STFYX, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STFYX i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer standardafvigelsen på de estimerede y-værdier i den simple lineære regression. Standardafvigelsen er et mål for afvigelsen i estimeringen af y for hver x.

Syntaks

STFYX(kendte_y'er;kendte_x'er)

Syntaksen for funktionen STFYX har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er    Påkrævet. En matrix eller et område med afhængige datapunkter.

 • Kendte_x'er    Påkrævet. En matrix eller et område med uafhængige datapunkter.

Bemærkninger

 • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis kendte_y'er og kendte_x'er har forskellige antal datamærker, returnerer STFYX fejlværdien #I/T.

 • Hvis known_y og known_x er tomme eller har mindre end tre datapunkter, returnerer STEYX #DIV/0! .

 • Ligningen for standardafvigelsen på de estimerede y-værdier er:

  Ligning

  hvor x og y er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(kendte_x'er) og MIDDEL(kendte_y'er), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Kendt y

Kendt x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=STFYX(A3:A9;B3:B9)

Standardfejl for den estimerede y-værdi for hvert x i den simple lineære regression (3,305719)

3,305719

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×