Selvstudium til Visio for begyndere

Visiokan du omdanne kompliceret tekst og tabeller, der er svære at forstå, til visuelle diagrammer, der hurtigt kommunikerer oplysninger. Der findes mange typerVisio diagrammer, herunder organisationsdiagrammer, netværksdiagrammer, arbejdsprocesser og hus- eller kontorplaner. Introduktion tilVisio kan opsummeres i tre grundlæggende trin: ved hjælp af en skabelon, arrangere og forbinde figurer og ændre figurer med tekst.

Bemærk!: Hvis du har Visio-abonnement 2, har du adgang til både den installerede app og webversionen af Visio. Med Visio-abonnement 1får du kun webversionen afVisio. Er du ikke sikker på, hvilken licens du har? Du kan kontrollere, hvilken version du har.

Bemærk!: Se Installér Visio, hvis du endnu ikke harVisio appen.

Selvstudium: Tre grundlæggende trin til at oprette et Visio-diagram:

 1. Vælg og åbn en skabelon

 2. Arranger og forbind figurer

 3. Føj tekst til figurer og forbindelser

Vælg og åbn en skabelon

Skabelonerne indeholder stencils, figurer og gittermål, som kan hjælpe dig i gang hurtigt og nemt, når du laver dit diagram.

 • Skabelonerne indeholder stencils, der er fyldt med de figurer, der skal bruges til at oprette en bestemt type tegning.

  Skabelonen Husplan åbnes f.eks. med stencils fyldt med figurer som vægge, møbler, hvidevarer, skabe osv.

  Skabelonen Organisationsdiagram indeholder særlige figurer til chefer, overordnede, assistenter, stillinger, konsulenter, ledige stillinger m.m.

 • Relevante mål på gitterstørrelser og linealer

  Nogle tegninger kræver en særlig skala. Skabelonen Webstedsplan åbnes f.eks. med en teknisk skala, hvor 1 tomme repræsenterer 10 fod. Skabelonerne er klar med de relevante indstillinger for tegningstypen.

 • Specielle faner

  Nogle skabeloner har unikke funktioner, som du kan finde under særlige faner på båndet. Når du f.eks. åbner skabelonen Kontorindretning, vises fanen Plan. Du kan bruge fanen Plan til at konfigurere visningsindstillinger, der er specifikke for diagrammer med kontorindretning.

 • Guider kan hjælpe dig med specielle typer tegninger

  Når du åbner en skabelon tilVisio , hjælper en guide dig i nogle tilfælde med at komme i gang. Skabelonen Indretningsplan åbnes f.eks. med en guide, der hjælper dig med at konfigurere oplysninger om indretning og rum.

 1. StartVisio appen, eller åbn Visio på internettet. HvisVisio allerede er åben, skal du vælge >Ny.

  Bemærk!: Har du ikke installeretVisio endnu? Hvis du har Visio-abonnement 2, kan du downloade og installere Visio-skrivebordsappen.

 2. Vælg den ønskede skabelon, eller vælg Grundlæggende diagram for at starte fra bunden.

  Du kan også søge efter flere skabeloner ved at klikke på Kategorier, og du kan angive ord til at søge efter skabeloner.

  Skabelongalleri

 3. Hvis du bruger skrivebordslinket, skal du muligvis angive en bestemt type skabelon og derefter vælge Opret.

Arranger og forbind figurer

Hvis du vil oprette dit diagram, skal du trække figurer fra stencilen i vinduet Figurer til lærredet og forbinde dem. Der er flere måder at forbinde figurer på, men den nemmeste måde er med pilene opret automatisk forbindelse.

Bemærk!: Opret forbindelse automatisk er som standard tilgængelig, når din tegning er baseret på en skabelon til en type, der typisk kræver forbindelser, f.eks. et rutediagram. Hvis du ikke kan se pilene for Opret Knapflade når du holder musemarkøren over en figur, er Opret automatisk forbindelse ikke aktiv. Hvis du vil aktivere Opret forbindelse automatisk, skal du klikke på Forbindelse i området Værktøjer under fanen Hjem.

