Tastaturgenveje i Publisher

Nogle gange kan du arbejde hurtigere ved at lade fingrene være på tastaturet og ikke skifte over til musen eller berøringstastaturet. Du bruger sandsynligvis allerede genveje som f.eks. Ctrl+C til at kopiere og Ctrl+S til Gem, men du kender muligvis ikke så mange andre genveje. Her er de:

I denne artikel

Tastaturgenveje til båndet

Disse genveje blev introduceret med båndet i Publisher. Nogle faner er kontekstafhængige og vises kun, når du har indsat eller markeret et objekt, f.eks. en figur eller en tabel. Genvejene med dobbeltbogstaver gør det muligt at bruge tastaturgenveje med kontekstafhængige faner.

Nye tastaturgenveje med to bogstaver, der åbner fanen Tegnefunktioner.

Hvis du vil bruge disse, skal du først markere objektet og derefter trykke på Alt, trykke på genvejsmenuen på to bogstaver og derefter trykke på de resterende taster, hvis der er nogen. Hvis du f.eks. vil åbne menuen Figureffekter og føje en skygge til en figur, du markerer figuren, skal du trykke på Alt,JD for at åbne fanen Tegnefunktioner Formatér,SE for at åbne menuen Figureffekter, S for at vælge skyggegalleriet og derefter bruge tabulatortamen til at gennemgå skyggeindstillingerne for at anvende skyggen på figuren.

Figur- og billedeffekter

Figureffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Menuen Figureffekter

Alt, JD, SE

Åbn Figureffekter – Galleriet Skygge

Alt, JD, SE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Figureffekter – Galleriet Refleksion

Alt, JD, SE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Figureffekter – Galleriet Skær

Alt, JD, SE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Figureffekter – Galleriet Bløde kanter

Alt, JD, SE, E – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Figureffekter – Galleriet Facet

Alt, JD, SE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Figureffekter – Galleriet 3D-rotation

Alt, JD, SE, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Galleriet Figurtypografier

Alt, JD, ST – vælg derefter mellem indstillingerne

Billedeffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Menuen Billedeffekter

Alt, JP, PE

Åbn Billedeffekter – Galleriet Skygge

Alt, JP, PE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Billedeffekter – Galleriet Refleksion

Alt, JP, PE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Billedeffekter – Galleriet Skær

Alt, JP, PE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Billedeffekter – Galleriet Bløde kanter

Alt, JP, PE, E – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Billedeffekter – Facet Galleri

Alt, JP, PE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Billedeffekter – 3D-rotation Galleri

Alt, JP, PE, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbn Galleriet Billedtypografier

Alt, JP, K – vælg derefter mellem indstillingerne

Rydde billedtypografi

Alt, JP, K, C

Teksteffekter

Rullemenuen Tekstudfyldning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Tekstfyld Rulleliste

Alt, JX, TI

Ingen udfyldning

Alt, JX, TI, N – vælg derefter mellem indstillingerne

Flere fyldfarver…

Alt, JX, TI, M – vælg derefter mellem indstillingerne

Udfyldningseffekter…

Alt, JX, TI, F – vælg derefter mellem indstillingerne

Tonfarver

Alt, JX, TI, T – vælg derefter mellem indstillingerne

Eksempel Skriftfarve

Alt, JX, TI, S

Rullemenuen Tekstkontur

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Tekstkontur Rulleliste

Alt, JX, TO

Ingen kontur

Alt, JX, TO, N

Flere konturfarver…

Alt, JX, TO, M – vælg derefter mellem indstillingerne

Kontureffekter…

Alt. JX. TIL. O – vælg derefter mellem indstillingerne

Afprøve stregfarve

Alt, JX, TO, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Tykkelse

Alt, JX, TO, W – vælg derefter mellem indstillingerne

Stiplet

Alt, JX, TO, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Rullemenuen Teksteffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Tekst Rullelisten Effekter

Alt, JX, TE

Skygge

Alt, JX, TE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Refleksion

Alt, JX, TE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Skær

Alt, JX, TE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Facet

Alt, JX, TE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Toppen af siden

Oprette, åbne, lukke eller gemme en publikation

Oprette, åbne eller lukke en publikation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en ny forekomst af Publisher.

