Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Senest opdateret: august 2012

Indhold

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af microsoft Lync Telefon Edition-kommunikationssoftware, der er installeret på virksomhedens netværk. Hvis du bruger Microsoft Lync Server som en tjeneste (med andre ord, at en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til denne tredjepart. Kontakt virksomhedsadministratoren eller din tjenesteudbyder for at få mere at vide om brugen af de data, der overføres til tredjeparten.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til: Arkivering giver organisationer, der er underlagt krav til opbevaring på baggrund af branche- eller lovkrav, eller som har deres egne krav til opbevaring, en metode til at arkivere bestemte Lync-relaterede kommunikations- og brugsdata til begrundelse for disse krav.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Arkivering gemmer indholdet af både peer-to-peer- og multiparty-chatbeskeder, mødeindhold, herunder overført indhold (f.eks. uddelingskopier) og begivenhedsrelateret indhold (f.eks. deltagelse, forlader, uploader, deling og ændringer i synlighed) på en server, der er konfigureret af virksomhedsadministratoren. Peer-to-peer-filoverførsler, lyd/video til peer-to-peer-samtaler, programdeling under peer-to-peer-samtale, mødeanmærkninger og afstemninger kan ikke arkiveres. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Gør det muligt for en organisation at arkivere indhold for at imødekomme branche-, lov- eller egne krav til opbevaring.

Valg/styring: Arkivering er som standard slået fra. Der er ingen kontrolelementer på brugerniveau for denne funktion. virksomhedsadministratoren for organisationen administrerer den.

Automatisk opdatering af billede

Hvad denne funktion bruges til: Billedopdateringen downloader softwareopdateringer til Lync Phone Edition fra virksomhedens netværk og installerer dem på din telefon. Virksomhedens administrator styrer, hvilken placering der bruges til opdateringen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis administratoren vælger at aktivere billedopdatering, sendes der oplysninger om, hvem der er logget på enheden, versionen af din Lync Phone Edition-software samt enhedsoplysninger til en server i virksomheden. Der sendes ingen personlige oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Hvis der er en anden version af Lync Phone Edition-software tilgængelig, downloader og installerer billedopdateringen den automatisk på din telefon på skrivebordet. Denne opdatering downloades fra virksomhedens netværk.

Valg/styring: Brugeren af telefonen kan ikke styre noget i billedopdateringen. Kun virksomhedens administrator kan beslutte, om billedopdateringen skal aktiveres eller deaktiveres for telefonen.

Lydtesttjeneste

Hvad denne funktion bruges til: Lydtesttjenesten giver brugeren mulighed for at kontrollere opkaldskvaliteten ved at foretage et testopkald i Lync, så brugeren kan høre, hvordan vedkommende ville lyde i et rigtigt opkald. Når der klikkes på knappen Kontrollér opkaldskvaliteten, placerer lydtesttjenesten et simuleret opkald og beder brugeren om at optage en kort stemmeprøve (ca. 5 sekunder) og derefter afspille den tilbage til vedkommende. Hvis netværkets ydeevne er underoptimeret, eller brugerens enhed ikke er konfigureret korrekt, afspejles dette i stemmeprøvens kvalitet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der optages en kort (ca. 5 sekunder) stemmeprøve under opkaldet til lydtesttjenesten. Når opkaldet til lydtesttjenesten afsluttes, slettes stemmeprøven. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stemmeprøven bruges til at kontrollere og/eller bekræfte lydkvaliteten for dit Lync-opkald på baggrund af kvaliteten af optagelsen.

Valg/styring: Hvis du ikke vil optage en stemmeprøve, kan du vælge ikke at foretage et testopkald. Hvis du vil foretage et testopkald, skal du klikke på Testopkald under Indstillinger på en telefon, der kører Lync Phone Edition.

Opkaldslogge

Hvad denne funktion bruges til: Med Opkaldslogge kan brugeren gemme en oversigt over Lync-taleopkald i en Microsoft Outlook-mappe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om taleopkald, f.eks. starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed og opkaldsdeltagere, gemmes i mappen Outlook Samtaleoversigt. Mødeemne og -placering kan også logføres ved at vælge Outlook som personal information manager under fanen Personlig i dialogboksen Indstillinger. Opkaldslogge gemmer ikke indholdet af taleopkald. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugeren kan bruge Opkaldsliste til at registrere og få vist deres opkaldsoversigt.

Valg/styring: Opkaldslisten er som standard slået til. Virksomhedsadministratoren kan aktivere og deaktivere funktionen Opkaldslogge for din virksomhed. Opkaldslogge administreres ved hjælp af Lync-klienten på computeren.

