Senest opdateret: maj 2012

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til iPhone

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til iPhone på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Viderestilling af opkald

Hvad denne funktion bruges til: Med stedfortræderfunktionen kan brugere angive en eller flere personer (stedfortrædere) til at foretage eller modtage opkald og oprette eller deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når der tildeles stedfortrædere, skal skal brugeren angive stedfortrædernes kontaktoplysninger under konfigurationen. Brugere, der oprettes som stedfortrædere, modtager besked om, at en person i organisationen har oprettet dem som stedfortrædere. Når stedfortrædere besvare et opkald på vegne af den person, der har oprettet dem som stedfortræder, modtager den pågældende person en mail om denne begivenhed. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Lync bruger stedfortræderens kontaktoplysninger til at tillade, at de foretager eller modtager opkald og planlægger eller deltager i møder på vegne af den person, som de er stedfortræder for.

Valgmuligheder: Viderestilling af opkald er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync 2010 til iPhone skal du trykke på Mine oplysninger under fanen Status.

 2. Tryk på den aktuelle indstilling for viderestilling af opkald, og vælg Mine stedfortrædere på den liste, der vises.

Bemærk!:  Stedfortrædere kan ikke konfigureres fra mobilenheden, de skal konfigureres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Visitkortet viser kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger for dig og for personerne i din organisation i både Lync og nyere versioner af Outlook. Visitkortet giver også adgang til kommunikation med et enkelt klik. Du kan f.eks. sende en chatbesked, påbegynde et opkald eller sende en mail direkte fra personens visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på visitkortet indsamles fra virksomhedens adressekartotek, f.eks. Active Directory. De dynamiske oplysninger, f.eks. ledig/optaget-oplysninger i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server; placeringsoplysninger hentes på flere forskellige måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes fra virksomhedens adressekartotek eller indtastes manuelt af brugeren; og tilstedeværelsesoplysninger håndteres af Lync ved hjælp af kalenderen i Outlook (hvis brugeren har aktiveret den) eller indtastes manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Visitkortet bruges til at vise kontakt-, placerings- og tilstedeværelsesoplysninger for personer i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises til en brugers Lync- og Outlook-kontaktpersoner, kan kontrolleres ved at angive "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføre

Hvad bruges denne funktion til? Med Logføring kan du logge oplysninger om brug af Lync til iPhone på enheden i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til iPhone.

De oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Logføring er aktiveret, bliver oplysninger som følgende gemt på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, data om tilstedeværelse, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, listen over kontakter og klientkonfigurationsdata, f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men du kan vælge at sende oplysninger manuelt til Microsoft til brug ved fejlfinding (se afsnittet "Sende logge" senere i dette tillæg).

Brug af oplysningerne: Du kan bruge Logføring til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til iPhone.

Valgmuligheder: Logføring er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync 2010 til iPhone skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen med valgmuligheder.

 3. På siden med indstillinger for Logføring skal du indstille Logføring til Til.

Toppen af siden

Nødtjenester (112)

Vigtigt!:  Det anbefales, at du IKKE bruger Lync til iPhone til nødopkald. Lync til iPhone KAN IKKE fastslå din faktiske fysiske lokation. Hvis du bruger Lync til iPhone til nødopkald, kan din lokation IKKE fastslås automatisk. Hvis du har brug for at foretage et nødopkald fra enheden, skal du lukke Lync til iPhone og ringe op via tastaturet.

Toppen af siden

Dele lokation

Hvad bruges denne funktion til: Dele lokation deler din tidszone med andre via funktionen Tilstedeværelse. Hvis du aktiverer beskyttelse af personlige oplysninger, deles oplysningerne om din lokation. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan oplysninger om din lokation deles, i afsnittet "Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger" senere i dette tillæg.

Vigtigt!:  Din faktiske fysiske lokation kan ikke fastslås af Lync til iPhone. Brug IKKE Lync til iPhone til nødopkald. Brug i stedet tastaturet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din tidszone hentes fra mobilenhedens operativsystem og deles med dine Lync-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Tidszonen deles via Lync Tilstedeværelse baseret på, hvordan du har konfigureret indstillingerne for tilstedeværelse i Lync-klienten på computeren. Disse oplysninger vises i Visitkort. Vær opmærksom på, at andre oplysninger, f.eks. din geografiske lokation, formaterede adresse eller private adresse, deles via Tilstedeværelse.

Valgmuligheder: Dele lokation aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Dele lokation er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad bruges denne funktion til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til viste billeder og til deling af dit billede. Det kun de fotos, der er gemt i Active Directory, der kan vises i Lync til iPhone. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Med Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger kan en bruger se andre brugeres tilstedeværelses- og kontaktoplysninger (både i og uden for organisationen) og dele deres egne publicerede oplysninger, f.eks. tilstedeværelse, status, titel, telefonnummer, lokation og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så en brugers Ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, f.eks. når du har planlagt et møde i din Outlook-kalender, vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Flere telefonnumre, som muligvis skal gøres tilgængelige, oplysninger som Ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, hvis Outlook- og Exchange Server-integration er blevet konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder noter eller tilgængelighed, som er gjort tilgængeligt manuelt på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadresse og adgangskode bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync-serveren. Afhængigt af hvordan brugeren har konfigureret sine indstillinger for beskyttelse af personlge oplysninger, kan andre Lync-brugere og programmer få adgang til tilstedværelses-, kontakt- og statusoplysninger, hvis de er publicerede, så brugere bedre kan kommunikere med hinanden.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, som gør det muligt at bestemme, hvor mange tilstedeværelsesoplysninger, f.eks. Tilgængelig, Optaget, Vil ikke forstyrres osv., der skal deles med de kontakter, der findes på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, ændres tilstanden i Lync til en tilstand, hvor brugerindstillinger kan justeres, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med de kontakter, der findes på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Indstillingen gør det muligt for brugeren at bestemme, hvordan data om tilstedeværelse deles.

