Bemærk!:  Power Query kaldes Hent og Transformér i Excel 2016. De oplysninger, du angiver her, gælder for begge. Du kan få mere at vide om formler i Om Power-forespørgsel i Excel.

SENEST OPDATERET 20. april 2018

1. HVAD AFTALEN OMFATTER

Dette er en aftale mellem dig ("dig" eller "din") og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, et af vores associerede selskaber) ("Microsoft", "vi", "os" eller "vores" ). Vilkårene i denne aftale ("aftalen") gælder for din adgang til og brug af tjenesten Microsoft Power Query("Tjenesterne"). Tjenesterne giver brugerne mulighed for at søge efter bestemte datasæt ved hjælp af Microsoft Power Query til Microsoft Excel ("Plug-in'et"). Hvis du bruger Tjenesterne i forbindelse med et abonnement på Power BI til Microsoft 365 (“Power BI”), giver Tjenesterne dig også mulighed for at dele visse oplysninger med andre i organisationen. (Du kan finde flere oplysninger om Power BI på www.powerbi.com.) Ved at tilgå eller bruge Tjenesterne accepterer du vilkårene i denne aftale. Hvis du ikke kan acceptere dem, kan du ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne. Hvis du vil have adgang til Tjenesterne i Tyskland, gælder den tyske aftale for dig.

2. DATA

Du alene bærer ansvaret for alle de data, du anvender i forbindelse med din adgang til eller brug af Tjenesterne (“Data”), og softwareprogrammer eller tjenester du bruger i forbindelse med din adgang til eller brug af Tjenesterne, herunder ubegrænset at tage de nødvendige skridt for at sikkerhedskopiere sådanne data, softwareprogrammer eller tjenester.

3. TJENESTERNE

3.1. Hvordan du må bruge Tjenesterne.

Du kan udelukkende få adgang til og bruge Tjenesterne i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale samt de politikker og procedurer, som vi angiver for brug af Tjenesterne. Under forudsætning af at du overholder vilkårene i denne aftale, kan du bruge Tjenesterne til (a) at søge efter og finde bestemte offentligt tilgængelige data og datakilder, og (b) - hvis du har et abonnement på Power BI - at dele dine forespørgsler og data med andre i organisationen og få adgang til forespørgsler og data, der deles af andre i organisationen.

3.2. Hvordan du ikke må bruge Tjenesterne.

Når du bruger Tjenesterne, må du ikke:

  • (a) filtrere, hente, anmærke, generere eller publicere data eller andet indhold via Tjenesterne, som (i) du ikke er ejer af, medmindre du har fået tilladelse fra den retmæssige ejer til en sådan anvendelse, eller (ii) er en overtrædelse af nogen tredjeparts rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger eller reklame eller andre immaterielle rettigheder, vilkår for anvendelse (herunder uden begrænsning politikker for brug af API (programmeringsgrænseflade til program)) eller andre vilkår med relation til dataene eller andet indhold;

  • (b) leje, lease, udlåne, sælge eller overføre Tjenesterne til tredjepart eller bruge Tjenesterne til kommercielle hostingtjenester;

  • (c) gøre brug af uautoriserede metoder til at ændre eller omdirigere eller forsøge at ændre eller omdirigere Tjenesterne;

  • (d) skade, deaktivere eller forringe Tjenesterne (eller netværkene tilsluttet Tjenesterne) eller på anden måde forstyrre andres mulighed for at få adgang til og bruge Tjenesterne;

  • (e) tilgå eller bruge Tjenesterne på en måde, der er ulovlig eller fremmer ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, anvendelser, der kan være diskriminerende baseret på et hvilket som helst beskyttet grundlag, herunder race, herkomst, oprindelsessted, civilstand, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder;

  • (f) overtræde lokal, national eller anden gældende lovgivning om forbrugeres privatliv;

  • (g) skaffe dig adgang til eller bruge Tjenesterne på en måde, som krænker Microsofts antispampolitik på https://privacy.microsoft.com/en-US/; eller

  • (h) skaffe dig adgang til eller bruge Tjenesterne på en måde, der er injurierende, stødende, ondsindet eller skadelige for personer eller enheder.