Visio-figurer er færdige objekter, som du trækker over på tegningssiden – de er diagrammets byggesten.

Når du trækker en figur fra vinduet Figurer på tegningssiden, forbliver den oprindelige figur på stencilen. Den oprindelige figur kaldes en masterfigur. Den figur, du placerer på tegningen, er en kopi – også kaldet en forekomst – af masterfiguren. Du kan trække lige så mange forekomster af samme figur, som du vil, over på tegningen.

I stedet for statiske billeder kan du oprette dataforbundneVisio diagrammer, der viser data, er nemme at opdatere og markant øge produktiviteten. Du kan bruge de mange forskellige diagramskabeloner og stencils i Visio til at forstå, handle på og dele oplysninger om organisationssystemer, ressourcer og processer i hele virksomheden.

Rotere og tilpasse størrelsen på figurer

 • Rotationshåndtag

  Det runde håndtag Rotationshåndtag , der er placeret over en markeret figur, kaldes et rotationshåndtag. Træk det mod højre eller venstre, når du vil rotere figuren.

 • Forbindelsespile til Opret automatisk forbindelse

  Forbindelsespilene Knapflade hjælper dig, så du nemt kan forbinde figurerne med hinanden, som du så i forrige afsnit.

 • Markeringshåndtag til tilpasning af figurer

  Du kan bruge de firkantede markeringshåndtag til at ændre figurens højde og bredde. Klik og træk markeringshåndtaget i et hjørne af en figur for at forstørre figuren uden at ændre dens proportioner, eller klik og træk markeringshåndtaget i siden af en figur for at gøre figuren højere eller bredere.

Visio-figurer kan indeholde data

Du kan føje data til de enkelte figurer ved at skrive dataene i vinduet Figurdata – klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Figurdata. I Visio Professional Edition kan du også importere data fra en ekstern datakilde.

Data vises ikke som standard i tegningen. Du kan se data for en enkelt figur ved at åbne vinduet Figurdata ved Data > Vis/skjul > Vinduet Figurdata og derefter markere figuren.

Hvis du vi have vist data til mange figurer på én gang, kan du bruge funktionen datagrafik, som også findes under fanen Data. I følgende illustration vises data til to træer samtidig.

Datagrafik viser data til to figurer samtidig.

Visio-figurer med særlig funktionalitet

Mange Visio-figurer har specielle funktioner, som du kan finde ved at strække, højreklikke på eller flytte det gule justeringshåndtag på figuren.

Du kan f.eks. strække figuren Personer for at få vist flere personer eller strække figuren Voksende blomst for at angive, at den vokser.

På figuren Personer vises op til fire personer, når den strækkes vandret   Figuren Voksende blomst vokser i højden, når den strækkes lodret

Tip!: Du kan finde ud af, hvad du kan gøre med en figur, ved at højreklikke på den for at se, om der findes nogen specielle kommandoer i genvejsmenuen.

Hvis du opretter et organisationsdiagram, kan figurer opbygge rapporteringsstrukturen automatisk. Træk hver enkelt persons figur til diagrammet, og slip oven på den overordnedes figur. Figurerne forbindes automatisk, så man kan se hierarkiet.

 1. Markér en figur i vinduet Figurer, og træk den over på lærredet.

  Trække en figur, der skal indsættes

 2. Hold musen over en af pilene, så vises der en miniværktøjslinje med de øverste fire figurer i området Hurtige figurer.

  Miniværktøjslinjen Opret automatisk forbindelse Markér den ønskede figur, så forbindes den automatisk til den markerede pil.

 3. Du kan også trække alle dine figurer over på lærredet. Hold derefter musen over en figur, indtil pilene vises. Tag derefter en pil, og træk den til en figur, du vil forbinde til.

  Slip på pilen Opret automatisk forbindelse
 4. Hvis du bruger Visio -skrivebordsappen, kan du også trække en ny figur direkte fra vinduet Figurer til en eksisterende figurs pile og forbinde dem automatisk.

