Redigere eller publicere en webdatabase på SharePoint 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt    Access Services 2010 og Access Services 2013 fjernes fra den næste version af SharePoint. Vi anbefaler, at du ikke opretter nye webapps og overfører dine eksisterende apps til en alternativ platform, f.eks. Microsoft Power Apps.

Du kan bruge Access Services – en komponent i SharePoint Server – til at opbygge webdatabaser. Det hjælper dig med følgende:

 • sikre og administrere adgangen til dine data

 • dele data i en organisation eller via internettet

  Bemærk!: Denne artikel forklares webdatabaser – en type af introduceret i Access 2010-database. Den ikke forklare Access web-apps som bruge SQL Server til at gemme data og giver adskillige andre forbedringer med webdatabaser. Du kan finde flere oplysninger i artiklen oprette en Access-app.

  Bemærk!:  Du skal have en brugerkonto, før du kan bruge en webdatabase. Anonym adgang understøttes ikke.

 • oprette databaseprogrammer, der ikke kræver brug af Access.

Denne artikel giver en oversigt over Access-webdatabasedesign. Du kan finde en introduktion til pc-databasedesign i artiklerne Oprette en ny database til pc og Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Vigtigt!:  Selvom du kan åbne en webdatabase, publicere den, redigere den og synkronisere dine ændringer, kan du ikke oprette nye webdatabaser i denne version af Access.

I denne artikel / Hvad vil du foretage dig? / vil jeg

Oversigt

Sådan fungerer det

Formularer og rapporter kører i browseren

Data bliver gemt på SharePoint-lister

Forespørgsler og datamakroer kører på serveren

Intranet eller internet

Redigere en webdatabase

Oversigt

Access Services (en valgfri komponent af SharePoint) giver dig en platform, du kan oprette databaser på, du kan bruge på internettet. Du designer og publicerer en webdatabase ved hjælp af Access og SharePoint, og de brugere, der har SharePoint-konti, bruger webdatabasen i en webbrowser.

Sådan fungerer det

Når du publicerer en webdatabase, opretter Access Services et SharePoint-websted, der indeholder databasen. Alle databaseobjekter og data flyttes til SharePoint-listerne på dette websted. Når du har publiceret databasen, kan SharePoint-gæster bruge den afhængigt af deres tilladelser for SharePoint-webstedet.

 • Fuld kontrol    Dette betyder, at du kan foretage ændringer i data og design.

 • Bidrage    Dette gør det muligt at foretage dataændringer, men ikke designændringer.

 • Læse    Dette betyder, at du kan læse data, men du kan ikke ændre noget.

Du kan åbne webdatabasen i Access, ændre designet og derefter synkronisere dine ændringer  – hvilket faktisk betyder, at de gemmes på SharePoint-webstedet. Du kan også gemme webdatabasen offline, bruge offlineversionen og derefter synkronisere ændringer af data og design, når du igen er online.

Bemærk!: Hvis du vil opbygge en webdatabase, skal du have tilladelsesniveauet Fuld kontrol på det SharePoint-websted, du vil publicere den på.

Formularer og rapporter kører i browseren

Formularer, rapporter og de fleste makroer kører i selve browseren. Dette gør det muligt at opdatere data på skærmen, uden at hele siden igen skal indlæses igen.

Du kan oprette en formular for at hjælpe andre med at finde rundt i dit program. Et nyt kontrolelement, Navigation, gør det nemt at føje standardnavigationsknapper i internetformat til en formular til dette formål.

Bemærk!: Navigationsruden (den funktion, du bruger i Access til at gennemse objekterne i en database) er ikke tilgængelig i en webbrowser.

Data bliver gemt på SharePoint-lister

Alle tabellerne bliver til SharePoint-lister, og poster bliver til listeelementer. Dette giver dig mulighed for at bruge SharePoint-tilladelser til at kontrollere adgangen til din webdatabase samt gøre brug af andre SharePoint-funktioner.

