Redigeringsindstillinger (Avanceret)

Redigeringsindstillinger lader dig vælge indstillinger til dit indhold i Outlook. Du kan f.eks. vælge, om ny tekst automatisk skal erstatte markeret tekst, og om du vil beholde kildeformateringen på tekst, du kopierer og indsætter.

Redigeringsindstillinger

Klippe, kopiere og indsætte

Vise mailindhold

Skærm

Redigeringsindstillinger

Markér afkrydsningsfeltet for en eller flere af disse indstillinger. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

 • Ny tekst erstatter markeret tekst Vælg denne indstilling for at slette den markerede tekst, når du begynder at skrive. Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, indsætter Microsoft Office Outlook ny tekst foran den markerede tekst og sletter ikke den markerede tekst.

 • Marker automatisk hele ordet Vælg denne indstilling for at markere hele ord, når du markerer en del af et ord og derefter en del af det næste ord. Ved aktivering af denne indstilling markerer Outlook også et ord samt mellemrummet efter ordet, når du dobbeltklikker på et ord.

 • Tillad, at tekst trækkes og slippes Vælg denne indstilling for at kunne flytte eller kopiere markeret tekst ved at trække den. Du kan flytte tekst ved at markere den og derefter trække den til den nye placering. Du kan kopiere tekst ved at markere teksten og derefter holde Ctrl nede, mens du trækker markeringen til den nye placering.

 • Brug CTRL + klik til at følge et hyperlink Vælg denne indstilling for at gøre det nemmere at redigere teksten i links. Ved aktivering af denne indstilling skal du trykke på Ctrl, samtidig med at du klikker på linket, for at gå til linkdestinationen. Ved deaktivering af denne indstilling åbner Outlook linkdestinationen, når du klikker på linket, hvilket gør det sværere at redigere teksten i linket.

 • Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer Vælg denne indstilling for at placere et lærred omkring tegneobjekter eller håndtegninger og håndskrift, når du indsætter dem i din mail. Et lærred hjælper dig med at arrangere tegneobjekter og billeder og flytte dem som en enhed.

 • Brug 'smart' afsnitsmarkering Vælg denne indstilling for at markere afsnitsmærket, når du markerer et helt afsnit. Hvis du medtager afsnitsmærket, når du klipper og indsætter et afsnit, efterlader du ikke et tomt afsnit, og formateringen bliver automatisk sammen med afsnittet.

 • Brug intelligente markører Vælg denne indstilling for at angive, at markøren flytter sig, når du ruller op eller ned. Når du trykker på VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP og PIL NED, efter du ruller, reagerer markøren på den side, der aktuelt vises, ikke på dens tidligere placering.

 • Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra Vælg denne indstilling til at slå Overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

 • Brug overskrivningstilstand Vælg denne indstilling, hvis du vil erstatte eksisterende tekst, mens du skriver, ét tegn ad gangen. Hvis Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra er markeret, kan du slå Overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

 • Tilføj dobbelte anførselstegn for hebraisk nummerering Vælg denne indstilling for at tilføje dobbelte anførselstegn (") til nummerering.

 • Spørg, om typografi skal opdateres Vælg denne indstilling for at blive spurgt, når du direkte ændrer tekst, for hvilken der er anvendt en typografi, og anvend derefter typografien igen på den ændrede tekst. Når du bliver bedt om det, kan du enten opdatere typografien baseret på nylige ændringer eller genanvende formateringen fra typografien.

 • Brug typografien Normal til punktopstillinger Vælg denne indstilling for at basere listetypografier på afsnitstypografien Normal i stedet for typografien Afsnitsliste.

 • Hold styr på formateringen Vælg denne indstilling for at holde styr på formatering, mens du skriver. Det gør det nemt for dig at anvende den samme formatering andre steder. Denne indstilling skal være aktiveret, før du kan bruge kommandoen Marker al tekst med lignende formatering i den genvejsmenu, der vises, når du højreklikker på markeret tekst. For at få vist en liste over den formatering, du har brugt, skal du klikke på kommandoen Indstillinger i ruden Typografi og derefter markere afkrydsningsfelterne Formatering på afsnitsniveau, Skrifttypeformatering og Formatering af punkttegn og tal.

 • Marker uoverensstemmelser i formatering Vælg denne indstilling for at markere formatering med en blå bølgestreg, når det ligner, men ikke præcis er den samme som andre formateringer i dine mails. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også markere afkrydsningsfeltet Hold styr på formateringen.

