Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Sortering af data kan spille en stor rolle i at gøre en rapport eller formular effektiv og nem at bruge. Et produktkatalog, der viser produkterne i alfabetisk rækkefølge eller på basis af enhedspris, er f.eks. meget nemmere at bruge end ét, der viser elementerne i tilfældig rækkefølge.

I dette emne forklares det, hvordan du sorterer poster, når du får vist og designer en tabel, forespørgsel, formular eller rapport.

I denne artikel

Introduktion

Du kan sortere posterne i en tabel, forespørgsel, formular eller en rapport efter et eller flere felter. Med minimalt designarbejde kan du og brugerne af din formular eller rapport vælge, hvordan posterne sorteres.

Når du f.eks. designer produktkatalograpporten, kan du vælge at få vist produkterne i alfabetisk rækkefølge. Den rækkefølge, du vælger, når du designer et objekt, bliver objektets standardsorteringsrækkefølge. Men når du får vist forespørgslen eller rapporten, kan hver enkelt af dine brugere sortere posterne, som de ønsker det, f.eks. efter pris eller efter leverandør.

Bemærk!: En visning kan sorteres efter alle felter, der vises i visningen, undtagen på felter, der indeholder vedhæftede filer eller OLE-objekter.

Du kan finjustere resultaterne ved at sortere poster efter mere end ét felt. Når du sorterer på flere felter, er det vigtigt at identificere det, der kaldes de yderste og inderste sorteringsfelter. Det er nødvendigt at designe de relevante felter som indre og ydre sorteringsfelter for at opnå de ønskede resultater. Antag f.eks., at du vil sortere tabellen Kontakter i felterne Fornavn og Efternavn. Hvis fornavnene skal sorteres fra A til Å (eller Å til A) inden for hvert efternavn, er Fornavn det inderste felt. Hvis du derimod vil sortere efternavnene inden for hvert fornavn, er Efternavn det inderste felt. Sagt på en anden måde sorteres posterne først (yderste) på feltet Efternavn og derefter næste (inderste) på feltet Fornavn.

Inderste og yderste sorteringsfelter

1. Efternavn er det yderste felt, og Fornavn er det inderste felt

2. Fornavn er det yderste felt, og Efternavn er det inderste felt

En ting at huske, når du anvender sorteringsrækkefølger, er, at tal, tekst og specialtegn sorteres i overensstemmelse med de valgte sprog- og internationale indstillinger på computeren. Hvis de sprog- og internationale indstillinger, der er angivet i dialogboksen Access-indstillinger, ikke stemmer overens med dem, der er angivet i Kontrolpanel, stemmer de resulterende sorteringsrækkefølger muligvis ikke overens med dine forventninger.

Gennemse eller ændre standardsproget eller -området

Hvis du vil gennemse sprogindstillingerne i Access, skal du klikke på > Indstillinger. På fanen Generelt under Oprettelse af databaser skaldu gennemse eller ændre værdien på listen Sorteringsrækkefølge for ny database. Angiv indstillingen til Generelt, hvis du vil bruge et af disse sprog – Afrikaans, Serbisk, Arabisk, Baskisk, Bulgarsk, Hviderussisk, catalansk, hollandsk, engelsk, faviresisk, farsi, tysk standard, græsk, hebraisk, hindi, indonesisk, italiensk, malajisk, portugisisk, russisk, serbisk, swahili og urdu. Bemærk, at denne indstilling kun påvirker nye databaser. Hvis du vil anvende denne indstilling på en eksisterende database, skal du først komprimere databasen.

Sådan komprimerer du databasen:

 • Klik på Databaseværktøjer > Komprimer og reparer database.

Hvis du vil gennemse de internationale indstillinger for din computer, skal du se Ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af visse datatyper.

Toppen af siden

Sortér posterne i en visning

Bemærk!: I Access er sortering af en rapport en smule anderledes end sortering af en tabel, forespørgsel eller formular.

Sortér en rapport

Sortér en tabel, forespørgsel eller formular

Sortér en rapport

 1. Åbn en rapport i layoutvisning eller designvisning.

 2. Hvis ruden Gruppering, sortering og total ikke er åben, skal du i gruppen Gruppering & Totaler (på fanen Formatér i layoutvisning eller på fanen Design i designvisning) klikke på & Sortér.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis rapporten ikke er grupperet eller sorteret, skal du klikke på Tilføj en gruppe i ruden Gruppering, sortering og total og derefter vælge det yderste sorteringsfelt. Klik på den anden rullepil, og vælg, hvordan værdierne skal sorteres. Klik på Mere,klik derefter på pilen til højre for med en overskriftssektion,og vælg uden en sidehovedsektion. Gentag disse trin for hvert sorteringsfelt, hvor det inderste sorteringsfelt vises nederst.

