Der er ingen, der kan lide spam eller uønsket mail. Filteret mod uønsket mail i Outlook stopper ikke leveringen af uønsket mail, men gør det næstbedste – det flytter mistænkelig spam til mappen Uønsket mail.

Tip!: Det er en god ide jævnligt at gennemse meddelelser i mappen Uønsket mail for at kontrollere, om der er legitime meddelelser, der fejlagtigt er klassificeret som uønsket mail. Hvis du finder en meddelelse, der ikke er uønsket, skal du trække den tilbage til indbakken eller en vilkårlig mappe. Du kan også markere elementet som ikke uønsket mail ved at gøre følgende:

 • Klik på Hjem > Uønsket mail > Ikke uønsket mail.

Filteret mod uønsket mail er som standard aktiveret, og beskyttelsesniveauet er indstillet til Ingen automatisk filtrering. Du kan gøre filteret mere aggressivt ved at ændre det beskyttelsesniveau, det giver. Filteret mod uønsket mail evaluerer hver indgående meddelelse ud fra flere faktorer. Disse kan omfatte det tidspunkt, hvor meddelelsen blev sendt, og meddelelsens indhold.

Hvis du vil ændre indstillingerne for Filter mod uønsket mail, skal du gøre følgende:

 • Klik på Hjem > Uønsket mail > Indstillinger for uønsket mail.

Lister over filtre mod uønsket mail

Mens Filteret mod uønsket mail kontrollerer dine indgående meddelelser automatisk, kan du bruge listerne i Filter mod uønsket mail til at kontrollere, hvad der betragtes som spam. Du kan føje navne, mailadresser og domæner til disse lister, så filteret ikke undersøger meddelelser fra kilder, du har tillid til, eller blokerer meddelelser, der er sendt fra bestemte mailadresser og domæner, du ikke kender eller ikke har tillid til.

Liste over afsendere, der er tillid til     Mailadresser og domænenavne på listen over afsendere, der er tillid til, behandles aldrig som uønsket mail, uanset indholdet af meddelelsen. Du kan føje dine kontakter og andre modtagere til denne liste. Men sikre domæner genkendes af designet ikke som standard i Exchange Online eller i Exchange Online Protection. Det er kun blokerede domæner, blokerede afsenderadresser og afsenderadresser, der er tillid til, der genkendes. Hvis du bruger en Microsoft Exchange Server-konto, anses alle navne og adresser på den globale adresseliste (GAL) automatisk som sikre. Grænsen for afsendere, der er tillid til, er 1024.

Liste over modtagere, der er tillid til     Hvis du står på en adresseliste eller en distributionsliste, kan du føje listeafsenderen til listen over modtagere, der er tillid til. Meddelelser, der sendes til disse mailadresser eller domænenavne, behandles aldrig som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold.

Liste over blokerede afsendere     Du kan let blokere meddelelser fra bestemte afsendere ved at føje deres mailadresser eller domænenavne til listen over blokerede afsendere. Når du føjer et navn eller en mailadresse til denne liste, flytter Outlook indgående meddelelser fra denne kilde til mappen Uønsket mail. Meddelelser fra personer eller domænenavne, som står på denne liste, behandles altid som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold. 

Liste over blokerede Top-Level domæner     Hvis du vil blokere uønskede mails fra et andet land/område, kan du føje lande-/områdekoder til listen Top-Level blokerede domæner. Hvis du f.eks. tjekker felterne CA [Canada], USA og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser fra mailadresser, der slutter med .ca, .us og .mx.

Liste over blokerede kodninger     Hvis du vil blokere uønskede mails, der er skrevet i et andet tegnsæt eller alfabet, kan du føje koder til listen over blokerede kodninger.

Forskelle i filteret mod uønsket mail, når cachelagret Exchange-tilstand er slået til eller fra

Hvis du bruger en Exchange-konto, har du adgang til endnu et lag med værktøjer til bekæmpelse af uønsket mail.

 • Hvis du bruger Cachelagret Exchange eller downloader til en Outlook -datafil (.pst)     Listerne i filteret mod uønsket mail bliver gemt på serveren og er tilgængelige fra alle computere. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at evaluere meddelelser. Det betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra den pågældende afsender til mappen Uønsket mail på serveren, og de evalueres ikke af Outlook.

