Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Windows Phone

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Senest opdateret: maj 2012

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Windows Phone

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til Windows Phone på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Viderestilling af opkald

Hvad denne funktion bruges til: Med stedfortrædere kan brugere give en eller flere personer mulighed for at foretage eller modtage opkald og planlægge eller deltage i onlinemøde på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når der tildeles stedfortrædere, skal skal brugeren angive stedfortrædernes kontaktoplysninger under konfigurationen. Brugere, der oprettes som stedfortrædere, modtager besked om, at en person i organisationen har oprette dem som stedfortrædere. Når stedfortrædere besvare et opkald på vegne af den person, der er oprettet dem som stedfortræder, modtager den pågældende person en mail om denne begivenhed. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Lync bruger stedfortræderens kontaktoplysninger til at tillade, at de foretager eller modtager opkald og planlægger eller deltager i møder på vegne af den person, som de er stedfortræder for.

Valgmuligheder: Viderestilling af opkald er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync 2010 til Windows Phone skal du trykke på Viderestilling af opkald i visningen Mine oplysninger.

 2. Vælg Ring samtidigt til eller Viderestil opkald til på rullelisten.

 3. Tryk på Stedfortrædere på listen.

Bemærk!:  Stedfortrædere kan ikke konfigureres fra mobilenheden, de skal konfigureres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Visitkortet viser kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger for dig og for personerne i din organisation i både Lync og nyere versioner af Outlook. Visitkortet giver også adgang til kommunikation med et enkelt klik. Du kan f.eks. sende en chatbesked, påbegynde et opkald eller sende en mail direkte fra personens visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på visitkortet indsamles fra virksomhedens adressekartotek, f.eks. Active Directory. De dynamiske oplysninger, f.eks. ledig/optaget-oplysninger i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server; placeringsoplysninger hentes på flere forskellige måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes fra virksomhedens adressekartotek eller indtastes manuelt af brugeren; og tilstedeværelsesoplysninger håndteres af Lync ved hjælp af kalenderen i Outlook (hvis brugeren har aktiveret den) eller indtastes manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Visitkortet bruges til at vise kontakt-, placerings- og tilstedeværelsesoplysninger for personer i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises til en brugers Lync- og Outlook-kontaktpersoner, kan kontrolleres ved at angive "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføring til diagnosticering

Hvad bruges denne funktion til: Med Logføring til diagnosticering kan du logge oplysninger om brug af Lync til Windows Phone på enheden i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når Logføring til diagnosticering er aktiveret, bliver oplysninger som følgende gemt på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, data om tilstedeværelse, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, listen over kontakter og klientkonfigurationsdata, f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ikke automatisk oplysninger til Microsoft, men du kan vælge at sende oplysninger manuelt til Microsoft til brug ved fejlfinding (se afsnittet "Sende logge" senere i dette tillæg).

Brug af oplysningerne: Du kan bruge Logføring til diagnosticering til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Windows Phone.

Valgmuligheder: Logføring til diagnosticering er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync til Windows Phone skal du trykke på Indstillinger i visningen Mine oplysninger.

 2. Tryk på Logføring til diagnosticering på listen.

 3. På siden med indstillinger for Logføring til diagnosticering skal du indstille Logføring til diagnosticering til Til.

Toppen af siden

Nødopkald (112)

