Animation, video og lyd

Tilføj, rediger eller fjern overgange mellem slides

Tilføje overgange mellem dias

En slideovergang er den visuelle effekt, der udføres, når du skifter fra én slide til den næste under en præsentation. Du kan styre hastigheden, tilføje lyd og tilpasse udseendet for overgangseffekter.

Skab stor effekt med Meddelelser

49 sekunder

Tip!: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with transitions!

 • Hvilken version bruger du?
 • Nyere versioner
 • Office 2010
 • Office 2007

Tilføj slideovergange for at gøre din præsentation levende

 1. Markér den slide, du vil tilføje en overgang på.

 2. Vælg fanen Overgange, og vælg en overgang. Vælg en overgang for at få vist et eksempel.

 3. Vælg Effektindstillinger for at vælge overgangens retning og type.

 4. Vælg Eksempel for at se, hvordan overgangen ser ud.

Hvis du vil fjerne en overgang, skal du vælge Overgange > Ingen.

Se også

Angiv tidsindstillingen og hastigheden for en overgang

Video: Føj en lydeffekt til en overgang

Brug overgangen Omform i PowerPoint (i Office 365 eller PowerPoint 2019)

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvor du vil anvende eller ændre en slideovergang.

 3. Klik under fanen Overgange i gruppen Overgang til denne slide på en overgangseffekt for sliden.

  Hvis du vil have vist flere overgangseffekter, skal du klikke knappen Flere Knappen Mere .

 4. Hvis du vil indstille varigheden af slideovergangen mellem den forrige slide og den aktuelle slide, skal du under fanen Overgange i gruppen Tidsindstilling skrive eller vælge den hastighed, du ønsker, i feltet Varighed.

  Sådan angiver du, hvor lang tid der skal gå, før der skiftes fra det aktuelle slide til det næste:

  • Hvis du vil skifte til det næste slide, når du klikker med musen, skal du i gruppen Tidsindstilling markere afkrydsningsfeltet Klik med musen.

  • Hvis du vil skifte til det næste slide efter et angivet tidsrum, skal du i gruppen Tidsindstilling skrive det ønskede antal sekunder i feltet Efter.

 5. Valgfrit:

  • Hvis du vil anvende den samme overgang på hele præsentationen, skal du i gruppen Tidsindstilling klikke på Anvend på alle.

  • Hvis du vil anvende de brugerdefinerbare overgangsegenskaber, der er tilgængelige for de fleste (men ikke alle) overgange, skal du i gruppen Overgang til denne Slide klikke på Effektindstillinger og vælge den ønskede indstilling.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, du vil føje overgangslyd til.

 3. Klik under fanen Overgange i feltet Tidsindstilling på pilen ud for Lyd, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra listen, skal du vælge den ønskede lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd, der ikke findes på listen, skal du vælge Anden lyd, finde den lydfil, du vil tilføje, og derefter klikke på Åbn.

 4. Valgfrit: Hvis du vil føje den samme overgangslyd til alle slides i præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvorfra du vil fjerne en overgang.

 3. Klik på Ingen under fanen Overgange i gruppen Overgang til denne slide.

 4. Valgfrit: Hvis du vil fjerne overgange fra hele præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle i gruppen Overgang til denne slide.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer overgange til tekstelementer eller objekter, skal du læse Animer tekst eller objekter.

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvor du vil anvende eller ændre en slideovergang.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgange til denne slide skal du klikke på en overgangseffekt for sliden.

  Hvis du vil have vist flere overgangseffekter, skal du klikke knappen Flere Knappen Mere .

 4. Hvis du vil indstille overgangshastigheden mellem slides, skal du klikke på pilen ud for Overgangshastighed i gruppen Overgang til denne slide og derefter vælge den ønskede hastighed.

  Sådan angiver du, hvor lang tid der skal gå, før der skiftes fra det aktuelle slide til det næste:

  • Hvis du vil skifte til det næste slide, når du klikker med musen, skal du under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide markere afkrydsningsfeltet Klik med musen.

  • Hvis der skal skiftes til næste slide efter et angivet tidsinterval, skal du under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skrive det ønskede antal sekunder i feltet Automatisk efter.