Optagelsesstatus for opkald

Hvad denne funktion bruges til: Når en præsentationsvært optager under et lydopkald, vises "Optaget opkald" på båndet i en telefon, som kører Lync Phone Edition.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis en eller flere præsentationsværter i opkaldet har valgt at aktivere optagelse, bliver lyden under opkaldet optaget af denne eller disse præsentationsværter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Du kan bruge disse oplysninger til at afgøre, om du vil deltage i opkaldet. Der er dog visse undtagelser i forhold til, om denne status vises korrekt:

  • Hvis administratoren beslutter sig for at deaktivere denne meddelelsesfunktion, kan du ikke se denne status på båndet, selvom optagelse af opkald er aktiveret af en anden præsentationsvært.

  • Hvis der på et givent tidspunkt er 25 eller flere deltagere i opkaldet, fungerer denne meddelelsesfunktion ikke efter hensigten. På nogle telefoner kan du muligvis slet ikke se optagelsesstatus. På andre telefoner kan du måske se meddelelsen "Opkaldet bliver muligvis optaget" hele tiden, selvom ingen præsentationsværter optager opkaldet.

Valg/styring: Lync Phone Edition giver dig ikke mulighed for at slå optagelsesstatus for opkald fra. Det er er kun virksomhedens administrator, der kan styre denne funktion.

Opkalds-id på mødelisten

Hvad denne funktion bruges til: Opkalds-id'et på mødelisten viser opkalds-id'et for alle mødedeltagere på mødelisten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Opkalds-id'et for mødedeltagerne indsamles. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Når du deltager i et møde, vises dit opkalds-id på mødelisten, så andre kan se det.

Valg/styring: Der er ingen slutbrugerkontrolelementer for denne funktion. opkalds-id'et modtages fra telefontjenesteudbyderen. Nogle udbydere giver brugerne mulighed for at slå opkalds-id fra. Kontakt virksomhedsadministratoren eller telefontjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Logføring på klientsiden

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Client-Side logføring er aktiveret, logføres og gemmes specifikke brugsoplysninger på brugerens computer. For eksempel mødeemner og -steder; SIP-meddelelser (session initiation protocol); svar på Lync-invitationer oplysninger om afsenderen og modtageren af chatbeskeder og den rute, meddelelsen tog brugernes liste over kontakter og oplysninger om tilstedeværelse navnene på eventuelle programmer, vedhæftede filer, Microsoft-PowerPoint-filer, whiteboards eller afstemninger, de har delt, for at medtage eventuelle afstemningsspørgsmål, der blev delt, og et indeks over, hvordan de stemte, logføres alle i loggene på klientsiden. Indholdet af Lync-samtaler gemmes ikke (chatbeskeder, PowerPoint sæt, whiteboardindhold, noter, afstemningsoplysninger osv.) i loggene på klientsiden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles i loggene på klientsiden, kan anvendes af kundesupport eller sendes til Microsoft til fejlfinding i Lync.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren kan aktivere eller deaktivere denne funktion for virksomheden. Logføring på klientsiden administreres ved hjælp af Lync-klienten på computeren.

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Visitkortet viser kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger om dig og personerne i organisationen i både Lync og de seneste versioner af Outlook. Visitkortet giver også adgang med et enkelt klik til at kommunikere med en person. Du kan f.eks. sende en chatbesked, starte et opkald eller sende en mail direkte fra en persons visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på visitkortet indsamles fra virksomhedens adressekartotek (f.eks. Active Directory). De dynamiske oplysninger, f.eks. oplysninger om ledig/optaget tid i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Placeringsoplysninger hentes på flere måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes fra virksomhedens adressekartotek eller angives manuelt af brugeren, og oplysninger om tilstedeværelse administreres af Lync ved hjælp af Outlook Kalender (hvis det er aktiveret af brugeren) eller indtastet manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Visitkortet bruges til at vise oplysninger om kontakter, placering og tilstedeværelse for personerne i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises om en brugers Lync- eller Outlook-kontakter, kan kontrolleres ved at indstille "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valg/styring: Du kan ikke styre nogen af disse funktionsmåder fra telefonen. De administreres ved hjælp af Lync-klienten på computeren.