Sikkerhedsnote!:  Tilslutningsstrengen for sammenkædede tabeller er ikke krypteret, inklusive brugernavnet og adgangskoden, hvis disse oplysninger blev gemt (og linkdestinationen understøtter brugerkonti). Hvis du har en database, der indeholder et link til en SharePoint-liste, og hvor linket indeholder brugernavnet og adgangskoden, kan en ondsindet bruger ændre, hvilken liste der er destinationen for linket, ved hjælp af de gemte legitimationsoplysninger. Selvom legitimationsoplysningerne ikke er gemt i tilslutningsstrengen, kan en ondsindet bruger ændre tilladelserne på SharePoint-webstedet ved hjælp af en medhjælper, som allerede har tilladelser. Vær påpasselig, når du deler kopier af en database, som indeholder links til lister i en udgivet webdatabase.

Forespørgsler og datamakroer kører på serveren

Al SQL-behandling af webobjekter sker på serveren. Dette er med til at forbedre netværkshastigheden ved at begrænse trafik til resultatsæt.

Bemærk!:  Hvis din database har "klientobjekter" – forespørgsler, formularer, rapporter osv., kan de ikke anvendes i en browser – enhver SQL, der anvendes af disse objekter, behandles af Access på din computer.

Intranet eller internet

Du kan publicere på din egen intranet-SharePoint-server eller på internettet. Microsoft tilbyder en internet- og værtsbaseret SharePoint-løsning, og tredjeparter tilbyder også værtstjenester.

Toppen af siden

Redigere en webdatabase

I dette afsnit beskrives de grundlæggende designopgaver, du kan udføre i en webdatabase.

Dette afsnit indeholder

Inden du går i gang

Designforskelle mellem computerdatabaser og webdatabaser

Funktioner, der kun gælder for computere, uden identiske webdatabaser

Åbne en webdatabase i Access

Oprette en webtabel

Tilføje et felt

Ændre feltegenskaber

Tilføje et beregnet felt

Konfigurere datavalideringsregler

Konfigurere en feltvalideringsregel og -meddelelse

Konfigurere en postvalideringsregel og -meddelelse

Oprette en relation mellem to webtabeller

Oprette et opslagsfelt i dataarkvisning

Tilpasse et opslagsfelt i dataarkvisning

Bevare dataintegritet ved hjælp af datamakroer

Oprette en webforespørgsel

Oprette en webformular

Oprette en webrapport

Oprette en navigationsformular og angive den som standardformular til visning ved start

Angive navigationsformularen som standardformularen til webvisning

Udgive en webdatabase

Synkronisere en webdatabase

Inden du begynder

Der er et par opgaver, som du bør udføre, inden du begynder at designe en webdatabase. Desuden er der designforskelle på webdatabaser og computerdatabaser, som du bør have kendskab til. Det gælder især, hvis du er en erfaren Access-udvikler.

 • Fastslå formålet med databasen    Hav en klar plan, så du kan træffe gode beslutninger, når du udarbejder detaljer i designet.

 • Finde og organisere de nødvendige oplysninger    Du kan ikke bruge sammenkædede tabeller i en webdatabase. Alle data, som du vil bruge, og som ikke stammer fra databasen, skal importeres, før du udgiver. Hvis du stiller dine data op, inden du begynder at designe, undgår du at skulle omstrukturere dit design for at tage højde for uventede dataproblemer.

 • Identificere det SharePoint-websted, du vil bruge til at udgive     Hvis du vil teste dit design i en browser, mens du designer det (hvilket er en god idé), skal du først udgive det.

 • Planlægge sikkerhed    Du kan udnytte sikkerheden i SharePoint til at kontrollere adgangen til din webdatabase. Planlæg sikkerheden på et tidligt tidspunkt, så du kan indbygge det i dit design.

Designforskelle mellem computerdatabaser og webdatabaser

Nogle databasefunktioner, du kan bruge i en computerdatabase, er ikke tilgængelige i en webdatabase. Der findes dog nye funktioner, der understøtter mange af de samme scenarier som disse computerfunktioner.

