Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Vigtigt!: Funktionen PROGNOSE. ETS er ikke tilgængelig i Excel til internettet, iOS eller Android.

Beregner eller forudsiger en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen ETS (eksponentiel udglatning). Den forudsagte værdi er en fortsættelse af de historiske værdier for den angivne måldato, hvilket skulle være en fortsættelse af tidslinjen. Du kan benytte denne funktion til at forudberegne fremtidigt salg, krav til varelager eller forbrugertendenser.

Denne funktion kræver, at tidslinjen er organiseret med et konstant trin mellem de forskellige punkter. Det kunne f.eks. være en månedlig tidslinje med værdier på 1. i hver måned, en årlig tidslinje eller en tidslinje med numeriske indekser. For denne type tidslinje er det meget nyttigt at samle rå detaljerede data, før du anvender den prognose, som giver mere nøjagtige prognoseresultater.

Syntaks

PROGNOSE.ETS(target_date;værdier;tidslinje;[sæsonudsving];[data_completion];[sammenlægning])

Syntaksen for funktionen PROGNOSE.ETS har følgende argumenter:

  • Target_date    Påkrævet. Det datapunkt, du vil forudsige en værdi for. Måldatoen kan være dato/klokkeslæt eller numerisk. Hvis måldatoen ligger før slutningen af den historiske tidslinje, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #NUM! .

  • Værdier    Påkrævet. Værdier er de historiske værdier, for hvilke du vil forudsige de næste punkter.

  • Tidslinje    Påkrævet. Den uafhængige matrix eller det uafhængige numeriske dataområde. Datoerne på tidslinjen skal have ensartede trin mellem dem og kan ikke være lig med nul. Det er ikke påkrævet at sortere tidslinjen, da PROGNOSE.ETS indirekte sorterer den ved beregninger. Hvis der ikke kan identificeres konstante trin på den angivne tidslinje, returnerer Prognose.ETS fejlen #NUM! . Hvis tidslinjen indeholder ens værdier, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #VÆRDI! . Hvis tidslinjens områder og værdier ikke er af samme størrelse, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #I/T.

  • Sæsonudsving     Valgfrit. En numerisk værdi. Standardværdien 1 betyder, at Excel automatisk registrerer sæsonudsving i prognosen og bruger positive heltal for længden af det sæsonbetingede mønster. 0 angiver ingen sæsonudsving, hvilket medfører, at prognosen bliver lineær. Positive heltal indikerer, at algoritmen skal bruge mønstre af denne længde som sæsonudsving. For andre værdier returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #NUM! .

    Det maksimale understøttede sæsonudsving er 8.760 (antal timer på et år). Eventuelle sæsonudsving over dette tal medfører fejlen #NUM! .

  • Data_fuldførelse    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver konstante trin mellem datapunkterne, PROGNOSE. ETS understøtter op til 30 % manglende data og justerer automatisk efter dem. 0 angiver, at algoritmen tager højde for manglende punkter som nuller. Standardværdien 1 behandler manglende punkter således, at de udgør gennemsnittet af de tilstødende punkter.

  • Akkumulering    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver konstante trin mellem datapunkterne, sammenlægger PROGNOSE.ETS flere punkter, som har samme tidsstempel. Sammenlægningsparameteret er en numerisk værdi, der angiver, hvilken metode der skal bruges til at sammenlægge flere værdier med samme tidsstempel. Standardværdien 0 bruger MIDDEL, mens andre indstillinger er SUM, TÆL, TÆLV, MIN, MAKS, MEDIAN.

Se også

Prognosefunktioner (reference)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×