masterfigur føjes til stencilen.

 4. Hvis du vil redigere navnet på masterfiguren, skal du højreklikke på figuren og derefter klikke på Omdøb master.

 5. Skriv et navn til masterfiguren, og tryk derefter på Enter.

Gemme en brugerdefineret stencil

 • Du kan gemme ændringer i en stencil ved at højreklikke på stencilens titellinje til stencilen og derefter klikke på Gem.

 • Du kan gemme en kopi af en stencil med et nyt navn ved at højreklikke på stencilens titellinje, klikke på Gem som, skrive et navn til den nye stencil og derefter klikke på Gem.
  Som standard gemmes brugerdefinerede stencils i mappen Mine figurer.

  Oprette en ny stencil baseret på en eksisterende

Du kan ikke redigere de stencils, der følger med Visio, men du kan kopiere en stencil og ændre kopien.

 1. Åbn den stencil, du vil oprette en kopi af.

 2. Højreklik på titellinjen for stencilen, og klik derefter på Gem som.

 3. Angiv et navn til den nye brugerdefinerede stencil, og klik derefter på Gem. Den nye brugerdefinerede stencil vises i vinduet Figurer.

 4. Foretag de ønskede ændringer i stencilen.

 5. Du kan gemme ændringerne ved at højreklikke på titellinjen til stencilen og derefter klikke på Gem.

Dele en brugerdefineret stencil

Brugerdefinerede stencils gemmes som filer med filtypenavnet .vssx i mappen Mine figurer. De personer, du giver en stencilfil til, kan åben stencilen i deres egne Visio-diagrammer, hvis de har en version af Visio, der understøtter stencilformatet. Det er en god ide, hvis de gemmer filen i deres egen mappe Mine figurer. På den måde kan de nemt åbne den nye stencil i vinduet Figurer ved at klikke på Flere figurer, pege på Mine figurer og klikke på stencilnavnet.

Opret en ny stencil

 1. Klik på Flere figurer i vinduet Figurer, og vælg derefter Ny stencil.

 2. Højreklik på den nye stencil i vinduet Figurer, og vælg Gem som.

 3. Angiv et navn til stencilen, og klik derefter på Gem.
  Som standard gemmes brugerdefinerede stencils i mappen Mine figurer.

  Bemærkninger!: 

  • Få oplysninger om, hvordan du tilføjer figurer til din brugerdefinerede stencil under Føj figurer til en brugerdefineret stencil.

  • Hvis du vil åbne en ny brugerdefineret stencil i en anden tegning, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, vælge Åbn stencil, vælge den stencil, du vil have, og derefter klikke på Åbn.

  • Hvis du vil redigere din nye stencil, kan du højreklikke på stencilens titel og klikke på Rediger stencil. Ikonet på stencilens titellinje ændres til En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres., hvilket viser, at stencilen kan redigeres.

  • Hvis du vil dele din stencil med nogen, kan du læse Del en brugerdefineret stencil.

 Oprette en ny stencil baseret på en eksisterende

 1. Åbn den stencil, du vil oprette en kopi af.
  Du kan få mere at vide om, hvordan du åbner stenciler, under Brug vinduet Figurer til at organisere og finde figurer.

 2. Højreklik på stencilen, og vælg Gem som.

 3. Angiv et navn til den nye brugerdefinerede stencil, og klik derefter på Gem. Den nye brugerdefinerede stencil vises i vinduet Figurer.

 4. Foretag de ønskede ændringer i stencilen.
  Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du føjer figurer til din brugerdefinerede stencil, skal du se Føj figurer til en brugerdefineret stencil.

 5. Du kan gemme ændringerne ved at højreklikke på titellinjen til stencilen og derefter klikke på Gem.

  Bemærkninger!: 

  • Få oplysninger om, hvordan du tilføjer figurer til din brugerdefinerede stencil under Føj figurer til en brugerdefineret stencil.

  • Hvis du vil åbne en ny brugerdefineret stencil i en anden tegning, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, vælge Åbn stencil, vælge den stencil, du vil have, og derefter klikke på Åbn.