 5. Valgfrit: Hvis du vil anvende den samme overgang på hele præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, du vil føje overgangslyd til.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skal du klikke på pilen ud for Overgangslyd og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en lyd fra listen, skal du vælge den ønskede lyd.

  • Hvis du vil tilføje en lyd, der ikke findes på listen, skal du vælge Anden lyd, finde den lydfil, du vil tilføje, og derefter klikke på OK.

 4. Valgfrit: Hvis du vil føje den samme overgangslyd til alle slides i præsentationen, skal du i gruppen Overgang til denne slide klikke på Anvend på alle.

 1. Til venstre for slidevinduet i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg et hvilket som helst udvalg af miniaturebilleder af de slides, hvorfra du vil fjerne en overgang.

 3. Under fanen Animationer i gruppen Overgang til denne slide skal du klikke på Ingen overgang.

 4. Valgfrit: Hvis du vil fjerne overgange fra hele præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle i gruppen Overgang til denne slide.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer overgange til tekstelementer eller objekter, skal du læse Animer tekst eller objekter.

 • Hvilken version bruger du?
 • Nyere versioner
 • Office 2011

Tilføje en overgang til en slide

 1. Klik i miniatureruden på den slide, du vil anvende en overgang til. Indstillingen for overgangen afgør, hvordan en slide kommer ind, og hvordan den forrige afsluttes. I eksemplet nedenfor betyder det at anvende en udtoningsovergang til slide 3, at slide 2 toner ud, og slide 3 toner ind.

  Vælg den slide, du vil indsætte en overgang på, i miniatureruden
 2. Under fanen Overgange kan du i galleriet med overgange finde den effekt, du vil bruge. Klik på den nedadgående pil for at få vist hele galleriet. Klik på den effekt, du vil bruge til sliden, og få vist et eksempel.

 3. Klik på Overgange > Effektindstillinger for at ændre den måde, overgangen udføres på – f.eks. hvilken retning sliden skal komme ind fra.

 4. Angiv et tidspunkt i Varighed for at se, hvor hurtig overgangen udføres. Angiv et højere tal, hvis overgangen skal gå langsommere.

 5. Klik på Eksempel for at se, hvordan overgangen ser ud med alle indstillingerne.

  Knappen Eksempelvisning på fanen Overgange

  Tip!: Hvis du vil have alle slides i præsentationen til at udføre overgangen på samme måde, skal du klikke på Anvend på alle på båndet.
  Knappen Anvend på alle på fanen Overgange

Fjerne en overgang

 • Klik på sliden med den overgang, du vil fjerne. Derefter skal du under fanen Overgange vælge Ingen i galleriet Overgange.

  Fjernelse af overgang fremhævet

Husk, at en overgang afgør, hvordan en slide kommer ind, og hvordan den forrige slide afsluttes. Så hvis (for eksempel) du vil ikke vil have, at slide 2 skal have en effekt, skal du fjerne overgangen fra slide 3.

Tip!: Du kan se, hvilke slides der har en overgangseffekt ved at kigge efter overgangsikonet i miniatureruden.
Stjerneskudsikonet viser, at der er blevet anvendt en overgangseffekt på en slide

Se også

Animer tekst og objekter i PowerPoint til Mac

Optag dit slideshow

Overgange er en dynamisk måde til at gå fra én slide til den næste i et slideshow. Du kan føje en overgang til en enkelt slide, forskellige overgange til forskellige slides eller den samme overgang til alle slides.

Føj en overgang til en slide

 1. Klik i navigationsruden på den slide, som du vil føje en overgang til. Sådan gør du:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten fanerne med navnene Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. Klik på den overgang, du vil bruge, på fanen Overgange under Overgang til denne slide.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  For at få vist flere overgange skal du pege på en overgang og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Du kan skifte til en anden variant af en overgang, f.eks. mht. den retning, den flyttes i på skærmen, ved at klikke på Effektindstillinger og derefter vælge den ønskede variant. Du kan også ændre andre indstillinger, såsom varighed, lyd eller skift af slide.

