Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionerne SØG og SØGB i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Funktionerne SØG og SØGB finder én tekststreng i en anden tekststreng og returnerer nummeret på startpositionen for den første tekststreng fra det første tegn i den anden tekststreng. Hvis du f.eks. vil finde placeringen af bogstavet "n" i ordet "printer", kan du bruge følgende funktion:

=SØG("n";"printer")

Denne funktion returnerer 4, fordi "n" er det fjerde tegn i ordet "printer".

Du kan også søge efter ord inden i andre ord. Funktionen

=SØG("base";"database")

returnerer 5, fordi ordet "base" begynder ved det femte tegn i ordet "database". Du kan bruge funktionerne SØG og SØGB til at bestemme placeringen af et tegn eller en tekststreng i en anden tekststreng og derefter bruge funktionerne MIDT og MIDTB til at returnere teksten, eller du kan bruge funktionerne ERSTAT og ERSTATB til at ændre teksten. Disse funktioner vises i eksempel 1 i denne artikel.

Vigtigt!: 

 • Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

 • SØGB regner kun med 2 byte pr. tegn, når et DBCS-sprog er indstillet som standardsprog. Ellers fungerer SØGB på samme måde som SØG og regner med 1 byte pr. tegn.

De sprog, der understøtter DBCS, er f.eks. japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt) og koreansk.

Syntaks

SØG(find_tekst;i_tekst;[start_ved])

SØGB(find_tekst;i_tekst;[start_ved])

Funktionerne SØG og SØGB har følgende argumenter:

 • find_tekst    Påkrævet. Den tekst, du vil finde.

 • i_tekst    Påkrævet. Den tekst, hvor du vil søge efter værdien for argumentet find_tekst.

 • start_ved    Valgfrit. Nummeret for det tegn i argumentet i_tekst, hvor du vil starte søgningen.

Bemærkning

 • I funktionerne SØG og SØGB skelnes der ikke mellem store og små bogstaver. Hvis du vil foretage en søgning, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, kan du bruge FIND og FINDB.

 • Du kan bruge jokertegnene – spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) – i argumentet find_text . Et spørgsmålstegn repræsenterer et vilkårligt enkelttegn, mens en stjerne repræsenterer en vilkårlig tegnsekvens. Hvis du ønsker at søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne i selve teksten, skal du angive en tilde (~) foran tegnet.

 • Hvis værdien af find_text ikke findes, #VALUE! som fejlværdi.

 • Hvis argumentet start_ved udelades, antages det at være 1.

 • Hvis start_num ikke er større end 0 (nul) eller er større end længden af argumentet within_text , #VALUE! som fejlværdi.

 • Brug start_ved til at springe over et bestemt antal tegn. Hvis du bruger funktionen SØG som eksempel og arbejder med tekststrengen "AYF0093.YoungMensApparel". Hvis du vil finde placeringen af det første "Y" i den beskrivende del af tekststrengen, skal du sætte start_ved lig med 8, så der ikke søges i tekststrengens serienummer (i dette tilfælde "AYF0093"). Funktionen SØG starter søgningen ved det ottende tegn, finder det tegn, der er angivet i argumentet find_tekst på den næste plads og returnerer tallet 9. Funktionen SØG returnerer altid antallet af tegn fra starten af argumentet i_tekst og tæller de tegn, du springer over, hvis argumentet start_ved er større end 1.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Erklæringer

Overskudsmargen

margen

"Chefen" er her.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SØG("e";A2;6)

Placeringen af det første "e" i strengen i celle A2, startende ved den sjette position.

7

=SØG(A4;A3)

Placeringen af "margen" (den streng, der skal søges efter, er celle A4) i "Overskudsmargen" (den celle, der skal søges i, er A3).

8

=ERSTAT(A3;SØG(A4;A3);6;"beløb")

Erstatter "margen" med "beløb" ved først at søge efter placeringen af "margen" i celle A3 og derefter erstatte dette tegn og de næste fem tegn med strengen "beløb".

Overskudsbeløb

=MIDT(A3;SØG(" ";A3)+1,4)

Returnerer de første fire tegn, der følger efter det første mellemrum i "Overskudsmargen" (celle A3).

Marg

=SØG("""";A5)

Positionen for de første dobbelte anførselstegn (") i celle A5.

5

=MIDT(A5;SØG("""";A5)+1;SØG("""";A5;SØG("""";A5)+1)-SØG("""";A5)-1)

Returnerer kun den tekst, der står i dobbelte anførselstegn i celle A5.

chef

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×