Senest opdateret: oktober 2011

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Nokia

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til Nokia på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Aktiveringsrapportering

Hvad bruges denne funktion til: Under den første installation og konfiguration af Lync 2010 til Nokia indsamles der visse hardwarespecifikke og softwarespecifikke data, som sendes til Nokia for at rapportere om den fuldførte konfiguration.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der indsamles ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig personligt. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: De data, der indsamles under aktiveringsrapporteringen, bruges af Nokia til at oprette en rapport over den fuldførte konfiguration af softwaren. Du kan finde flere oplysninger om Nokias politik for beskyttelse af personlige oplysninger i Nokias politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Valgmuligheder: Ingen.

Toppen af siden

Viderestilling af opkald

Hvad bruges denne funktion til: Viderestilling af opkald giver dig mulighed for at tilknytte en eller flere stedfortrædere, som kan foretage og besvare opkald og oprette og deltage i onlinemøder på dine vegne. Hvis du bruger Viderestilling af opkald fra din mobilenhed, kan du kun vælge de stedfortrædere, som du tidligere har defineret i Microsoft Lync 2010-klienten på din computer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når dine stedfortrædere besvarer et opkald på dine vegne, modtager du en e-mail om hændelsen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Du kan bruge denne funktion til at samarbejde med dine stedfortrædere om at administrere din tidsplan og dine møder, følge op på de opkald, som dine stedfortrædere foretager og besvarer for dig (eller på dine vegne) eller begge dele.

Valgmuligheder: Viderestilling af opkald er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync til Nokia skal du trykke på Indstillinger fra menuen med indstillinger for listen over kontakter.

 2. Angiv Viderestilling af opkald til Til under fanen Tale.

 3. Tryk på Viderestil mine opkald til, og vælg derefter Mine stedfortrædere på rullelisten.

 4. Tryk på Gem på værktøjslinjen nederst.

Toppen af siden

Logføring på klienten

Hvad bruges denne funktion til: Med logføring på klienten kan du logge oplysninger om brug af Lync til Windows Phone på enheden i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Nokia-softwaren.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Logføring på klienten er aktiveret, bliver oplysninger som følgende gemt på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, data om tilstedeværelse, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, listen over kontakter og klientkonfigurationsdata, f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync 2010-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men du kan vælge at sende oplysningerne.

Brug af oplysningerne: Du kan bruge Logføring til klienten til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Nokia.

Valgmuligheder: Logføring til klienten er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync til Nokia skal du trykke på Indstillinger fra menuen med indstillinger for listen over kontakter.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér logføring under fanen Indstillinger.

 3. Tryk på Gem på værktøjslinjen nederst.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad bruges denne funktion til: Du kan bruge Visitkort til at indsamle statiske og dynamiske oplysninger om personer i virksomheden og til at vise disse oplysninger i Lync og for kontakter i de seneste versioner af Microsoft Outlook-klienten til meddelelser og samarbejde. I Visitkort skal du blot trykke én gang for at sende en e-mail, ringe op, sende en chatbesked og sende sms'er (det er ikke muligt at sende sms'er i Lync-klienten på computeren).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: De statiske oplysninger i visitkortet hentes fra virksomhedens vejviser (f.eks. Active Directory Domain Services) og deles med andre via Lync Server 2010. De dynamiske oplysninger, der indsamles, f.eks. telefonnumre og oplysninger om tilstedeværelse, kan angives af dig og derefter deles med andre. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne i Visitkort vises, så du kan dele kontaktoplysningerne med andre.

Valgmuligheder: Kontakter kan administreres både fra Lync-klienten på computeren og Lync til Nokia. Du kan administrere kontakter i Lync til Nokia ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Sådan tilføjer du en kontakt

 1. Tryk på Søg under fanen Liste over kontakter på hovedskærmen i Lync.

 2. Skriv navnet på kontakten i tekstfeltet Søg.

 3. Vælg den kontakt i søgeresultaterne, du vil tilføje, og tryk derefter på menuen Indstillinger.

 4. Tryk på Tilføj kontakt, og tryk derefter på den kontaktgruppe, du vil tilføje kontakten i.

Sådan fjerner du en kontakt

 1. Klik på fanen Liste over kontakter på hovedskærmen i Lync, og tryk derefter på den kontaktgruppe, som kontakten findes i.

