Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STIGNING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression ved hjælp af datamærker i kendte_y'er og kendte_x'er. Hældningen er den lodrette afstand divideret med den vandrette afstand mellem to mærker på linjen, som er ændringsgraden langs den lineære regression.

Syntaks

HÆLDNING(kendte_y'er;kendte_x'er)

Syntaksen for funktionen STIGNING har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er Påkrævet. En matrix eller et celleområde med numeriske afhængige datapunkter.

 • Kendte_x'er Påkrævet. Sættet af uafhængige datapunkter.

Bemærkninger

 • Argumenterne skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Hvis kendte_y'er og kendte_x'er er tomme eller har forskellige antal datamærker, returnerer STIGNING fejlværdien #I/T.

 • Ligningen for hældningen fra den lineære regression er:

  Ligning

  hvor x og y er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(kendte_x'er) og MIDDEL(kendte_y'er).

 • Den underliggende algoritme, der bruges i funktionerne STIGNING og SKÆRING, er forskellig fra den underliggende algoritme, der bruges i funktionen LINREGR. Forskellen mellem disse algoritmer kan føre til forskellige resultater, når data er ubestemte og ligger på samme linje. Hvis f.eks. datapunkterne for argumentet kendte_y'er er 0, og datapunkterne for argumentet kendte_x'er er 1:

  • STIGNING og SKÆRING returnerer #DIVISION/0! som fejl. Algoritmen STIGNING og SKÆRING er designet til at søge efter ét og kun ét svar, og i dette tilfælde kan der være mere end ét svar.

  • LINREGR returnerer en værdi på 0. Algoritmen LINREGR er designet til at returnere rimelige resultater for data på samme linje, og i dette tilfælde kan der findes mindst ét svar.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Kendt y

Kendt x

02-01-1900

6

03-01-1900

5

09-01-1900

11

01-01-1900

7

08-01-1900

5

07-01-1900

4

05-01-1900

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STIGNING(A3:A9;B3:B9)

Hældningen for den simple lineære regression ved hjælp af datamærkerne i A3:A9 og B3:B9.

0,305556

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×