Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Mange brugere synes, at tastaturgenveje hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med nedsat mobilitet eller syn er tastaturgenveje et vigtigt alternativ til at bruge musen.

Bemærk!: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

Indsætte SmartArt-grafik i et Office-dokument

 1. I det Microsoft Office-program, du vil indsætte grafikken i, skal du trykke på Alt, derefter på N og så på M for at åbne dialogboksen SmartArt-grafik.

 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge den type grafik, du vil bruge.

 3. Tryk på Tab for at flytte til opgaveruden Layout.

 4. Tryk på piletasterne for at vælge det layout, du vil bruge.

 5. Tryk på Enter for at indsætte det markerede layout.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere næste element i SmartArt-grafik

Tab

Markere det foregående element i SmartArt-grafik

Skift+Tab

Markere alle figurer

Ctrl+A

Fjerne fokus fra den markerede figur

Esc

Skubbe den markerede figur opad

Pil op

Skubbe den markerede figur nedad

Pil ned

Skubbe den markerede figur mod venstre

Venstre pil

Skubbe den markerede figur mod højre

Højre pil

Redigere tekst i den markerede figur

Enter eller F2, Esc for at afslutte figur

Slette den markerede figur

Delete eller Tilbage

Klippe den markerede figur

Ctrl+X eller Shift+Delete

Kopiere den markerede figur

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Hvis du vil

Skal du trykke på

Forstørre den markerede figur vandret

Shift+højre pil

Formindske den markerede figur vandret

Shift+venstre pil

Forstørre den markerede figur lodret

Shift+pil op

Formindske den markerede figur lodret

Shift+pil ned

Rotere den markerede figur mod højre

Alt+højre pil

Rotere den markerede figur mod venstre

Alt+venstre pil

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil anvende mere præcise justeringer af figurer, skal du trykke på Ctrl sammen med en af de tastaturgenveje, der er nævnt ovenfor.

 • Disse tastaturgenveje anvendes til flere markeringer, som om de blev markeret individuelt.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op

Pil op

Flytte én linje ned

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte ét afsnit op

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Klippe markeret tekst

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst

Ctrl+C

Sætte markeret tekst ind

Ctrl+V

Flytte den markerede tekst op.

Alt+Shift+pil op

Flytte den markerede tekst ned.

Alt+Shift+pil ned

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Hæve den markerede tekst

Alt+Shift+venstre pil

Sænke den markerede tekst

Alt+Shift+højre pil

Udføre stavekontrol (kan ikke vælges i Word)

F7

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Shift+F eller Ctrl+Shift+P

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Skifte mellem store og små bogstaver i markeret tekst (små bogstaver, Alle ord med stort begyndelsesbogstaver, STORE BOGSTAVER)

Skift+F3

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Anvende understregning på den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

Ctrl+K

Anvende formatering med sænket skrift af markeret tekst

Ctrl+lighedstegn

Anvende formatering med hævet skrift af markeret tekst

Ctrl+Shift+plustegn

Justere forskydning med hævet/sænket skrift opad

Ctrl+Alt+Skift+>

Justere forskydning med hævet/sænket skrift nedad

Ctrl+Alt+Skift+<

Fjerne al tegnformatering fra markeret tekst

Skift+Ctrl+mellemrum

Bemærk!: JAWS og Oplæser angiver ikke korrekte ændringer af skriftstørrelse, når du bruger Windows 8.1. Begge angiver korrekte oplysninger i Windows 10.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra markeret tekst

Skift+Ctrl+C

Indsætte formatering i markeret tekst

Skift+Ctrl+V

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Give et afsnit lige margener

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Sænke et punkttegn

Tab eller Alt+Shift+højre pil

Hæve et punkttegn

Shift+Tab eller Alt+Shift+venstre pil

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flette to tekstlinjer

Delete i slutningen af den første tekstlinje

Få vist genvejsmenuen

Skift+F10

Skifte mellem ruden Tekst og lærredet

Ctrl+Skift+F2

Lukke ruden Tekst

Alt+F4

Skifte fokus fra ruden Tekst til SmartArt-grafikkens kant

Esc

Åbne Hjælp-emnet for SmartArt-grafik. (Markøren skal være i tekstruden).