 2. Tryk på den kontakt, du vil slette.

 3. Tryk på menuen Indstillinger, og tryk derefter på Fjern kontakt.

Toppen af siden

Nødopkald (112)

Vigtigt!:  Det anbefales, at du IKKE bruger Lync til Nokia til nødopkald. Lync til Nokia KAN IKKE fastslå din faktiske fysiske lokation. Hvis du bruger Lync til Nokia til nødopkald, kan din lokation IKKE fastslås automatisk. Hvis du har brug for at foretage et nødopkald fra enheden, skal du lukke Lync til Nokia og ringe op via tastaturet.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad bruges denne funktion til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til viste billeder og til deling af dit billede. Det kun de fotos, der er gemt i Active Directory, der kan vises i Lync til Nokia. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Med Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger kan du få adgang til de oplysninger, som er publiceret om andre brugere (både i og uden for organisationen), og andre brugere får adgang til de oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. statussen for din tilstedeværelse, din titel, dit telefonnummer, din lokation og noter. Administratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så der vises beskeder om, hvorvidt du er til stede eller ej, samt andre statusoplysninger, f.eks. når du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din status for tilstedeværelse og de kontaktoplysninger, der er knyttet til dit logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Andre Lync-brugere og programmer kan få adgang til se din aktuelle status og dine kontaktoplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, som gør det muligt at dele din status for tilstedeværelse, f.eks. Tilgængelig, Optaget, Vil ikke forstyrres osv. Disse oplysninger deles kun med de kontakter, der findes på din liste over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du aktiverer Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger, ændres tilstanden i Lync til en tilstand, hvor du kan skifte brugerindstillinger, så oplysningerne om din tilstedeværelse kun deles med de kontakter, der findes på din liste over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Indstillingen for denne tilstand bestemmer, hvordan data om din tilstedeværelse deles.

Valgmuligheder: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Sende som e-mail

Det bruges denne funktion til: Funktionen Send som e-mail gør det muligt at sende samtaleoversigten over Lync 2010 for Nokia-chatbeskeder, der er gemt lokalt på enheden, som en vedhæftet fil til en brugerangiven e-mail-adresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som e-mail, leveres i form af en e-mail til brugerens e-mail-adresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Brugerne kan sende samtaleoversigten over deres chatbeskeder som en vedhæftet fil i en e-mail til deres angivne e-mail-adresse, så chatbeskedsamtalerne er tilgængelige uden for enheden.

Valg/kontrol: Samtaleoversigten gemmes automatisk på enheden. Det er ikke muligt at deaktivere denne funktion. Samtaleoversigten kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på Afslut samtaler under fanen Samtaler på den nederste værktøjslinje.

 2. Markér afkrydsningsfelterne for de samtaler, du vil slette.

 3. Tryk på knappen Afslut på værktøjslinjen.

Du kan sende samtaleoversigten ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på menuen Indstillinger i samtalevinduet.

 2. Vælg Send som e-mail.

Toppen af siden

Sende placering

Det bruges denne funktion til: Funktionen er integreret med Nokia Maps for at bestemme placeringen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Afhængigt af de valgte placeringsmetoder kan Nokia kontaktes via enheden for at fastslå placeringen. Disse oplysninger behandles anonymt. Du kan finde flere oplysninger under Nokia Privacy Policy for Map Apps.

Brug af oplysninger: De data, der indsamles af funktionen Send placering, bruges i Nokia Maps til at give hurtigere og mere nøjagtige placeringsdata.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner; det er kun følgende funktion, der er tilgængelig i Lync til Nokia.

 • Søgefletning    Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til Nokia samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse. Disse oplysninger bruges internt i Lync til Nokia.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync til Nokia.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×