Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Reducer størrelsen på billeder og vedhæftede filer i Outlook-mails

Fotos og andre typer af vedhæftede filer kan variere i størrelse. For mange mailsystemer, herunder Gmail, Yahoo og Exchange, er der en begrænsning på størrelsen af mails, du kan sende. Hvis du er bekymret over størrelsen på dine mails, eller hvis du får en meddelelse om, at din meddelelse er for stor til at blive sendt i en mail, er der flere ting, du kan gøre for at reducere størrelsen på de vedhæftede billeder og andre dokumenter. 

Ud over at begrænse størrelsen af individuelle meddelelser har nogle mailsystemer en begrænsning på postkassens samlede størrelse. Da hver meddelelse, du sender, gemmes i mappen Sendt post, kan det at reducere størrelsen af vedhæftede filer også hjælpe med at holde størrelsen på postkassen nede. 

Hvad vil du gerne gøre?

Indsæt et billede

Hvis du vil indsætte et billede i brødteksten i din mail, skal du anbringe markøren i teksten i mailen, vælge menuen Indsæt og derefter vælge Billeder fra gruppen Illustrationer på båndet. 

Hvis billedet ser for stort (eller for lille) ud, kan du bruge størrelseshåndtagene på billedet til at ændre størrelsen. 

Tilpas størrelsen på et billede

Du kan ændre den synlige billedstørrelse, f.eks. hvor meget af skærmen den fylder, uden at ændre filstørrelsen eller billedets opløsning. Dette reducerer dog ikke den samlede størrelse af den mail, du sender. 

 1. Klik eller tryk på billedet for at få vist et lille rundt størrelseshåndtag i hvert hjørne af billedet.

  Billedet er nu i din meddelelse.
 2. Klik (eller tryk og hold) på et af håndtagene, og træk derefter størrelseshåndtaget hen mod midten for at gøre billedet mindre, eller træk væk fra billedets midte for gøre billedet større.

Tip!: Der er flere størrelseshåndtag midt på hver side af billedet. Hvis du vil bevare billedets størrelsesforhold, skal du kun bruge størrelseshåndtagene i hjørnerne. Hvis du bruger håndtagene midt på siderne, forvrides billedet.

Tilpas størrelsen på et billede til nøjagtige mål

 1. Markér det billede, du vil ændre størrelsen på.

 2. På fanen Formatér skal du i gruppen Størrelse angive den ønskede højde. Bredden ændres automatisk i forhold til højden.

  Skærmbillede viser indstillinger for højde og bredde

Hvis du vil ændre højde og bredde separat, skal du markere dialogboksstarteren Knappen DialogboksstarterStørrelse og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold , før du ændrer den nødvendige højde eller bredde i trin 2.

Komprimer billeder for at reducere filstørrelsen

Når du komprimerer et billede, bevares billedets højde og bredde, men opløsningen reduceres. Billeder med lavere opløsning har en mindre filstørrelse.

 1. Markér det eller de billeder, du vil reducere.

 2. Under Billedværktøjer skal du på fanen Formatér vælge Komprimer billeder Komprimere billederi gruppen Juster. Afhængigt af din skærmopløsning kan du muligvis kun se ikonet Komprimer billeder.

 3. Vælg indstillingerne for komprimering og opløsning, og vælg derefter OK. For billeder, der ikke skal udskrives, er Web (150 ppi) den mest almindelige opløsning.

Vigtigt!: Når du komprimerer et billede for at reducere filstørrelsen, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. 

Når du vedhæfter et billede som en fil, vises billedet ikke direkte i brødteksten i mailen. I stedet vises der et ikon af billedet under emnet i mailen. For billedfiler vil du også kunne se et lille eksempel på billedet sammen med filens navn og størrelse. 

Se en miniature af dit billede

Hvis det vedhæftede billede er for stort, kan du få Outlook til at ændre størrelsen på billedet for dig, når du sender meddelelsen. 

 1. Vælg Filer

 2. Hvis billedet er stort, får du vist denne meddelelse: Nogle modtagere får muligvis ikke denne meddelelse på grund af vedhæftede billedfiler. Tilpasser du størrelsen af store billeder, kan det hjælpe med at få leveret meddelelsen. Tilpassede billeder er maksimalt 1024x768 pixel. 

 3. Vælg Rediger store billeder, når jeg sender denne meddelelse.

 4. Vælg venstrepilen i øverste venstre hjørne af skærmen for at vende tilbage til meddelelsen. Skriv din meddelelse, og når du vælger Send, tilpasses størrelsen af alle vedhæftede billedfiler automatisk. 