Ctrl+Shift+F1

Flere oplysninger

Tilgængelighedsfunktioner i Office

Indsætte SmartArt-grafik i et Office-dokument

 1. I det Microsoft Office-program, du vil indsætte grafikken i, skal du trykke på Alt, derefter på N og så på M for at åbne dialogboksen SmartArt-grafik.

 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge den type grafik, du vil bruge.

 3. Tryk på Tab for at flytte til opgaveruden Layout.

 4. Tryk på piletasterne for at vælge det layout, du vil bruge.

 5. Tryk på Enter for at indsætte det markerede layout.

Arbejde med figurer i SmartArt-grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere næste element i SmartArt-grafik

Tab

Markere det foregående element i SmartArt-grafik

Skift+Tab

Markere alle figurer

Ctrl+A

Fjerne fokus fra den markerede figur

Esc

Skubbe den markerede figur opad

Pil op

Skubbe den markerede figur nedad

Pil ned

Skubbe den markerede figur mod venstre

Venstre pil

Skubbe den markerede figur mod højre

Højre pil

Redigere tekst i den markerede figur

Enter eller F2, Esc for at afslutte figur

Slette den markerede figur

Delete eller Tilbage

Klippe den markerede figur

Ctrl+X eller Shift+Delete

Kopiere den markerede figur

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Hvis du vil

Skal du trykke på

Forstørre den markerede figur vandret

Shift+højre pil

Formindske den markerede figur vandret

Shift+venstre pil

Forstørre den markerede figur lodret

Shift+pil op

Formindske den markerede figur lodret

Shift+pil ned

Rotere den markerede figur mod højre

Alt+højre pil

Rotere den markerede figur mod venstre

Alt+venstre pil

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil anvende mere præcise justeringer af figurer, skal du trykke på Ctrl sammen med en af de tastaturgenveje, der er nævnt ovenfor.

 • Disse tastaturgenveje anvendes til flere markeringer, som om de blev markeret individuelt.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op

Pil op

Flytte én linje ned

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte ét afsnit op

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Klippe markeret tekst

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst

Ctrl+C

Sætte markeret tekst ind

Ctrl+V

Flytte den markerede tekst op.

Alt+Shift+pil op

Flytte den markerede tekst ned.

Alt+Shift+pil ned

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Hæve den markerede tekst

Alt+Shift+venstre pil

Sænke den markerede tekst

Alt+Shift+højre pil

Udføre stavekontrol (kan ikke vælges i Word)

F7

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Shift+F eller Ctrl+Shift+P

Forøge skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen for den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Skifte mellem store og små bogstaver i markeret tekst (små bogstaver, Alle ord med stort begyndelsesbogstaver, STORE BOGSTAVER)

Skift+F3

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Anvende understregning på den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

Ctrl+K

Anvende formatering med sænket skrift af markeret tekst

Ctrl+lighedstegn

Anvende formatering med hævet skrift af markeret tekst

Ctrl+Shift+plustegn

Justere forskydning med hævet/sænket skrift opad

Ctrl+Alt+Skift+>

Justere forskydning med hævet/sænket skrift nedad

Ctrl+Alt+Skift+<

Fjerne al tegnformatering fra markeret tekst

Skift+Ctrl+mellemrum

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra markeret tekst

Skift+Ctrl+C

Indsætte formatering i markeret tekst

Skift+Ctrl+V

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Give et afsnit lige margener

Ctrl+J

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Sænke et punkttegn

Tab eller Alt+Shift+højre pil

Hæve et punkttegn

Shift+Tab eller Alt+Shift+venstre pil

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flette to tekstlinjer

Delete i slutningen af den første tekstlinje

Få vist genvejsmenuen

Skift+F10

Skifte mellem ruden Tekst og lærredet

Ctrl+Skift+F2

Lukke ruden Tekst

Alt+F4

Skifte fokus fra ruden Tekst til SmartArt-grafikkens kant

Esc

Åbne Hjælp-emnet for SmartArt-grafik. (Markøren skal være i tekstruden).

Ctrl+Shift+F1

De tastaturgenveje, der er beskrevet her, henviser til layoutet af det amerikanske tastatur. Taster på andre layout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×