Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje tilMicrosoft Project. For brugere med mobilitets- eller synshæmning kan tastaturgenveje være nemmere end at bruge berøringsskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

  • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene iProject 2010, Project 2013, Project 2016,Project2019,Project2021 og Project til Microsoft 365 , der kører påWindows skrivebord, alt efter hvad der er relevant.

Vigtigt!: Nogle tastaturgenveje er kun tilgængelige for Project Online-abonnenter. Nye funktioner udgives gradvist til abonnenter, så det er muligt, at dit program ikke har disse funktioner endnu.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en projektfil (åbn dialogboksen Åbn).

Ctrl+F12

Åbn en projektfil (vis fanen Åbn i menuen Filer ).

Ctrl+O

Gemme en projektfil.

Ctrl+S

Oprette et nyt projekt.

Ctrl+N

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg (-) eller Alt+mellemrum

Toppen af siden 

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg (-) eller Alt+mellemrum

Aktivere delelinjen.

Skift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Feltindstillinger.

Alt+F3

Åbne et nyt vindue.

Skift+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

Skift+Tilbage

Nulstille sorteringsrækkefølgen til id-rækkefølgen og slå gruppering fra.

Skift+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

Skift+F2

Vise ressourceoplysninger.

Skift+F2

Vise tildelingsoplysninger.

Skift+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

Skift+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

Ctrl+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

I vinduet Udskriv skal du flytte til venstre, højre, op eller ned for at få vist forskellige sider i ruden Vis udskrift.

Alt+piletaster

Toppen af siden 

Brug hovedvinduet

Brug følgende genveje til at arbejde i hovedvinduet i Project 2013, Project 2016,Project2019, Project2021 og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Skifte mellem aktive dialogbokse og hovedappen.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+F6

Åbn genvejsmenuen for det markerede element (højrekliksmenuen).

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F10 eller Windows-menutasten

Aktivér båndet.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

F10

Aktivér visningen opdeling.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F6

Få vist rullemenuen autofilter for den markerede kolonne.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F3

Genanvend det aktuelle filter.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+F3

Åbn menuen på objektet for den markerede celle.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F10

Toppen af siden

Brug visningen Team Planner

Brug følgende genveje til at arbejde i visningen Team Planner i Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project2021 og Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvid eller skjul en ressourcerække eller en grupperingsrække.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+plus-tegn (+) eller minustegn (-)

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Lav om på en planlagt opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+Piletaster

Åbn dialogboksen opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Vælg opgaven, og tryk på Enter

Lav om på tildelingen af en opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Toppen af siden

Brug visningen Tidslinje

Brug følgende genveje til at arbejde i visningen Tidslinje i Project 2013, Project 2016,Project2019,Project2021 og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Navigere gennem elementtyperne – proceslinje, milepæl, billedforklaring og tidslinje – når en af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Tab eller pil ned

Navigere gennem elementtyperne i den modsatte rækkefølge – tidslinjesøjle, billedforklaring, milepæl, proceslinje – når en af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+Tab eller Pil op

Gå til forrige eller næste element af den pågældende type, f.eks. til den næste milepæl.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Venstre pil eller højre pil

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Flyt elementet op eller ned til den næste kanal eller tidslinje.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Åbn dialogboksen opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F2

Toppen af siden

Opret en disposition for et projekt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skjule underopgaver.

Alt+Skift+bindestreg (-) eller Alt+Skift+minustegn på det numeriske tastatur (-)

Rykke den markerede opgave ind.

Alt+Skift+Højre pil

Vise underopgaver.

Alt+Skift+lighedstegn ( = ) eller Alt+Skift+plustegn på det numeriske tastatur (+)

Vise alle opgaver.

Alt+Skift+stjerne på det numeriske tastatur (*)

Fjerne en opgaveindrykning.

Alt+Skift+Venstre pil

Flytte den markerede opgave op. Hele rækken skal være markeret.

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede opgave ned. Hele rækken skal være markeret.

Alt+Skift+Pil ned

Toppen af siden

Markere og redigere i en dialogboks

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

Venstre Alt+1 eller Højre Alt+2

Flytte til den næste opgave eller ressource.

