Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PÅLØBRENTE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger.

Syntaks

PÅLØBRENTE(udstedelsesdato;første_rente;afregningsdato;rente;nominel;hyppighed;[datotype];[beregn_metode])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen PÅLØBRENTE har følgende argumenter:

 • Udstedelsesdato Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato.

 • Første_rente    Påkrævet. Datoen for værdipapirets første renteudbetaling.

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets årlige kuponrente.

 • Nominel    Påkrævet. Værdipapirets nominelle værdi. Hvis du udelader nominel, bruger PÅLØBRENTE kr. 1.000.

 • Hyppighed    Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

 • Beregn_metode    Valgfrit. Beregn_metode er en logisk værdi, der angiver den metode, der bruges til at beregne de samlede påløbne renter, når afregningsdatoen er senere end datoen for første_rente. Værdien SAND (1) returnerer de samlede påløbne renter fra udstedelsesdatoen til afregningsdatoen. En værdi på FALSK (0) returnerer de påløbne renter fra første_rente til afregningsdato. Hvis du ikke indtaster argumentet, vil det som standard være SAND.

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Udstedelsesdato, første_rente, afregningsdato, hyppighed og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis udstedelsesdato, first_interest eller afregningsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PÅLØBRENTE den #VALUE! fejlværdi.

 • Hvis rente ≤ 0, eller hvis nominal ≤ 0, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.

 • Hvis hyppighed er et andet tal end 1, 2 eller 4, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer PÅLØBRENTE #NUM! fejlværdi.

 • Hvis udstedelsesdato ≥ afregningsdato, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.

 • PÅLØBRENTE beregnes som følger:

  Ligning

  hvor:

  • Pi = antal af påløbne dage for den iende kvasi-kuponperiode inden for ulige periode.

  • AK = antal kvasi-kuponperioder i ulige periode. Hvis dette tal indeholder en brøk, skal det rundes op til det nærmeste hele tal.

  • NLi = kvasi-kuponperiodens normale længde i dage inden for ulige periode.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

39508

Udstedelsesdato

39691

Første rentedato

39569

Afregningsdato

0,1

Kuponrente

1000

Pari

2

Halvårlig frekvens (se ovenfor)

0

30/360 datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PÅLØBRENTE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Den påløbne rente for en statsobligation med det ovenfor gældende

16,666667

=PÅLØBRENTE(DATO(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSK)

Den påløbne rente med det ovenfor gældende. Dog er udstedelsesdatoen 5. marts 2008.

15,555556

=PÅLØBRENTE(DATO(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; SAND)

Påløbet rente med ovennævnte betingelser, bortset fra at udstedelsesdatoen er 5. april 2008, og den påløbne rente beregnes fra første_rente til afregningsdato.

7,2222222

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×