Nødopkaldstjenester (112)

Hvad denne funktion bruges til: Når den gøres tilgængelig af virksomhedsadministratorens nødtjenester, kan Lync sende en placering til en tredjepartsroutingtjenesteudbyder, der er valgt af kunden. Tredjepartsudbyderen af routingtjenesten sender derefter placeringen til nødsvar, når der ringes til et nødopkaldsnummer (f.eks. 112 i USA). Når den er aktiveret, er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenestepersonalet, den placering, som virksomhedsadministratoren har tildelt til hver bruger (f.eks. bygnings- og kontornummer) og indtastet i placeringsdatabasen, eller, hvis en sådan placering ikke er tilgængelig, kan placeringsbrugerne have angivet manuelt i feltet Placering. Hvis en bruger ringer til nødtjenester, mens vedkommende bruger Lync via en trådløs internetforbindelse, mens vedkommende stadig er på sin arbejdsplacering, vil de placeringsoplysninger, der sendes til nødsvar, kun være en omtrentlig placering baseret på den placering, der er tildelt det trådløse slutpunkt, som computeren kommunikerer med. Placeringsoplysningerne for det trådløse slutpunkt er desuden input manuelt af virksomhedsadministratoren, og derfor er de placeringsoplysninger, der overføres til nødtjenestens personale, muligvis ikke brugerens faktiske fysiske placering. For at denne funktion kan fungere fuldt ud, skal virksomheden bevare en routingtjeneste, der leveres af certificerede løsningsudbydere, og tjenesten er kun tilgængelig i USA.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De placeringsoplysninger, der indhentes af Lync, bestemmes af de automatiske placeringsoplysninger, der er udfyldt på placeringsoplysningsserveren, eller de placeringsoplysninger, brugeren har angivet manuelt i feltet Placering. Disse oplysninger gemmes i hukommelsen på brugerens computer, og når der ringes til et nødtjenestenummer, overføres disse placeringsoplysninger med opkaldet med henblik på viderestilling til den relevante nødtjenesteudbyder og angivelse af deres omtrentlige placering. Deres placering kan også sendes ved at bruge en chatbesked til en lokal sikkerhedsdesk. Ved nødopkald vil posten med opkaldsdetaljer indeholde deres placeringsoplysninger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Placeringen bruges til at omdirigere opkaldet til den relevante nødtjenesteudbyder og til at sende nødsvar. Disse oplysninger kan også sendes til virksomhedens sikkerhedsdesk som en besked med kalderens placering og tilbagekaldsoplysninger.

Valg/styring: Denne funktion er som standard slået fra. Virksomhedsadministratoren aktiverer den. Kontakt virksomhedsadministratoren for at bestemme, om denne funktion er tilgængelig. Du har ingen mulighed for at kontrollere, om en placering skaffes automatisk eller overføres til nødsendere, når der foretages et nødopkald.

Bemærk!:  Virksomhedsadministratoren kan begrænse muligheden for opkald til nødtjenester til din arbejdsplads, så du kan kontakte administratoren for at få oplysninger om tilgængeligheden af nødopkaldstjenesten.

Placering

Hvad denne funktion bruges til: Placering viser brugerens aktuelle geografiske placering og tidszone for andre Lync-brugere via tilstedeværelsesfunktionen på visitkortet (se sektionen Visitkort). Brugerne kan kontrollere, hvilke oplysninger der deles med andre, ved at aktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger i Lync-klienten på computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Dine geografiske placeringsdata indsamles af en af to mekanismer: Du angiver manuelt dataene, eller virksomhedens placeringsoplysningsserver leverer placeringsdataene til Lync Telefon Edition. Desuden hentes tidszonen fra det operativsystem, der kører på telefonen. De placeringsdata, der indsamles, består af en "beskrivelsesstreng" samt formaterede adresseoplysninger. Beskrivelsen er en streng, der kan hjælpe med at informere andre om din placering (f.eks. "Hjem" eller "Arbejde"), mens de formaterede adresseoplysninger er en officiel adresse, der er beregnet til at finde dig (f.eks. "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Beskrivelsen af placeringen og tidszonedataene deles via Lync Phone Edition-tilstedeværelse, afhængigt af hvordan din beskyttelse af personlige oplysninger for tilstedeværelse er konfigureret. Disse oplysninger vises på brugerens visitkort. Bemærk, at den formaterede adresse, eller den officielle adresse, ikke deles via tilstedeværelse.

Valg/styring: Hvis virksomhedens administrator har aktiveret deling af placering, og du har tilladelse til at se hele brugergrænsefladen for placering, har du kontrolelementet Angiv placering på skærmen Telefonplacering. Her kan du manuelt redigere den tekststreng, der deles via tilstedeværelse (beskrivelsen af placeringen).