4. RETSBESKYTTELSESKRAV

4.1. Forbehold af rettigheder; ingen anden licens

Med undtagelse af din begrænsede brug og adgangsrettigheder til Tjenesterne som bekrevet i denne aftale, forbeholder Microsoft sig alle øvrige rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet i henhold til denne aftale. Der gives ingen yderligere rettigheder (herunder underforståede licenser, rettigheder eller erklæringer) stiltiende, ved berettiget antagelse eller på anden vis. Ved at fremme din søgning efter og adgang til data giver Microsoft dig ikke rettighed til at tilgå eller bruge sådanne data.

4.2. Licens til Microsoft.

Ved brug af Tjenesterne giver du hermed Microsoft (med ret til at udstede underlicens til flere underlicenstagere og gennem flere lag af underlicenstagere) licens til, under dine immaterielle rettigheder, enhver rettighed påkrævet af Microsoft til at bruge eller behandle dataene via Tjenesterne eller andre oplysninger, du giver os i forbindelse med din brug af Tjenesterne, alene med det formål at give Microsoft mulighed for at levere Tjenesterne eller supporttjenesterne (hvis relevant) til dig. Du giver samtidig Microsoft ret til at spore og registrere forbrugsmønstre, tendenser og andre statistiske oplysninger relateret til din brug af tjenesterne til Microsofts interne brug.

4.3. Intet krav om ejerskab fra Microsoft.

Microsoft hævder ingen ejendomsret til eller kontrol over data eller andre oplysninger, du giver til os i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Det er ene og alene dit ansvar at beskytte alle rettigheder, som du måtte have over Dataene og disse oplysninger.

4.4. Intet Krav om ejerskab fra dig.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, kan du ikke gøre krav på nogen ejendomsret til eller kontrol over Tjenesterne.

4.5. Din brug af Tjenesterne.

Du skal sikre, at du har de nødvendige rettigheder til alle de data, softwareprogrammer eller tjenester, som du bruger i forbindelse med Tjenesterne, og at din brug af sådanne data, programmer eller tjenester ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder. Du bekræfter, at du har indhentet alle nødvendige rettigheder og overholder alle licenser og andre vilkår fra den retmæssige ejer af sådanne data, softwareprogrammer eller tjenester, som du ikke ejer. Du vil tilgå og bruge Tjenesterne (a) uden at krænke nogen tredjeparts rettigheder eller søge at pålægge Microsoft nogen andre forpligtelser over for dig eller andre tredjeparter, og (b) kun på en måde, der overholder alle gældende love og bestemmelser.

5. TJENESTENIVEAUER; SIKKERHED

5.1. Tjenesteniveauer.

Vi er ikke forpligtede til at tilvejebringe understøttende tjenester til Tjenesterne. Tjenesterne kan være utilgængelige af planlagte eller uforudsete årsager, herunder vedligeholdelsesopdateringer, strømsvigt, systemfejl, længerevarende nedetid og andre afbrydelser. Under sådanne perioder er du muligvis ikke i stand til at få adgang til eller bruge alle eller dele af Tjenesterne. Og nogle eller alle data kan være mistet. Hvis Microsoft bestemmer, at et strømsvigt eller en afbrydelse kan udgøre en risiko for Tjenesterne, kan Microsoft afbryde Tjenesterne.

5.2. Sikkerhed.

Vi bruger en række forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer til at beskytte mod uautoriseret adgang til eller brug af Tjenesterne. Men vi kan dog ikke garantere, at det lykkedes at gøre dette. Derfor, uden begrænsning i forhold til de andre bestemmelser i denne aftale, accepterer du, at du har det fulde ansvar for tilstrækkelig sikkerhed, beskyttelse og sikkerhedskopiering af data og alle andre data, softwareprogrammer eller tjenester, som du bruger i forbindelse med Tjenesterne. Vi anbefaler på det kraftigste, hvor det er tilgængeligt og hensigtsmæssigt, at du træffer foranstaltninger til beskyttelse af data, herunder uden begrænsning brugen af krypteringsteknologi til at beskytte data mod uautoriseret adgang og rutinemæssig arkivering af data.

