Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Den datakilde, hvor alle de data, som brugerne indtaster i en formular, der består af felter og grupper. På samme måde, mapper på din harddisk indeholder og organisere dine filer, indeholder felter de data, som brugerne indtaster i formularen, og grupper indeholder og organisere disse felter. Eksempelvis hvis datakilden for formularen indeholder felter for fornavn, Mellemnavn og efternavn, kan disse felter være indeholdt i en gruppe med navnet "navn".

I denne artikel

Inden du går i gang

Du kan tilføje felter eller grupper kun til en formularskabelon primære datakilde. Du kan ikke tilføje felter eller grupper, til en sekundær datakilde eller til felter eller grupper, der er baseret på en database, webtjeneste, eller allerede eksisterende XML-skema eller XML-dokumenter.

Tip!: Hvis du ser dette låst felt ikonet Ikonfladeeller denne låste gruppe ikonet Ikonfladei opgaveruden datakilde, du kan ikke ændre det felt eller gruppe.

Hvert felt eller en gruppe i datakilden skal have et entydigt navn. Hvis du skal bruge navnet på et eksisterende felt eller en gruppe i et andet felt eller gruppe, kan du tilføje en referencefelt eller referencegruppe til en formularskabelon.

Du kan opdatere din formularskabelon ved at flytte eller slette eksisterende felter eller grupper fra datakilden. Du kan flytte eller slette felter eller grupper, der er blevet føjet til den primære datakilde. Felter eller grupper, der er baseret på et XML-skema, database eller webtjeneste, eller felter og grupper i en sekundær datakilde ikke flyttes eller slettes.

Bemærk!: Når du sletter et felt, og kontrolelementet er bundet til dette felt, kan ikke kontrolelementet gemme dataene, fordi det felt, der gemmer dataene ikke længere findes. Videre, hvis brugerne har allerede udfyldt formularer baseret på skabelonen, hvis du sletter et felt kan medføre tab af data i disse formularer. Hvis du sletter et felt, og kontrolelementet er bundet til dette felt, skal du enten binde kontrolelementet til et andet felt eller sletter kontrolelementet. Slette en gruppe, slettes alle felterne i den pågældende gruppe. En hvilken som helst kontrolelementer, der er bundet til felterne i den slettede gruppe skal være bundet til andre felter eller slettes.

Toppen af siden

Tilføje et felt

Du kan tilføje et element eller et felt eller en attributfelt til en gruppe i den primære datakilde. Du kan også tilføje et attributfelt af til et eksisterende elementfelt i den primære datakilde. Dog kan du tilføje et felt til et attributfelt.

Føje et felt til en gruppe

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på den gruppe, du vil tilføje et felt i opgaveruden datakilde, og klik derefter på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til det nye felt i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af feltet. Eksempelvis hvis du har et felt indeholder, der mængden af en udgift, navn udgifter.

 5. Vælg felt (element) på listen Type, eller Vælg felt (attribut).

 6. Vælg den datatype, du vil bruge til feltet på listen datatype.

  Liste over datatyper for felter

  Datatype

  Anvendelse

  Tekst

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder ikke-formateret tekst.

  RTF

  Brug denne datatype til et element, der indeholder formateret tekst. Du kan ikke bruge denne datatype for attributten felter.

  Heltal

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder tal uden decimal værdier.

  Decimal

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder valutaværdier eller tal med decimaler.

  Sand/falsk

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder data, der kan kun én af to værdier.

  Link

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en URI Uniform Resource Identifier (), som et link eller et navneområde.

  Dato

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en kalenderdato.

  Klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en 24-timers klokkeslæt.

  Dato og klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder både en kalenderdato og et 24-timers klokkeslæt.

  Billede eller en vedhæftet fil

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder binære data, som et billede eller et billede.

  Brugerdefineret

  Brug denne datatype til et element eller en attribut med brugerdefinerede datatyper, der er defineret af et navneområde. Denne datatype bruges typisk til et felt eller gruppe, der er bundet til et brugerdefineret kontrolelement. Feltet Data navneområde er aktiveret, når du vælger denne datatype.

  I denne tabel vises kun de mest almindelige XML-datatyper bruges i en formularskabelon. I InfoPath, kan du bruge en hvilken som helst XML 1.0-datatype i World Wide Web Consortium (W3C) anbefalinger. Hvis du vil bruge en datatype, der ikke vises i tabellen, skal du pakke formularfiler for en formularskabelon og redigere skemafil (.xsd). Du kan finde links til flere oplysninger om at hente formularfiler til en formularskabelon i afsnittet Se også.

 7. For at angive en startværdi, som feltet skal indeholde, når en bruger åbner formularen, skal du skrive værdien i feltet Standardværdi. Du kan finde links til flere oplysninger om indstilling af standardværdien for et felt i afsnittet Se også.

 8. Hvis du vil konvertere et elementfelt til et gentaget felt, skal du markere afkrydsningsfeltet Gentagelse.

 9. Markér afkrydsningsfeltet må ikke være tomt for at kræve, at feltet indeholder en værdi. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, markeres alle kontrolelementer, der er bundet til et felt, der ikke har en værdi, der er angivet i den med en rød stjerne eller en rød stiplet kant.

Tilføje et attributfelt af til et elementfelt

Listen Filtype i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe er deaktiveret, fordi du kan tilføje et attributfelt til et elementfelt.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt, du vil tilføje et felt i opgaveruden datakilde, og klik derefter på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til det nye felt i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af feltet. Eksempelvis hvis du har et felt indeholder, der mængden af en udgift, navn udgifter.