I følgende tabel vises de funktioner, der kun kan bruges til computerdatabaser, og den nye funktion, som er med til at understøtte det samme scenario.

Scenarie

Funktion, der kun gælder for computere

Webdatabase funktion

Designe databaseobjekter

Designvisning

Forbedret dataarkvisning, layoutvisning

Gennemgå opsummerede data, f.eks. totaler, gennemsnit og grupper

Gruppefunktioner

Datamakroer, gruppefunktioner i rapporter

Programmeringshændelser

VBA

Makroer og datamakroer, ny makrodesignoplevelse med IntelliSense

Navigere til et databaseobjekt

Navigationsrude, oversigter

Navigationskontrolelement eller et andet formularelement

Bemærk!: Du kan oprette klientobjekter i en webdatabase, men du kan ikke bruge dem i en browser. De er imidlertid en del af webdatabasen og kan bruges i Access på computeren. Brugerne kan åbne webdatabasen i Access og derefter bruge klientobjekterne. Dette en effektiv måde at dele en database på og åbner også op for nye muligheder for at arbejde sammen via internettet. SharePoint håndterer eventuelle problemer i forhold til sammenfald.

Funktioner, der kun gælder for computere, uden identiske webdatabaser

Følgende liste er ikke eksklusiv.

 • Foreningsforespørgsler

 • Krydstabuleringsforespørgsler

 • Overlappende kontrolelementer i formularer

 • Tabelrelationer

 • Betinget formatering

 • Forskellige makrohandlinger og -udtryk

Åbne en webdatabase i Access

Der er to måder at åbne en webdatabase på – i en browser eller i Access.

Sådan åbnes fra en browser    Gennemse til webstedet på databasen, og i øverste venstre hjørne i formularen hovednavigation (lige under værktøjslinjen i området browser) Klik på Indstillinger, og klik derefter på Åbn i Access.
Menuen Indstillinger for et websted med webdatabaser på SharePoint

Sådan åbnes fra Access    Åbn fil, som du vil åbne en hvilken som helst databasefil – Tryk på Ctrl + O, og Brug dialogboksen Åbn.

Oprette en webtabel

Mens webdatabasen er åben i Access, klikker du på Opret på båndet, og derefter klikker du på Tabel i gruppen Tabeller.

Når du først gang opretter en tabel, har den et enkelt felt: et id-felt af typen Autonummerering. Du kan tilføje nye felter og gemme de oplysningselementer, der kræves af tabellens emne. Du kan f.eks. tilføje et felt til lagring af den dato, hvor du begyndte at spore et bestemt element.

Tilføje et felt

Du kan vælge mellem en række foruddefinerede felter, som kan føjes til tabellen. Der er to nemme måder at gøre det på.

 • Klik på Felter på båndet, og klik derefter på det ønskede felt i gruppen Tilføj og slet.

 • Eller klik på Klik for at tilføje på dataarket i tabellen, og markér en felttype.

Ændre feltegenskaber

Formateringen og egenskaberne afgør, hvordan et felt reagerer, f.eks. hvilke data det kan indeholde. Du kan ændre disse indstillinger, så feltet reagerer på den ønskede måde.

 1. Markér det felt, som har formatering og egenskaber, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Felter på båndet.

 3. Brug kommandoerne i grupperne Formatering og Egenskaber til at ændre indstillingerne.

Tilføje et beregnet felt

Du kan tilføje et felt, der viser en værdi, som beregnes ud fra andre data i samme tabel. Data fra andre tabeller kan ikke bruges som kilde til de beregnede data. Nogle udtryk understøttes ikke af beregnede felter.

 1. Klik på Klik for at tilføje, mens tabellen er åben.

 2. Peg på Beregnet felt, og klik derefter på den ønskede datatype for feltet.

  Udtryksgenerator åbnes.