Enter

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

Skift+Enter

Toppen af siden

Markere og redigere i en arkvisning

Lær genvejene til redigering, flytning og markering af elementer og brug af tidsskalaen i en arkvisning. 

Redigere i en visning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføj en ny opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Indsæt

Project 2010: ikke tilgængelig.

Annullere en indtastning.

Esc

Rydde eller nulstille det markerede felt.

Ctrl+Delete

Kopiere de markerede data.

Ctrl+C

Klippe de markerede data ud.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Delete

Slette den række, der indeholder en valgt celle.

Ctrl+minustegn på det numeriske tastatur (-)

Udfyld en kolonne ned.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søg.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

Skift+F4

Brug kommandoen Gå til i menuen Rediger .

F5

Sammenkæde opgaver.

Ctrl+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

Ctrl+V

Reducere markeringen til ét felt.

Skift+Tilbage

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

Ctrl+Skift+F2

Indstil opgaven til manuelt at planlægge.

Ctrl+Skift+M

Indstil opgaven til automatisk planlægning.

Ctrl+Skift+A

Toppen af siden

Flytte i en visning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

Alt+Home

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Flytte tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Flytte til det første felt i en række.

Home eller Ctrl+venstre pil

Flytte til den første række.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte til det første felt i den første række.

Ctrl+Home

Flytte til det sidste felt i en række.

End eller Ctrl+højre pil

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Flytte til den sidste række.

Ctrl+Pil ned-tast

Toppen af siden

Flytte i en siderude

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flyt fokus mellem sideruden og visningen i højre side.

Project 2013, Project 2016, Project2019, Project2021 og Project til Microsoft 365: F6

Project 2010: Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Vælg forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis der er fokus på sideruden.

Tabulatortasten

Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis der er fokus på sideruden.

Mellemrumstast

Toppen af siden

Markere i en visning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvide markeringen nedad med en side.

Skift+PgDn

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+PgUp

Udvide markeringen nedad med en række.

Shift+Pil ned

Udvide markeringen opad med en række.

Skift+pil op

Udvide markeringen til det første felt i en række.

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

Ctrl+Skift+End

Udvide markeringen til den første række.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Udvide markeringen til den sidste række.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+Skift+End

Markere alle rækker og kolonner.

Ctrl+Skift+mellemrum

Markere en kolonne.

Ctrl+mellemrum

Markere en række.

Skift+mellemrum

Flytte et felt nedad i en markering.

Enter

Flytte et felt opad i en markering.

Skift+Enter

Flytte et felt til højre i en markering.

Tabulatortasten

Flytte et felt til venstre i en markering.

Skift+Tab

Toppen af siden

Markere og redigere på indtastningslinjen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Acceptere en indtastning.

Enter

Annullere en indtastning.

Esc

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af teksten.

Skift+Home

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

Insert

Toppen af Siden

Bruge en tidsskala

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

Alt+PgUp

Flytte tidsskalaen en side til højre.

Alt+PgDn

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Vise mindre tidsenheder.

Ctrl+skråstreg på det numeriske tastatur (/)

Vise større tidsenheder.

Ctrl+stjerne på det numeriske tastatur (*)

Toppen af siden

Bruge et netværksdiagram

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til et andet netværksdiagramfelt.

Piletaster

Føje netværksdiagramfelter til markeringen.

Skift+piletaster

Flytte et netværksdiagramfelt.

Bemærk!: Du skal angive manuel placering først. Markér det felt, du vil flytte. Vælg Formatér, og vælg derefter Layout. Vælg Tillad manuel placering af boks.

Ctrl+piletaster

Flytte til det øverste netværksdiagramfelt i visningen eller projektet.

Ctrl+Home eller Slift+Ctrl+Home

Flytte til det nederste netværksdiagramfelt i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til venstre i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til højre i projektet.

End eller Skift+End

Flytte et vindue opad.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytte et vindue nedad.

Page down eller Skift+Page Down

Flytte et vindue til venstre.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytte et vindue til højre.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markere det næste felt i netværksdiagramfeltet.

Enter eller Tabulatortasten

Vælge det forrige felt i netværksdiagramfeltet.