5.3. Sikkerhedsbrist – Underretning til Microsoft.

Du skal kontakte os med det samme, hvis du bliver bekendt med en sikkerhedsbrist i forbindelse med Tjenesterne.

6. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Softwaren kan indsamle oplysninger om dig og din brug af softwaren og sende dem til Microsoft. Microsoft kan bruge disse oplysninger til at levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Dine frameldelsesrettigheder, hvis relevant, er beskrevet i produktdokumentationen. Nogle funktioner i softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af programmerne, der tilgår eller bruger softwaren. Hvis du bruger disse funktioner til at muliggøre indsamling af data i dine programmer, skal du overholde gældende lovgivning, herunder indhentning af nødvendigt samtykke og opretholdelse af en omfattende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der i præcise vendinger oplyser brugerne om, hvordan du bruger, indsamler og deler deres data. Du kan læse mere om Microsofts dataindsamling og -brug i produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Du accepterer at overholde alle bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

BEHANDLING AF PRIVATE OPLYSNINGER. I det omfang Microsoft er behandler eller underbehandler af private oplysninger i forbindelse med softwaren, forpligter Microsoft sig til at overholde betingelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse for onlinetjenester for alle brugere gældende pr. 25. maj 2018 på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. PRAKSIS FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du indsamler, lagrer eller på anden måde behandler personlige oplysninger, mens du benytter Tjenesterne, skal du: (a) overholde alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse og (b) opnå tilstrækkelig tilladelse fra de personer, der leverer oplysningerne, så de giver tilladelse til behandling af oplysningerne foretaget af Microsoft, Microsofts associerede virksomheder, datterselskaber og agenter (tilsammen "Microsoft-parter") som anført i nærværende aftale, herunder (i) overførsel af oplysninger til Microsoft-parter til viderebehandling og (ii) behandling af oplysningerne uden for det område, hvorfra du får oplysningerne, f.eks. lagring og anden behandling i USA..

8. SOFTWARE

For at bruge Tjenesterne skal du hente og installere Plug-in'et. Vi kontrollerer automatisk versionen af Plug-in'et. Vi kan automatisk downloade opgraderinger af Plug-in'et til din computer for at opdatere, udvide og videreudvikle Tjenesterne.

9. MEDDELELSER

9.1 Meddelelser, vi sender til dig.

Du indvilger i, at Microsoft kan sende dig meddelelser på en måde, som Microsoft selv vælger, herunder, men ikke begrænset til, opslag af sådanne meddelelser på en portal eller et websted for et udviklingscenter for Tjenesterne. Så længe du har adgang til og kan bruge Tjenesterne, har du den nødvendige software og hardware til at modtage disse meddelelser. Hvis du ikke giver dit samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal du ophøre med at anvende Tjenesten.

9.2. Dine meddelelser til os.

Du kan skrive til os via feedback- eller hjælpefunktionen i Plug-in'et.

10. FEEDBACK

Du giver hermed Microsoft licens til (med ret til at udstede underlicens til flere underlicenstagere og gennem flere lag af underlicenstagere) uden beregning enhver ret, der er påkrævet til (a) at bruge, dele og kommercielt udnytte din feedback til Tjenesterne på enhver måde og til ethvert formål og (b) at produkter, teknologier og tjenester fra tredjepart kan bruges eller fungere sammen med enhver specifik del af et Microsoft-produkt eller en Microsoft-tjeneste, der er inkluderet i feedbacken. Du giver ikke feedback, der er omfattet af en licens, som kræver, at Microsoft licenserer software eller dokumentation eller leverer sine ydelser til tredjepart, fordi vi har inkluderet din feedback i disse. Rettighederne i dette afsnit er uigenkaldelige og uopsigelige og fortsætter efter ethvert ophør eller udløb af denne aftale.