 5. Vælg den datatype, du vil bruge til feltet på listen datatype.

  Liste over datatyper for felter

  Datatype

  Anvendelse

  Tekst

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder ikke-formateret tekst.

  Heltal

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder tal uden decimal værdier.

  Decimal

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder valutaværdier eller tal med decimaler.

  Sand/falsk

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder data, der kan kun én af to værdier.

  Link

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en URI Uniform Resource Identifier (), som et link eller et navneområde.

  Dato

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en kalenderdato.

  Klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en 24-timers klokkeslæt.

  Dato og klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder både en kalenderdato og et 24-timers klokkeslæt.

  Billede eller en vedhæftet fil

  Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder binære data, som et billede eller et billede.

  I denne tabel vises kun de mest almindelige XML-datatyper bruges i en formularskabelon. I Microsoft Office InfoPath, kan du bruge en hvilken som helst XML 1.0-datatype i W3C anbefalinger. Hvis du vil bruge en datatype, der ikke vises i tabellen, skal du pakke formularfiler for en formularskabelon og redigere skemafil (.xsd). Du kan finde links til flere oplysninger om at hente formularfiler til en formularskabelon i afsnittet Se også.

 6. For at angive en startværdi, som feltet skal indeholde, når en bruger åbner formularen, skal du skrive værdien i feltet Standardværdi. Du kan finde links til flere oplysninger om indstilling af standardværdien for et felt i afsnittet Se også.

 7. Hvis du vil konvertere et elementfelt til et gentaget felt, skal du markere afkrydsningsfeltet Gentagelse.

 8. Markér afkrydsningsfeltet må ikke være tomt for at kræve, at feltet indeholder en værdi. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, markeres alle kontrolelementer, der er bundet til et felt, der ikke har en værdi, der er angivet i den med en rød stjerne eller en rød stiplet kant.

Toppen af siden

Tilføje en gruppe

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på den gruppe, som du vil tilføje en gruppe i opgaveruden datakilde, og klik derefter på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til den nye gruppe, i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af gruppen. Eksempelvis hvis du har en gruppe indeholder, der detaljerede oplysninger om udgifter, navn gruppen ItemizedExpense.

 5. Gør et af følgende fremgangsmåder på listen Type:

  • Vælg gruppe for at tilføje en gruppe, som kan indeholde andre grupper eller felter.

  • Hvis du vil tilføje en gruppe, som kan indeholde to eller flere grupper af felter, men kun én af disse grupper af felter vises i en visning af formularen og vælge gruppe (valg).

 6. Hvis du vil konvertere gruppen til en gentaget gruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Gentagelse.

Toppen af siden

Føje et referencefelt

Hvis du vil bruge navnet på et eksisterende felt for et felt i en anden gruppe i formularskabelonen, kan du oprette et referencefelt. Når du opretter et referencefelt, oprettes et nyt felt i formularskabelonen, hvis egenskaber er sammenkædet og svarer til egenskaberne for det oprindelige felt, herunder navn og datatype. Begge felter bliver referencefelter, og de ændringer, du foretager i ét felt Opdater automatisk andet feltet.

Bemærk!: To referencefelter kan ikke være en del af den samme gruppe. Du kan føje et referencefelt kun til en gruppe. Du kan ikke tilføje et referencefelt til et andet felt.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt, hvor du vil basere referencefeltet, og klik derefter på Reference i genvejsmenuen.

 4. Vælg den gruppe, der skal indeholde det nye referencefelt i dialogboksen referencefelt eller gruppe.

Toppen af siden

Tilføje en referencegruppe

Hvis du vil bruge navnet på en eksisterende gruppe til en anden gruppe i formularskabelonen, kan du oprette en referencegruppe. Når du opretter en referencegruppe, oprettes en ny gruppe i formularskabelonen, hvis egenskaber er sammenkædet og svarer til egenskaberne for den oprindelige gruppe. Alle felter i den første gruppe er dubleret i referencegruppen. Begge grupper bliver referencegrupper, og alle de ændringer, du foretager en gruppe, herunder ændringer i felterne i den pågældende gruppe, ved at opdatere anden gruppen automatisk.

Bemærk!: To referencegrupper kan ikke være en del af den samme gruppe.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på den gruppe, som du vil basere referencegruppen, og klik derefter på Reference i genvejsmenuen.

 4. Vælg den gruppe, der skal indeholde den nye referencegruppe i dialogboksen referencefelt eller gruppe.

Toppen af siden

Flytte et felt eller gruppe til en anden placering i den primære datakilde

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt eller gruppe, du vil flytte i opgaveruden datakilde, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af feltet eller gruppen i dens aktuelle gruppe, skal du klikke på Flyt op eller Flyt ned i genvejsmenuen.

  • For at flytte det felt eller gruppe til et nyt felt eller gruppe, skal du klikke på Flyt i genvejsmenuen, og vælg derefter en ny placering for det felt eller gruppe i dialogboksen Flyt felt eller gruppe.

Toppen af siden

Slette et felt eller gruppe

Bemærk!: Hvis du sletter et felt eller gruppe, bliver en fejl i eventuelle kontrolelementer i formularskabelonen, der er bundet til dette felt eller gruppe. Desuden, hvis brugere allerede har udfyldt formularer baseret på skabelonen, kan Hvis du sletter et felt eller gruppe medføre tab af data i disse formularer.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt eller gruppe, du vil slette, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×