 • Hvis du arbejder online     Listerne i Filter mod uønsket mail gemmes på serveren. De er tilgængelige fra alle computere, men kun hvis du har aktiveret funktionen Uønsket mail i Outlook Web Access eller Outlook Web App. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at evaluere meddelelser. Det betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra den pågældende afsender til mappen Uønsket mail på serveren, og de evalueres ikke af Outlook.

Sådan fungerer filteret mod uønsket mail

Filteret mod uønsket mail evaluerer alle indgående meddelelser for at vurdere, om det kan være spam, baseret på flere faktorer. Disse kan omfatte det tidspunkt, hvor meddelelsen blev sendt, og meddelelsens indhold. Filteret til uønsket mail er som standard slået til, og beskyttelsesniveauet er indstillet til Lav. Dette niveau opfanger kun det mest tydelige spam. Du kan gøre filteret mere aggressivt ved at ændre det beskyttelsesniveau, det giver.

Bemærk!: Filteret mod uønsket mail i Outlook stopper ikke leveringen af uønsket mail, men gør det næstbedste – det flytter mistænkt spam til mappen Uønsket mail.

Du kan justere indstillingerne for filteret mod uønsket mail i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail.

 • På fanen Startside i gruppen Slet skal du klikke på Uønsket mail og derefter klikke på Indstillinger for uønsket mail.

Mappen Uønsket mail

Alle meddelelser, der mistænkes for at være uønsket mail, flyttes til mappen Uønsket mail. legitime meddelelser, der fejlagtigt er klassificeret som uønsket mail. Hvis du finder en meddelelse, som ikke er uønsket, skal du trække den tilbage til Indbakken eller til en anden mappe. Du kan også markere elementet som ikke uønsket mail ved at gøre følgende:

 • På fanen Startside i gruppen Slet skal du klikke på Uønsket mail og derefter klikke på Ikke uønsket mail.

Lister over filtre mod uønsket mail

Selvom filteret mod uønsket mail kontrollerer dine indkommende meddelelser automatisk, giver listerne over filtre mod uønsket mail dig større kontrol over, hvad der betragtes som uønsket mail. Du kan føje navne, mailadresser og domæner til disse lister, så filteret tillader meddelelser fra kilder, som du har tillid til, eller det blokerer meddelelser, der er sendt fra bestemte mailadresser og domæner, som du ikke kender eller ikke har tillid til.

Liste over afsendere, der er tillid til     Mailadresser og domænenavne på listen over afsendere, der er tillid til, behandles aldrig som uønsket mail, uanset indholdet af meddelelsen. Du kan føje dine kontakter og andre modtagere til denne liste. Men sikre domæner genkendes af designet ikke som standard i Exchange Online eller i Exchange Online Protection. Det er kun blokerede domæner, blokerede afsenderadresser og afsenderadresser, der er tillid til, der genkendes. Hvis du bruger en Microsoft Exchange Server-konto, anses alle navne og adresser på den globale adresseliste (GAL) automatisk som sikre.

Liste over modtagere, der er tillid til     Hvis du står på en adresseliste eller en distributionsliste, kan du tilføje listeafsenderen på listen over modtagere, der er tillid til. Meddelelser, der sendes til disse mailadresser eller domænenavne, behandles aldrig som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold.

Liste over blokerede afsendere     Du kan let blokere meddelelser fra bestemte afsendere ved at føje deres mailadresser eller domænenavne til listen over blokerede afsendere. Når du føjer et navn eller en mailadresse til denne liste, flytter Outlook indgående meddelelser fra denne kilde til mappen Uønsket mail. Meddelelser fra personer eller domænenavne, som står på denne liste, behandles altid som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold.

Liste over blokerede topdomæner     Hvis du vil blokere uønskede mails, der kommer fra et andet land/område, kan du føje lande-/områdekoder til listen Top-Level blokerede domæner. Hvis du f.eks. markerer afkrydsningsfelterne CA [Canada], USA og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser fra mailadresser, der slutter med .ca, .us og .mx.

Liste over blokerede kodninger     Hvis du vil blokere uønskede mails, der er skrevet i et andet tegnsæt eller alfabet, kan du tilføje koder på listen over blokerede kodninger.