11. ERSTATNING

Du vil fritage, betale procesomkostninger for samt holde Microsoft og dens efterfølgere, bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejdere skadesløse fra og mod alle krav, omkostninger, ansvar, domme, tab, udgifter og skadeserstatninger (herunder advokatsalærer/sagsomkostninger), som hidrører fra, i forbindelse med eller i relation til (a) din brug af Tjenesterne, der er i strid med denne aftale, eller overtrædelse af gældende love eller bestemmelser, eller (b) alle data, softwareprogrammer eller tjenester, som du bruger i forbindelse med Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om at sådanne data, softwareprogrammer eller tjenester eller nogen del af disse, krænker, misbruger eller på anden vis overtræder en tredjeparts ophavsret, patent, forretningshemmelighed, varemærke eller andre juridiske rettigheder.

12. VI YDER INGEN GARANTI

VI LEVERER, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, TJENESTERNE OG SUPPORTTJENESTERNE (HVIS NOGEN) "SOM DE ER OG FOREFINDES", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIGE", OG HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDEEVNE, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHEDEN AF DATA FRA TJENESTEN OG UDFØRELSE ER PLACERET HOS DIG. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, UDSTEDER MICROSOFT INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL TJENESTERNE ELLER SUPPORTTJENESTERNE (HVIS RELEVANT). I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER MICROSOFT SIG OG UDELUKKER ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE, LOVBESTEMTE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL (A), ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET SAMT IKKE-KRÆNKELSE, (B) ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER I FORBINDELSE MED HÅNDTERING ELLER BRUG AF HANDEL, OG (C) ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR, AT TILGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE VIL FUNGERE SOM BESKREVET, VIL FOREGÅ UDEN AFBRYDELSER, VIL VÆRE FEJLFRI ELLER SIKKER, ELLER AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅLIDELIG OG PRÆCIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LAGRING, LÆSNING, OPDATERING ELLER SLETNING AF DATA. INGEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIG ERKLÆRING UDSTEDT TIL DIG I FORBINDELSE MED LEVERING AF TJENESTERNE ELLER SUPPORTTJENESTERNE (HVIS RELEVANT) VIL GIVE NOGEN FORM FOR GARANTI, DER UDTRYKKELIGT ER BLEVET FRASAGT I DENNE AFTALE. DU KAN HAVE VISSE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING PÅ TRODS AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. INTET I DENNE AFTALE HAR TIL HENSIGT AT PÅVIRKE DISSE RETTIGHEDER, HVIS DE ER RELEVANTE.

Hvis du er australsk forbruger, er vi forpligtet til at informere dig om følgende: Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlovgivning. Du er berettiget til en erstatning eller refusion for en større fejl og kompensation for alle andre rimeligt påregnelige tab eller skader. Du er desuden berettiget til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en større fejl.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL MICROSOFT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HAVE NOGET ANSVAR, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF, BASERET PÅ ELLER SOM RESULTAT AF DENNE AFTALE ELLER DIN BRUG AF TJENESTERNE ELLER SUPPORTTJENESTERNE (HVIS RELEVANT) I TILFÆLDE AF (A) ENHVER DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADE, HÆNDELIGE SKADER, EKSEMPLIFICERENDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, (B) ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, (C) TAB AF OPLYSNINGER, (D) AFSAVN, (E) SKADE PÅ ELLER TAB AF GOODWILL, (F) BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SUPPORTTJERNESTERNE (HVIS RELEVANT); (G) INDKØBSOMKOSTNINGER AF ERSTATNINGSVARER, DATA, SOFTWAREPROGRAMMER ELLER TJENESTER; (H) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER ENHVER ÆNDRING, BESKADIGELSE, SLETNING, SKADE ELLER TAB AF DATA ELLER ANDRE DATA, SOFTWAREPROGRAMMER ELLER TJENESTER ANVENDT I FORBINDELSE MED TJENESTERNE; (I) MANGEL PÅ NØJAGTIG INFORMATION; (J) VIRUS ELLER ANDRE DEAKTIVERINGSFUNKTIONER, SOM PÅVIRKER DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE ELLER SOM BLIVER OVERFØRT TIL DIG GENNEM TJENESTERNE; (K) INKOMPATIBILITET MELLEM TJENESTERNE OG ANDRE TJENESTER, SOFTWARE ELLER HARDWARE OG (L) EVT. TREDJEPARTS OPFØRSEL, OVERFØRSLER ELLER DATA. MICROSOFTS ANSVAR FOR DIREKTE SKADER ER BEGRÆNSET TIL 5,00 USD (FEM AMERIKANSKE DOLLARS). DISSE BEGRÆNSNINGER ER GÆLDENDE, UANSET OM ANSVARET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED), SKÆRPET ANSVAR, GARANTIBRUD ELLER ANDEN JURIDISK FORMODNING, OGSÅ SELVOM (Y) DENNE LØSNING IKKE YDER FULD KOMPENSATION FOR EVENTUELLE TAB ELLER MISTER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL, OG (Z) MICROSOFT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR AFBRYDELSER AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STRØMSVIGT, SYSTEMFEJL ELLER ANDRE AFBRYDELSER.