Bemærk!:  Hvis billedet integreres i meddelelsens brødtekst – hvor billedet vises i selve meddelelsen – ved hjælp af kommandoen Billede i gruppen Illustrationer, er funktionen til ændring af billedets størrelse ikke tilgængelig.

Dokumenter, regneark, PDF-filer og andre typer filer kan variere markant i størrelse. Der er flere forskellige metoder, du kan bruge til at holde størrelsen af dine mails og vedhæftede filer nede, når du sender disse filer.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger, der er specifikke for at reducere størrelsen af billedfiler, i afsnittet Indsæt og rediger størrelsen på billeder i brødteksten i en mail.

Send et link til filen

 1. I mailen skal du vælge Vedhæft fil på båndet.

 2. Vælg din fil. 

 3. Hvis filen allerede er gemt på OneDrive, OneDrive for Business eller et SharePoint-websted, kan du vælge Send et link. Dette tilføjer en genvej til filen i din mail, ikke selve filen. Modtagerne kan åbne genvejsmenuen og downloade eller åbne filen.

Kopiér et delingslink fra en anden skylagringstjeneste

De fleste cloud lagrings løsninger, f.eks. Dropbox eller Google Drev, giver dig mulighed for at få link til filen, som kan deles. Du kan få mere at vide i deres Hjælp-filer om, hvordan du får et delingslink. Når du har et delingslink, kan du indsætte det i brødteksten i din mail.

Komprimer filerne, før du sender

De fleste filer kan komprimeres til en zip-fil for at reducere størrelsen. Windows giver dig mulighed for at oprette og åbne zip-filer uden ekstra software. 

 1. Gå til den mappe, der indeholder den fil, du vil sende.

 2. Markér en fil. Hvis du vil markere flere filer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt fil.

 3. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Send til >Komprimeret (zippet) mappe.

 4. Dette opretter en ny zip-fil, der indeholder den eller de filer, du valgte i trin 2. Navnet på zip-filen vælges automatisk fra navnet på den oprindelige fil. 

 5. Du kan enten vende tilbage til din mail og vælge Vedhæft fil fra båndet, eller du kan højreklikke på den nye zip-fil og vælge Send til > Postmodtager for at åbne en ny mail med den allerede vedhæftede fil. 

Hvad vil du gerne gøre?

Indsæt et billede

Hvis du vil indsætte et billede i brødteksten i din mail, skal du anbringe markøren i teksten i mailen, vælge menuen Indsæt og derefter vælge Billeder fra gruppen Illustrationer på båndet. 

Hvis billedet ser for stort (eller for lille) ud, kan du bruge størrelseshåndtagene på billedet til at ændre størrelsen. 

Rediger et billedes størrelse

Du kan ændre den synlige billedstørrelse, f.eks. hvor meget af skærmen det skal fylde, uden at ændre filstørrelsen eller billedets opløsning. Dette reducerer dog ikke den samlede størrelse af den mail, du sender. 

 1. Klik eller tryk på billedet for at få vist et lille rundt størrelseshåndtag i hvert hjørne af billedet.

  Billedet er nu i din meddelelse.
 2. Klik (eller tryk og hold) på et af håndtagene, og træk derefter størrelseshåndtaget hen mod midten for at gøre billedet mindre, eller træk væk fra billedets midte for gøre billedet større.

Tip!: Der er flere størrelseshåndtag midt på hver side af billedet. Hvis du vil bevare billedets størrelsesforhold, skal du kun bruge størrelseshåndtagene i hjørnerne. Hvis du bruger håndtagene midt på siderne, forvrides billedet.

Tilpas størrelsen på et billede til nøjagtige mål

 1. Markér det billede, du vil ændre størrelsen på.

 2. På fanen Formatér skal du i gruppen Størrelse angive den ønskede højde. Bredden ændres automatisk i forhold til højden.

  Skærmbillede viser indstillinger for højde og bredde

Hvis du vil ændre højde og bredde separat, skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold, før du ændrer den ønskede højde eller bredde i trin 2.

Komprimer billeder for at reducere filstørrelsen

Når du komprimerer et billede, bevares billedets højde og bredde, men opløsningen reduceres. Billeder med lavere opløsning har en mindre filstørrelse.

 1. Markér det eller de billeder, du vil reducere.

 2. Under Billedværktøjer skal du på fanen Formatér vælge Komprimer billederi gruppen Juster. Afhængigt af din skærmopløsning kan du muligvis kun se ikonet Komprimer billeder.