  Slip figur på pilen Opret automatisk forbindelse

Føj tekst til figurer og forbindelser

Nu er det tid til at føje detaljer til dit diagram ved at tilføje tekst. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst i Tilføje, redigere, flytte eller rotere tekst på figurer og Føje tekst til en side.

 1. Markér en figur.

 2. Skriv teksten. Når du begynder at skrive,Visio den markerede figur til tekstredigeringstilstand.

  Markér en figur, og skriv

 3. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc, når du er færdig.

  Bemærk!: Hvis du vil flytte tekst på en figur, skal du gå til Startside> Værktøjer > Tekstblok Tekstblok og gå til en figur, der indeholder tekst. Træk teksten rundt, og gå derefter tilbage, og klik på >Startside > pegeværktøjsværktøjet, Vælg objekter når du er færdig.

Føj tekst til en forbindelse på samme måde. Når du trykker på Esc eller klikker væk, skal du markere forbindelsen igen, og der vises et lille felt på teksten – dette er et håndtag til at flytte tekstblokken. Klik og træk den op, ned eller ved siden af forbindelsen.

Tilpas dit Visio diagram

Når du har oprettet dit Visio diagram, er der mere, du kan gøre for at gøre det til dit eget:

 1. Hold markøren over de forskellige temaer på fanen Design.

  Visio anvender midlertidigt det tema, du holder musemarkøren hen over.

  Galleriet Tema i Visio

 2. Hvis du vil se andre tilgængelige temaer, skal du klikke på Mere Knappen Mere .

 3. Klik på det tema, du vil anvende på diagrammet.

 1. Klik på Design, og klik derefter på Baggrunde.

 2. Klik på en baggrund.

  Dit diagram får en ny baggrund og en ny baggrundsside, der kaldes VBaggrund-1. Denne side kan du se under sidefanerne langs bunden af lærredet.

  Fanen Baggrund i Visio

 1. Klik på Design > Rammer og titler, og klik på den ønskede titeltypografi.

 2. Klik på en titeltypografi.

  Titlen og kanten vises på baggrundssiden.

 3. Klik på fanen VBaggrund-1 nederst i diagramområdet.

 4. Klik på titelteksten.

  Hele kanten markeres, men hvis du begynder at skrive, ændres titlens tekst.

 5. Skriv din titel, og tryk derefter på ESC.

 6. Først skal du markere hele kanten for at redigere en anden tekst i kanten, klik derefter på den tekst, du vil ændre, og begynd at skrive. Du skal muligvis klikke mere end én gang for at markere teksten.

 7. Klik på Side-1 i nederste højre hjørne på siden for at vende tilbage til tegningen.

Selvstudium: Tre grundlæggende trin til at oprette et Visio-diagram:

 1. Vælg og åbn en skabelon

 2. Arranger og forbind figurer

 3. Føj tekst til figurer og forbindelser

Vælg og åbn en skabelon

Skabelonerne indeholder stencils, figurer og gittermål, som kan hjælpe dig i gang hurtigt og nemt, når du laver dit diagram.

 • Skabelonerne indeholder stencils, der er fyldt med de figurer, der skal bruges til at oprette en bestemt type tegning.

  Skabelonen Husplan åbnes f.eks. med stencils fyldt med figurer som vægge, møbler, hvidevarer, skabe osv.

  Skabelonen Organisationsdiagram indeholder særlige figurer til chefer, overordnede, assistenter, stillinger, konsulenter, ledige stillinger m.m.

 • Relevante mål på gitterstørrelser og linealer

  Nogle tegninger kræver en særlig skala. Skabelonen Webstedsplan åbnes f.eks. med en teknisk skala, hvor 1 tomme repræsenterer 10 fod. Skabelonerne er klar med de relevante indstillinger for tegningstypen.

 • Specielle faner

  Nogle skabeloner har unikke funktioner, som du kan finde under særlige faner på båndet. Når du f.eks. åbner skabelonen Kontorindretning, vises fanen Plan. Du kan bruge fanen Plan til at konfigurere visningsindstillinger, der er specifikke for diagrammer med kontorindretning.

