Administrer aftaler, planer, budgetter, det er nemt med Microsoft 365.

Sidehoveder og sidefødder i et regneark

Du kan tilføje sidehoveder og sidefødder øverst og nederst på et udskrevet ark i Excel. Du kan f. eks. oprette en sidefod, der har sidetal, dato og filnavnet. Du kan oprette din egen eller bruge mange indbyggede sidehoveder og sidefødder.

Sidehoveder og sidefødder vises kun i visningen Sidelayout, Vis udskrift og på udskrevne sider. Du kan også bruge dialogboksen Sideopsætning, hvis du vil indsætte sidehoveder eller sidefødder i mere end ét regneark ad gangen. I andre arktyper, f.eks. diagramark eller diagrammer, kan du kun indsætte sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Tilføj eller skift sidehoved eller sidefod i visningen Sidelayout

 1. Klik på det regneark, hvor du vil tilføje eller ændre sidehoveder eller sidefødder.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Excel viser regnearket i Sidelayout.

 3. Hvis du tilføje eller vil ændre et sidehoved eller en sidefod, skal du klikke på den venstre, midterste eller højre tekstboks for sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden (under Sidehoved eller oven over Sidefod).

 4. Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i et regneark i visningen Sidelayout

  Bemærkninger!: 

  • Tryk på Enter for at begynde en ny linje i et tekstfelt for sidehoved eller sidefod.

  • Hvis du vil medtage et enkelt og-tegn (&) i teksten i et sidehoved eller en sidefod, skal du bruge to og-tegn. Hvis du f. eks. vil medtage "Underleverandører & tjenester" i et sidehoved, skal du skrive Underleverandører && tjenester.

  • Hvis du vil lukke sidehoveder eller sidefødder, skal du klikke et vilkårligt sted i regnearket. For at lukke sidehoveder eller sidefødder uden at beholde ændringer, du har foretaget, skal du trykke på Esc.

 1. Klik på det eller de regneark, diagramark eller ark, hvor du vil tilføje eller ændre sidehoveder eller sidefødder.

  Tip!: Du kan vælge flere regneark med Ctrl+venstreklik. Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 2. Klik på Dialogboksstarter i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout. Knapflade

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod på fanen Sidehoved/sidefod.

 4. Klik på feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion, og klik derefter på en vilkårlig knap for at indsætte de oplysninger om sidehovedet eller sidefoden, som du ønsker i den pågældende sektion.

  Dialogboksen Konfiguration af Brugerdefineret sidehoved
 5. Hvis du vil tilføje eller ændre teksten i sidehovedet eller sidefoden, skal du indtaste den ekstra tekst eller redigere den eksisterende tekst i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion.

  Bemærkninger!: 

  • Tryk på Enter for at begynde en ny linje i et tekstfelt for sidehoved eller sidefod.

  • Hvis du vil medtage et enkelt og-tegn (&) i teksten i et sidehoved eller en sidefod, skal du bruge to og-tegn. Hvis du f. eks. vil medtage "Underleverandører & tjenester" i et sidehoved, skal du skrive Underleverandører && tjenester.

Excel har mange indbyggede sidehoveder og -fødder, du kan bruge. Til diagramark kan du arbejde med sidehoveder og -fødder i visningen Sidelayout. Til diagramark eller diagrammer skal du gennemgå dialogboksen Sideopsætning.

 1. Klik på det regneark, hvor du vil tilføje eller ændre en indbygget sidehoved eller sidefod.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Excel viser regnearket i Sidelayout.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Tip!: Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på Sidehoved eller Sidefod i gruppen Sidehoved og Sidefod på fanen Design, og klik derefter på den indbyggede sidehoved eller sidefod, som du ønsker.

  Indbyggede indstillinger for Sidehoved og sidefod

I stedet for at vælge et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod, kan du vælge et indbygget element. Mange elementer (f. eks. Sidetal, Filnavn og Dags dato) findes på båndet. I regneark kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. I diagramark eller diagrammer kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

 1. Klik på det regneark, hvor du vil tilføje bestemte sidehoved- eller sidefodselementer.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Excel viser regnearket i Sidelayout.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Tip!: Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på de relevante elementer i gruppen Sidehoved og sidefodselementer under fanen Design.

  Design-båndfanen Sidehoveder og sidefødder

 1. Klik på det diagramark eller diagram, hvor du vil tilføje eller ændre et sidehoved- eller sidefodselement.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Dialogboksen Sideopsætning vises i Excel.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod.

  Dialogboksen Konfiguration af Brugerdefineret sidehoved
 4. Brug knapperne i dialogboksen Sidehoved eller Sidefod for at indsætte bestemte elementer for sidehoved eller sidefod.

  Tip!: Hvis du lader musemarkøren hvile på en knap, viser et skærmtip navnet på det element, der indsættes ved at trykke på knappen.

I regneark kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. I diagramark eller diagrammer kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

 1. Klik på det regneark, som du vil vælge sidehoved- og sidefodsindstillinger for.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Excel åbner regnearket i visningen Sidelayout.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Tip!: Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Markér en eller flere af følgende under fanen Design i gruppen Indstillinger:

  Indstillinger for Sidehoved og sidefod under fanen Design på båndet
  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side, hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side,

  • Hvis du vil angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider, skal du markere afkrydsningsfeltet Forskel på lige og ulige sider.

  • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om der skal bruges samme skriftstørrelse og skalering til sidehoveder og sidefødder som til regnearket.

   Hvis skriftstørrelse og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearkets skalering, som er med til at gøre visningen ensartet for flere sider, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

  • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at sikre, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen på regnearket.

   Hvis du vil indstille venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 1. Klik på det diagramark eller diagram, hvor du vil vælge sidehoved- eller sidefodsindstillinger.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Dialogboksen Sideopsætning vises i Excel.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  Indstillinger for sidehoved og sidefod i dialogboksen Sideopsætning
  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side, hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side,

  • Hvis du vil angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider, skal du markere afkrydsningsfeltet Forskel på lige og ulige sider.

  • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om der skal bruges samme skriftstørrelse og skalering til sidehoveder og sidefødder som til regnearket.

   Hvis skriftstørrelse og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearkets skalering, som er med til at gøre visningen ensartet for flere sider, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skaler med dokument.

  • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at sikre, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen i regnearket.

   Tip!: Hvis du vil angive venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Når du vil lukke sidehovedet og sidefoden, skal du skifte fra visningen Sidelayout til visningen Normal.

 • Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

  Klik på Normal under fanen Vis.

  Du kan også klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Excel viser regnearket i Sidelayout.

 2. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Tip!: Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 3. Tryk på Slet eller Tilbage.

  Bemærk!: Hvis du vil slette sidehoveder og sidefødder for flere regneark på én gang, skal du markere regnearkene og derefter åbne dialogboksen Sideopsætning. Hvis du vil slette alle sidehoveder og sidefødder med det samme, skal du vælge (ingen) i feltet Sidehoved eller Sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Udskrivning i Excel

Sideopsætning i Excel

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×