Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Senest opdateret: maj 2012

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til iPhone

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til iPhone på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til tredjeparten. Kontakt virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder for at få mere at vide om brugen af data, der overføres fra din virksomhed til denne tredjepart.

Toppen af siden

Opkaldsdelegering (viderestilling af opkald)

Hvad denne funktion bruges til: Ved hjælp af stedfortræderfunktionen kan brugerne angive en eller flere personer (stedfortrædere) til at foretage eller besvare opkald eller deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved udnævnelse af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortrædere besvarer et opkald på vegne af den person, der har tildelt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valg/styring: Opkaldsdelegering er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere det ved at benytte følgende fremgangsmåde:.

 1. I Lync 2010 til iPhone skal du trykke på Viderestilling af opkald under fanen Mine oplysninger.

 2. Tryk på den aktuelle indstilling for viderestilling af opkald, og vælg Stedfortrædere på den liste over indstillinger, der vises.

Bemærk!:  Stedfortrædere kan ikke konfigureres fra mobilenheden. De skal konfigureres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Visitkortet viser kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger om dig og personerne i organisationen i både Lync og de seneste versioner af Outlook. Visitkortet giver også adgang med et enkelt klik til at kommunikere med en person. Du kan f.eks. sende en chatbesked, starte et opkald eller sende en mail direkte fra en persons visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på visitkortet indsamles fra virksomhedens adressekartotek (f.eks. Active Directory). De dynamiske oplysninger, f.eks. oplysninger om ledig/optaget tid i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Placeringsoplysninger hentes på flere måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes fra virksomhedens adressekartotek eller angives manuelt af brugeren, og oplysninger om tilstedeværelse administreres af Lync ved hjælp af Outlook Kalender (hvis det er aktiveret af brugeren) eller indtastet manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Visitkortet bruges til at vise oplysninger om kontakter, placering og tilstedeværelse for personerne i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises om en brugers Lync- eller Outlook-kontakter, kan kontrolleres ved at indstille "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføring

Hvad denne funktion bruges til: Med logføring kan du logge dine Lync til iPhone brugsoplysninger på din enhed i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til iPhone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når logføring er aktiveret, gemmes oplysninger som følgende på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, tilstedeværelsesdata, meddelelsesoplysninger, logonoversigt, liste over kontakter og klientkonfigurationsdata, f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ingen oplysninger automatisk til Microsoft, men du kan vælge manuelt at sende disse oplysninger til Microsoft til fejlfindingsformål (se afsnittet "Send logfiler" senere i dette tillæg).

Brug af oplysninger: Du kan bruge logføring til at foretage fejlfinding af eventuelle problemer, du kan opleve, når du bruger Lync til iPhone.

Valg/styring: Logføring er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync til iPhone skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen over indstillinger.

 3. På siden med indstillinger for Logføring skal du angive Logføring til Til.

Toppen af siden

Nødopkaldstjenester (112)

Vigtigt!:  Vi anbefaler, at du IKKE bruger Lync til iPhone til at kontakte en nødtjenesteudbyder, f.eks. 9-1-1 i USA. Lync til iPhone har IKKE mulighed for at bestemme din faktiske fysiske placering. Hvis du bruger Lync til iPhone til at kontakte nødtjenester, kan udbyderne derfor IKKE bestemme din placering. Hvis du vil kontakte nødtjenester fra din enhed, skal du lukke Lync til iPhone og bruge enhedens numeriske tastatur.

Toppen af siden

Dele lokation

Hvad denne funktion bruges til: Placeringsdeling deler din tidszone med andre ved hjælp af tilstedeværelsesfunktionen. Hvis du aktiverer tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, deles placeringsoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan placeringsoplysninger deles, i afsnittet "Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger" senere i dette tillæg.

Vigtigt!:  Din faktiske fysiske geografiske placering kan ikke bestemmes af Lync til iPhone. BRUG IKKE Lync til iPhone til nødopkald, f.eks. 9-1-1. Brug enhedens numeriske tastatur.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din tidszone hentes fra mobilenhedens operativsystem og deles med dine Lync-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Tidszonen deles via Lync-tilstedeværelse, afhængigt af hvordan du har konfigureret indstillingerne for tilstedeværelse i Lync-klienten på computeren. Disse oplysninger vises i Visitkort. Bemærk, at ingen andre oplysninger – f.eks. din geografiske placering, formaterede adresse eller officielle adresse – deles via Tilstedeværelse.

Valg/styring: Placeringsdeling aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Placeringsdeling er aktiveret, administreres den fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Foretrukne indstillinger for deling af personligt billede indsamles både til visning af billeder og deling af dit billede. Kun fotos, der er gemt i Active Directory, kan vises i Lync til iPhone. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver en bruger mulighed for at få vist oplysninger om tilstedeværelse og kontakter om andre brugere (både i og uden for organisationen) og dele deres egne publicerede oplysninger som tilstedeværelse, status, titel, telefonnummer, placering og noter. Virksomhedsadministratoren kan også konfigurere integration med Outlook og Exchange Server, så en brugers fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger (f.eks. når en bruger har planlagt et møde i sin Outlook kalender) vises.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Brugerens logonadresse og adgangskode til logon- og godkendelsesformål. Eventuelle yderligere telefonnumre, de vil gøre tilgængelige, oplysninger som f.eks. fraværsmeddelelser og andre statusoplysninger, hvis Outlook og Exchange Server integration er blevet konfigureret af administratoren og aktiveret i Outlook, herunder eventuelle noter eller tilgængelighed, der kan være blevet manuelt af brugeren, gøres tilgængelige på visitkortet. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Logonadressen og adgangskoden bruges til at logge på Lync og oprette forbindelse til Lync Server. Afhængigt af brugerens konfiguration af indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger vil andre Lync-brugere og -programmer have mulighed for at få adgang til oplysninger om tilstedeværelse, kontakter og status, hvis de publiceres, så brugerne får nemmere ved at kommunikere med hinanden.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Online, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres den fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Pushbeskeder