Skift+Enter

Toppen af siden

Bruge OfficeArt-objekter

Brug følgende genveje til at arbejde med OfficeArt-objekter i Project 2013, Project 2016, Project2019, Project2021 og Project til Microsoft 365. Disse genveje er ikke tilgængelige i Project 2010.

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe figuren op, ned, til højre eller til venstre.

Piletaster

Øge figurens bredde med 10 %.

Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 10 %.

Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 10 %.

Skift+pil op

Mindske figurens højde med 10 %.

Shift+Pil ned

Øge figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 1 %.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Mindske figurens højde med 1 %.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Rotere figuren 15 grader mod højre.

Alt+Højre pil

Rotere figuren 15 grader mod venstre.

Alt+Venstre pil

Toppen af siden

Markere og kopiere OfficeArt-objekter og tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markér flere figurer.

Tryk på og hold Ctrl nede, mens du markerer figurerne

Markér flere figurer med tekst.

Tryk på og hold Skift nede, mens du markerer figurerne

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Føj næste objekt til en markering med flere objekter.

Ctrl+klik med musen

Føj næste tekstfelt til en markering med flere objekter (gør det muligt at markere tekstelementet i et tekstfelt).

Skift+klik med musen

Toppen af siden

Rediger OfficeArt-tekst og tekstfelter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skjule markeringen.

Esc

Markere al tekst.

Ctrl+A

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Fortryde en handling.

Ctrl+Z

Annuller fortryd.

Ctrl+Y

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til begyndelsen af objektets tekst.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af objektets tekst.

Ctrl+End

Toppen af siden

Se også

Hjælp & læring i Project

Understøttelse af skærmlæser til Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i Project til internettet.

Project til internettet er den moderne og anbefalede version afMicrosoft Project, et webbaseret værktøj til oprettelse af projekter og oversigter, sporing af fremskridt og administration af opgaver og tildelinger.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Arbejde i tavlevisningen

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Når fokus er på en bucket i visningen Tavle , skal du trække og slippe bucket for at flytte den til venstre eller højre.

Ctrl+Skift+venstre vinkelparentes (<) eller Ctrl+Skift+højre vinkelparentes (>)

Toppen af siden 

Arbejde i gittervisningen

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Udvid den overordnede opgave for at få vist de underordnede opgaver.

Skift+Alt+plustegn (+) eller Skift+Alt+lighedstegn ( = )

Skjule den overordnede opgave for at skjule de underordnede opgaver.

Skift+Alt+minustegn (-) eller Skift+Alt+understregningstegn (_)

Øge indrykningen af en opgave.

Skift+Alt+Højre pil

Mindske indrykningen af en opgave.

Skift+Alt+Venstre pil

Markér kolonnen i den aktuelle celle.

Ctrl+mellemrum

Markér rækken i den aktuelle celle.

Skift+mellemrum

Markere flere rækker kontinuerligt.

Skift+mellemrumstast+pil op eller pil ned

Åbn genvejsmenuen (højrekliksmenu).

Alt+M

Flyt fokus fra en celle til højre, venstre, op eller ned.

Højre, venstre, op- eller pil ned-tast

Rul for at få vist den nederste eller øverste række.

Page Down eller Page Up

Flyt fokus til den første eller sidste celle i den række, der har fokus.

Home eller End

Flytte fokus til den første eller sidste celle i den første eller sidste række.

Ctrl+Home eller Ctrl+End

Markere alt.

Ctrl+A

Udvide markeringen én celle til højre, venstre, ned eller op.

Skift+højre, venstre, pil ned eller pil op

Åbn opgaveoplysninger.

Tabulatortasten til opgaven og derefter Alt+I

Toppen af siden  

Brug genvejene til hurtige handlinger

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Genaktiver en opgave.

Skift+Alt+N

Markere en opgave som fuldført.

Skift+Alt+D

Vis opgaveoplysninger.

Alt+I

Åbne genvejsmenuen for en opgave.

Alt+M

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Toppen af siden  

Arbejde i visningen Tidslinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flyt fokus til delelinjen.

Ctrl+F6

Flyt delelinjen, når fokus er på splitteren.