 • Guider kan hjælpe dig med specielle typer tegninger

  Når du åbner en Visio-skabelon, hjælper en guide dig i nogle tilfælde med at komme i gang. Skabelonen Indretningsplan åbnes f.eks. med en guide, der hjælper dig med at konfigurere oplysninger om indretning og rum.

 1. Åbn Visio på internettet. Hvis Visio allerede er åbent, skal du vælge > Ny.

  Bemærk!: Hvis du har Visio-abonnement 2, kan du også downloade og installere Visio-skrivebordsappen.

 2. Vælg Opret under den ønskede skabelon, eller vælg Opret under Standarddiagram for at starte fra bunden.

Arranger og forbind figurer

Hvis du vil oprette dit diagram, skal du trække figurer fra stencilen i ruden Figurer til lærredet og forbinde dem. Der er flere måder at forbinde figurer på, men den nemmeste måde er at forbinde dem automatisk.

Bemærk!: Se Tilføj og forbind figurer i Visio til internettet, eller skift størrelse, rotation og rækkefølgen af en figur i Visio til internettet for at få mere at vide om brug af figurer.

 1. Markér en figur i vinduet Figurer, og træk den over på lærredet.

  Trække en figur, der skal indsættes

 2. Hold musen over en af pilene, så vises der en miniværktøjslinje med de øverste fire figurer i området Hurtige figurer.

  Miniværktøjslinjen Opret automatisk forbindelse Markér den ønskede figur, så forbindes den automatisk til den markerede pil.

 3. Du kan også trække alle dine figurer over på lærredet. Hold derefter musen over en figur, indtil pilene vises. Tag derefter en pil, og træk den til en figur, du vil forbinde til.

  Slip på pilen Opret automatisk forbindelse
 4. Hvis du bruger Visio-skrivebordsappen, kan du også trække en ny figur direkte fra vinduet Figurer til en eksisterende figurs pile og forbinde dem automatisk.

  Slip figur på pilen Opret automatisk forbindelse

Føj tekst til figurer og forbindelser

Nu er det tid til at føje detaljer til dit diagram ved at tilføje tekst. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst i Tilføj og formatér tekst i Visio til internettet.

 1. Markér en figur.

 2. Skriv teksten. Når du begynder at skrive,Visio den markerede figur til tekstredigeringstilstand.

  Markér en figur, og skriv

 3. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc, når du er færdig.

  Bemærk!: Hvis du vil flytte tekst på en figur, skal du gå til Startside> Værktøjer > Tekstblok Tekstblok og gå til en figur, der indeholder tekst. Træk teksten rundt, og gå derefter tilbage, og klik på >Startside > pegeværktøjsværktøjet, Vælg objekter når du er færdig.

Føj tekst til en forbindelse på samme måde. Når du trykker på Esc eller klikker væk, skal du markere forbindelsen igen, og der vises et lille felt på teksten – dette er et håndtag til at flytte tekstblokken. Klik og træk den op, ned eller ved siden af forbindelsen.

Tilpas dit Visio-diagram

Når du har oprettet dit Visio-diagram, er der mere, du kan gøre for at gøre det til dit eget:

 1. Hold markøren over de forskellige temaer på fanen Design.

  Visio anvender midlertidigt det tema, du holder musemarkøren hen over.

 2. Hvis du vil se andre temaer, du kan bruge, skal du klikke på Mere.

 3. Klik på det tema, du vil anvende på diagrammet.

 1. Klik på Design, og klik derefter på Baggrunde.

 2. Klik på en baggrund.

  Dit diagram får en ny baggrund og en ny baggrundsside, der kaldes VBaggrund-1. Denne side kan du se under sidefanerne langs bunden af lærredet.

 1. Klik på Design > Rammer og titler, og klik på den ønskede titeltypografi.

 2. Klik på en titeltypografi.

  Titlen og kanten vises på baggrundssiden.

 3. Klik på fanen VBaggrund-1 nederst i diagramområdet.

 4. Klik på titelteksten.

  Hele kanten markeres, men hvis du begynder at skrive, ændres titlens tekst.

