Tilføje en animationseffekt med en bevægelsessti

Tilføje en animationseffekt med en bevægelsessti

Du kan anvende en animation med en bevægelsessti til at flytte slideobjekter i en sekvens, der fortæller en effektiv historie.

F.eks. viser flyet til højre (nedenfor) startpunktet for flyet, og den stiplede linje mellem de to fly viser den sti, det vil tage, når animationen afspilles. Det gennemsigtige billede til venstre er der, hvor flyet ender, når animationen med bevægelsesstien er færdig.

Din browser understøtter ikke video.

1:14

Microsoft 365-abonnenter kan lave bevægelsesbaseret animation på en nemmere måde: Omform

Tilføje en bevægelsessti til et objekt

Bevægelsesstien "kurvet til venstre"

 1. Klik på det objekt, som du vil animere.

 2. Klik på Tilføj animation under fanen Animationer.

  Tilføje animation

 3. Rul ned til Bevægelsesstier, og vælg en.

  Rul ned til Bevægelsesstier

  Tip!   Hvis du vælger indstillingen Brugerdefineret sti, tegner du den sti, som du vil have objektet til at følge.

  Tegne en brugerdefineret sti

  Du kan stoppe med at tegne en brugerdefineret sti ved at trykke på Esc.

Avancerede indstillinger for bevægelsessti

 1. Hvis du ikke kan se en bevægelsessti, du vil bruge, skal du klikke på Flere bevægelsesstier nederst i galleriet.

  Flere bevægelsesstier

  Klik på en animation for at få vist et eksempel på, hvordan objektet bevæger sig på din slide.

  Klikke på en animation med en bevægelsessti

 2. Når du har valgt den ønskede bevægelsessti, skal du klikke på OK.

  Hvis du vil fjerne en animation, skal du klikke på bevægelsesstien på sliden (stiplet linje med pil) og derefter trykke på Delete.

  Klik på bevægelsesstien, og tryk på Delete

Redigere bevægelsesstier

 1. Hvis du vil udføre handlinger som f.eks. at ændre retningen for bevægelsessti, redigere de enkelte punkter i en bevægelsessti eller låse (forhindre andre i at ændre animationen) eller låse animationen op, skal du klikke på Effektindstillinger.

  Redigere en bevægelsesstieffekt

 2. Hvis du vil have vist et eksempel på bevægelsesstien, skal du klikke på objektet på sliden og derefter klikke på Animationer > Eksempel.

  Tip:   Forhåndsvisning findes på fanen Animationer lige under fanen Filer yderst til venstre.

  Klikke på Eksempel

Bruge foruddefinerede stier

I de fleste tilfælde er det det perfekte valg at bruge en af de grundlæggende stianimationer for at tiltrække opmærksomhed til din slide. I følgende eksempel anvender vi en stianimation af typen Drejning på et grafikelement, vi bruger Effektindstillinger til at ændre stiens retning, og derefter bruger vi Vend stiretning til at få det endelige udseende, vi ønsker.

Eksempel: Anvend en foruddefineret stianimation på et grafikelement

 1. I en tom slide skal du klikke på Indsæt > Figurer > Rektangel (eller en anden figur, hvis du foretrækker det), derefter skal du klikke i øverste venstre hjørne af sliden for at indsætte elementet.

 2. Mens rektanglet stadig er markeret, skal du klikke på Animationer > Stianimering, og derefter skal du under Grundlæggende klikke på Drejning.

  Anvend en stianimation på fanen Animationer
 3. Når animationseksemplet er afsluttet, skal du klikke på Effektindstillinger på fanen Animationer, og derefter skal du klikke Nedad til højre.

 4. Flyt markøren over animationens slutpunkt, så den ændres til en dobbeltpil med en streg igennem, og klik og træk derefter til nederste højre hjørne af sliden.

  Træk i hjørnet af animationsstien for at tilpasse størrelsen
 5. Til sidst skal du klikke på Effektindstillinger > Vend stiretning.

