PROGNOSE.CONFINT, funktionen

Returnerer et tillidsinterval for prognoseværdien på den angivne måldato. Et tillidsinterval på 95 % betyder, at 95 % af fremtidige punkter forventes at ligge inden for denne radius fra det resultat, som PROGNOSE.ETS forudsagde (med normalfordeling). Brugen af et tillidsinterval kan hjælpe med at tydeliggøre nøjagtigheden af den forudsagte model. Et mindre interval indebærer mere tillid til prognosen for dette specifikke punkt.

Syntaks

PROGNOSE.ETS.CONFINT(target_date;værdier;tidslinje;[confidence_level];[sæsonudsving];[data_completion];[sammenlægning])

Funktionssyntaksen PROGNOSE.ETS.CONFINT har følgende argumenter:

  • Måldato    Påkrævet. Det datapunkt, du vil forudsige en værdi for. Måldatoen kan være dato/klokkeslæt eller numerisk. Hvis måldatoen ligger før slutningen af den historiske tidslinje, returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT #NUM! som fejl.

  • Værdier    Påkrævet. Værdier er de historiske værdier, for hvilke du vil forudsige de næste punkter.

  • Tidslinje    Påkrævet. Den uafhængige matrix eller det uafhængige numeriske dataområde. Datoerne på tidslinjen skal have ensartede trin mellem dem og kan ikke være lig med nul. Tidslinjen behøver ikke at være sorteret, da PROGNOSE.ETS.CONFINT indirekte sorterer den ved beregninger. Hvis der ikke kan identificeres jævne trin på den angivne tidslinje, returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT #NUM! som fejl. Hvis tidslinjen indeholder dublerede værdier, returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT #VÆRDI! som fejl. Hvis tidslinjens intervaller og værdierne ikke er af samme størrelse, returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen #I/T.

  • Confidence_level    Valgfrit. En numerisk værdi mellem 0 og 1 (eksklusive), der angiver et signifikansniveau for det beregnede tillidsinterval. Eksempel: i et 90 % tillidsinterval udregnes et 90 % signifikansniveau (90% af fremtidige punkter falder inden for denne radius fra prognosen). Standardværdien er 95 %. For tal uden for området (0,1) returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlværdien #NUM! .

  • Sæsonudsving  Valgfrit. En numerisk værdi. Standardværdien 1 betyder, at Excel automatisk registrerer sæsonudsving i prognosen og bruger positive heltal for længden af det sæsonbetingede mønster. 0 angiver ingen sæsonudsving, hvilket medfører, at prognosen bliver lineær. Positive heltal indikerer, at algoritmen skal bruge mønstre af denne længde som sæsonudsving. For andre værdier returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT #NUM! .

    Det maksimale understøttede sæsonudsving er 8.760 (antal timer på et år). Eventuelle sæsonudsving over dette tal medfører fejlen #NUM! .

  • Data_fuldførelse    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver konstante trin mellem datapunkterne, PROGNOSE. ETS. CONFINT understøtter op til 30 % manglende data og justerer automatisk efter det. 0 angiver, at algoritmen skal tage højde for manglende punkter som nuller. Standardværdien 1 behandler manglende punkter således, at de udgør gennemsnittet af de tilstødende punkter.

  • Akkumulering    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver et jævn trin mellem datapunkterne, akkumulerer PROGNOSE.ETS.CONFINT flere point, som har samme tidsstempel. Akkumulationsparametret er en numerisk værdi, der viser, hvilken metode der skal bruges til at akkumulere flere værdier med samme tidsstempel. Standardværdien 0 bruger MIDDEL, mens andre indstillinger er SUM, TÆL, TÆLV, MIN, MAKS, MEDIAN.

Se også

Prognosefunktioner (reference)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×