 5. Skriv din titel, og tryk derefter på ESC.

 6. Først skal du markere hele kanten for at redigere en anden tekst i kanten, klik derefter på den tekst, du vil ændre, og begynd at skrive. Du skal muligvis klikke mere end én gang for at markere teksten.

 7. Klik på Side-1 i nederste højre hjørne på siden for at vende tilbage til tegningen.

Oprette et simpelt diagram

Træk en figur fra vinduet Figurer, og slip den på siden. Peg på figuren med musemarkøren, indtil der vises fire pile Knapflade rundt om siderne. Dette er pile af typen Opret automatisk forbindelse, som giver dig mulighed for at forbinde figurer automatisk på flere forskellige måder.

 • Hold musemarkøren over en af pilene, så der vises en miniværktøjslinje med de øverste fire figurer i området Hurtige figurer.

  Miniværktøjslinjen Opret automatisk forbindelse Flyt markøren hen over hver enkelt for at få vist et eksempel på den pågældende figur i diagrammet. Klik på den, du vil bruge, så vises denne figur med en forbindelse mellem figuren og din første figur.

 • Træk en figur fra vinduet Figurer, og hold den over en figur på siden, indtil pilene vises. Slip derefter figuren oven på en af pilene.

  Slip figur på pilen Opret automatisk forbindelse
Slip på pilen Opret automatisk forbindelse
 • Hold markøren over en figur, indtil pilene vises. Tag så fat i en pil, træk den til den figur, der skal forbindes med, og slip den midt i den anden figur.

Bemærk!: Nogle skabeloner har andre praktiske måder at tilføje og forbinde figurer på. Med skabelonen organisationsdiagram kan du f.eks. slippe underordnedes figurer oven på en leders figur og automatisk danne denne overordnedes rapporteringsstruktur.

Føje tekst til figurerne

Klik på en figur én gang, og begynd at skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du trykke på Esc eller klikke på et tomt område på siden.
Føje tekst til en figur

Føj tekst til en forbindelse på samme måde. Når du trykker på Esc eller klikker væk, skal du markere forbindelsen igen, og der vises et lille felt på teksten – dette er et håndtag til at flytte tekstblokken. Klik og træk den op, ned eller ved siden af forbindelsen.

Flytte tekst på en figur

Klik > Funktioner > tekstblok Tekstblok , gå til en figur, der indeholder tekst, og træk teksten rundt. Gå tilbage, og klik på > i>, Vælg objekter når du er færdig med at flytte tekst.

Skift skrifttype, størrelse og anden formatering

Markér en figur med tekst. Klik på Hjem, og brug værktøjerne i grupperne Skrifttype og Afsnit til at formatere teksten.

Få diagrammet til at se flottere ud

Når du har oprettet dit Visio diagram, er der mere, du kan gøre for at ændre dets udseende:

Tilføje farve og anden formatering

Flyt markøren langsomt over gruppen Temaer under fanen Design. Hvert tema anvender andre farver og effekter i diagrammet. Klik på det tema, du vil anvende.

Føj en baggrund til et Visio diagram

Klik på Design > Baggrunde > Baggrunde. Klik på et baggrundsdesign.

Kig nu i bunden af Visio – lige under tegningssiden. Der vises to faner: Side-1 og VBaggrund-1. Side-1 er den side, der er figurer på, og VBaggrund-1 er en baggrundsside, som du lige har tilføjet. Klik på VBaggrund-1 for kun at få vist baggrundssiden, og klik derefter på Side-1 for at komme tilbage til diagrammet.

Fanen Baggrund i Visio

Anvend en kant eller titel på et Visio diagram

Klik på Design > Baggrunde > Rammer og titler. Klik på en af valgmulighederne for at føje den til diagrammet.

Bemærk, at kanten og titlen føjes til baggrundssiden, så hvis du vil tilføje titlen, skal du klikke på fanen for baggrundssiden. Klik nu på Titel én gang, og begynd at skrive. Titlen ændres til den nye tekst. Når du er færdig, skal du klikke på fanen Side-1 for at gå tilbage til dit diagram.

