Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Returnerer den sandsynlighed, der er knyttet til Student's t-testen. Brug T.TEST til at afgøre, om to stikprøver er taget fra populationer med samme middelværdi.

Syntaks

T.TEST(matrix1;matrix2;haler;type)

Syntaksen for funktionen T.TEST har følgende argumenter:

  • Matrix1     Påkrævet. Det første datasæt.

  • Matrix2     Påkrævet. Det andet datasæt.

  • Haler     Påkrævet. Angiver, om testen skal være en- eller tosidet. Hvis haler = 1, anvender T.TEST den ensidede fordeling. Hvis haler = 2, anvender T.TEST den tosidede fordeling.

  • Type     Påkrævet. Den type t-test, der skal udføres.

Parametre

Hvis type er lig med

Udføres denne test

1

Parvis

2

Dobbelt stikprøve med lige varians (homoscedastisk t-test)

3

Dobbelt stikprøve med ulige varians (heteroscedasticitetstest)

Bemærkninger

  • Hvis matrix1 og matrix2 har forskellige antal datapunkter, og type = 1 (parvis), returnerer T.TEST fejlværdien #I/T.

  • Argumenterne haler og type afkortes til heltal.

  • Hvis haler eller type er ikke-numerisk, returnerer T.TEST den #VALUE! fejlværdi.

  • Hvis haler er en anden værdi end 1 eller 2, returnerer T.TEST den #NUM! fejlværdi.

  • T.TEST bruger dataene i matrix1 og matrix2 til at beregne en ikke-negativ t-statistik. Hvis haler=1, returnerer T.TEST sandsynligheden for en større værdi af t-statistik under forudsætning af, at matrix1 og matrix2 er stikprøver fra populationer med samme middelværdi. Den værdi, der returneres af T.TEST, når haler=2, er dobbelt så stor som den, der returneres, når haler=1, og den svarer til sandsynligheden for en højere absolut værdi af t-statistikken under den samme forudsætning af "populationsmiddelværdi".

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Sandsynlighed forbundet med en parvis t-test med en tosidet fordeling

0,196016

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×