Senest opdateret: oktober 2010

Indhold

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. For at forstå de fremgangsmåder, der benyttes i forbindelse med indsamling og anvendelse af data for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller en bestemt Microsoft Lync-tjeneste, bør du læse både Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er rettet mod installation og brug af Microsoft Lync 2010 Attendee-kommunikationssoftwaren, som den er installeret på dit eller din virksomheds netværk. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010 som en tjeneste (med andre ord er en tredjepart [f.eks. Microsoft] vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til denne tredjepart. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af de data, der sendes til denne tredjepart, skal du kontakte virksomhedens administrator eller bruge dine tjenesteudbyder.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Administratoren har mulighed for at arkivere chatsamtaler, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. mødestart og deltagelser.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved arkivering gemmes indhold af chatsamtaler, oplysninger om din chatanvendelse, mødeindhold og mødeoplysninger på en server, som administratoren konfigurerer. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Administratoren kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Lync 2010 Attendee.

Valg/styring: Arkivering er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Du bør gennemgå dit firmas politikker for dataanvendelse og overvågning for at se, om arkivering kan aktiveres.

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Med Logføring på klientsiden kan du registrere dine Attendee-brugsoplysninger på computeren i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer, du oplever i Attendee.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator aktiverer Logføring på klientsiden, bliver oplysninger såsom følgende gemt på computeren: mødeemne og -sted, SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol), svar ved brug af Attendee, oplysninger om afsender og modtager for hver Attendee-meddelelse og meddelelsernes rute. Indholdet fra det møde, som du brugte Attendee til at deltage i, gemmes ikke. Ingen oplysninger sendes automatisk til Microsoft, men du kan vælge at sende dem manuelt.

Brug af oplysninger: Klientens logge kan bruges til at foretage fejlfinding af Attendee-problemer.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret og skal aktiveres af en virksomhedsadministrator. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du ændre indstillingerne på følgende måde:

 1. Klik på Menu i et Attendee-samtalevindue, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Generelt, og klik derefter på Aktivér logføring i Lync Attendee og Aktivér Windows-hændelseslogføring i Lync Attendee.

 3. Klik på OK.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger Microsofts programmer og tjenester, for at finde tendenser og forbrugsmønstre. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også oplysninger om typen og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Microsoft indsamler ikke oplysninger om dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger til programmet til forbedring af kundeoplevelsen sendes automatisk til Microsoft, når programmet til forbedring af kundeoplevelsen aktiveres. Du kan finde oplysninger om de data, som programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler, behandler eller overfører, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen .

Brug af oplysninger: Microsoft bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret, medmindre virksomhedens administrator har valgt at aktivere det for dig. Du bliver bedt om at tilmelde dig i installationsprogrammet til Attendee. Medmindre administratoren har deaktiveret funktionen, kan du til enhver tid ændre dine indstillinger på følgende måde:

 1. Klik på Menu i et Attendee-samtalevindue, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på fanen Generelt, og markér derefter afkrydsningsfeltet Giv Microsoft tilladelse til at indhente oplysninger om, hvordan jeg bruger Lync Attendee, eller fjern markeringen.

 3. Klik på OK.

Bemærk!:  Hvis administratoren ændrer indstillingen for at aktivere eller deaktivere programmet til forbedring af kundeoplevelse, mens brugeren allerede anvender Attendee, træder den nye indstilling først i kraft, når brugeren har afsluttet Attendee og deltager i mødet igen.

Deling af skrivebord/program

Hvad denne funktion bruges til: Deling af skrivebord/program giver dig mulighed for at dele en visning af computerens skærm eller specifikke programmer, som du kører, med andre deltagere, der brugere Attendee.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du starter en delingssession, vil alle mødedeltagerne kunne se skærm(e), hele skrivebordet eller valgte programmer på computerens skærm afhængigt af, hvad du deler. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge Deling af skrivebord/program til at samarbejde med deltagere.

Valg/styring:

Sådan startes Deling af skrivebord/program under et igangværende Attendee-møde:

 1. Klik på knappen Del i Attendee-samtalevinduet.

 2. Klik på Skrivebord fra menuen på en skærm (hvis du har mere end én) eller på Program for at vælge et eller flere programmer.

Sådan stopper du deling af skrivebordet eller et program:

 • Vælg Stop deling på delingslinjen øverst på skærmen.

Vigtigt!: Dokumenter eller billeder, der er åbne på skrivebordet, og som er beskyttet af software til administration af digitale rettigheder, kan være synlige for andre, som du deler skrivebordet med i Attendee.