 • Aktivér klik og skriv Vælg denne indstilling for at indsætte tekst, grafik, tabeller eller andre elementer i et tomt område i en mail ved at dobbeltklikke i det tomme område. Klik og skriv-funktionen indsætter automatisk afsnit og anvender den nødvendige justering for at anbringe elementet, hvor du dobbeltklikkede. Denne funktion er kun tilgængelig i visningen Udskriftslayout og Weblayout.

 • Standardtypografi i afsnit Vælg den typografi, der anvendes til tekst, når du bruger klik og skriv.

 • Brug sekvenskontrol Vælg denne indstilling, hvis du vil validere, om et nyligt indtastet tegn optræder i den rigtige sekvens, som skal bruges som et tonemærke, diakritisk tegn eller vokal, der skal placeres over, under, foran eller bag den konsonant, der hører sammen med.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et komplekst script-sprog er aktiveret til redigering af tekst. Skriv og erstat Vælg denne indstilling, hvis du vil erstatte det tidligere indtastede tegn med det nyligt indtastede tegn, hvis de to tegn ikke kan stå i den samme tekstklynge.

 • Asiatiske skrifttyper anvendes også til latinsk tekst Vælg denne indstilling for at ændre latinske tegn til den valgte asiatiske skrifttype, når du anvender den asiatiske skrifttype på markeret tekst. Fjern markeringen fra dette afkrydsningsfelt, hvis latinske tegn skal forblive i den latinske skrifttype, mens du anvender den asiatiske skrifttype på resten af mailen. Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst.

 • Skift automatisk tastatur for at passe til den omgivende teksts sprog Vælg denne indstilling, hvis du vil ændre tastatursproget og skrifttypen baseret på sproget i den del af teksten, hvor markøren er placeret. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, ændres kun skrifttypen.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

 • Brug gammel IME-tilstand til at aktivere overskrivningstilstand Vælg denne indstilling for at tillade, at tegn, du indtaster, erstatter eksisterende tegn (overskrivning), samtidig med at du bruger en IME (Input Method Editor) på en computer, der kører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Outlook er installeret på en computer, der kører Windows Vista, vises denne indstilling ikke, fordi overskrivningstilstand understøttes automatisk.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor til indtastning af østasiatiske tegn.

 • IME-kontrol aktiv Vælg denne indstilling for at starte en IME (Input Method Editor). Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at standse en IME.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

 • IME TrueInline Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge en naturlig sproggrænseflade på IME-aktiverede computere.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

 • IME-indstillinger Klik for at åbne dialogboksen Egenskaber for IME-navn. Brug denne dialogboks til at angive eller ændre tekst, tastatur, tegnkonvertering og andre indstillinger for den aktive IME.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

Klippe, kopiere og indsætte

Markér afkrydsningsfeltet for en eller flere af disse indstillinger. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

 • Inden for samme mail Denne indstilling viser den standardfunktionsmåde, som opstår, når du indsætter indholdet i de samme mails, som du kopierede indholdet fra. Vælg et af følgende på rullelisten:

  • Bevar kildeformatering (standard) Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering indeholder egenskaber som skriftstørrelse, kursiv og anden formatering, som ikke er medtaget i afsnitstypografi.

  • Flet formatering Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, der betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den er anvendt på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering eller egenskaber for tegntypografien for tekst, der står umiddelbart foran markøren, når teksten indsættes.

  • Bevar kun tekst Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

 • Indsætte mellem mails Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet program. Vælg et af følgende på rullelisten:

  • Bevar kildeformatering (standard) Denne indstilling bevarer formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Enhver typografidefinition, der er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til mailens destination.

  • Flet formatering Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, som betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den er anvendt på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering og Tegntypografien egenskaber for tekst, der lige foran markøren, når teksten indsættes.

  • Bevar kun tekst Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

 • Indsætte mellem mails, når der er konflikt mellem typografidefinitioner: Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra en anden mail i Outlook, og den typografi, der er tildelt den kopierede tekst, som er defineret på samme måde i den mail, hvori teksten indsættes. Vælg et af følgende på rullelisten:

  • Bevar kildeformatering Denne indstilling bevarer den kopierede teksts udseende ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter karakteristika, f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, for at efterligne typografidefinitionen for den kopierede tekst.

  • Brug destinationstypografier (standard) Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er knyttet til den kopierede tekst, men det bruger typografidefinitionen for mailen, hvori teksten indsættes. Eksempel: du skal kopiere overskrift 1-tekst fra en mail til en anden. Overskrift 1 er defineret som Arial fed, 14 punkt, og i den mail, hvor du indsætter tekst, er Overskrift 1 defineret som Cambria fed, 16-punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, bruger den indsatte tekst typografien Overskrift 1, Cambria fed, 16-punkt.