Mailkontotyper, som understøttes af filteret mod uønsket mail

Filteret mod uønsket mail kan bruges sammen med følgende mailkonti:

 • Exchange-konti i cachelagret Exchange-tilstand

 • Exchange-konto, som leverer til en Outlook-datafil (.pst)

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Outlook Connector til Outlook.com (tidligere Hotmail)

 • Microsoft Outlook Connector til IBM Lotus Domino

Hvis du vil ændre din profil, skal du eksportere en kopi af listerne over uønsket mail, før du foretager ændringerne, og derefter importere oplysningerne til Outlook. Dette sikrer, at du ikke skal genoprette listerne over filtre mod uønsket mail.

Forskelle i filteret mod uønsket mail, når cachelagret Exchange-tilstand er slået til eller fra

Hvis du bruger en Exchange-konto, har du adgang til endnu et lag funktioner og værktøjer til bekæmpelse af uønsket mail.

 • Hvis du bruger cachelagret Exchange-tilstand eller downloader en mail og gemmer den i en Outlook-datafil (.pst)     Listerne i filteret mod uønsket mail bliver gemt på serveren og er tilgængelige fra alle computere. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at evaluere meddelelser. Det betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra den pågældende afsender til mappen Uønsket mail på serveren, og de evalueres ikke af Outlook.

 • Hvis du arbejder online     Listerne i filteret mod uønsket mail gemmes på serveren. De er tilgængelige fra alle computere, men kun hvis du har aktiveret funktionen Uønsket mail i Outlook Web Access eller Outlook Web App. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at evaluere meddelelser. Det betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra den pågældende afsender til mappen Uønsket mail på serveren, og de evalueres ikke af Outlook.

Sådan fungerer filteret mod uønsket mail

Filteret for uønsket mail evaluerer alle indgående meddelelser for at vurdere, om det kan være spam, baseret på flere faktorer. Disse kan omfatte det tidspunkt, hvor meddelelsen blev sendt, og meddelelsens indhold. Filteret til uønsket mail er som standard slået til, og beskyttelsesniveauet er indstillet til Lav. Dette niveau opfanger kun det mest tydelige spam. Du kan gøre filteret mere aggressive ved at ændre beskyttelsesniveauet. Desuden kan filteret for uønsket mail opdateres med jævne mellemrum for at beskytte sig mod de nyeste teknikker, som spammere bruger til at spamme din indbakke.

Bemærk!: Filteret mod uønsket e-mail i Outlook stopper ikke leveringen af uønsket e-mail, men flytter i stedet mistænkt spam til din mappe for uønsket e-mail i stedet for at levere det til din indbakke. Der findes nogle tredjepartsløsninger, der er mere strenge.

Tip!: Du kan kontrollere mange af indstillingerne for uønsket mail i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail. Fra din indbakke skal du i menuen Handlinger pege på Uønsket mail og derefter klikke på Indstillinger for uønsket mail.

Mappen Uønsket mail

Meddelelser, som fanges af filteret mod uønsket mail, flyttes til en særlig mappe for Uønsket mail. Det er en god ide at gennemse meddelelserne i mappen Uønsket mail fra tid til anden for at sikre, at der ikke er legitime meddelelser, som du ønsker at modtage. Hvis der er det, kan du flytte dem tilbage til Indbakken ved at markere dem som ikke uønskede. Du kan også trække dem til en anden mappe.

Mappen Uønsket mail

Lister over filtre mod uønsket mail

Selvom filtrene mod uønsket mail kontrollerer dine indkommende meddelelser automatisk, giver listerne over filtre mod uønsket mail dig større kontrol over, hvad der betragtes eller ikke betragtes som uønsket mail. Disse lister giver dig muligheden for at tillade meddelelser fra kilder, som du har tillid til, eller blokere meddelelser, der er sendt fra bestemte mailadresser og domæner, som du ikke kender eller ikke har tillid til.