Deling af styring af skrivebord/program

Hvad denne funktion bruges til: Med deling af styringen af skrivebord/program kan du tildele styring af skrivebordet eller et program til nogen, der bruger Microsoft Lync 2010-klienten eller Attendee på en anden computer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når du har tildelt styringen til en anden, kan denne person styre din computer eller det valgte program og foretage ændringer på samme måde, som hvis han eller hun brugte computeren direkte med deres tastatur og mus. Dig og andre deltagere i Attendee vil kunne se disse ændringer, efterhånden som de foretages. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge deling af styring for at give andre styringen af dit skrivebord eller dine programmer afhængigt af, hvad du deler, mens du og andre deltagere kigger med.

Valg/styring:

Benyt følgende fremgangsmåde for at dele styringen af dit skrivebord:

1.Start deling af skrivebord eller program.

2.Vælg den person, som du vil give styringen til, i menuen Giv kontrol på delingslinjen øverst på skærmen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilbagekalde styringen af dit skrivebord fra en ekstern part:

•Klik på Overtag styringen igen i menuen Giv kontrol på delingslinjen øverst på skærmen.

Vedhæftede filer på møde

Hvad denne funktion bruges til: Du kan dele filer med mødedeltagere ved at sende dem som vedhæftede filer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Vedhæftede filer gemmes på Attendee ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Du kan vælge at sende vedhæftede filer. Vedhæftede filer hentes af dig eller andre på mødet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysninger i vedhæftede filer, der er sendt til mødet, deles med andre deltagere på et Lync 2010-møde.

Valg/styring:

Præsentationsværter kan begrænse tilgængeligheden af vedhæftede filer ifølge mødedeltagernes roller (arrangør, præsentationsværter, alle). Hvis en vedhæftet fil ikke er tilgængelig, kan du ikke se den på listen over vedhæftede filer.

Udgående opkald fra møde

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Udgående opkald fra møde kan Attendee-brugere, der er til stede på et møde, føje et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) til et eksisterende AV-møde (lyd/video).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når den PSTN-bruger, der inviteres til AV-mødet, modtager opkaldet, modtager vedkommende opkalds-id'et for AV-mødearrangøren (og ikke nødvendigvis opkalds-id'et for den part, der føjer dem til mødet). Så snart PSTN-brugeren besvarer telefonen, deltager han eller hun straks i mødet.

Brug af oplysninger:

Arrangørens opkalds-id sendes ud til den PSTN-bruger, der inviteres til mødet.

Valg/styring:

Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for Udgående opkald fra møde. Hvis det er muligt, kan du, før en PSTN-bruger tilføjes, sende en chatbesked eller e-mail til PSTN-brugeren for at spørge, om de vil deltage i AV-mødet, så de er klar over, at de bliver inviteret. PSTN-brugeren kan også vælge ikke at acceptere opkaldet.

Afstemning

Hvad denne funktion bruges til: Attendee-brugere kan udføre en afstemning og indsamle anonyme svar fra deltagerne under møder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Individuelle stemmer er anonyme. De samlede afstemningsresultater ses af alle præsentationsværter og kan vises for alle deltagere af enhver præsentationsvært. Afstemninger gemmes på Lync Server 2010 ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med Afstemning udvides samarbejdet ved at give præsentationsværter mulighed for hurtigt at bestemme deltagernes præferencer.

Valg/styring:

 • Præsentationsværter kan begrænse mulighederne for afstemning ifølge deltagernes rolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når afstemningen ikke vises for alle deltagere. Hvis en afstemning ikke er tilgængelig for dig, kan den ikke ses på din indholdsliste, når den ikke deles i øjeblikket, og afstemningen kan ikke gemmes på den lokale computer.

 • Præsentationsværter kan på ethvert tidspunkt åbne eller lukke en afstemning eller rydde afstemningsresultaterne.

PowerPoint-samarbejde

Hvad denne funktion bruges til: Med Microsoft PowerPoint-samarbejde kan Attendee-brugere vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Dine handlinger bestemmer alle anvendelser af PowerPoint-samarbejde – uanset om du sender, navigerer gennem eller anmærker en PowerPoint-præsentation. Enhver fil, der præsenteres på et møde, sendes til alle mødedeltagere, og de vil kunne hente den direkte fra en mappe på deres computer. Filens ejer eller præsentationsværten kan begrænse andres muligheder for at gemme filen, men det begrænser dem ikke i at hente eller se den.

Afstemninger gemmes på Lync Server 2010 ifølge udløbspolitikker for mødeindhold, som de er defineret af virksomhedens administrator. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Samarbejde med PowerPoint hjælper mødedeltagere med at levere effektive præsentationer og modtage feedback.