Find og anvend en skabelon

Visio 2010 giver dig mulighed for at anvende indbyggede skabeloner, anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge i en række forskellige skabeloner, der er tilgængelige på Office.com. Office.com indeholder et bredt udvalg af populære Excel-skabeloner.

Hvis du vil finde og anvende en skabelon i Visio, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Ny under fanen Filer.

 2. Gør et af følgendeunder Vælg en skabelon:

  • Hvis du vil bruge en af de indbyggede skabeloner, skal du klikkepå den ønskede kategori under Skabelonkategorier og derefter klikke på den ønskede skabelon og klikke på Opret.

  • Hvis du vil genbruge en skabelon, du har brugt for nylig, skaldu klikke på den ønskede skabelon under Senest anvendte skabeloner og derefter klikke på Opret.

  • Hvis du vil bruge din egen skabelon, du tidligere har oprettet, skal du klikkepå Ny fra eksisterende under Andre måder at komme i gang på,gå til den ønskede fil og klikke på Opret ny.

  • Hvis du vil finde en skabelon på Office.com, skal du klikkeOffice.com-skabelonerunder Andre måder at komme i gang på, vælge den ønskede skabelon og derefter klikke på Download for at hente skabelonen fra Office.com til computeren.

Bemærk!: Du kan også søge efter skabeloner på Office.com fra Visio. Hvis du vil søge efter skabeloner på Office.com, skal du klikke på Andre måder atkomme i gang Office.com skabeloner. Skriv et eller Office.com eller flere søgeord i feltet Søg efter skabeloner, og klik derefter på pileknappen for at søge.

Oprette et nyt diagram

 1. Klik på fanen Filer. Dette åbner Backstage-visningen.

  Bemærk!: Du er i Backstage-visningen, når du åbner Visio første gang. Hvis du lige har åbnet Visio, skal du fortsætte til næste trin.

 2. Klik på Ny.

 3. Klik på Tom tegningunder Vælg en skabelon under Andre måder at komme i gang på.

 4. Klik på Opret.

Når diagramskabelonen åbnes, bruges det meste af pladsen med en tom diagramside. Langs siden findes vinduet Figurer, som indeholder flere stencils, der er fyldt med figurer.

Stencilen Afdeling i vinduet Figurer

Stencilerne identificeres af titellinjerne øverst i vinduet Figurer. du skal muligvis rulle gennem titellinjen for at se dem alle. Når du klikker på en titellinje for en stencil, vises figurerne i ruden nedenfor.

Åbn et diagram

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn.

 2. I venstre rude i dialogboksen Åbn skal du klikke på det drev eller den mappe, der indeholder tegningen.

 3. I højre rude i dialogboksen Åbn skal du åbne den mappe, der indeholder den ønskede tegning.

 4. Klik på tegningen, og klik derefter på Åbn.

Gemme et diagram

Du kan gemme dit diagram som en standard Visio-fil, som du kan dele med andre personer, der har Visio. Desuden er der mange forskellige formater, som du kan gemme dit diagram i direkte fra dialogboksen Gem som.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gemsom, og vælg derefter et format på listen Filtype.

De forskellige formater er nyttige til forskellige måder at bruge eller dele dit diagram på.

 • Standardbilledfil     herunder JPG‑, PNG‑ og BMP-formater.

 • Webside     i HTM-format. Billedfiler og andre ressourcefiler gemmes i en undermappe til den placering, hvor du gemmer HTM-filen.

 • PDF‑ eller XPS-fil   

 • AutoCAD-tegning     i DWG- eller DXF-format.

Tilføj en figur

 1. Klik og hold på den ønskede figur i vinduet Figurer.

 2. Træk figuren til diagramsiden.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer figurer, i vinduet Brug vinduet Figurer til at organisere og finde figurer og Find flere figurer og stencils.

