Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen, der er angivet som argumenter. Logiske værdier og tekst ignoreres.

Standardafvigelsen er en måling af, hvor meget værdier afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien).

Syntaks

STDAFV.P(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen STDAFV.P har følgende argumenter:

 • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, der svarer til en population.

 • Tal2; ...     Valgfrit. Talargumenterne 2-254, der svarer til en population. Du kan også anvende en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter, der er adskilt med semikolon.

Bemærkninger

 • STDAFV.P forudsætter, at argumenterne omfatter hele populationen. Hvis dataene repræsenterer en stikprøve af populationen, skal standardafvigelsen beregnes med funktionen STDAFV.

 • Ved store stikprøver returnerer STDAFV.S og STDAFV.P omtrent samme værdier.

 • Standardafvigelsen beregnes med metoden "n".

 • Argumenter kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen STDAFVPV.

 • STDAFV.P bruger følgende formel:

  Formel

  hvor x er prøvernes middelværdi MIDDEL(tal1;tal2;…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STDAFV.P(A3:A12)

Standardafvigelse for brudstyrke, hvor det antages, at der kun fremstilles 10 stk. værktøjer.

26,05455814

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×