Valg/styring:

 • Præsentationsværter kan begrænse anmærkningsprivilegier ifølge deltagerrolle (kun præsentationsværter, alle, ingen) ved at gøre følgende:

  1. Klik på Mødeindstillinger i samtalevinduet i dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

  2. Klik på den ønskede indstilling under Rettigheder på rullelisten Anmærkningsrettigheder.

  3. Klik på OK.

 • Præsentationsværter kan begrænse deltagere i at få vist dias, der ikke præsenteres, ved at gøre følgende:

  1. Klik på Mødeindstillinger i dialogboksen Oplysninger om deltagelse og mødeindstillinger.

  2. Klik på den ønskede indstilling under Rettigheder på rullelisten Vis privat.

  3. Klik på OK.

Bemærk!:  Denne rettighed kan indstilles ifølge deltagerens rolle (kun præsentationsværter, alle eller ingen).

 • Præsentationsværter kan begrænse en PowerPoint-præsentations tilgængelighed ifølge deltagerrolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når PowerPoint-præsentationen ikke deles. Hvis en PowerPoint-præsentation ikke er tilgængelig, kan du ikke se den på din indholdsliste, når den ikke deles, og du kan ikke gemme den på computeren.

Optagelse

Hvad denne funktion bruges til: Med Optagelse kan præsentationsværter, der bruger Lync, optage alle dele af et Lync-møde herunder hvem, der har deltaget i mødet, lyd, video og indhold, f.eks. chatsamtaler, programdeling, PowerPoint-præsentationer, forespørgsler, uddelinger og whiteboards. Når arrangøren eller andre præsentationsværter holder pause eller stopper deres optagelse, berøres andre igangværende optagelser ikke.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:

Hvis præsentationsværter vælger at optage, gemmes optagelsen på deres computer. Yderligere videofiler, der genereres fra optagelsen, gemmes som standard på præsentationsværtens lokale computer, men kan også gemmes på en anden computer, hvis det angives af den præsentationsvært, der optager. Når brugere sender indhold til et møde, gives der tilladelse til at føje dette indhold til optagelser, som disse brugere eller andre brugere opretter.

Hvis der er fejl under en optagelses publiceringsfase, er det muligt, at data, der registreres under en midlertidigt afbrudt optagelse, utilsigtet medtages i optagelsen. Hvis en del af publiceringsfasen mislykkes (se en eventuel advarselsstatus i Optagelsesstyring), må optagelserne ikke distribueres til andre, selvom de kan afspilles i en eller anden form.

Brug af oplysninger:

Optagelsen kan afspilles af enhver, der har adgang til den placering, hvor optagelsen er gemt.

Valg/styring:

Muligheden for at optage er som standard slået fra og skal aktiveres af virksomhedens administrator. Hvis denne funktion er aktiveret for møder, kan enhver af mødets præsentationsværter starte en optagelse. Når en præsentationsvært slår optagelse til, udsendes en besked om, at der er startet en optagelse, til deltagere med kompatible klienter og enheder. Brugere, der deltager i en optaget session, som bruges af en af følgende inkompatible klienter eller enheder, bliver optaget, men modtager ikke optagelsesbeskeden.

Inkompatible klienter omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-version)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-version)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Inkompatible enheder omfatter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Desuden får en deltager, der bruger video på fuld skærm under et møde, ikke besked om, at en optagelse er startet, før han eller hun returnerer til samtalevinduet, uanset hvilken enhed eller klient der bruges.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Attendee leverer beskeder for at hjælpe med at forbedre kvaliteten af dit opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har en enhedskonfiguration, der giver dårlig lyd i et opkald (f.eks. ekko eller støj), oplyser Attendee dig og andre i opkaldet om, at opkaldets kvalitet forringes pga. din enhedskonfiguration. Andre får kun besked om, at du bruger en enhed, der giver dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed du bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre opkaldets kvalitet. Præsentationsværter kan f.eks. slå lyden fra på din linje, hvis du kun lytter til opkaldet.

Valg/styring: Attendee giver dig ikke mulighed for at slå beskeder om opkaldskvalitet fra.

Samarbejde med whiteboards

Hvad denne funktion bruges til: Med Samarbejde med whiteboards kan du dele virtuelle whiteboards i Attendee og anmærke dem under onlinemøder.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Anmærkninger, der er lavet på whiteboards, kan ses af alle deltagere. Whiteboards gemmes på Lync Server ifølge udløbspolitikker for mødeindhold. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Med Samarbejde med whiteboards udvides samarbejde ved at give mødedeltagere mulighed for at diskutere ideer, lave brainstorm, tage noter osv.

Valg/styring: Præsentationsværter kan begrænse mulighederne for whiteboards ifølge deltagernes rolle (arrangør, præsentationsværter, alle), når et whiteboard ikke vises for alle deltagere. Hvis et whiteboard ikke er tilgængeligt for en bruger, kan han eller hun ikke se det på indholdslisten eller gemme det på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×