  • Hvis rapporten allerede er grupperet eller sorteret, skal du gennemse de eksisterende niveauer og foretage ændringer omhyggeligt. Hvis du vil ændre et felt, skal du bruge den første rullepil. Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal du klikke på den anden rullepil. Hvis du vil ændre et grupperingsniveau til et sorteringsniveau, skal du ændre det med en overskriftssektionuden en overskriftssektion.

Tip!: Hvis du vil sortere en rapport efter et enkelt felt, skal du åbne rapporten i layoutvisning, højreklikke på feltet og vælge den ønskede sorteringskommando. Hvis du f.eks. vælger feltet Alder, skal du klikke på Sortér med mindste først eller Sortér med største først. Men hvis rapporten er grupperet, eller hvis du vil sortere efter flere felter, skal du bruge ruden Gruppering, sortering og total.

Sortér en tabel, forespørgsel eller formular

 1. Identificer de felter, som du vil sortere. Hvis du vil sortere efter to eller flere felter, skal du identificere de felter, der fungerer som de inderste og yderste sorteringsfelter.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i den kolonne eller det kontrolelement, der svarer til det inderste felt, og klik på en af sorteringskommandoerne. Kommandoerne varierer afhængigt af den type data, der findes i det valgte felt.

  Bemærk!: Når du sorterer data for et felt af datatypen Ja/Nej, betragtes værdien "Ja", "Sand" eller "Til" som "Markeret", og en værdi af "Nej", "Falsk" eller "Fra" betragtes som "Ryddet". Standardvisningen for denne type felt er et afkrydsningsfelt, men du kan indstille det til at blive vist som et tekstfelt eller et kombinationsfelt. Hvis du ændrer visningen for denne type felt til et tekstfelt eller et kombinationsfelt, sorteres det stadig som "Markeret" eller "Ryddet".

  Sorteringsindstillinger

  1. Tal, Valuta, Automatisk nummerering

  2. Kort tekst (tekst), Lang tekst (Notat), Link

  3. Ja/Nej

  4. Dato/klokkeslæt

 3. Gentag det forrige trin for hvert sorteringsfelt, der slutter med det yderste sorteringsfelt.

  Posterne omarrangeres, så de passer til sorteringsrækkefølgen.

  Bemærk!: Hvis et tekstfelt indeholder null- og nullængdestrenge, vises posterne med null-værdier først, når de sorteres i stigende rækkefølge, derefter de poster, der har strenge af længden nul, og derefter poster med værdier, der ikke er tomme.

  Få mere at vide om, hvordan specialtegn, foranstillede mellemrum og negative værdier håndteres under sortering

  Hvis en værdi i et felt starter med et specialtegn – f.eks. en bindestreg, parentes eller et andet symbol – vil du se følgende funktionsmåde, når du sorterer i stigende rækkefølge:

  • Værdier, der starter med et mellemrumstegn, vises før alfanumeriske værdier.

  • Værdier i anførselstegn følger værdier, der starter med et mellemrum, men indledes med alfanumeriske værdier.

  • Værdier, der starter med minustegnet (-) foran værdier, der starter med plustegnet(+).

  • For alle andre symboler bestemmes rækkefølgen ved at kigge på ASCII-tegnkoderne for tegnene. Koden for dollarsymbolet ($) er f.eks. 36, og koden for lighedstegnet (=) er 61, så værdier, der starter med $, vises før værdier, der starter med =.

   Hvis du vil tilsidesætte denne rækkefølge, kan du vælge at ignorere det første tegn i alle værdierne i feltet. Denne metode virker, hvis værdierne i feltet altid starter med et enkelt specialtegn, f.eks. et minustegn eller med det samme antal specialtegn – på denne måde ved du, hvor mange tegn du skal ignorere. Du kan finde trinvise oplysninger om, hvordan du sorterer efter delvise værdier, i artiklen Sortere poster baseret på delvise værdier i et felt. Hvis antallet af tegn, der skal ignoreres, varierer, kan du angive en brugerdefineret sorteringsrækkefølge. Du kan finde trinvise oplysninger i artiklen Sortere poster i brugerdefineret rækkefølge.

Husk, at du ikke kan fjerne en sorteringsrækkefølge blot fra et enkelt felt. Hvis du vil fjerne sortering fra alle sorteringsfelter, skal du klikke på Ryd alle sorteringer i gruppen & under fanen Hjem og derefter anvende de ønskede sorteringsrækkefølger.

