Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb.

Syntaks

PÅLØBRENTE.UDLØB(udstedelsesdato;afregningsdato;rente;nominel;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB har følgende argumenter:

 • Udstedelsesdato Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato.

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets årlige kuponrente.

 • Nominel    Påkrævet. Værdipapirets nominelle værdi. Hvis du udelader nominel, anvender PÅLØBRENTE.UDLØB kr 1.000.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Udstedelsesdato, afregningsdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis udstedelsesdato eller afregningsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB den #VALUE! fejlværdi.

 • Hvis rente ≤ 0, eller hvis nominal ≤ 0, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.

 • Hvis udstedelsesdato ≥ afregningsdato, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.

 • PÅLØBRENTE.UDLØB beregnes således:

  PÅLØBRENTE.UDLØB = nominel x rente x P/D

  hvor:

  • P = antallet af påløbne dage på månedsbasis. Ved værdipapirer, hvor der udbetales rente ved papirets udløb, anvendes antallet af dage fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen.

  • D = årsbasis.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

39539

Udstedelsesdato

39614

Udløbsdato

0,1

Kuponrente

1000

Pari

3

Datotype: Faktisk/365 (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PÅLØBRENTE.UDLØB(A2;A3;A4;A5;A6)

Den påløbne rente med det ovenfor gældende.

20,54794521

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×