Tilføj en forbindelse mellem to figurer

Hvis du vil føje en figur til tegningssiden, så den automatisk forbindes, når den føjes til siden, skal du gøre følgende:

 1. Træk den første figur over på tegningssiden.

 2. Hold markøren over den figur, der allerede findes på siden. Bemærk, at der vises små blå pile på de fire sider af figuren. Dette er pile af automatisk forbindelse, som du kan bruge til at forbinde figurer.

  Figur med pile af typen Opret automatisk forbindelse

  Figuren Serviceanmodning med pilene for Opret automatisk forbindelse vist.

 3. Flyt markøren for at dække en af pilene.

  Der vises en miniværktøjslinje, der indeholder fire figurer, og der vises muligvis også en eksempelfigur på siden. Når du flytter markøren hen over figurerne på miniværktøjslinjen, vises eksempler på figurerne. Figurerne på værktøjslinjen er de fire øverste figurer fra området Hurtige figurer.

 4. Klik på en af figurerne på miniværktøjslinjen for at føje den til siden.

Hvis du automatisk vil forbinde to figurer, når du trækker den anden figur til siden, skal du gøre følgende:

 1. Træk én figur over på tegningssiden.

 2. Træk endnu en figur over på tegningssiden, og hold den nede, så den dækker den første figur, men slip den endnu ikke. Bemærk, at pilene for Opret automatisk forbindelse vises.

  Forbinde figurer ved at slippe en figur på pilen Opret automatisk forbindelse i en anden figur

  Figuren Analysér er placeret på den nederste pil til Opret automatisk forbindelse på figuren Serviceanmodning.

 3. Flyt den anden figur ned over pilen Opret automatisk forbindelse, der peger i den ønskede retning, og slip den på pilen.

  To forbundne figurer

  Figuren Analysér har en standardafstand fra figuren Serviceanmodning og forbindes automatisk.

Hvis du vil forbinde to figurer, der allerede findes på siden, skal du gøre følgende:

 1. Hold markøren over en af de figurer, du vil forbinde.

 2. Når pilene for Opret automatisk forbindelse vises, skal du flytte markøren over en pil, der peger mod den anden figur, du vil oprette forbindelse til.

 3. Klik på pilen Opret automatisk forbindelse, og hold den nede, og træk derefter en forbindelse fra den til midten af den anden figur.

  Når pilen er over midten af den anden figur, vises der en rød kant rundt om figuren. Slip forbindelsen for at fastgøre den eller "fastklæbe" den på figuren.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forbinder figurer, under Tilføj forbindelser mellem figurer i Visio.

Føje tekst til figurer eller siden

Føje tekst til en figur

 1. Markér den figur, du vil føje tekst til.

 2. Skriv den ønskede tekst.

  Når du begynder at skrive, skifter den markerede figur til tekstredigeringstilstand. Tryk på Enter for at tilføje endnu en tekstlinje.

 3. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc, når du er færdig.

 4. Markér figuren igen. Der vises et lille gult kontrolhåndtag i tekstområdet. Træk i det gule kontrolhåndtag for at flytte teksten.

Føje tekst til siden

 1. Klik værktøjet Tekst i gruppen Funktioner under fanen Hjem.

 2. Klik på et tomt område på siden. Et tekstfelt vises.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner under fanen Hjem for at stoppe med at bruge værktøjet Tekst.

Tekstfeltet har nu egenskaberne for andre figurer. Du kan markere den og skrive for at ændre teksten, du kan trække den til et andet sted på siden, og du kan formatere teksten ved hjælp af grupperne Skrifttype og Afsnit under fanen Startside. Når du holder markøren over teksten, vises der desuden pile til Opret automatisk forbindelse, så du kan forbinde teksten med andre figurer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer tekstblokke, under Tilføj, rediger, flyt eller roter tekst og tekstblokke.

