Returnerer den k'te fraktil for værdier i et område. Du kan bruge denne funktion til at fastlægge en tærskel for accept. Du kan f.eks. beslutte at eksempere kandidater, der får et resultat, der ligger over den 90. fraktil.

Vigtigt!: 

  • Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel. 

  • Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Funktionen FRAKTIL.UDELAD og Funktionen FRAKTIL.MEDTAG.

Syntaks

FRAKTIL(matrix;k)

Syntaksen for funktionen FRAKTIL har følgende argumenter:

  • matrix     Påkrævet. Den matrix eller det område med data, der definerer den relative placering.

  • k  Påkrævet. En fraktilværdi i området 0 til 1, begge inklusive.

Bemærkninger

  • Hvis k er ikke-numerisk, returnerer FRAKTIL #VALUE! .

  • Hvis k er < 0, eller hvis k > 1, returnerer FRAKTIL #NUM! .

  • Hvis k ikke er et multiplum af 1/(n - 1), interpolerer FRAKTIL for at afgøre værdien for den k'te fraktil.

Eksempel

I dette eksempel finder vi den 30. fraktil for listen i cellerne E2:E5.

Excel Funktionen FRAKTIL returnerer den 30. fraktil for et givet område med =FRAKTIL(E2:E5;0,3).

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×