Ctrl+venstre pil eller højre pil

Åbn opgaveoplysninger.

Tryk på tabulatortasten for at komme til opgaven, og tryk derefter på Enter

Toppen af siden  

Arbejde i visningen Opgaver 

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Aktivere en celle i ressourcegitteret til redigering.

Mellemrum eller Enter

Anvend redigeringer på en celle i ressourcegitteret.

Enter

Flyt fokus fra en celle til højre, venstre, op eller ned.

Højre, venstre, op- eller pil ned-tast

Udvide markeringen med én celle til højre, til venstre, ned eller op.

Skift+højre, venstre, pil ned eller pil op

Markér kolonnen i den aktuelle celle.

Ctrl+mellemrum

Markér rækken i den aktuelle celle.

Skift+mellemrum

Flyt fokus til den første celle i rækken, der har fokus.

Startside

Flytte fokus til den sidste celle i rækken, der har fokus.

End

Toppen af siden   

Arbejde i visningen Mennesker 

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn en opgavekolonne til redigering.

Enter eller Ctrl+Enter

Afslutte en opgavekolonne.

Esc

Åbn vinduet med opgaveoplysninger til redigering.

Mellemrum eller Enter

Afslut vinduet med opgaveoplysninger.

Esc

Rul hurtigt ned på opgavelisten.

PgDn

Rul hurtigt op på opgavelisten.

PgUp

Flyt fokus til den første opgave på teammedlemmets opgaveliste.

Startside

Flyt fokus til den sidste opgave på teammedlemmets opgaveliste.

End

Toppen af siden

Arbejde i visningen Goals

Tastaturgenveje i et målkort

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn genvejsmenuen (højrekliksmenu).

Alt+M

Flyt fokus til den første celle i rækken, der har fokus.

Startside

Flytte fokus til den sidste celle i rækken, der har fokus.

End

Tastaturgenveje i opgavegitteret under hvert mål

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markér kolonnen i den aktuelle celle.

Ctrl+mellemrum

Markér rækken i den aktuelle celle.

Skift+mellemrum

Markere flere rækker kontinuerligt.

Skift+mellemrumstast+pil op eller pil ned

Åbn genvejsmenuen (højrekliksmenu).

Alt+M

Flyt fokus fra en celle til højre, venstre, op eller ned.

Højre, venstre, op- eller pil ned-tast

Rul for at få vist den nederste række.

PgDn

Rul for at få vist den øverste række.

PgUp

Flyt fokus til den første celle i rækken, der har fokus.

Startside

Flytte fokus til den sidste celle i rækken, der har fokus.

End

Flytte fokus til den første celle i den første eller sidste række.

Ctrl+Home

Flytte fokus til den sidste celle i den første eller sidste række.

Ctrl+End

Udvide markeringen med én celle til højre, til venstre, ned eller op.

Skift+højre, venstre, pil ned eller pil op

Åbn opgavedetaljerne.

Tabulatortasten til opgaven og derefter Alt+I

Se også

Hjælp & læring i Project

Understøttelse af skærmlæser til Project

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene i Project Server 2013.

Project Server 2013 er den klassiske onlineversion af Project, et webbaseret værktøj til administration af flere projekter, sporing af fremskridt og justering af ressourcebehov. Hvis du vil have adgang til og bruge den moderne og anbefalede onlineversion, skal du gå til Project til internettet.

Bemærkninger!: 

  • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

I følgende tabel vises tastaturgenveje til flytning i Project Server 2013:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte markeringen mellem kæderne på det øverste linkpanel.

Alt+J

Flytte markeringen fra én webdel til den næste webdel på sider, der bruger flere webdele.

Alt+W

Udvid rullelister.

Alt+pil ned

Brug gitterkontrolelementer

Project Server 2013, webklienten til Microsoft Project Server 2019, bruger AJAX- og HTML-gitterkontrolelementer til at vise forskellige oplysninger. Nogle af siderne i Project Web App bruger et HTML-tabelbaseret gitter til visning og redigering af oplysninger. Siden Opgaver bruger f.eks. et HTML-tabelbaseret gitter. I HTML-gitre kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle eller række.