Ctrl+N

Vise dialogboksen Åbn publikation.

Ctrl+O

Lukke den aktuelle publikation.

Ctrl+F4 eller Ctrl+W

Åbne dialogboksen Gem som

Ctrl+S

Toppen af siden

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt

F3 eller Ctrl+B eller Skift+F4

Vise dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt

Ctrl+H

Foretage stavekontrol

F7

Få vist opgaveruden Synonymordbog.

Skift+F7

Vise opgaveruden Opslag

Alt + klik på et ord

Markere al teksten. Hvis markøren er i et tekstfelt, markeres al tekst i den aktuelle tekstenhed. Hvis markøren ikke er i et tekstfelt, markeres alle objekterne på en side.

Ctrl+A

Anvende fed skrift.

Ctrl+F

Kursivere tekst.

Ctrl+K

Understrege tekst.

Ctrl+U

Ændre tekst til kapitæler eller ændre kapitæler til store eller små bogstaver.

Ctrl+Skift+I

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Skift+F

Kopiere formatering

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering.

Ctrl+Skift+V

Slå Specialtegn til eller fra.

Ctrl+Skift+Y

Nulstille tegnformatering til den aktuelle teksttypografi.

Ctrl+mellemrum

Anvende eller fjerne formatering med sænket skrift.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne formatering med hævet skrift.

Ctrl+Skift+=

Forøge mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

Ctrl+Skift+]

Formindske mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

Ctrl+Skift+[

Forøge skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

Ctrl+]

Formindske skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

Ctrl+[

Forøge skriftstørrelsen med én i feltet Skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen med én i feltet Skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+<

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Justere et afsnit til begge sider (lige margener).

Ctrl+J

Distribuere et afsnit jævnt vandret.

Ctrl+Skift+D

Angive avisjustering for et afsnit (kun østasiatiske sprog).

Ctrl+Skift+J

Vise dialogboksen Orddeling.

Ctrl+Skift+H

Indsætte aktuelt klokkeslæt

Alt+Skift+T

Indsætte dags dato

Alt+Skift+D

Indsæt det aktuelle sidetal

Alt+Skift+P

Forhindre, at et ord deles, hvis det står til sidst på en linje.

Ctrl+Skift+0 (nul)

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra markeret tekst

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst

Ctrl+Skift+V

Kopiere, klippe, indsætte eller slette tekst eller objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Indsætte tekst eller et objekt.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Slette det markerede objekt.

Delete eller Ctrl+Skift+X

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Gentage den seneste handling.

Ctrl+Y eller F4

Skubbe et objekt

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe et markeret objekt op, ned, til venstre eller til højre.

Piletaster

Skubbe det markerede objekt op, ned, til venstre eller til højre, hvis det markerede objekt har en markør i teksten.

Alt+piletaster

Laginddele objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Placere objektet forrest.

Alt+F6

Placere objektet bagest.

Alt+Skift+F6

Fastgøre objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå Fastgør til hjælpelinjer til eller fra

F10, Skift+R, Skift+S, Skift+M

Markere eller gruppere objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle objekter på siden (hvis markøren er i et tekstfelt, markeres hele teksten i en historie)

Ctrl+A

Gruppere markerede objekter eller opdele grupperede objekter.

Ctrl+Skift+G

Fjerne markeringen fra markeret tekst

Esc

Fjerne markeringen fra et markeret objekt

Esc

Markere objektet i en gruppe – hvis objektet indeholder tekst, der allerede er markeret

Esc

Toppen af siden

Arbejde med sider

Markere eller indsætte sider

Hvis publikationen vises som et tosidet opslag, gælder disse kommandoer for det markerede tosidede opslag. Ellers gælder disse kommandoer kun for den markerede side.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Gå til side

F5 eller Ctrl+G

Indsætte en side eller et tosidet opslag. Hvis du opretter et nyhedsbrev, åbnes dialogboksen Indsæt publikationstype sider.