Udgående opkald fra møde

Hvad denne funktion bruges til: Med funktionen Udgående opkald fra møde kan Lync Phone Edition-brugere i et møde føje et PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) til et eksisterende AV-møde eller en AV-samtale (lyd/video). En PSTN-bruger kan tilføjes ved at ringe op til PSTN-nummeret fra Lync-tastaturet. PSTN-brugeren tilføjes, når vedkommende besvarer opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: PSTN-brugeren kan se mødearrangørens eller -deltagerens opkalds-id, når vedkommende modtager opkaldet med invitationen til mødet.

Brug af oplysninger: Opkalds-id'et bruges til at identificere vedkommende, der kalder op, over for modtageren.

Valg/styring: Der er ingen bruger- eller virksomhedsadministratorstyring for denne funktion.

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Personligt billede giver brugerne mulighed for at vise deres personlige billede til andre personer i deres organisation på visitkortet. Hvis en bruger vælger at vise sit personlige billede på visitkortet, kan andre Lync-brugere se billedet på listen over kontakter i Lync via indstillingen "Vis fotos af kontakter". Hvis brugerne vælger at vise deres personlige billede til andre, kan de vælge at vise det standardbillede, der bruges af deres organisation, hvis denne egenskab er aktiveret for virksomheden, ellers kan de overføre et billede fra computeren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillinger for personligt billede samt alle brugerdefinerede billeder, der er overført. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne gemmes på Lync-serveren og anvendes til at tilpasse brugeroplevelsen og dele med andre.

Valg/styring: Kan ikke styres fra Lync Phone Edition, men skal administreres ved hjælp af Lync-klienten på computeren.

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver en bruger mulighed for at få vist oplysninger om tilstedeværelse og kontakter om andre brugere (både i og uden for organisationen) og dele deres egne publicerede oplysninger som tilstedeværelse, status, titel, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integration med Outlook og Exchange Server, så en brugers fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger (f.eks. når en bruger har planlagt et møde i sin Outlook kalender) vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Eventuelle yderligere telefonnumre, de vil gøre tilgængelige, oplysninger som f.eks. fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger, hvis Outlook og Exchange Server integration er blevet konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder eventuelle noter eller tilgængelighed, der kan være blevet manuelt af brugeren, gøres tilgængelige på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadressen og adgangskoden bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync Server. Afhængigt af brugerens konfiguration af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger vil andre Lync-brugere og -programmer have mulighed for at få adgang til oplysninger om tilstedeværelse, kontakter og status, hvis de publiceres, så brugerne får nemmere ved at kommunikere med hinanden.

Valg/styring: Brugere kan vælge, hvilke oplysninger der offentliggøres om dem selv, eller deres virksomhedsadministrator kan konfigurere offentliggjorte oplysninger på deres vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret muligheden for, at brugerne selv styrer deres offentliggjorte oplysninger, kan de ændre deres indstillinger når som helst ved hjælp af Lync-klienten på computeren.

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Det samlede kontaktlager består af disse hovedfunktioner:

  • Søgefletning – Med denne funktion flettes den globale adresseliste (GAL) med brugerens personlige Outlook-kontakter, så når brugeren søger efter en kontakt, bliver der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

  • Kontaktfletning – Med denne funktion samles kontaktoplysninger mellem Outlook- og GAL-poster med mail- og/eller logon-id, der svarer til hinanden. Når der er fundet et match, samler Lync data fra tre datakilder (Outlook, GAL og tilstedeværelse). Disse samlede data vises i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, din liste over kontakter og et visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I Lync Phone Edition samles kontaktoplysninger fra tilstedeværelse, Active Directory og Outlook. Disse oplysninger bruges internt i Lync Phone Edition. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra Tilstedeværelse, Active Directory og Outlook vises i Lync Phone Edition-brugergrænsefladen (listen over kontakter, visitkort, søgeresultater osv.).

Valg/styring: Flettefunktionen er som standard slået til og kan ikke styres af administratoren eller brugeren.

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Lync leverer beskeder til brugerne for at hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af deres opkald, hvis der registreres enheds-, netværks- eller computerproblemer under opkaldet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger om konfigurationen af slutbrugerens lydenhed, netværkskonfiguration og andre medieforbindelser indsamles af Lync for at bestemme lydkvaliteten. Hvis Lync registrerer, at der er noget, der påvirker lydkvaliteten i negativ retning under talekommunikation, meddeles det slutbrugeren, at der er problemer med stemmekvaliteten. Andre deltagere i opkaldet får vist en besked om, at slutbrugerne bruger en enhed, som forårsager dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed slutbrugeren bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af opkaldet.

Valg/styring: Lync Phone Edition giver dig ikke mulighed for at slå beskeder om opkaldskvalitet fra.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×