Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population. Standardafvigelsen er et mål for, hvor langt værdier ligger fra den gennemsnitlige værdi (middelværdien).

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om den nye funktion under Funktionen STDAFV.P.

Syntaks

STDAFVP(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen STDAFVP har følgende argumenter:

 • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, der svarer til en population.

 • Tal2; ...     Valgfrit. Talargumenterne 2-255, der svarer til en population. Du kan også anvende en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter, der er adskilt med semikolon.

Bemærkninger

 • STDAFVP forudsætter, at argumenterne omfatter hele populationen. Hvis dataene repræsenterer en stikprøve af populationen, skal standardafvigelsen beregnes med funktionen STDAFV.

 • Ved store stikprøver returnerer STDAFV og STDAFVP næsten ens værdier.

 • Standardafvigelsen beregnes med metoden "n".

 • Argumenter kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen STDAFVPV.

 • STDAFVP anvender følgende formel:

  Formel

  hvor x er prøvernes middelværdi MIDDEL(tal1;tal2;…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=STDAFVP(A3:A12)

Standardafvigelse for brudstyrke, hvor det antages, at der kun fremstilles 10 stk. værktøjer (26,0546).

26,05456

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×