  Træk sektionen

Anvend en overgang på alle slides

 1. Klik på den overgang, du vil bruge (f.eks. Toning), på fanen Overgange under Overgang til denne slide.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  For at få vist flere overgange skal du pege på en overgang og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

 2. Du kan variere overgangen, f.eks. den retning, den flyttes i på skærmen, ved at klikke på Effektindstillinger og derefter vælge den ønskede variant. Du kan også ændre andre indstillinger, såsom varighed, lyd eller skift af slide.

  Træk sektionen

 3. Klik på Alle slides under Anvend på.

  Fanen Overgange, gruppen Anvend på

Rediger varigheden af overgangen

 1. I navigationsruden skal du vælge den eller de slides med de overgange, du vil ændre. Sådan gør du:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides  Fanen Slides  og derefter klikke på en slide. Hvis du vil vælge flere slides, skal du holde KOMMANDO nede, mens du klikker på de enkelte slides. Eller hvis du har organiseret slidene i sektioner, kan du markere hele gruppen af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller faneikonerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På fanen Overgange under Overgang til denne slide skal du i feltet Varighed skrive antallet af sekunder eller minutter, du vil have overgangen til at vare.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

Tilføj en lyd

 1. I navigationsruden skal du vælge den eller de slides med de overgange, du vil ændre. Sådan gør du:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides  Fanen Slides  og derefter klikke på en slide. Hvis du vil vælge flere slides, skal du holde KOMMANDO nede, mens du klikker på de enkelte slides. Eller hvis du har organiseret slidene i sektioner, kan du markere hele gruppen af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller faneikonerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På fanen Overgange under Overgang til denne slide skal du i pop op-menuen Lyd klikke på en lydeffekt.

  Fanen Overgange, gruppen Overgang til denne slide

  Tip!: Hvis du vil afspille din egen lyd, skal du klikke på pop op-menuen Anden lyd for at finde frem til lydfilen.

Vælg, hvordan slides fremføres

 1. I navigationsruden skal du vælge den eller de slides med de overgange, du vil ændre. Sådan gør du:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. For at markere flere slides skal du holde KOMMANDO  nede, mens du klikker på slidene. Hvis du har organiseret slidene i sektioner, kan du også markere hele gruppen af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition  eller faneikonerne Slides  Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På fanen Overgange under Fremfør slide skal du vælge Ved klik med musen eller markere afkrydsningsfeltet Efter.

  Fanen Overgange, gruppen Fremfør slide

  Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Efter, skal du skrive antallet af sekunder.

Fjern overgange

 1. I navigationsruden skal du vælge den eller de slides med de overgange, du vil fjerne. Sådan gør du:

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides  Fanen Slides  og derefter klikke på en slide. Hvis du vil vælge flere slides, skal du holde KOMMANDO nede, mens du klikker på de enkelte slides. Eller hvis du har organiseret slidene i sektioner, kan du markere hele gruppen af slides ved at klikke på sektionsoverskriften. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller faneikonerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På fanen Overgange under Overgang til denne slide skal du klikke på Ingen.

  Ingen

Se også

Anvend en overgang på alle slides

Overgange i tidligere versioner af PowerPoint

Tilføj eller skift en slideovergang

 1. Vælg den slide, du vil ændre eller anvende overgangen på, i miniatureruden. Overgangen starter på den foregående slide og afsluttes på den slide, du vælger.

  Viser ruden Slide med tredje slide valgt i PowerPoint

 2. Find den effekt, du vil bruge, i galleriet med overgange under fanen Overgange.

 3. Klik på Effektindstillinger for at angive, hvordan overgangen skal udføres.

 4. Valgfrit:

  • Hvis du vil indstille den hastighed, overgangen udføres med, skal du angive tiden i feltet Varighed på båndet. Angiv et højere tal, hvis overgangen skal gå langsommere. Du kan læse mere om tidsindstilling af overgange i Angiv hastighed og tidsindstilling for overgange.

  • Hvis du vil have alle slides i præsentationen til at udføre overgangen på samme måde, skal du klikke på Anvend på alle.

 5. Hvis du vil se overgangen i praksis, skal du vælge den slide, hvor overgangen starter, og derefter klikke på ikonet Slideshow Knappen Begynd slideshow. i nederste højre hjørne af browservinduet.

