Du kan i bund og grund mærke et undersæt af slides i en præsentationsfil for at vise dette undersæt til en bestemt målgruppe. Du ser det muligvis som en afspilningsliste. PowerPoint kalder dette et brugerdefineret slideshow.

Når du opretter et brugerdefineret slideshow i PowerPoint, kan du tilpasse en præsentation til forskellige målgrupper. Brug et brugerdefineret slideshow til kun at præsentere bestemte slides fra præsentationen eller til at oprette et LINK til en gruppe af slides i præsentationen.

Der findes to typer brugerdefinerede programmer: grundlæggende og hyperlinks. Et grundlæggende brugerdefineret slideshow er en separat præsentation eller en præsentation, der indeholder nogle af slidene fra originalen. Et brugerdefineret slideshow med links er en hurtig måde at navigere til en eller flere separate præsentationer på.

Grundlæggende brugerdefinerede shows

Brug et grundlæggende brugerdefineret slideshow til at præsentere et undersæt af slides i en præsentationsfil. Hvis præsentationen f.eks. indeholder i alt fem slides, kan et brugerdefineret diasshow med navnet "Websted 1" kun indeholde slides 1, 3 og 5. Et andet brugerdefineret diasshow med navnet "Websted 2" kan indeholde slides 1, 2, 4 og 5. Når du opretter et brugerdefineret slideshow fra en præsentation, kan du også altid køre hele præsentationen i den oprindelige sekventielle rækkefølge.

Grundlæggende brugerdefineret slideshow

1 Slides til websted 1

2 Slides til websted 2

Brugerdefinerede shows med links

Brug et brugerdefineret slideshow med links til at organisere indholdet i en præsentation. Hvis du f.eks. opretter et primært brugerdefineret slideshow om virksomhedens nye overordnede organisation, kan du oprette et brugerdefineret slideshow for hver afdeling i organisationen og linke til disse slideshows fra den primære præsentation.

Du kan også bruge et brugerdefineret diasshow med links til at oprette en slide med indholdsfortegnelse. Med en slide med indholdsfortegnelse kan du navigere til forskellige sektioner i din præsentation, så du kan vælge, hvilke sektioner der skal vises til dit publikum på et bestemt tidspunkt.

Brugerdefinerede slideshow med hyperlinks

1 Slide med links

2 Brugerdefineret slideshow for Afdeling A

3 Brugerdefineret slideshow for Afdeling B

Opret et brugerdefineret slideshow, og præsenter det

Opret et grundlæggende brugerdefineret slideshow

 1. Gå til Slideshow >brugerdefineret slideshow,og vælg derefter Brugerdefinerede slideshow.

 2. Vælg Ny i dialogboksen Brugerdefinerede programmer.

  Tip!: Hvis du vil have vist et brugerdefineret slideshow, skal du klikke på navnet på slideshowet i dialogboksen Brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Vis.

 3. Under Slides i præsentationen skaldu vælge de slides, du vil medtage i det brugerdefinerede slideshow, og derefter vælge Tilføj.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du markere en slide under Slidesi det brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK.

Oprette et brugerdefineret slideshow med links

 1. Gå til Slideshow >Brugerdefineret slideshow,og vælg derefter Brugerdefinerede slideshow.

 2. Vælg Ny i dialogboksen Brugerdefinerede programmer.

 3. Klik på de slides,du vil medtage i det primære brugerdefinerede diasshow, under Slides i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du markere en slide under Slidesi det brugerdefinerede diasshow og derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 4. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil oprette et link til et supplerende slideshow i din præsentation, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal være linket.

 6. Gå til Indsæt > link.

 7. Klik på Placer i dette dokument under Link tili dialogboksen Indsæt kæder.

 8. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et link til et brugerdefineret slideshow, skal du markere det brugerdefinerede slideshow, du vil gå til, på listen Vælg et sted i dokumentet og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis og returner.

  • Hvis du vil oprette et link til en placering i den aktuelle præsentation, skal du vælge den slide, du vil gå til, på listen Vælg et sted på denne dokumentliste.

Start et brugerdefineret slideshow indefra PowerPoint

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineret slideshow under Vis slidesi dialogboksen Konfigurer slideshow,og klik derefter på det brugerdefinerede diasshow, du vil bruge.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen Slideshow, ogklik derefter på Brugerdefinerede slideshow.

 5. Vælg et slideshow på listen Brugerdefineret slideshow, og klik derefter på Vis.

Opret et grundlæggende brugerdefineret slideshow

 1. Klik på pilen ud for Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen Slideshow,og klik derefter på Brugerdefinerede slideshow.