 • Indsætte fra andre programmer Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet program. Vælg et af følgende på rullelisten:

  • Bevar kildeformatering (standard) Denne indstilling bevarer kopierede teksts formatering.

  • Flet formatering Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, som betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den er anvendt på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering fra tekst, der sår umiddelbart foran markøren, når teksten indsættes.

  • Bevar kun tekst Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit

 • Indsætte billeder som Denne indstilling viser, hvordan Outlook indsætter billeder i forhold til teksten i meddelelsen. Du kan indsætte billeder på linje med tekst, tillade, at billeder flyttes med tekst, eller ombryde tekst omkring, foran eller bag et billede. Vælg et af følgende på rullelisten:

  • På linje med tekst Denne indstilling indsætter grafikken i et afsnit, som om det var tekst. Indstillingen anvendes som standard. Grafikken bevæger sig, når du tilføjer eller sletter tekst. Du kan trække grafikken til en anden placering på samme måde, som du trækker tekst.

  • Firkant Denne indstilling ombryder teksten omkring alle sider af en firkant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  • Tæt Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken i en uregelmæssig figur omkring det aktuelle billede. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  • Bag teksten Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag bag teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  • Foran teksten Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag foran teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  • Gennem Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken, og teksten udfylder også den plads, der skabes af en konkav figur, f.eks. en halvmåne. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  • Øverst og nederst Denne indstilling, forhindrer, at tekst ombrydes på siderne af grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

  Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst Vælg denne indstilling, hvis du vil konvertere nummerering og punkttegn til tekstsymboler.

 • Sæt ind med INS-tasten Vælg denne indstilling for at bruge tasten INS til at indsætte indholdet af Office Udklipsholder i en meddelelse.

 • Vis knapper til indstillinger for Sæt ind Vælg denne indstilling for at få vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter indhold. Du kan bruge knappen Indstillinger for Sæt ind til at tilsidesætte eller ændre de indstillinger, du foretager i denne sektion af dialogboksen Redigeringsindstillinger.

 • Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering Vælg denne indstilling for automatisk at justere formatering, når du indsætter tekst. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du klikke på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger for indsætning.

  • Indstillinger Klik her for at åbne dialogboksen Indstillinger. Brug denne dialogboks til at angive standardfunktionsmåden, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåden ved hjælp af knappen Indstillinger for Sæt ind, som vises, når du indsætter indholdet fra Udklipsholder i din meddelelse. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen 'Smart' klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

  • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk Vælg denne indstilling, hvis du vil fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller tilføje de nødvendige mellemrum, når du indsætter tekst fra Udklipsholder.

  • Tilpas afstand mellem afsnit ved indsætning Vælg denne indstilling for at forhindre oprettelse af tomme afsnit og for at forhindre uens afsnitsafstand. 

  • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning Vælg denne indstilling for at styre formateringen og tilpasningen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, tabeldele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og når du indsætter en tabel i en eksisterende tabel, justeres den indsatte tabel, så den passer med den eksisterende tabel.

  • Smart typografitilpasning Valg af denne indstilling har ingen virkning. For at finjustere typografiers funktionsmåde når du indsætter indhold, skal du bruge indstillingerne for Indsæt i sektionen Klippe, kopiere og indsætte under Avancerede indstillinger.

  • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint Vælg denne indstilling, hvis du vil styre resultatet, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen fra den omgivende tekst eller tabel på den indsatte tekst, den senest anvendte typografi for punkttegn, tal eller liste anvendes på den indsatte liste, og udseendet af elementer som tabeller, links, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel Vælg denne indstilling for at kontrollere resultatet, når der indsættes data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder og ikke som OLE-objekter.

  • Flet indsatte lister med omgivende lister Vælg denne indstilling, hvis du vil formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Vise mailindhold

Markér afkrydsningsfeltet for en eller flere af disse indstillinger. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

 • Vis tekst ombrudt inden for dokumentvinduet Vælg denne indstilling for at ombryde teksten til vinduet, der indeholder mailen, så den er nemmere at læse på skærmen.

 • Vis billedpladsholdere Vælg denne indstilling for at få vist et tomt felt i stedet for de enkelte billeder i dine mails. Denne indstilling fremskynder processen med at rulle gennem en meddelelse, der indeholder et stort antal billeder.

 • Vis tegninger og tekstbokse på skærmen Vælg denne indstilling for at få vist objekter, der er oprettet med Outlook-Tegnefunktioner i visningen Udskriftslayout eller Weblayout. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule tegninger og muligvis hurtigere at få vist meddelelser, der indeholder mange tegninger. Tegninger udskrives, selvom du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt.