 3. Brug Udtryksgenerator til at oprette beregningen for feltet. Husk, at du kun kan bruge andre felter fra den samme tabel som datakilder til beregningen. Hvis du vil have hjælp til at bruge Udtryksgenerator, kan du læse artiklen Generere et udtryk.

Konfigurere datavalideringsregler

Du kan bruge et udtryk til at validere input for de fleste felter. Du kan også bruge et udtryk til at validere input for en tabel, hvilket kan være nyttigt, hvis du vil validere input for et felt, som ikke understøtter validering, eller hvis du vil validere feltinput på baggrund af værdien af andre felter i tabellen. Du kan finde en mere detaljeret forklaring af validering i artiklen Begrænse datainput ved hjælp af en valideringsregel.

Du kan også angive den meddelelse, der skal vises, når en valideringsregel forhindrer input, også kendt som en valideringsmeddelelse.

Konfigurere en feltvalideringsregel og -meddelelse

 1. Markér det felt, du vil føje en valideringsregel til.

 2. Klik på fanen Felter på båndet.

 3. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering, og klik derefter på Feltvalideringsregel.

  Udtryksgenerator åbnes.

 4. Brug Udtryksgenerator til at oprette valideringsreglen. Hvis du vil have hjælp til at bruge Udtryksgenerator, kan du læse artiklen Generere et udtryk.

 5. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering, og klik derefter på Feltvalideringsmeddelelse.

 6. Skriv den meddelelse, der skal vises, når de indtastede data er ugyldige, og klik på OK.

Konfigurere en postvalideringsregel og -meddelelse

Du kan bruge en postvalideringsregel til at forhindre dublerede poster eller til at kræve, at en bestemt kombination af fakta om posten skal være sand, f.eks. at [Startdato] er større end den 01.01.13 og mindre end [Slutdato]

 1. Åbn den tabel, du vil føje en valideringsregel til.

 2. Klik på fanen Felter på båndet.

 3. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering, og klik derefter på Postvalideringsregel.

  Udtryksgenerator åbnes.

 4. Brug Udtryksgenerator til at oprette valideringsreglen. Hvis du vil have hjælp til at bruge Udtryksgenerator, kan du læse artiklen Generere et udtryk.

 5. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering, og klik derefter på Postvalideringsmeddelelse.

 6. Skriv den meddelelse, der skal vises, når de indtastede data er ugyldige, og klik på OK.

Oprette en relation mellem to webtabeller

Tabelrelationer kan bruges til at indikere, at to tabeller har fælles data – at en af dem bruger data fra den anden eller omvendt. Hvis f.eks. alle opgaver har en ansvarlig medarbejder, og dette faktum repræsenteres i tabellen Opgaver af feltet EmployeeID – den primære nøgle i feltet EmployeeID. Når du ser på data for en opgave, kan du medtage data om den ansvarlige medarbejder ved at søge efter dem i tabellen Medarbejdere via EmployeeID – eller rettere sagt Access gør det for dig.

Hvis du vil oprette en relation i en webdatabase, skal du bruge opslagsguiden til at oprette et opslagsfelt. Opslagsfeltet placeres i tabellen, som er på mange-siden af relationen, og peger på tabellen, som er på en-siden af relationen.

Oprette et opslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åbn den tabel, der skal være på mange-siden af relationen – den med flere poster pr. værdi.

 2. Klik på pilen ud for Klik for at tilføje, og klik derefter på Opslag og relation.

 3. Følg trinnene i guiden Opslag for at oprette opslagsfeltet.

Tilpasse et opslagsfelt i dataarkvisning

 1. Åbn tabellen med det opslagsfelt, du vil ændre.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilpas opslag i gruppen Egenskaber under fanen Filer.

  • Højreklik på opslagsfeltet, og klik derefter på Tilpas opslag.