 2. Klik på Ny i dialogboksen Brugerdefinerede programmer.

 3. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil markere flere sekventielle dias, skal du klikke på det første dias og holde Shift nede, mens du klikker på det sidste dias, du vil markere. Hvis du vil markere flere slides, som ikke ligger efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på hver af de slides, du vil markere.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slidesi det brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede diasshow med slides i præsentationen, skal du gentage trin 1 til 5.

Oprette et brugerdefineret slideshow med links

 1. Klik på pilen ud for Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen Slideshow,og klik derefter på Brugerdefinerede slideshow.

 2. Klik på Ny i dialogboksen Brugerdefinerede programmer.

 3. Klik på de slides,du vil medtage i det primære brugerdefinerede diasshow, under Slides i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil markere en sekvens med flere slides, som ligger efter hinanden, skal du klikke på den første slide og holde Shift nede, mens du klikker på den sidste slide, du vil markere. Hvis du vil markere flere slides, som ikke ligger efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på hver af de slides, du vil markere.

 4. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slidesi det brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på en af pilene for at flytte sliden op eller ned på listen.

 5. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede diasshow med slides i præsentationen, skal du gentage trin 1 til 5.

 6. Hvis du vil oprette et link fra det primære slideshow til et supplerende slideshow, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket.

 7. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 8. Klik på Placer i dette dokument, og klik på Link til.

 9. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et link til et brugerdefineret slideshow, skal du markere det brugerdefinerede slideshow, du vil gå til, på listen Vælg et sted i dokumentet og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis og returner.

  • Hvis du vil oprette et link til en placering i den aktuelle præsentation, skal du vælge den slide, du vil gå til, på listen Vælg et sted på denne dokumentliste.

Start et brugerdefineret slideshow indefra PowerPoint

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Konfigurer under fanen Slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineret slideshow under Vis slidesi dialogboksen Konfigurer slideshow,og klik derefter på det brugerdefinerede diasshow, du vil bruge.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Brugerdefineret slideshow i gruppen Start slideshow under fanen Slideshow, ogklik derefter på Brugerdefinerede slideshow.

 5. Vælg et slideshow på listen Brugerdefineret slideshow, og klik derefter på Vis.

Opret et brugerdefineret slideshow

 1. Åbn den præsentation, du vil bruge til at oprette et brugerdefineret slideshow.

 2. Klik på Brugerdefineret slideshow under fanen Slideshow, ogklik derefter på Brugerdefineret slideshow.

  Klik på Brugerdefineret slideshow.

 3. Klik på +.

 4. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: For at markere flere slides skal du holde KOMMANDO  nede, mens du klikker på slidene.

 5. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slides i tilpasset slideshow og derefter klikke på Skift rækkefølge, pil op   eller Skift rækkefølge, pil ned  for at flytte sliden op eller ned på listen.

 6. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Gentag disse trin for at oprette flere brugerdefinerede diasshow med eventuelle slides i præsentationen.

  Tip!: Hvis du vil se, hvordan et brugerdefineret slideshow vises i slideshowvisningen, skal du klikke på navnet på slideshowet i dialogboksen Brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Start slideshow.

Link til andre toldshows

Et brugerdefineret diasshow med links er en hurtig måde at navigere til andre brugerdefinerede diasshows fra din primære præsentation. Du kan også oprette et dias med en indholdsfortegnelse at linke fra. Ved at designe din præsentation på denne måde kan du navigere fra diasset med indholdsfortegnelsen til forskellige sektioner i præsentationen, så du kan vælge, hvilke sektioner du vil vise tilhørerne på et bestemt tidspunkt. Følgende instruktioner beskriver, hvordan du kan oprette et eller flere brugerdefinerede diasshow og derefter føje et link fra den primære præsentation til de brugerdefinerede diasshow.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link fra en præsentation til en helt anden præsentation, kan du føje et link til det andet dokument. Du kan få mere at vide i afsnittet Oprette, redigere eller fjerne et link.

 1. Markér den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse og et link fra hvert tekstelement som en metode til at navigere gennem et brugerdefineret diasshow. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte et nyt dias i din præsentation, skrive en indholdsfortegnelse og derefter linke fra hver indtastning.

 2. Klik på Handling under fanen Indsæt.

  Klik på Handling

 3. Vælg, hvordan handlingen skal påbegyndes, ved at gøre et af følgende i dialogboksen Handlingsindstillinger:

  Sådan påbegyndes en handling

  Klik på

  Når du klikker på handlingsknappen

  Fanen Klik med musen

  Når du holder musemarkøren over handlingsknappen

  Fanen Før musen over

 4. Klik på Link til, og klik derefter på Brugerdefineret diasshow i genvejsmenuen.

 5. Under Brugerdefinerede diasshow skal du markere det diasshow, du vil linke til.

  Hvis du vil vende tilbage til det dias, som du startede det brugerdefinerede diasshow fra, når det brugerdefinerede diasshow afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage. Denne indstilling er praktisk, hvis du har et dias, der fungerer som en indholdsfortegnelse for brugerdefinerede diasshow.