  • Hvis du vil redigere din nye stencil, kan du højreklikke på stencilens titel og klikke på Rediger stencil. Ikonet på stencilens titellinje ændres til En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres., hvilket viser, at stencilen kan redigeres.

  • Hvis du vil dele din stencil med nogen, kan du læse Del en brugerdefineret stencil.

Føje figurer til en brugerdefineret stencil

 1. Åbn den brugerdefinerede stencil, du vil føje figurer til.

 2. Træk en figur fra en anden stencil eller fra tegningssiden over på den brugerdefinerede stencil. En ny masterfigur føjes til stencilen.

 3. Hvis du vil redigere navnet på masterfiguren, skal du højreklikke på figuren og vælge Omdøb master.

 4. Skriv et navn til masterfiguren, og tryk derefter på Enter.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil føje figurer til en brugerdefineret stencil, skal stencilen kunne redigeres. En stencil kan redigeres, hvis ikonet på stencilens titellinje er En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres.. Hvis du vil redigere en brugerdefineret stencil, kan du højreklikke på stencilens titellinje og klikke på Rediger stencil.

  • Du kan få oplysninger om, hvordan du kan oprette nye figurer under Opret en figur.

Gemme en brugerdefineret stencil

 • Du kan gemme ændringer i en stencil ved at højreklikke på stencilens titellinje til stencilen og derefter klikke på Gem.

 • Du kan gemme en kopi af en stencil med et nyt navn ved at højreklikke på stencilens titellinje, klikke på Gem som, skrive et navn til den nye stencil og derefter klikke på Gem.
  Som standard gemmes brugerdefinerede stencils i mappen Mine figurer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil åbne en ny brugerdefineret stencil i en anden tegning, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, vælge Åbn stencil, vælge den stencil, du vil have, og derefter klikke på Åbn.

  • Hvis du vil redigere din nye stencil, kan du højreklikke på stencilens titel og klikke på Rediger stencil. Ikonet på stencilens titellinje ændres til En rød stjerne viser, at en stencil kan redigeres., hvilket viser, at stencilen kan redigeres.

  • Hvis du vil dele din stencil med nogen, kan du læse Del en brugerdefineret stencil.

Dele en brugerdefineret stencil

Du kan dele en brugerdefineret stencil med andre personer, der har Visio, på samme måde, som du deler andre Microsoft Office-filer. Du kan f.eks. gemme en brugerdefineret stencilfil (.vss) på et flytbart medie (f.eks. en USB-enhed eller dvd) og distribuere den, eller du kan sende stencilen som en vedhæftet fil i en mail.

Flere oplysninger

Din browser understøtter ikke video.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du åbner og bruger stenciler i Brug vinduet Figurer til at organisere og finde figurer.

Vigtigt!: 

 • Du kan ikke direkte redigere nogen af de indbyggede stenciler, der følger med Visio. Hvis du vil oprette en ny brugerdefineret stencil, der er baseret på en indbygget stencil, skal du se Opret en ny stencil, der er baseret på en eksisterende.

 • Figurerne på stenciler i Visio, der leveres af Microsoft Corporation, er ophavsretligt beskyttet. Du må kopiere, omorganisere og ændre dem til eget brug, og du må distribuere tegninger, der indeholder disse masterfigurer. Du må ikke sælge eller distribuere oprindelige eller ændrede Microsoft Visio-figurer.

 Oprette en ny stencil baseret på en eksisterende

 1. Peg på Figurer i menuen Filer, ogklik derefter på Åbn stencil.

 2. Åbn den mappe, der indeholder den stencil, som den nye stencil skal baseres på, og klik derefter på stencilens navn.

 3. Klik på pilen på knappen Åbn, og klik derefter på Kopiér.

 4. Foretag de ønskede ændringer i stencilen.

 5. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du højreklikke på stencilens titellinje og derefter klikke på Gem i genvejsmenuen.

 6. Angiv et navn til stencilen, og klik derefter på Gem.

 7. Nu, hvor stencilen er gemt, kan du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil åbne den nye stencil i en anden tegning, skal du pegeFigurer imenuen Filer og derefter pege på Mine figurer.