  Klik på Ctrl på stien til at fortryde det

  Animationen flytter nu grafikken fra det mindst synlige sted på sliden (nederst til højre) til det mest synlige (øverst til venstre).

Bruge brugerdefinerede stier

Hvis du vil tegne en brugerdefineret animation af stier, skal du markere det objekt, du vil animere,og klikke på Animationer >-stianimationer og derefter vælge en indstilling under Brugerdefineret. Tegnemetoden er forskellig, afhængigt af hvilken type sti du vælger.

Hvis du har valgt en sti som Kurve eller Kombinationstegning: Animationsknapper til Kurve eller Kombinationstegningsti

 1. Klik på startpunktet, og klik derefter, hver gang du vil ændre retning.

 2. Dobbeltklik for at afslutte.

Hvis du har valgt en sti som Linje eller Frihånd: Stianimationerne Linje eller Frihånd

 • Klik og hold museknappen nede for spore den ønskede figur, og slip så knappen, når du er færdig.

Sådan ændrer du en brugerdefineret sti, når du har tegnet den:

 • Ctrl-klik eller højreklik på den brugerdefinerede sti, og klik på Rediger punkter.

  Brugerdefineret stianimation i tilstanden Rediger punkter

  Tip!: Hvis du aldrig før har arbejdet med redigering af stier i et grafikprogram, synes du muligvis, at det er nemmere at slette effekten og tegne den igen.

Anvend en bevægelsessti på et objekt eller tekst

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil anvende en animationseffekt på.

 2. På fanen Animationer skal du under Bevægelse klikke på Stier, og derefter skal du klikke på Grundlæggende eller Kompleks og klikke på den bevægelsessti, du vil bruge.

  Fanen Animationer, gruppen Bevægelse

  Tip!: 

  • Pilene, der viser bevægelsesstien, når du redigerer animationen, er ikke synlige for dit publikum under slideshowet.

  • Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Tegn en brugerdefineret bevægelsessti

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil anvende en animationseffekt på.

 2. På fanen Animationer skal du under Bevægelse klikke på Stier, og derefter skal du klikke på Tegn kurve, Tegn bølgelinje, Tegn streg eller Tegn frihånd.

  Fanen Animationer, gruppen Bevægelse

 3. Gør et af følgende for at tegne den bevægelsessti, du har valgt:

Hvis du vil gøre følgende

Skal du

Tegne en kurve

Klik på det sted på sliden, hvor du vil starte stien, og flyt derefter markøren langs en linje. Klik der, hvor du vil have en kurves toppunkt på stien. Dobbeltklik et vilkårligt sted for at stoppe med at tegne stien.

Tegn en sti som kombinationstegning, som indeholder lige linjer

Klik det på sted på sliden, hvor du vil starte stien, flyt markøren i en retning for at tegne en lige linje, og klik derefter på et hvilket som helst sted, hvor du vil oprette et hjørne. Eller du kan klikke og holde museknappen nede, mens du flytter musen i den ønskede retning for at tegne en sti, der ser ud som om, den er tegnet i hånden. Klik det sted, hvor du vil skifte mellem disse tegnemetoder. Dobbeltklik et vilkårligt sted for at stoppe med at tegne stien.

Tegne en streg

Klik det på sted på sliden, hvor du vil starte stien, hold museknappen nede, og træk markøren i den ønskede retning for at tegne en lige linje. Slip museknappen for at stoppe med at tegne stien.

Tegn en sti, der ligner noget håndtegnet eller en frihåndstegning

Klik det på sted på sliden, hvor du vil starte stien, hold museknappen nede, og træk markøren i den ønskede retning. Slip museknappen for at stoppe med at tegne stien.

Tip!: 

 • Hvis du vil have kurven eller kombinationstegningsstien til at slutte der, hvor den startede (også kaldet at "lukke" stien), skal du klikke på startpunktet for stien for at stoppe med at tegne stien, i stedet for at dobbeltklikke eller slippe museknappen.

 • Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Juster animationens sti

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten fanerne med navnene Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

  Tip!: 

  • Hver animationseffekt repræsenteres af et nummer Animationsnummer på sliden ud for objektet, som angiver den rækkefølge, de skal afspilles i.  Hvis to animationseffekter er angivet til at afspille på samme tid, bliver de repræsenteret af en nummereret stak Animation, nummereret stak .

  • For at markere en animationseffekt, der er i en nummereret stak Animation, nummereret stak , skal du have vist hele listen over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer, og klik derefter på den animation, du vil bruge.

 3. På fanen Animationer skal du i gruppen Indstillinger for animation klikke på Effektindstillinger og derefter klikke på Redigeringspunkter.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

 4. Træk et redigeringspunkt på stianimationen for at justere figuren.

  Tip!: Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Skift bevægelsesstiens retning

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten fanerne med navnene Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

  Tip!: 

  • Hver animationseffekt repræsenteres af et nummer Animationsnummer på sliden ud for objektet, som angiver den rækkefølge, de skal afspilles i.  Hvis to animationseffekter er angivet til at afspille på samme tid, bliver de repræsenteret af en nummereret stak Animation, nummereret stak .

  • For at markere en animationseffekt, der er i en nummereret stak Animation, nummereret stak , skal du have vist hele listen over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer, og klik derefter på den animation, du vil bruge.

 3. På fanen Animationer skal du i gruppen Indstillinger for animation klikke på Effektindstillinger, og derefter skal du klikke på Vend stiretning.

  Fanen Animationer, gruppen Animationsindstillinger

  Tip!: Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Luk eller åbn stien

En bevægelsessti er "lukket", hvis stien slutter der, hvor den startede. En bevægelsessti er "åben", hvis den slutter et andet sted end der, hvor den startede.

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten fanerne med navnene Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

  Tip!: 

  • Hver animationseffekt repræsenteres af et nummer Animationsnummer på sliden ud for objektet, som angiver den rækkefølge, de skal afspilles i.  Hvis to animationseffekter er angivet til at afspille på samme tid, bliver de repræsenteret af en nummereret stak Animation, nummereret stak .

  • For at markere en animationseffekt, der er i en nummereret stak Animation, nummereret stak , skal du have vist hele listen over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer, og klik derefter på den animation, du vil bruge.

 3. Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du

Åbn en lukket sti

Hold Ctrl nede, klik på bevægelsesstien på sliden, og klik derefter på Åbn kurve i genvejsmenuen.

Luk en åben sti

Hold Ctrl nede, klik på bevægelsesstien på sliden, og klik derefter på Luk kurve i genvejsmenuen.

Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Flyt bevægelsesstien på sliden

 1. I navigationsruden skal du markere den slide, der indeholder den animationseffekt, du vil ændre, og derefter skal du klikke på fane Animation.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten fanerne med navnene Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På sliden skal du markere den animationseffekt, som du gerne vil redigere.

  Tip!: 

  • Hver animationseffekt repræsenteres af et nummer Animationsnummer på sliden ud for objektet, som angiver den rækkefølge, de skal afspilles i.  Hvis to animationseffekter er angivet til at afspille på samme tid, bliver de repræsenteret af en nummereret stak Animation, nummereret stak .

  • For at markere en animationseffekt, der er i en nummereret stak Animation, nummereret stak , skal du have vist hele listen over animationseffekter på sliden. Klik på Omarranger under Indstillinger for animation på fanen Animationer, og klik derefter på den animation, du vil bruge.

 3. Hold markøren over bevægelsesstien, indtil den ændres til en Håndmarkør , og træk derefter en bevægelsessti til den nye placering.

  Hvis du vil have vist alle animationseffekter på sliden, skal du klikke på Afspil under Eksempel på fanen Animationer.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×