  Hvis du vil starte slideshowet fra den aktuelle slide, skal du klikke på knappen Slideshow i nederste højre hjørne i din browser.

  (Denne knap starter slideshowet fra den valgte slide i stedet for at begynde slideshowet fra starten af præsentationen).

Husk, at en overgang anvendes til en slides indgang, ikke til dens udgang. Hvis du f.eks. vil fjerne udgangseffekten for slide 2, skal du derfor fjerne overgangen fra slide 3.

 • Klik på den slide, du ikke vil have nogen overgang for. Derefter skal du under fanen Overgange vælge Ingen i galleriet med overgange.

  Fanen Overgange på båndet i PowerPoint.

  Hvis slide 3 i vores eksempel ikke har nogen overgang, ses det med det sammen, når slide 2 forsvinder.

  Hvis du vil fjerne overgangene fra alle slides, skal du klikke på Anvend på alle på båndet, når du har klikket på Ingen.

Hvis du vil se oplysninger om, hvordan du føjer animation til tekstelementer eller objekter i én slide, skal du læse Animer tekst eller objekter.

Tilføj en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. Tryk på fanen Overgange på din Android-tablet.

  Fanen Overgange

  På din Android-telefon skal du trykke på ikonet Rediger Ikonet Rediger øverst til højre på skærmen, trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 3. Tryk på den nedadgående pil for at udvide Overgangseffekter. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i kategorierne Diskret, Spændende og Dynamisk.

  Overgangseffekter

 4. Vælg en overgang. Tryk f.eks. på Omform for at få en slide til gradvist at ændre sig til den næste slide.

 5. Tryk på Effektindstillinger for at vælge overgangens retning.

  Effektindstillinger

 6. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende den samme overgang på alle slides i præsentationen.

Fjern en overgang

 1. Tryk på fanen Overgange på din Android-tablet. På din Android-telefon skal du trykke på ikonet Rediger </c0> øverst til højre på skærmen, trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 2. Udvid Overgangseffekter.

 3. Tryk på Ingen.

  Fjern overgange

Tilføj en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. På din iPad skal du trykke på fanen Overgange.

  Fanen Overgange

  På din iPhone skal du trykke på ikonet Rediger Ikonet Rediger , trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 3. Tryk på Overgangseffekt. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i kategorierne Diskret og Spændende.

  Overgangseffekter

 4. Vælg en overgang. Tryk f.eks. på Omform for at få en slide til gradvist at ændre sig til den næste slide.

 5. Tryk på Effektindstillinger for at vælge en effekt. Indstillingerne varierer afhængigt af den overgang, du vælger.

  Effektindstillinger

 6. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende den samme overgang på alle slides i præsentationen.

Fjern en overgang

 1. På din iPad skal du trykke på fanen Overgange. På din iPhone skal du trykke på ikonet Rediger </c0>, trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 2. Tryk på Overgangseffekt.

 3. Tryk på Ingen.

  Fjern overgange

Tilføj en overgang

 1. Åbn præsentationen.

 2. Tryk på fanen Overgange.

  Fanen Overgange

  På din Windows-telefon skal du dobbelttrykke på den ønskede slide, derefter trykke på Mere Mere nederst til højre på skærmen, trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 3. Tryk på den nedadgående pil for at udvide Overgangseffekter. Du får vist et galleri med overgangseffekter, der er inddelt i kategorierne Diskret, Spændende og Dynamisk.

  Overgangseffekter

 4. Vælg en overgang. Tryk f.eks. på Omform for at få en slide til gradvist at ændre sig til den næste slide.

 5. Tryk på Effektindstillinger for at vælge overgangens retning.

  Effektindstillinger

 6. Tryk på Eksempel for at se effekten anvendt på din slide.

  Eksempel på overgange

 7. (Valgfrit) Tryk på Anvend på alle for at anvende den samme overgang på alle slides i præsentationen.

Fjern en overgang

 1. Tryk på fanen Overgange. På din Windows-telefon skal du dobbelttrykke på den ønskede slide, derefter trykke på Mere Mere nederst til højre på skærmen, trykke på Hjem og derefter trykke på Overgange.

 2. Udvid Overgangseffekter.

 3. Tryk på Ingen.

  Fjern overgange

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×