STDAFVV, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STDAFVV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve. Standardafvigelsen er et mål for, hvor langt værdier ligger fra den gennemsnitlige værdi (middelværdien).

Syntaks

STDAFVV(værdi1;[værdi2];...)

Syntaksen for funktionen STDAFVV har følgende argumenter:

 • Værdi1; værdi2; ...    Værdi1 er påkrævet, og efterfølgende værdier er valgfrie. 1-255 værdier, der svarer til en stikprøve af en population. Du kan også anvende en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter, der er adskilt med semikolon.

Bemærkninger

 • STDAFVV antager, at argumenterne er et udsnit af populationen. Hvis dataene repræsenterer hele populationen, skal du beregne standardafvigelsen med STDAFVPV.

 • Standardafvigelsen er beregnet med metoden "n-1".

 • En reference kan indeholde følgende argumenter: Tal. Navne, matrixer eller referencer, som indeholder tal. Tekstgengivelser af tal. Eller logiske værdier som f.eks. SAND og FALSK.

 • Argumenter, der indeholder SAND, evalueres som 1. Argumenter, der indeholder tekst eller FALSK, evalueres som 0 (nul).

 • Hvis et argument er en matrix eller en reference, bruges kun værdierne i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler og tekstværdier i matrixen eller i referencen ignoreres.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis du ikke vil medtage logiske værdier og tekstgengivelser af tal i en reference som et led i beregningen, skal du bruge funktionen STDAFV.

 • STDAFVV bruger følgende formel:

  Formel

  hvor x er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(værdi1,værdi2,…), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=STDAFVV(A3:A12)

Standardafvigelse for brudstyrke for alle værktøjerne (27,46391572)

27,46391572

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×