 3. Vælg indstillingerne for komprimering og opløsning, og vælg derefter OK. For billeder, der ikke skal udskrives, er Web (150 ppi) den mest almindelige opløsning.

Vigtigt!: Når du komprimerer et billede for at reducere filstørrelsen, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. 

Når du vedhæfter et billede som en fil, vises billedet ikke direkte i brødteksten i mailen. I stedet vises der et ikon af billedet under emnet i mailen.

Hvis det vedhæftede billede er for stort, kan du få Outlook til at ændre størrelsen på billedet for dig, når du sender meddelelsen. 

 1. Vælg Filer

 2. Hvis billedet er stort, får du vist denne meddelelse: Nogle modtagere får muligvis ikke denne meddelelse på grund af vedhæftede billedfiler. Tilpasser du størrelsen af store billeder, kan det hjælpe med at få leveret meddelelsen. Tilpassede billeder er maksimalt 1024x768 pixel. 

 3. Vælg Rediger store billeder, når jeg sender denne meddelelse.

 4. Vælg venstrepilen i øverste venstre hjørne af skærmen for at vende tilbage til meddelelsen. Skriv din meddelelse, og når du vælger Send, tilpasses størrelsen af alle vedhæftede billedfiler automatisk. 

Bemærk!:  Hvis billedet integreres i meddelelsens brødtekst – hvor billedet vises i selve meddelelsen – ved hjælp af kommandoen Billede i gruppen Illustrationer, er funktionen til ændring af billedets størrelse ikke tilgængelig.

Dokumenter, regneark, PDF-filer og andre typer filer kan variere markant i størrelse. Der er flere forskellige metoder, du kan bruge til at holde størrelsen af dine mails og vedhæftede filer nede, når du sender disse filer.

Kopiér et delingslink fra en skylagringstjeneste

De fleste skylagringsløsninger, f.eks.OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox eller Google Drev, giver dig mulighed for at få link til filen, som kan deles.

For OneDrive eller OneDrive for Business skal du se Del OneDrive-filer og -mapper. For andre skylagringsløsninger skal du finde tjenestens Hjælp-filer for at få mere at vide om, hvordan du får et delingslink. Når du har et delingslink, kan du indsætte det i brødteksten i din mail.

Komprimer filerne, før du sender

De fleste filer kan komprimeres til en zip-fil for at reducere størrelsen. Windows giver dig mulighed for at oprette og åbne zip-filer uden ekstra software. 

 1. Gå til den mappe, der indeholder den fil, du vil sende.

 2. Markér en fil. Hvis du vil markere flere filer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt fil.

 3. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Send til >Komprimeret (zippet) mappe.

 4. Dette opretter en ny zip-fil, der indeholder den eller de filer, du valgte i trin 2. Navnet på zip-filen vælges automatisk fra navnet på den oprindelige fil. 

 5. Du kan enten vende tilbage til din mail og vælge Vedhæft fil fra båndet, eller du kan højreklikke på den nye zip-fil og vælge Send til > Postmodtager for at åbne en ny mail med den allerede vedhæftede fil. 

Vigtigt!:  Office 2007 understøttes ikke længere. Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Hvad vil du gerne gøre?

Der er to metoder til at vælge billeder for automatisk at reducere dem i størrelse og medtage dem som en vedhæftet fil i en mail – i Microsoft Office Outlook eller fra Windows Stifinder.

Bemærk!: Det oprindelige billede ændres ikke. Kun kopien af det billede, der sendes, vil blive reduceret i størrelse.

 1. Opret en ny meddelelse i Outlook.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Medtag skal du klikke på Vedhæft fil.

  Tip!: Du kan også trække et billede fra Windows Stifinder og slippe det i mailen. Billedfilen vedhæftes i mailen.

 3. På fanen Indsæt skal du klikke på dialogboksstarteren Medtag Knapbillede.

 4. Klik på størrelsen på det billede, du vil medtage, i ruden Indstillinger for vedhæftede filer under Billedindstillinger på rullelisten Vælg billedstørrelse.

  Ruden Indstillinger for vedhæftede filer

  Bemærk!: Hvis billedet integreres i brødteksten ved hjælp af kommandoen Billede i gruppen Illustrationer, er funktionen til automatisk ændring af billedets størrelse ikke tilgængelig.

 5. Når du er færdig med at skrive din mail, skal du klikke på Send.

 1. Åbn Windows Stifinder ved at klikke på Start og derefter dobbeltklikke på Computer.

  Tastaturgenvej Tryk på Windows-tasten+E for at åbne Windows Stifinder.

