PROCENTPLADS, funktionen

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel af datasættet. Denne funktion kan bruges til at evaluere en værdis relative placering i et datasæt. Du kan f.eks. bruge PROCENTPLADS til at evaluere en egnethedsprøve i forhold til de samlede testresultater.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD og Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG.

Syntaks

PROCENTPLADS(matrix;x;[betydning])

Syntaksen for funktionen PROCENTPLADS har følgende argumenter:

  • Matrix     Påkrævet. Matrixen med de numeriske værdier, der definerer den relative placering.

  • X     Påkrævet. Den værdi, hvis rang ønskes bestemt.

  • Betydning     Valgfrit. En værdi, der angiver væsentlige cifre ved beregning af procentvis rangværdi. Hvis argumentet udelades, anvender PROCENTPLADS tre cifre (0,xxx).

Bemærkninger

  • Hvis matrix er tom, returnerer PROCENTPLADS #NUM! .

  • Hvis bet < 1, returnerer PROCENTPLADS #NUM! .

  • Hvis x ikke svarer til en af værdierne i vektor, interpolerer PROCENTPLADS for at returnere den korrekte procentuelle rang.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=PROCENTPLADS(A2:A11;2)

Procentplads 2 i området A2:A11. Resultatet er 0,333, fordi tre værdier i sættet er mindre end 2, og seks er større end 2. Fordi 2 findes i området (celle A8), dividere antallet af værdier, der er mindre end 2, med summen af antallet af værdier, der er større end 2. Det vil sige 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PROCENTPLADS(A2:A11;4)

Procentplads 4 i området A2:A11. Fem værdier er mindre end 4 og fire er større. I henhold til eksemplet ovenfor er 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PROCENTPLADS(A2:A11;8)

Procentplads 8 i området A2:A11. Seks værdier er mindre end 8 og tre er større. I henhold til eksemplet ovenfor er 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PROCENTPLADS(A2:A11;5)

Procentplads 5 i området A2:A11. I modsætning til eksemplerne ovenfor findes 5 ikke i området. PROCENTPLADS 5 beregnes ved at finde mærket for én fjerdedel mellem PROCENTPLADS 4 og PROCENTPLADS 8. Det er (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) eller 0,583.

0,583

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×