  • Hvis du vil redigere din nye stencil, skal du højreklikke på stencilens titellinje og derefter klikke på Rediger stencil i genvejsmenuen. Ikonet på stencilens titellinje ændres fra Skrivebeskyttet stencilbillede(hvilket indikerer, at stencilen er skrivebeskyttet) til Redigerbart stencilbillede(hvilket indikerer, at stencilen kan redigeres).

  • Hvis du vil dele din nye stencil med nogen, skal du kopiere stencilen (.vss-filen) til mappen Mine figurer.

Bemærk!: Figurerne på stenciler i Visio, der leveres af Microsoft Corporation, er ophavsretligt beskyttet. Du må kopiere, omorganisere og ændre dem til eget brug, og du må distribuere tegninger, der indeholder disse masterfigurer. Du må ikke sælge eller distribuere oprindelige eller ændrede Microsoft Visio-figurer.

Føj en figur fra tegningssiden til en stencil

 1. Åbn en ny stencil, stencilen Favoritter eller en anden brugerdefineret stencil, du tidligere har oprettet.

  • Hvis vil åbne en ny stencil, skal du i menuen Filer pege på Figurer og derefter klikke på Ny stencil.

  • Hvis du vil åbne en brugerdefineret stencil, skal du i menuen Filer pege på Figurer, pege på Mine figurer og derefter klikke på navnet på stencilen.

 2. Hvis stencilen ikke kan redigeres, kan du højreklikke på stencilens titellinje og derefter klikke på Rediger stencil.

  Ikonet på stencilens titellinje ændres fra Skrivebeskyttet stencilbillede(hvilket indikerer, at stencilen er skrivebeskyttet) til Redigerbart stencilbillede(hvilket indikerer, at stencilen kan redigeres).

 3. Vælg den figur, du vil føje til stencilen på tegningssiden.

 4. Gør et af følgende:

  • For at flytte figuren fra tegningen til stencilen skal du trække figuren fra tegningssiden til stencilen.

  • For at kopiere figuren skal du trykke på CTRL, mens du trækker figuren til stencilen.

   Figuren er nu i stencilen. Figuren vises som et ikon, der kaldes "Master.x," hvor x er et tal.

 5. For at omdøbe figuren skal du højreklikke på figurikonet, pege på Rediger master og derefter klikke på Egenskaber for master. Skriv et navn i feltet Navn.

 6. Du kan gemme ændringerne ved at højreklikke på titellinjen til stencilen og derefter klikke på Gem.

Kopiere en figur fra en stencil til en anden

 1. Åbn den stencil, der indeholder den figur, du gerne vil føje til en anden stencil:

  • På menuen Filer skal du pege på Figurer og derefter pege på Mine figurer eller en anden mappe, der indeholder stencilen.

 2. Højreklik på figuren i den åbne stencil, der indeholder den figur, du vil kopiere, peg på Føj til Mine figurer, og klik derefter på Favoritter, Føj til ny stencil eller Føj til eksisterende stencil.

 3. Hvis du vil åbne den stencil, der indeholder den kopierede figur, skal du pege på Figurer i menuen Filer og derefter pege på Mine figurer eller en anden mappe, der indeholder stencilen.

  Tip!: Hvis begge stenciler kan redigeres, kan du kopiere og indsætte figuren fra én stencil til de andre i stedet for at bruge kommandoen Føj til Mine figurer.

  Bemærkninger!: 

  • Figurer i Visio-stenciler kaldes ofte masterfigurer. Når du trækker en masterfigur til en tegningsside, opretter du en kopi (eller "forekomst") af masteren. Masteren selv bliver i stencilen, så du kan bruge den gentagne gange til at oprette nye kopier af masteren på tegningssider.

  • De masterfigurer i Visio, der leveres af Microsoft Corporation, er ophavsretligt beskyttet. Du må kopiere, omorganisere og ændre dem til eget brug, og du må distribuere tegninger, der indeholder disse masterfigurer. Du må ikke sælge eller distribuere oprindelige eller ændrede Microsoft Visio-masterfigurer.

Se også

Video: Opret, gem og del brugerdefinerede stencils

Find flere figurer og stencils

Importér downloadede stencils

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×