 2. Gå til den mappe, der indeholder de billeder, du vil sende.

 3. Markér et billede. Hvis du vil markere flere filer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt fil.

 4. Højreklik på en markeret fil, peg på Send til, og klik derefter på Postmodtager.

  Dialogboksen Send billeder via mail vises.

 5. Klik på Gør alle mine billeder mindre, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Send billeder via e-mail

  Bemærk!: Hvis du vil angive den nøjagtige størrelse, som billedet skal have, skal du klikke på Vis flere indstillinger, hvorefter du klikker på den ønskede størrelse.

  Der vises et nyt Outlook-meddelelsesvindue med det vedhæftede billede.

 6. Angiv modtageroplysningerne i Felterne Til, Cc og Bcc.

 7. Hvis du ønsker det, kan du ændre emneoplysningerne i feltet Emne.

 8. Hvis du ønsker det, kan du ændre eller angive oplysninger, du vil medtage i brødteksten.

 9. Klik på Send.

Følgende er en liste over de bedste fremgangsmåder at benytte når du sender billeder og vedhæftede filer:

 • Post eller publicer store vedhæftede filer    - Hvis du sender vedhæftede filer eller billeder til nogen, som du er ønsker at dele en gemt placering med i skyen eller på din organisations netværk, kan du inkludere et link til denne placering i din e-mail-besked.

 • Begræns størrelsen på dine vedhæftede filer    - Dette er en generel retningslinje; for langsommere forbindelser (f.eks. en mobilenheder) bør du benytte en meget mindre størrelse, f.eks. 250 kilobyte (KB). Hvis du har brug for at sende større vedhæftede filer, bør du tjekke den maksimale størrelse af meddelelser, du kan sende. Administratoren for din mailserver eller den organisation, der leverer din mailtjeneste, kan oplyse dig om disse begrænsninger. Ligeledes skal du spørge modtagere, hvad vedkommendes maksimumgrænse er. Til sidst skal du have modtagerens internethastighed med i overvejelserne. Det kan tage lang tid at downloade en stor vedhæftet fil via en mobilinternetforbindelse.

 • Send flere vedhæftede filer ved hjælp af flere e-mails    - Flere mindre beskeder har større sandsynlighed for at blive leveret i modsætning til en stor besked. Denne metode kan muligvis hjælpe dig med at undgå begrænsninger pr. meddelelse, men begrænsningerne for modtagerens postkasse kan stadig blive overskredet. Alle meddelelser, der modtages, efter at en persons postkasse har nået lagergrænsen, kan sommetider blive afvist.

 • Benyt komprimerede grafiske filformater    De største grafikfilformater er dem, der ikke gemmes i et komprimeret filformat, f.eks. .tif og .bmp (standardfilformatet for Windows Paint).

 • Benyt mindre, originale filer    - Størrelsen på et foto, der er taget af en mobiltelefon eller et digitalt kamera er typisk stort, selv når det gemmes i et komprimeret filformat som f.eks. .Jpg. Det er ikke ualmindeligt, at et enkelt billede fylder adskillige megabyte. Husk, at størrelsen på mailen øges med ca. en tredjedel undervejs på internettet. Brug en lavere opløsningsindstilling på kameraet, når du tager et digitalt billede. Brug komprimerede filformater som .jpg. I et grafikprogram beskæres fotografier, så kun det væsentlige indhold beholdes.

 • Benyt et filkomprimeringsværktøj    - Ud over tredjepartsværktøjer inkluderer Windows et filkomprimeringsværktøj, der benytter det komprimerede .zip-filformat. Mange formater af vedhæftede filer kan reduceres ved hjælp af et komprimeringsværktøj. Mængden af reduktion er minimal for visse filformater, der allerede er gemt i et komprimeret format. Eksempelvis reduceres størrelsen af en .txt-fil fra Notesblok markant, mens det ikke er tilfældet for et .jpg-billede. Filformatet .jpg er allerede et komprimeret filformat.

 • Gennemse din Sendt post mappe    - Som standard, gemmes en kopi af hver besked, du sender i Sendt post mappen. Dette øger størrelsen af din Outlook datafil (.pst), som med visse konti kan tælle med i forbindelse med begrænsningen på størrelsen af din postkasse, da de sendte elementer gemmes på din mailserveren.

Vigtigt!: Når du komprimerer et billede for at reducere filstørrelsen, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. Af denne grund skal du komprimere billedet, før du anvender en kunstnerisk effekt.

Se også

Send store filer med Outlook

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×