 • Vis tekstanimation Vælg denne indstilling for at få vist tekstanimationer på skærmen. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at se, hvordan teksten vil se ud, når den udskrives.

  Brug denne indstilling ved visning af animeret tekst i meddelelser, der er oprettet i en tidligere version af Outlook end Outlook 2007. Den aktuelle version af Outlook indeholder ikke længere muligheden for at oprette animeret tekst.

 • Vis kontroltegn Vælg denne indstilling for at få vist kontroltegn højre mod venstre.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et sprog, der læses fra højre mod venstre, er aktiveret til redigering af tekst.

 • Vise bogmærker Vælg denne indstilling for at få vist bogmærker på skærmen. Hvis du tildeler et bogmærke til et element, vises elementet med bogmærket i parenteser ([…]). Hvis du tildeler et bogmærke til en placering, vises bogmærket som en i-bjælke. De kantede parenteser og i-bjælken vises ikke i udskrevne meddelelser.

 • Vis i-mærker Vælg denne indstilling for at få vist en lilla stiplet linje under tekst, der genkendes som et i-mærke.

 • Vis feltkoder i stedet for deres værdier Vælg denne indstilling for at få vist feltkoder i stedet for feltresultater i dine meddelelser. {tid @\"MMMM, d, YYYY"} vises f.eks. i stedet for 4. februar 2008. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist feltresultaterne.

  Uanset denne indstilling kan du altid skifte mellem at få vist feltkoder og feltkoderesultater ved at trykke på Alt+F9.

 • Numerisk Denne indstilling bestemmer, hvordan tal vises i meddelelser. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et arabisk sprog er aktiveret til redigering af tekst.

  Vælg et element på listen.

  • Arabisk Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for personer, der taler engelsk og andre europæiske sprog.

  • Hindi Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for folk, der taler arabisk og hindi.

  • Kontekst Vælg denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med sproget i den omgivende tekst.

  • System Vælg denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med de regionale indstillinger i Kontrolpanel.

 • Månedsnavn Denne indstilling bestemmer, hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavne vises i arabisk tekst. Vælg et element på listen.

  • Arabisk Vælg denne indstilling for at bruge lokale arabiske månedsnavne.

  • Omskrevet til engelsk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavn ud med engelsk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

  • Omskrevet til fransk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavn ud med fransk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

 • Diakritiske tegn Denne indstilling viser diakritiske tegn i mailen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et sprog, der anvender diakritiske tegn, er aktiveret til redigering af tekst.

 • Brug denne farve til diakritiske tegn Vælg denne indstilling for at angive en farve for visning af alle diakritiske tegn, uanset farven på de diakritiske tegn i den oprindelige meddelelse. Vælg en farve på listen

 • Dokumentvisning Denne indstilling angiver tekstretningen for nye mails.

  • Højre mod venstre Vælg denne indstilling for at opstille mails højre mod venstre. Afsnit starter f.eks. i højre side af en mail med tekst, der flyder mod venstre.

  • Venstre mod højre Vælg denne indstilling for at opstille mails venstre mod høje. Afsnit starter f.eks. i venstre side af en mail med tekst, der flyder mod højre.

 • Skrifttypeerstatning Klik her for at åbne dialogboksen Skrifttypeerstatning . Brug denne indstilling til at bestemme, om den aktive mail bruger skrifttyper, der ikke er tilgængelige på din computer. Hvis meddelelsen bruger skrifttyper, som ikke findes på computeren, kan du bruge dialogboksen til at angive en skrifttypeerstatning.

Skærm

Markér afkrydsningsfeltet for en eller flere af disse indstillinger. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

 • Vis mål i enheder af Vælg den måleenhed, du vil bruge til den vandrette lineal samt til målinger, du indtaster i dialogbokse.

 • Vis mål i bredden af tegn Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge tegnbredde som grundlag for justering af tekst, f.eks. i de lodrette og vandrette linealer. BEMÆRK Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst.

 • Brug pixel til HTML-funktioner Vælg denne indstilling for at bruge pixel som standardmåleenhed i dialogbokse, der vedrører HTML-funktioner.

 • Vis genvejstaster i Skærmtip Vælg denne indstilling for at få vist tastaturgenveje i Skærmtip.

 • Vis lodret lineal i udskriftslayout Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i siden af mailvinduet. Sørg for, at du også markere afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis/Skjul på fanen Vis på båndet.

 • Vis højre lineal i udskriftslayout Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i højre side af mailvinduet.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Optimer tegnplacering for layout i højere grad end læsbarbed Vælg denne indstilling for at få vist tegnplaceringen præcist, som den vises i den udskrevne meddelelse med hensyn til tekstblokke.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×