Højre piletast eller tabulatortasten

Flytte til den forrige celle eller række.

Venstre piletast eller Skift+Tab

Gå op.

Pil op

Gå ned.

Pil ned eller Enter

Gå til URL-adressen i den markerede celle.

Enter

Flytte til celleoverskrift.

Ctrl+Y

Fjerne fokus fra den markerede celle.

Esc

Flytte til den sidste celle eller række.

Ctrl+End

Flytte til den første celle eller række.

Ctrl+Home

Slå rækkefremhævning til eller fra.

Ctrl+mellemrum

Udvide en rullemenu i en celleoverskrift

Ctrl+mellemrum

Udvide eller skjule en gruppering.

Ctrl+mellemrum

Udvide en gruppe.

Ctrl+mellemrum

Skjule en gruppe.

Ctrl+mellemrum

Udvide eller skjule et gitterelement med børn.

Ctrl+mellemrum

Slå et afkrydsningsfelt til/fra.

Mellemrumstast

Åbn en rullelistecelle.

Alt+pil ned

Tastaturgenveje til AJAX-gitre 

Project Server 2013 bruger også AJAX gitterkontrolelementer til visning og redigering af oplysninger. Siden Projektdetaljer bruger f.eks. et AJAX-gitter. I AJAX-gitre kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Aktivere redigeringstilstand for en celle.

F2

En side op.

PgUp

En side ned.

PgDn

Indryk den markerede opgave.

Alt+Skift+Højre pil

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+Venstre pil

Annuller indtastning eller redigering.

Esc

Kopiér markeringen.

Ctrl+C

Klip markeringen.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Delete eller Ctrl+V eller Ctrl+Z

Slette en række.

Ctrl+Delete

Flytte til det første felt i en række.

Startside

Flytte til den første række.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte til det sidste felt i en række.

End

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Tastaturgenveje i kilde- og målgitter 

Når der er to gitre på en side, kan du bruge F6 til at flytte fokus fra én gittercelle til den tilsvarende række på det andet gitter. Når du har et kildegitter og destinationsgitter, kan du bruge følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flyt de markerede elementer fra kildelisten til mållisten.

Access-tast+kantet højre vinkelparentes (>)

Flyt alle elementer fra kildelisten til mållisten.

Access-tast+W

Flyt alle elementer fra destinationen til kildelisten.

Access-tast+X

Flyt det markerede element fra destinationen til kildelisten.

Access-tast+enkelt venstre vinkelparentes (<)

Få adgang til afkrydsningsfelterne under afkrydsningsfeltet Ressourcenavn.

Mellemrumstast

Få adgang til kalenderen i en tabelcelle.

Alt+pil ned (f.eks. startdato eller slutdato)

Tastaturgenveje til navigation i kalenderen 

Brug følgende genveje til at navigere i kalenderen:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gå til den næste måned.

Alt+Kantet venstre vinkelparentes (>)

Gå til den forrige måned.

Alt+Enkelt venstre vinkelparentes (<)

Tastaturgenveje til adgangstasterne til Item Swapper 

Brug følgende genveje til adgangstasterne for Elementbytte:

Knap

Access-tast

Enkelt ret vinkelparentes (>)

Alt+A

Dobbelt vinkelparentes (>>)

Alt+W

Dobbelt venstre vinkelparentes (<<)

Alt+X

Enkelt venstre vinkelparentes (<)

Alt+O

Tastaturgenveje til Serverindstillinger

Genvejene nedenfor kan bruges i Serverindstillinger:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slet en tidsrapporteringsperiode.

Alt+X

Slette en linjeklassifikation.

Alt+I

Slet et tilknyttet SharePoint-websted.

Alt+S

Slet et brugerdefineret virksomhedsfelt eller en opslagstabel.

Alt+L

Slet en virksomhedskalender.

Alt+D

Tastaturgenveje til administration af visningers job 

Genvejene nedenfor kan bruges i Serverindstillinger > Administrer visningers job under Udseende og funktionalitet:

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slette en markeret visning.

Alt+L

Kopiere en valgt visning.

Alt+P

Se også

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×