Der findes fem lister over filtre mod uønsket mail

 • Liste over afsendere, der er tillid til

 • Liste over modtagere, der er tillid til

 • Liste over afsendere af uønsket e-mail

 • International - liste over blokerede topdomæner

 • International - liste over blokerede kodninger

Liste over afsendere, der er tillid til

Afsendere, der er tillid til

Hvis filteret ved en fejltagelse markerer en mail som en uønsket mail, kan du Blokere en mailafsender. Du kan også manuelt oprette en liste over afsendere, der er tillid til i dialogboksen Indstillinger for uønsket mail. Mailadresser og domænenavne på listen over afsendere, der er tillid til, behandles aldrig som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold. Men med dette design genkendes sikre domæner som standard ikke i Exchange Online eller Exchange Online Protection. Det er kun blokerede domæner, blokerede afsenderadresser og afsenderadresser, der er tillid til, der genkendes.

 • Alle mailadresserne i dine kontakter står på denne liste, hvis afkrydsningsfeltet Hav også tillid til mail fra mine kontakter under Indstillinger for uønsket mail er markeret (standardindstillingen). Med denne indstilling vil meddelelser fra personer i mappen Kontakter aldrig blive behandlet som uønsket mail.

 • E-mail-adresser til personer, som ikke står på listen i Kontaktpersoner, men som du korresponderer med, medtages på denne liste, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Tilføj automatisk personer, jeg sender e-mail til, på listen Afsendere, der er tillid til. Dette afkrydsningsfelt er ikke markeret som standard.

  • En modtagers mailadresse gemmes som standard kun på listen, når du opretter og sender en meddelelse manuelt i Outlook, i stedet for når meddelelsen genereres automatisk af et program.

  • Personlige distributionslister kan ikke tilføjes med dette afkrydsningsfelt.

  • Hvis du ved et uheld kommer til at besvare en spammers mailmeddelelse (f.eks. ved at sende en anmodning om at opsige abonnementet på spammerens adresseliste), mens dette afkrydsningsfelt er markeret, føjes den pågældende spammers mailadresse til listen Pengeskab-afsendere. Hvis du senere bemærker spammerens meddelelser i din indbakke, skal du føje spammerens mailadresse til listen over blokerede afsendere og fjerne den tilsvarende post fra listen Pengeskab Afsendere. Hvis den samme adresse vises både på listen over blokerede afsendere og listen over Pengeskab-afsendere, har listen over Pengeskab-afsendere forrang, og adressen betragtes ikke som usikker.

 • Hvis du bruger en Exchange-konto (bruges oftere i et forretningsmiljø end til privat brug eller personlig mail), betragtes alle navne og mailadresser i global adresseliste som sikre.

 • Du kan også konfigurere Outlook, så den kun accepterer meddelelser fra personer på listen over afsendere, der er tillid til. Denne konfiguration findes i et klikfelt på fanen Indstillinger under Indstillinger for uønsket mail.

Liste over modtagere, der er tillid til

Modtager, der er tillid til

Hvis du står på en adresseliste eller en distributionsliste, kan du føje listeafsenderen til listen over modtagere, der er tillid til. Meddelelser, der sendes til disse mailadresser eller domænenavne, behandles aldrig som uønsket mail, uanset meddelelsens indhold.

Liste over blokerede afsendere

Blokerede afsendere

Du kan let blokere meddelelser fra bestemte afsendere ved at tilføje deres e-mail-adresser eller domænenavne på listen over afsendere af uønsket e-mail. Når du tilføjer et navn eller en e-mail-adresse på denne liste, flyttes indgående meddelelser fra denne kilde til mappen Uønsket e-mail. E-mails fra personer eller domænenavne, som står på denne liste, behandles altid som uønsket e-mail, uanset indholdet.

 • Hvis du har eksisterende lister over navne og adresser, der er tillid til, eller som er blokerede, kan du importere dem til Outlook.

 • Du kan føje en meddelelses afsender eller modtager til en hvilken som helst liste over filtre mod uønsket mail ved at højreklikke på meddelelsen i din Indbakke eller en anden postmappe, pege på Uønsket mail og klikke på den ønskede indstilling.

Internationalt – liste over blokerede topdomæner

International

Hvis du vil blokere uønskede mails, der kommer fra et andet land/område, kan du blokere en mailafsender.

Denne liste gør det muligt at blokere mailadresser, der slutter på et bestemt domæne på øverste niveau. Hvis du f.eks. markerer afkrydsningsfelterne CA [Canada], USA [USA ] og MX [Mexico] på listen, blokeres meddelelser fra mailadresser, der slutter med .ca, .us og .mx. Yderligere lande-/områdekoder vises på listen.