Hvad denne funktion bruges til: Pushmeddelelser er den mekanisme, der giver dig besked, når du modtager en ny meddelelse på din mobilenhed. Meddelelsen kan gives på flere måder – herunder en pop op-meddelelse, en lyd eller et talbadge på startskærmikonet – afhængigt af enhedens operativsystem. Meddelelsen genereres lokalt på enheden, når enheden modtager en ny meddelelse. Dette sker kun, når Lync til iPhone ikke kører i forgrunden. Når Lync til iPhone kører i forgrunden, undertrykkes pushmeddelelser. Du kan aktivere eller deaktivere pushbeskeder, men deaktivering af pushmeddelelser stopper ikke modtagelsen af meddelelser. Det deaktiverer blot meddelelsesfunktionen. Hvis du ikke længere vil modtage nye meddelelser, skal du logge af Lync til iPhone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Alle meddelelser, der sendes til din enhed fra andre Lync-brugere, sendes gennem Microsoft Lync Server Push Notification Service og dirigeres derefter til den iPhone pushmeddelelsestjeneste til levering til din enhed. Når en samtale er etableret, sendes alle meddelelser direkte mellem deltagerne i samtalen. Hvis du vil have mere at vide om iPhone politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du se Apples politik om beskyttelse af personlige oplysninger for kunder.

Brug af oplysninger: Indstillingen For pushbeskeder bestemmer, om du får besked om nye meddelelser, som Lync til iPhone modtager, når Lync til iPhone ikke kører i forgrunden.

Valgmuligheder: Pushbeskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis pushbeskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger på startskærmen i Lync til iPhone.

 2. Vælg Meddelelser på listen over indstillinger.

 3. Sørg for, at til/fra-knappen Meddelelser er i positionen Til .

 4. Vælg Lync på listen over programmer.

 5. Skub til/fra-knappen for beskeder, lyde og badges til positionen Til .

Toppen af siden

Sende som mail

Hvad denne funktion bruges til: Med Funktionen Send som mail kan du sende din Lync 2010 til iPhone chatsamtaleoversigt, der er gemt lokalt på din enhed, som en vedhæftet fil til en bruger angivet mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubestemt tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmet, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Chatoversigten, der sendes ved hjælp af funktionen Send som mail, leveres i form af en mail til brugerens mailadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugerne kan sende deres chatsamtaleoversigt som en vedhæftet fil i en mail til deres angivne mailadresse, hvilket gør chatsamtaler tilgængelige uden for enheden med henblik på f.eks. arkivering eller deling.

Valg/styring: Chatsamtaleoversigten gemmes automatisk på enheden. Du kan ikke deaktivere denne funktion. Chatsamtaleoversigten kan slettes på følgende måde:

 1. Klik på Rediger under fanen Chatbeskeder.

 2. Markér den samtale, du vil slette.

 3. Tryk på Slet.

Chatsamtaleoversigten sendes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på knappen Handlinger i navigationslinjen i samtalevinduet.

 2. Vælg Send som e-mail i menuen.

 3. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad denne funktion bruges til: Send logge gør det muligt at sende Lync til iPhone logfiler (se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg), så supportteamet kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller forbindelse, der kan opstå.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Kun de oplysninger, som logføring indsamler, sendes (hvis logføring er aktiveret). Se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valg/styring: Lync til iPhone sender ikke automatisk logfiler fra din enhed. I stedet sendes der kun logfiler, når logføring er aktiveret på din enhed (se afsnittet "Logføring" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin til manuelt at sende dine Lync-logge:

 1. I Lync til iPhone skal du trykke på Indstillinger under fanen Mine oplysninger.

 2. Vælg Logføring på listen over indstillinger.

 3. Tryk på Send logfiler på siden Logføring.

 4. Skriv modtagerens e-mailadresse i den formular, der åbnes med vedhæftede logge, og tryk derefter på Send.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Unified Contact Store består af tre hovedfunktioner. Følgende to funktioner er tilgængelige i Lync til iPhone:

 • Søgefletning – Søgefletning fletter din globale adresseliste (GAL) med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, er der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

 • Kontaktfletning – Kontaktfletning samler kontaktoplysninger mellem den globale adresseliste, Lync Server og listen over iPhone kontakter ved hjælp af matchende mail-id'er, logon-id'er eller begge dele. Når der er fundet et match, samler Lync til iPhone dataene fra disse kilder og viser de samlede data i forskellige brugergrænsefladekomponenter, herunder søgeresultater, listen over kontakter og visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til iPhone samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPhone. Disse oplysninger bruges internt i Lync til iPhone

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory, Tilstedeværelse og iPhone vises i brugergrænsefladen i Lync til iPhone.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×