Du kan udvide en række værdier, der passer til enten en simpel lineær tendens eller eksponentiel væksttendens ved hjælp af fyldhåndtag.

Fyldhåndtag

Benyt følgende fremgangsmåde til at finde ud af, hvordan du får vist og forudsiger tendenser samt opretter en projektion.

Opret en tendensserie ud fra dine data

Opret en lineær tilpasset tendensserie

I en lineær tendensserie føjes trinværdien – forskellen mellem startværdien og den næste værdi i serien – til startværdien og derefter til hver efterfølgende værdi.

 1. Markér mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge nøjagtigheden af tendensserien, skal du vælge mere end to startværdier.

 2. Træk fyldhåndtaget i retning af enten stigende eller faldende værdier.

  Hvis du f.eks. har markeret C1:E1, og startværdierne i disse celler er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

  Tip!: Hvis du vil styre manuelt, hvordan serien oprettes, skal du i menuen Rediger pege på Udfyld og derefter klikke på Serie.

Opret en serie med en eksponentiel væksttendens

I en væksttendensserie ganges startværdien med trinværdien, hvilket giver den næste værdi i serien. Det deraf følgende produkt og alle efterfølgende produkter ganges derefter med trinværdien.

 1. Markér mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge nøjagtigheden af tendensserien, skal du vælge mere end to startværdier.

 2. Hold Ctrl nede, og træk fyldhåndtaget i den retning, du vil udfylde med stigende eller faldende værdier.

  Hvis du f.eks. har markeret cellerne C1:E1, og startværdierne i disse celler er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

 3. Slip Ctrl og musetasten, og klik derefter på Væksttendens i genvejsmenuen.

  Excel beregner automatisk væksttendensen og fortsætter serien i de markerede celler.

  Tip!: Hvis du vil styre manuelt, hvordan serien oprettes, skal du i menuen Rediger pege på Udfyld og derefter klikke på Serie.

Vis tendensserien ved hjælp af en tendenslinje i et diagram

Du kan bruge tendenslinje og bevægeligt gennemsnit i todimensionelle diagrammer til at vise tendenser og analysere forudsigelser (også kaldet regressionsanalyse) grafisk. Et glidende gennemsnit udjævner udsving i data og viser mønsteret eller tendensen mere tydeligt. Du kan udvide en tendenslinje i et diagram ud over de faktiske data for at forudsige fremtidige værdier ved hjælp af regressionsanalyse, der estimerer forholdet mellem variablerne.

 1. Klik på den dataserie i dit diagram, hvor du vil tilføje en tendenslinje eller et glidende gennemsnit.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Tilføj diagramelement og pege på Tendenslinje.

  Bemærk!:  Du kan kun tilføje en tendenslinje i ustablede og liggende diagrammer, 2D-, område-, kolonne-, kurve-, aktie-, xy-punkt- eller boblediagrammer.

 3. Klik på den type tendenslinje eller glidende gennemsnit, du vil bruge.

 4. Klik på OK.

  Bemærk!: Hvis du tilføjer et glidende gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

Du kan bruge tendenslinje og bevægeligt gennemsnit i todimensionelle diagrammer til at vise tendenser og analysere forudsigelser (også kaldet regressionsanalyse) grafisk. Et glidende gennemsnit udjævner udsving i data og viser mønsteret eller tendensen mere tydeligt. Du kan udvide en tendenslinje i et diagram ud over de faktiske data for at forudsige fremtidige værdier ved hjælp af regressionsanalyse, der estimerer forholdet mellem variablerne.

 1. Klik på den dataserie i dit diagram, hvor du vil tilføje en tendenslinje eller et glidende gennemsnit.

 2. I menuen Diagram skal du klikke på Tilføj tendenslinje, og derefter skal du klikke på Type.

  Bemærk!:  Du kan kun tilføje en tendenslinje i ustablede og liggende diagrammer, 2D-, område-, kolonne-, kurve-, aktie-, xy-punkt- eller boblediagrammer.

 3. Klik på den type tendenslinje eller glidende gennemsnit, du vil bruge.

 4. Gør et af følgende:

  Hvis du vælger

  Skal du

  Polynomisk

  I feltet Rækkefølge skal du angive tallet for den højeste potens, du vil bruge til den uafhængige variabel.

  Glidende gennemsnit

  I feltet Periode skal du skrive antallet perioder, du vil bruge til at beregne det glidende gennemsnit.

 5. Klik på OK.

  Bemærk!: Hvis du tilføjer et glidende gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

Se også

Funktionen PROGNOSE

Funktionen TENDENS

Funktionen FORØGELSE

Funktionen LINREGR

Funktionen LOGREGR

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×