Valgmuligheder: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Push-beskeder

Hvad bruges denne funktion til? Push-beskeder er den mekanisme, som giver dig besked om, at du har modtaget en ny meddelelse på din mobilenhed. Beskeden kan gives på forskellige måder, f.eks. en pop op-besked, en lyd eller et nummerskilt på ikonet for startskærmen, afhængigt af operativsystemet på enheden. Beskeden oprettes lokalt på enheden, når der modtages en meddelelse på enheden. Dette sker kun, hvis Lync til iPhone ikke kører i forgrunden. Hvis Lync til iPhone kører i forgrunden, bliver push-beskeder undertrykt. Du kan aktivere eller deaktivere push-beskeder, men hvis du deaktiverer push-beskeder, vil du stadig modtage meddelelserne: det er kun selve beskeden, der deaktiveres. Hvis du ikke vil modtage nye meddelelser, skal du logge af Lync til iPhone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Alle de meddelelser, der sendes til enheden fra andre Lync-brugere, sendes via Microsoft Lync Server Push Notification-tjenesten, og de videresendes til iPhone Push Notification-tjenesten til levering på din enhed. Når der er etableret en samtale, vil alle meddelelser blive sendt direkte mellem deltagerne i samtalen. Du kan finde flere oplysninger om politikkerne for beskyttelse af personlige oplysninger på iPhone i Apples politik for behandling af personlige oplysninger.

Brug af oplysningerne: Indstillingen Push-beskeder bestemmer, om du får besked om de nye meddelelser, som Lync til iPhone modtager, når Lync til iPhone ikke kører i forgrunden.

Valgmuligheder: Push-beskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Push-beskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. I Lync til iPhone skal du trykke på ikonet Indstillingerstartskærmen.

 2. Vælg Beskeder på listen med valgmuligheder.

 3. Kontrollér, at Beskeder er indstillet til Til.

 4. Vælg Lync på listen over programmer.

 5. Angiv indstillingerne for Beskeder, Lyde og Badges til Til.

Toppen af siden

Send som e-mail

Det bruges denne funktion til: Funktionen Send som e-mail gør det muligt at sende samtaleoversigten over Lync 2010 for iPhone-chatbeskeder, der er gemt lokalt på enheden, som en vedhæftet fil til en brugerangiven e-mail-adresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som e-mail, leveres i form af en e-mail til brugerens e-mail-adresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Brugerne kan sende samtaleoversigten over deres chatbeskeder som en vedhæftet fil i en e-mail til deres angivne e-mail-adresse, så chatbeskedsamtalerne er tilgængelige uden for enheden. Det kan f.eks. være i forbindelse med arkivering eller deling.

Valg/kontrol: Samtaleoversigten over chatbeskeder gemmes automatisk på enheden. Det er ikke muligt at deaktivere denne funktion. Samtaleoversigten over chatbeskeder kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Rediger under fanen Chatbeskeder.

 2. Vælg den samtale, du vil slette.

 3. Tryk på Slet.

Samtaleoversigten over chatbeskeder sendes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Handlinger i vinduet Samtale.

 2. Vælg Send som e-mail i menuen.

 3. Angiv destinations-e-mail-adressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad bruges denne funktion til? Med Send logge kan du sende Lync til iPhone-logge (se afsnittet "Logføre" tidligere i dette tillæg), så Microsoft kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller med forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Det er kun de oplysninger, der indsamles af Logføring, der sendes (hvis Logføring er aktiveret). Se afsnittet "Logføre" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysningerne: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valgmuligheder: Lync til iPhone sender ikke automatisk logge fra enheden. Der sendes kun logge, når logføring er aktiveret på enheden (se afsnittet "Logføre" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin til manuelt at sende dine Lync-logge:

 1. I Lync til iPhone skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen med valgmuligheder.

 3. Tryk på Send logge på sidenLogføring.

 4. Skriv modtagerens e-mail-adresse i den formular, der åbnes med vedhæftede logge, og tryk derefter på Send.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner. Følgende to funktioner er tilgængelige i Lync til iPhone.

 • Søgefletning – Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Kontaktfletning samler kontaktoplysninger fra GAL, Lync Server og listen over kontakter på din iPhone ved at matche e-mail-id'er, logon-id'er eller begge dele. Når der er fundet et match, vil Lync til iPhone samle alle dataene fra disse kilder, og de indsamlede data vises i forskellige komponenter i brugergrænsefladen, bl.a. søgeresultater, listen over kontakter og Visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til iPhone samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPhone. Disse oplysninger bruges internt i Lync til iPhone.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPhone vises i brugergrænsefladen i Lync til iPhone.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×