 3. Følg trinnene i guiden Opslag.

Bevare dataintegritet ved hjælp af datamakroer

Du kan implementere overlappende opdateringer og sletninger ved hjælp af datamakroer. Du kan bruge kommandoerne under fanen Tabel til at oprette integrerede makroer, der redigerer data.

Oprette en webforespørgsel

Du kan bruge en forespørgsel som datakilde for formularer og rapporter. Forespørgsler kører på serveren, hvilket er med til at reducere netværkstrafikken.

Forestil dig f.eks., at du bruger en webdatabase til at spore velgørenhedsdonationer. Du vil gerne se, hvem der har doneret penge, mens en begivenhed stod på. Du kunne bruge en forespørgsel til at vælge dataene og klargøre dem til brug i formularer og rapporter.

I denne fremgangsmåde bruges skabelonen til velgørenhedsdonationer som eksempel. Du kan gøre det samme, hvis du opretter en ny database ved hjælp af databaseskabelonen til velgørenhedsdonation

 1. Klik på Forespørgsel i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på hver tabel, der skal medtages, i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Luk.

  I dette eksempel skal du klikke på Vælgere, Donationer, Begivenheder og Begivenhedsdeltagere.

 3. Opret krævede joinforbindelser ved at trække felter fra et objekt til et andet i forespørgselsdesignvinduet.

  I dette eksempel skal du trække id'et fra Vælgere til feltet DonorConstituentID i Donationer og derefter trække feltet DonorConstituentID fra Donationer til feltet ConstituentID i Begivenhedsdeltagere.

 4. Tilføj de felter, du vil bruge. Du kan træffe felterne til gitteret, eller du kan dobbeltklikke på et felt for at tilføje det.

  I dette eksempel skal du tilføje Begivenhed fra tabellen Begivenheder, DonationDate fra tabellen Donationer og Hilsen, Fornavn og Efternavn fra tabellen Constituents.

 5. Tilføj de kriterier, du ønsker at anvende.

  I dette eksempel vil du gerne begrænse DonationDate, så den ligger mellem begivenhedens StartDate og EndDate. Skriv >=[StartDate] And <=[EndDate] i rækken Kriterier under DonationDate i forespørgselsdesigngitteret.

Oprette en webformular

Formularer er den vigtigste måde, hvorpå du kan angive og redigere data i webdatabasen, og de er også nyttige til gennemsyn af data. Formularer afvikles i browseren, hvilket er med til at optimere ydelsen. Når du åbner en formular, henter browseren de nødvendige data fra SharePoint-serveren. Du kan filtrere og sortere dataene i formularen uden at skulle hente data fra serveren igen.

Tip!: Du opnår den bedste ydeevne ved at begrænse det antal poster, der bliver hentet af dine hovedformularer og -rapporter.

 1. Vælg en tabel eller forespørgsel, der skal bruges som datakilde.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette en ubundet formular, skal du springe dette trin over.

 2. Klik på en af følgende knapper i gruppen Formularer under fanen Opret:

  • Formular    Opret en simpel formular, der viser én post ad gangen ved hjælp af det objekt, du har valgt som datakilde.

   Bemærk!: Hvis du opretter en ubundet formular, er denne knap ikke tilgængelig.

  • Flere elementer    Opret en formular, der viser flere poster ad gangen, ved hjælp af det objekt, du har valgt som datakilde.

   Bemærk!: Hvis du opretter en ubundet formular, er denne knap ikke tilgængelig.

  • Tom formular    Opret en formular uden indhold.

  • Dataark    Opret en formular, der ligner og opfører sig som et dataark, ved hjælp af det objekt, du har valgt som datakilde.

   Bemærk!: Hvis du opretter en ubundet formular, er denne knap ikke tilgængelig.

Oprette en webrapport

Rapporter er den vigtigste måde at gennemse eller udskrive data fra webdatabasen på. Rapporterne kører i browseren, hvilket er med til at optimere ydelsen. Når du åbner en rapport, henter browseren de nødvendige data fra SharePoint-serveren. Du kan filtrere og sortere data i rapporten uden at skulle hente data fra serveren igen.