 6. Klik på OK.

  Gentag disse trin, hvis du vil føje yderligere links til andre brugerdefinerede programmer.

Afspil et brugerdefineret slideshow

 • Klik på Brugerdefineret slideshow under fanen Slideshow, ogklik derefter på det brugerdefinerede diasshow, du vil afspille.

  Fanen Slideshow, gruppen Afspil slideshow

  Bemærk!: Hvis du endnu ikke har oprettet et brugerdefineret slideshow, skal du klikke på Brugerdefineret slideshow,klikke på Brugerdefineret slideshowog derefter klikke på +.

Opret et brugerdefineret slideshow

 1. Åbn den præsentation, du vil bruge til at oprette et brugerdefineret slideshow.

 2. Klik på Brugerdefinerede diasshow under Afspil diasshow på fanen Diasshow, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede diasshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Afspil slideshow

 3. Klik på Ny.

 4. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: For at markere flere slides skal du holde KOMMANDO  nede, mens du klikker på slidene.

 5. Hvis du vil ændre den rækkefølge, slides vises i, skal du klikke på en slide under Slides i tilpasset slideshow og derefter klikke på Skift rækkefølge, pil op   eller Skift rækkefølge, pil ned  for at flytte sliden op eller ned på listen.

 6. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Gentag disse trin for at oprette flere brugerdefinerede diasshow med eventuelle slides i præsentationen.

  Tip!: Hvis du vil se, hvordan et brugerdefineret slideshow vises i slideshowvisningen, skal du klikke på navnet på slideshowet i dialogboksen Brugerdefinerede slideshow og derefter klikke på Vis.

Link til andre toldshows

Et brugerdefineret diasshow med links er en hurtig måde at navigere til andre brugerdefinerede diasshows fra din primære præsentation. Du kan også oprette et dias med en indholdsfortegnelse at linke fra. Ved at designe din præsentation på denne måde kan du navigere fra diasset med indholdsfortegnelsen til forskellige sektioner i præsentationen, så du kan vælge, hvilke sektioner du vil vise tilhørerne på et bestemt tidspunkt. Følgende instruktioner beskriver, hvordan du kan oprette et eller flere brugerdefinerede diasshow og derefter føje et link fra den primære præsentation til de brugerdefinerede diasshow.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link fra en præsentation til en helt anden præsentation, kan du føje et link til det andet dokument. Du kan få mere at vide i afsnittet Oprette, redigere eller fjerne et link.

 1. Hvis du vil oprette et link fra den primære præsentation til et sekundært brugerdefineret diasshow, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse og et link fra hvert tekstelement som en metode til at navigere gennem et brugerdefineret diasshow. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte et nyt dias i din præsentation, skrive en indholdsfortegnelse og derefter linke fra hver indtastning.

 2. Klik på Handlingsindstillinger under Konfiguration på fanen Diasshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Konfigurer

 3. I dialogboksen Handlingsindstillinger skal du vælge at starte handlingen ved at gøre et af følgende:

  Sådan påbegyndes en handling

  Klik på

  Når du klikker på handlingsknappen

  Fanen Klik med musen

  Når du holder musemarkøren over handlingsknappen

  Fanen Før musen over

 4. Klik på Link til, og klik derefter på Brugerdefineret diasshow i genvejsmenuen.

 5. Under Brugerdefinerede diasshow skal du markere det diasshow, du vil linke til.

  Hvis du vil vende tilbage til det dias, som du startede det brugerdefinerede diasshow fra, når det brugerdefinerede diasshow afspilles, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage. Denne indstilling er praktisk, hvis du har et dias, der fungerer som en indholdsfortegnelse for brugerdefinerede diasshow.

 6. Klik på OK.

  Hvis du vil føje yderligere links til andre brugerdefinerede programmer, skal du gentage trin 1 til 6.

Afspil et brugerdefineret slideshow

 • Klik på Brugerdefinerede slideshow under Afspilslideshow på fanen Slideshow,og klik derefter på det brugerdefinerede slideshow, du vil afspille.

  Fanen Slideshow, gruppen Afspil slideshow

  Bemærk!: Hvis du endnu ikke har oprettet et brugerdefineret slideshow, skal du klikke på Rediger brugerdefinerede slideshowog derefter klikke på Ny.

Se også

Tilføje, redigere eller fjerne overgange mellem slides

PowerPoint til internettet understøtter ikke brugerdefinerede programmer. Du skal bruge en skrivebordsversion af PowerPoint for at oprette et brugerdefineret slideshow.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×