International - liste over blokerede kodninger

International

Hvis du vil blokere uønskede mails, som er skrevet på et andet sprog, kan du føje koder til listen over blokerede kodninger.

Med denne liste kan du blokere alle mailadresser på et angivet sprog kodning, også kaldet et tegnsæt. I dag sendes de fleste uønskede mails i US-ASCII-koden. De resterende sendes med mange forskellige internationale kodninger. Listen over blokerede kodninger lader dig frafiltrere uønskede internationale mails, der vises på sprog, som du ikke forstår.

Bemærkninger!: 

 • Unicode-tegn er ikke medtaget på listen over blokerede kodninger.

 • Meddelelser med ukendt eller ikke-angivet kodning skal bortfiltreres med det almindelige filter for uønsket e-mail.

E-mail-kontotyper, som understøttes af filteret for uønsket e-mail

Filteret for uønsket e-mail kan bruges sammen med følgende e-mail-kontotyper:

 • Exchange-konti i Cachelagret Exchange-tilstand

 • Exchange-konto, som leverer til en Personal Folders file (.pst)

 • HTTP (Windows Live Mail) account

 • POP3-konto

 • IMAP-konto

 • Microsoft Office Outlook Connector til IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector til MSN

Alle mailkonti i samme mailprofil Outlook de samme indstillinger og lister over uønsket mail. Hvis du både har en Exchange-konto og en Windows Live Mail-konto, har hver konto f.eks. sin egen mappe til uønsket mail. Men hvis du både har en Exchange-konto og en POP3-konto, findes uønsket mail for begge konti i mappen Uønsket mail for den Exchange-konto.

Hvis du ændrer din profil, bør du eksportere en kopi af listerne over uønsket mail, inden du udfører ændringerne, og derefter importere dataene til Outlook. På denne måde undgår du at skulle oprette listerne over filtre mod uønsket mail igen.

Filteret mod uønsket mail i forskellige versioner af Microsoft Exchange

Brug af Outlook i et Microsoft Exchange-miljø, som oftere ses i et forretningsmiljø end til privat brug eller personlig mail, tilbyder endnu et lag funktioner og værktøjer til bekæmpelse af uønsket mail.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Hvis du bruger Cachelagret Exchange-tilstand eller henter til og gemmer i en privatmappefil (.pst)     Listerne over filtre for uønsket e-mail gemmes på serveren og er tilgængelige fra alle computere. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at vurdere meddelelser. Dette betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra vedkommende afsender til mappen Uønsket e-mail på serveren, og de vurderes ikke af Outlook.

 • Hvis du arbejder online     Listerne over filtre for uønsket e-mail gemmes på serveren. De er tilgængelige fra alle computere, men kun hvis du har aktiveret funktionen Uønsket e-mail i Outlook Web Access. Filtreringslisterne bruges også af serveren til at vurdere meddelelser. Dette betyder, at hvis en afsender står på din liste over blokerede afsendere, flyttes meddelelser fra vedkommende afsender til mappen Uønsket e-mail på serveren, og de vurderes ikke af Outlook.

Microsoft Exchange Server 2000 og tidligere

 • Hvis du bruger cachelagret Exchange-tilstand eller henter en e-mail og gemmer den i en privatmappefil (.pst)     Du kan oprette og bruge filtre over uønsket e-mail, som gemmes på serveren og er tilgængelige fra en hvilken som helst computer, du bruger. Bemærk, at hvis du bruger Cachelagret Exchange-tilstand og som standard henter e-mails og gemmer dem i en privatmappefil (.pst), er filtrene for uønsket e-mail kun tilgængelige på den computer, hvor du tilføjer navne og adresser på afsendere af uønsket e-mail.

 • Hvis du arbejder online     Filteret for uønsket e-mail er ikke tilgængeligt.

Filtrere for phishing-meddelelser

Nogle uønskede mails kan være farlige eller falske. Filteret mod uønsket mail vurderer også automatisk hver indgående meddelelse for at se, om den indeholder noget mistænkeligt, er potentielt falsk eller et led i et phishingangreb. 

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×