Ctrl+Skift+N

Indsætte en dubleret side efter den markerede side.

Ctrl+Skift+U

Flytte mellem sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Gå til side.

F5 eller Ctrl+G

Gå til næste side

Ctrl+Page Down

Gå til forrige side

Ctrl+Page Up

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

Ctrl+M

Brug af mastersiden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

Ctrl+M

Få vist eller skjule ruder eller hjælpelinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå Grænser til eller fra.

Ctrl+Skift+O

Slå vandrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra (ikke tilgængelig i webvisning)

Ctrl+F7

Slå lodrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra (kun østasiatiske sprog – ikke tilgængelig i webvisning)

Ctrl+Skift+F7

Zoome

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

Zoome til visning af hele siden.

Ctrl+Skift+L

Toppen af siden

Udskrivning

Brug af Vis udskrift

Disse tastaturgenveje er tilgængelige, når du er i visningen Udskriv, og påvirker ruden med visning af udskrift.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

rulle op eller ned

Pil op eller pil ned

Rulle til venstre eller højre.

Venstre pil eller højre pil

Rulle op i store spring.

Page Up eller Ctrl+pil op

Rulle ned i store spring.

Page Down eller Ctrl+pil ned

Rulle til venstre i store spring.

Ctrl+Venstre pil

Rulle til højre i store spring.

Ctrl+Højre pil

Rulle til øverste venstre hjørne på siden.

Home

Rulle til nederste højre hjørne på siden.

End

Vise dialogboksen Gå til side

F5 eller Ctrl+G

Gå til forrige side

Ctrl+Page Up

Gå til næste side

Ctrl+Page Down

Gå til det næste vindue (hvis der er flere åbne publikationer)

Ctrl+F6

Afslutte Vis udskrift og se visningen Udskriv

Ctrl+P

Lukke Vis udskrift

Esc

Udskrive en publikation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne visningen Udskriv.

Ctrl+P

Toppen af siden

Arbejde med websider og mails

Indsætte links

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Indsæt link (markøren skal stå i et tekstfelt)

Ctrl+I

Sende mails

Når du har valgt Send som en meddelelse (Filer > Del > Mail), kan du bruge følgende tastaturgenveje.

Vigtigt!:  Outlook skal være åben, før du kan sende mails. Hvis Outlook ikke er åben, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende den aktuelle side eller publikation.

Alt+S

Åbne adressekartoteket (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+Skift+A

Åbne Designkontrol (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+K

Kontrollere navnene i linjerne Til, Cc og Bcc (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+I

Åbne adressekartoteket med feltet Til valgt (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+. (punktum)

Åbne adressekartoteket med feltet Cc valgt (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+C

Åbne adressekartoteket med feltet Bcc valgt (markøren skal være i brevhovedet, og feltet Bcc skal være synligt)

Alt+T

Gå til feltet Emne.

Alt+J

Åbne dialogboksen Meddelelsesindstillinger i Outlook

Alt+P

Åbne dialogboksen Brugerdefineret for at oprette et flag ved en mail (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+Skift+G

Flytte markøren til det næste felt i brevhovedet (markøren skal være i brevhovedet)

Tab

Flytte markøren til det næste felt i mailens brevhoved.

Skift+Tab

Skifte mellem indsætningspunktet i brevhovedet og knappen Sendmailværktøjslinjen

Ctrl+Tab

Åbne Adressekartoteket, når markøren er i mailens brevhoved

Ctrl+Skift+A

Toppen af siden

Automatisere opgaver

Arbejde med makroer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Makroer.

Alt+F8

Arbejde med Visual Basic

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor.

Alt+F11

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×