Tip!: Du opnår den bedste ydeevne ved at begrænse det antal poster, der bliver hentet af dine hovedformularer og -rapporter.

 1. Vælg en tabel eller forespørgsel, der skal bruges som datakilde.

 2. Klik på en af følgende knapper i gruppen Rapporter under fanen Opret:

  • Rapport    Opret en grundlæggende rapport ved hjælp af det objekt, du har valgt som datakilde.

  • Tom rapport    Opret en rapport uden indhold.

Oprette en navigationsformular og angive den som standardformular til visning ved start

Brugerne skal kunne navigere i dit program. Husk på, at navigationsruden ikke er tilgængelig i en webbrowser. Hvis andre skal kunne bruge dine databaseobjekter, skal du gøre det muligt for dem. Du kan oprette en navigationsformular og angive, at den skal vises, når nogen åbner dit program i en webbrowser. Hvis du ikke angiver en formular, der skal vises, når programmet starter, åbnes der ingen formular, og det bliver meget svært for nogen at bruge programmet.

Det kan være en god idé at vente til sidst med at oprette navigationsformularen, så du kan føje alle dine objekter til formularen, når du opretter den.

 1. Klik på fanen Opret på båndet.

 2. Klik på Navigation i gruppen Formularer, og vælg derefter et navigationslayout på listen.

 3. Du kan tilføje et element ved at trække det fra navigationsruden til navigationskontrolelementet.

  Bemærk!: Du kan kun føje formularer og rapporter til et navigationskontrolelement.

 4. Føj alle andre ønskede kontrolelementer til navigationsformularen. Det kan f.eks. være en god idé at give brugerne adgang til en søgefunktion på tværs af alle formularer ved at føje nogle kontrolelementer til navigationsformularen.

Angive navigationsformularen som standardformularen til webvisning

 1. Klik på the Indstillinger under Hjælp under fanen Filer.

 2. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Klik på Webvisningsformular under Programindstillinger, og vælg derefter den ønskede formular på listen.

  Du behøver ikke at vælge navigationsformularen som webvisningsformular. Du kan angive en hvilken som helst webformular.

Toppen af siden

Udgive og synkronisere ændringer i dit program

Udgive en webdatabase

 1. Klik på Gem og udgiv på fanen Filer, og klik derefter på Udgiv til Access Services.

 2. Klik på Kør kompatibilitetskontrol.
  Knappen Kør kompatibilitetskontrol i Backstage-visningen i Access
  Kompatibilitetskontrollen kan bruges til at kontrollere, at databasen udgives korrekt. Hvis der bliver fundet fejl, skal du rette dem, før du udgiver databasen.

  Hvis der bliver fundet fejl, gemmes de i tabellen Problemer med webkompatibilitet i Access. Hver enkelt række i tabellen indeholder et link til løsningsforslag.

 3. Angiv følgende under Udgiv til Access Services:

  • Skriv webadressen på den SharePoint-server, hvor du vil udgive databasen, i feltet Server-URL, f.eks. http://Contoso/.

  • Skriv et navn på webdatabasen i feltet Navn på websted. Dette navn føjes til server-URL-adressen for at oprette URL-adressen til dit program. Hvis f.eks. server-URL-adressen er http://Contoso/, og navnet på webstedet er CustomerService, bliver URL-adressen http://contoso/customerservice.

 4. Klik på Udgiv til Access Services.

Synkronisere en webdatabase

Når du har foretaget ændringer i designet eller ændret en database til offline, kan det være en god ide at synkronisere. Ved en synkronisering fjernes forskellene mellem databasefilen på computeren og SharePoint-webstedet.

 1. Åbn webdatabasen i Access, og foretag dine designændringer.

 2. Når du er færdig, skal du klikke på fanen Filer og derefter klikke på Synkroniser alt.
  Knappen Synkroniser alt i Backstage-visningen i Access

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×