Yderligere sorteringsscenarier    

Når du bruger sorteringskommandoerne, bruges feltets datatype og de komplette værdier for hvert felt til at bestemme rækkefølgen af poster. Men hvad nu, hvis du vil have tekstværdier, f.eks. mandag, tirsdag og så videre, sorteret i brugerdefineret rækkefølge og ikke i alfabetisk rækkefølge? Eller vil du sortere et tekstfelt, der indeholder IP-adresser? Se følgende emner, hvis dine sorteringsbehov ikke opfyldes af sorteringskommandoerne:

 • Sortere poster på basis af delvise værdier i et felt Vil du sortere poster ud fra de første eller sidste par tegn i et felt? Hvis du er fortrolig med at skrive simple udtryk, kan du se dette emne, der forklarer, hvordan du bruger udtryk til at udtrække delvise værdier.

 • Sortere poster med skelnen mellem store og små bogstaver i sorteringsrækkefølgen Access ignorerer store og små bogstaver i tekstværdier. Værdierne Smith og Smithbehandles f.eks. som præcis den samme, og du kan ikke styre, hvilken der vises først. Se dette emne, hvis du vil sortere store og små bogstaver.

 • Sortere poster på numeriske værdier, der er lagret i et tekstfelt Ser du poster sorteret efter de enkelte cifre og ikke på den numeriske værdi? Hvis poster med værdierne 11 og 121 f.eks. vises før poster med værdierne 2 eller 25, skal du se denne artikel.

 • Sortere poster i brugerdefineret rækkefølge Hvis du vil sortere bestemte værdier, f.eks. navne på dage (mandag, tirsdag osv.) eller medarbejdertitler (leder, direktør), i en rækkefølge, der giver mening for dig, kan du læse denne artikel.

 • Sortere IP-adresser Et felt, der gemmer IP-adresser, indeholder flere tal og punktummer (.), så en simpel tekst eller numerisk sortering ikke fungerer for IP-adresser. Se dette emne for at få mere at vide om, hvordan du sorterer IP-adresser.

Toppen af siden

Fjerne en sorteringsrækkefølge

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrækkefølge fra en tabel, forespørgsel eller formular, skal du klikke på Ryd alle sorteringer i gruppen & på fanen Hjem.

  Dette fjerner sorteringsrækkefølgen fra alle felter i visningen.

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrækkefølge fra en rapport, skal du åbne ruden Gruppering, sortering og total ved at klikke på Gruppe & Sortér i gruppen Gruppering & Totaler (på fanen Formatér i layoutvisning på fanen Design i designvisning). Klik derefter på det sorteringsniveau, du vil fjerne, og klik på Slet. En post, der svarer til et sorteringsfelt, starter med ordene Sortér efter. Undgå at slette poster, der starter med Grupperefter, da det vil ændre rapportens design.

Toppen af siden

Gemme en sorteringsrækkefølge med et objekt

Den senest anvendte sorteringsrækkefølge gemmes automatisk sammen med tabellen, forespørgslen, formularen eller rapporten. Hvis du vil have, at det anvendes automatisk, næste gang du åbner objektet, skal du kontrollere, at egenskaben OrderByOnLoad for objektet er indstillet til Ja.

Da den senest anvendte sorteringsrækkefølge ændres fra tid til anden, kan det være en god ide at definere en permanent sorteringsrækkefølge (eller standardsorteringsrækkefølge). Du kan angive en standardsorteringsrækkefølge for en forespørgsel eller rapport. Det er vigtigt at bemærke, at selvom standardsorteringsrækkefølgen ikke overskrives med den aktuelle eller senest gemte sorteringsrækkefølge, træder den kun i kraft, når den aktuelle eller senest gemte sorteringsrækkefølge fjernes fra visningen.

 • Hvis du vil definere en standardsorteringsrækkefølge for en forespørgsel, skal du åbne den i designvisning. Føj sorteringsfelterne til designgitteret, og angiv den ønskede rækkefølge i rækken Sortér.

 • Hvis du vil definere en standardsorteringsrækkefølge for rapporten, skal du bruge ruden Gruppering, sortering og total i layout- eller designvisning. Du kan finde trinvise oplysninger i afsnittet Sortere en rapport.

Hvis du vil have vist posterne sorteret i standardsorteringsrækkefølgen, skal du klikke på Ryd alle sorteringer i gruppen & På fanen Hjem. Dette fjerner det aktuelle eller senest gemte filter fra visningen og gør det muligt at få vist posterne i standardrækkefølgen.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×