NOGLE AF ELLER ALLE DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, HVIS DIN STAT, DIT OMRÅDE ELLER DIT LAND IKKE TILLADER UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VED HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER.

14. LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER

Tjenesterne kan omfatte links til tredjepartswebsteder. Microsoft kontrollerer ikke sådanne websteder, og Microsoft har ikke ansvar for indholdet af websteder, der er links til, links på et websted, der er link til, eller ændringer eller opdatering af sådanne websteder. Microsoft bærer ikke ansvaret for webcasts eller andre former for transmissioner, der modtages fra et websted, der er link til. Hvis Microsoft leverer disse links til dig, sker det kun som en ekstra tjeneste, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft godkender webstedet.

15. TREDJEPARTSINDHOLD

Tjenesterne kan omfatte, levere eller muliggøre din adgang til tredjepartsindhold, herunder data, udelukkende som en service. Sådan et indhold fra tredjepart kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for kvalitet, nøjagtighed eller ydelse af dette indhold. Den kendsgerning, at denne type indhold kan omfattes af, leveres af eller åbnes via Tjenesterne, er ikke ensbetydende med Microsofts eller tredjeparts anbefaling af nogen af parternes websteder eller tjenester. Afhængigt af din jurisdiktion er noget tredjepartsindhold muligvis ikke tilgængeligt for dig.

16. ÆNDRING AF BETINGELSERNE OG YDERLIGERE BETINGELSER

16.1. Ændring af betingelserne .

Microsoft kan efter eget skøn ændre denne aftale til enhver tid. Hvis vi ændrer denne aftale, opdaterer vi datoen, der vises øverst i denne aftale. Du kan få adgang til den seneste version af aftalen via linket i feltet Om i Plug-in'et. Hvis du ikke kan acceptere disse ændringer, skal du straks afbryde brugen af Tjenesterne. Hvis du ikke afbryder brugen af Tjenesterne, fortsætter din brug af Tjenesterne under de ændrede aftalebetingelser.

16.2. Yderligere betingelser.

Denne aftale inkorporerer også under henvisning til alle yderligere vilkår, som er gældende for bestemte aspekter af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, vores antispam-politik. Hvis du bruger Tjenesterne i forbindelse med et Power BI-abonnement, (a) er din brug af Tjenesterne også underlagt vilkårene for din brug af Power BI ("dine Power BI-vilkår"), og (b) i tilfælde af en konflikt mellem dine Power BI-vilkår og vilkårene i denne aftale vil dine Power BI-vilkår være gældende, så længe du har et aktivt Power BI-abonnement.

17. LØBETID OG OPHØR

Denne aftale træder i kraft på datoen for dens accept.