Føje data til en figur

Hvis du vil angive data i en dataegenskab eller et felt, som en figur allerede har, skal du gøre følgende:

 1. Markér en figur på tegningssiden.

 2. Højreklik på figuren, og klik på Figurdata.

 3. Angiv de ønskede data i den ønskede egenskabsrække i vinduet Figurdata.

Hvis du vil definere en ny dataegenskab eller et nyt felt til en figur, skal du gøre følgende:

 1. Markér en figur på tegningssiden.

 2. Højreklik på figuren, og klik på Definer figurdata.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Definer figurdata

 4. Slet standardteksten i feltet Etiket, og skriv et navn til egenskaben.

 5. På listen Type skal du vælge den type data, der skal angives i den pågældende egenskab.

  Tip!: Hvis egenskaben skal acceptere tekst (f.eks. en persons navn) som datatype, skal du vælge Streng.

 6. Skriv værdien af de ønskede data i feltet Værdi.

 7. Klik på OK.

 8. Højreklik på figuren igen, peg på Data, ogklik denne gang på Figurdata.

Vinduet Figurdata åbnes og viser alle de data, der er defineret for figuren. Hvis alle figurerne har bestemte oplysninger, kan du lade vinduet Figurdata være åbent og klikke på de figurer, du er interesseret i, for at se de data, de indeholder.

Forbinde datakilder med figurer

Tilføjelse af figurdata manuelt kan føje en masse værdi til diagrammet, men hvis dine data er i en database eller en Excel-projektmappe, kan du trække disse data til dit diagram automatisk og forbinde rækkerne af data med bestemte figurer.

Brug guiden Datavælger til at importere dine data til vinduet Eksterne data.

De data, der vises i vinduet Eksterne data, er et øjebliksbillede af kildedataene på tidspunktet for importen. Du kan opdatere dataene i tegningen, så de passer til ændringerne i dine kildedata, ved at klikke på Opdater altfanen Data.

 1. Klik på Kæd data til figurer i gruppen Eksterne data under fanen Data.

 2. På den første side i guiden Datavælger skal du vælge, hvilken af følgende typer datakilder der har de data, du bruger:

  • Microsoft Office Excel-projektmappe

  • Microsoft Office Access-database

  • Microsoft Windows SharePoint Services-liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Andre OLEDB eller ODBC-datakilder

 3. Fuldfør resten af guiden.

Når du har klikket på Udfør på den sidste side i guiden Dataforbindelse, vises vinduet Eksterne data, og de importerede data vises i et gitter. Træk en række med data til en figur for automatisk at føje dataene til figurens figurdata. Du kan også markere en figur, du vil holde dataene i, i vinduet Figurer og derefter trække en række med data og slippe den på et tomt område på siden. Den markerede figur føjes til siden med forbindelse til dataene.

Formatér dit diagram

Sådan anvender du en baggrund på din tegning:

 1. Klik på fanen Design.

 2. Klik på Baggrunde i gruppen Baggrunde.

 3. Klik på den ønskede baggrund. Der føjes en ny baggrundsside til diagrammet, som du kan se under sidefanerne langs bunden af diagramområdet.

Sådan anvender du en kant eller titel på din tegning:

 1. Klik på Kanter og titler & fanen Design.

 2. Klik på den ønskede titel.

  Titlen og kanten føjes til baggrundssiden (som standard kaldet VBaggrund-1). Hvis du vil ændre titlen og anden tekst, skal du foretage ændringerne på baggrundssiden. du kan ikke ændre titlen på andre sider.

 3. Klik på fanen VBaggrund-1 nederst i diagramområdet.

  Sidefaner med siden VBaggrund

 4. Klik på titelteksten. Hele kanten markeres, men hvis du begynder at skrive, ændres standardtitelteksten.

 5. Skriv den ønskede titel.

 6. Først skal du markere hele kanten for at redigere en anden tekst i kanten, klik derefter på den tekst, du vil ændre, og begynd at skrive.

Sådan anvender du et samlet farveskema og andre formateringseffekter:

 1. Hold markøren over de forskellige temaer i gruppen Temaer under fanen Design. Et eksempel på temaet vises på siden.

  Hvis du vil se andre tilgængelige temaer, skal du klikke på Mere Knappen Mere .

 2. Klik på det tema, du vil anvende på diagrammet.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×