Du kan opsige denne aftale til enhver tid ved at stoppe brugen af Tjenesterne. Uanset vilkårene i denne aftale som anført ovenfor kan Microsoft efter eget skøn suspendere din brug af Tjenesterne eller opsige denne aftale, uanset årsag, eller uden årsag, på ethvert tidspunkt. Ved suspension og ethvert andet ophør stopper din ret til at bruge Tjenesterne øjeblikkeligt. Du er ansvarlig for at tage de nødvendige skridt til at sikkerhedskopiere data. Ved ethvert ophør af denne aftale vil alle andre rettigheder, som du har fået via denne aftale, også automatisk ophøre.

18. INGEN TREDJEPARTSMODTAGERE

Denne aftale gælder udelukkende for dig og os. Den gælder ikke enhver anden part, undtaget herfor er tilladte efterfølgere og selskaber i henhold til nærværende aftale.

19. INTET FRAFALD

Alle forsinkelser i eller manglende håndhævelse fra Microsoft af en rettighed eller beføjelse udgør ikke et frafald af denne eller nogen anden rettighed eller beføjelse.

20. KONTRAKTPARTER, LOVVALG OG VÆRNETING

Hvis du bor i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington i USA uanset principperne for lovkonflikt og gælder ved aftalebrud. Alle øvrige krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og ved skadevoldende handling, vil være underlagt lovgivningen i din bopælsdelstat i USA. Hvis du bor uden for USA, er disse vilkår underlagt lovgivningen i det land eller område, Tjenesten anvendes i. Parterne accepterer uigenkaldeligt de forbundsstatslige domstoles kompetence og værneting i King County, Washington, USA, i forbindelse med alle tvister, der er relateret til denne aftale.

21. FORTOLKNING AF AFTALEN

Alle bestemmelser anvendes i det omfang, gældende lov tillader. Det kan i en retssag besluttes, at vi ikke kan håndhæve en del af denne aftale som skrevet. Hvis dette sker, vil partnerne erstatte den del med de betingelser, der bedst modsvarer hensigten i den del, som vi ikke kan håndhæve. Resten af denne aftale ændres ikke. Denne aftale, herunder andre politikker og betingelser, som er inkorporeret ved henvisning, udgør den fulde aftale mellem parterne med hensyn til Tjenesterne. Den tilsidesætter alle tidligere aftaler og erklæringer (det være sig mundtlige eller skriftlige) med hensyn til din brug af Tjenesterne.

22. TILDELING

Vi har ret til til enhver tid og med eller uden varsel at overdrage denne aftale, helt eller delvist. Du har ikke ret til at overdrage denne aftale, eller nogen del af den, til en tredjepart. Ethvert forsøg er ugyldigt. Du har ikke ret til at overdrage, hverken midlertidigt eller permanent, brugsrettigheder til Tjenesterne eller nogen del af dem til en tredjepart.

23. MEDDELELSER OM OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Alt indhold i Tjenesterne hører under Copyright © 2014 Microsoft, leverandører eller andre tredjeparter, hvis indhold (herunder data) er tilvejebragt eller på anden måde gjort tilgængelig via Tjenesterne. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret og andre immaterielle love og aftaler beskytter software eller indhold, der leveres som en del af Tjenesterne. Vi eller vores leverandører har ejendomsretten, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til softwaren eller indholdet. Microsoft, Windows og/eller andre Microsoft-produkter og -tjenester, der er henvist til i dette dokument, kan også være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og/eller andre lande. W® er et registreret varemærke for Wikimedia Foundation. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet heri. Visse softwareprogrammer, der anvendes på nogle Microsoft-webstedsservere, er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. "Gnuplot"-software anvendt på visse Microsoft-webstedsservere hører under copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes.

24. GÆLDER KUN FOR USA: MEDDELELSE OG FREMGANGSMÅDE FOR FREMSÆTTELSE AF KRAV VED KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTEN

Jf. Artikel 17, United States Code, Sektion 512(c)(2) skal varsler om krænkelse af ophavsret sendes til tjenesteudbyderens angivne agent. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROCEDURE, BESVARES IKKE.

Se Meddelelse og fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsretten under http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×