Vigtigt!:  Det anbefales, at du IKKE bruger Lync til Windows Phone til nødopkald. Lync til Windows Phone KAN IKKE fastslå din faktiske fysiske lokation. Hvis du bruger Lync til Windows Phone til nødopkald, kan din lokation IKKE fastslås automatisk. Hvis du har brug for at foretage et nødopkald fra enheden, skal du lukke Lync og ringe op via tastaturet.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad bruges denne funktion til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Indstillingerne for deling af Personligt billede indsamles både til viste billeder og til deling af dit billede. Det kun de fotos, der er gemt i Active Directory, der kan vises i Lync til Windows Phone. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Med Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger kan du få adgang til de oplysninger, som er publiceret om andre brugere (både i og uden for organisationen), og andre brugere får adgang til de oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. statussen for din tilstedeværelse, din titel, dit telefonnummer, din lokation og noter. Administratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så der vises beskeder om, hvorvidt du er til stede eller ej, samt andre statusoplysninger, f.eks. når du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din status for tilstedeværelse og de kontaktoplysninger, der er knyttet til dit logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Andre Lync-brugere og programmer kan få adgang til se din aktuelle status og dine kontaktoplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad bruges denne funktion til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, som gør det muligt at bestemme, hvor mange tilstedeværelsesoplysninger, f.eks. Tilgængelig, Optaget, Vil ikke forstyrres osv., der skal deles med de kontakter, der findes på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, ændres tilstanden i Lync til en tilstand, hvor brugerindstillinger kan justeres, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med de kontakter, der findes på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Indstillingen gør det muligt for brugeren at bestemme, hvordan data om tilstedeværelse deles.

Valgmuligheder: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres det fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Push-beskeder

Hvad bruges denne funktion til: Push-beskeder er den mekanisme, som giver dig besked om, at du har modtaget en ny meddelelse på din mobilenhed. Beskeden kan gives på forskellige måder, f.eks. en pop op-besked, en lyd eller et nummerskilt på startskærmsikonet, afhængigt af operativsystemet på enheden. Beskeden oprettes lokalt på enheden, når der modtages en meddelelse på enheden. Dette sker kun, hvis Lync til Windows Phone ikke kører i forgrunden. Hvis Lync til Windows Phone kører i forgrunden, bliver push-beskeder undertrykt. Du kan aktivere eller deaktivere push-beskeder, men hvis du deaktiverer push-beskeder, vil du stadig modtage meddelelserne: det er kun selve beskeden, der deaktiveres. Hvis du ikke vil modtage nye meddelelser, skal du logge af Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft. Alle de meddelelser, der sendes til enheden fra andre Lync-brugere, passerer gennem Microsoft Lync Server Push Notification-tjenesten og dirigeres derefter til Microsoft Push Notification-tjenesten for at blive leveret til din enhed. Når der er etableret en samtale, vil alle meddelelser blive sendt direkte mellem deltagerne i samtalen.

Brug af oplysningerne: Indstillingen Push-beskeder bestemmer, om du får besked om de nye meddelelser, som Lync til Windows Phone modtager, når Lync til Windows Phone ikke kører i forgrunden.

Valgmuligheder: Push-beskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis Push-beskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. I Lync til Windows Phone skal du vælge Indstillinger i visningen Mine oplysninger.

 2. Skub indstillingen for Push-beskeder for at slå beskederne til og fra.

Toppen af siden

Sende som e-mail

Det bruges denne funktion til: Funktionen Send som e-mail gør det muligt at sende samtaleoversigten over Lync 2010 for Windows Phone-chatbeskeder, der er gemt lokalt på enheden, som en vedhæftet fil til en brugerangiven e-mail-adresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller sendes: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som e-mail, leveres i form af en e-mail til brugerens e-mail-adresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Brugerne kan sende samtaleoversigten over deres chatbeskeder som en vedhæftet fil i en e-mail til deres angivne e-mail-adresse, så chatbeskedsamtalerne er tilgængelige uden for enheden. Det er kun de sidste 30.000 chatbeskeder i samtalen, der sendes.

Valg/kontrol: Samtaleoversigten over chatbeskeder gemmes automatisk på enheden. Det er ikke muligt at deaktivere denne funktion. Samtaleoversigten over chatbeskeder kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg den samtale, du vil slette.

 2. Tryk på ikonet Flere (…) nederst på skærmen, og tryk derefter på Slet samtale.

Samtaleoversigten over chatbeskeder sendes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på ikonet Flere (…) nederst på skærmen i samtalevinduet, og tryk derefter på Send som e-mail.

 2. Angiv destinations-e-mail-adressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 3. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad bruges denne funktion til: Med Send logge kan brugeren sende Lync til Windows Phone-logge (se afsnittet "Logføring til diagnosticering" tidligere i dette tillæg), så Microsoft kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller med forbindelsen.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Det er kun de oplysninger, der indsamles af Logføring til diagnosticering, der sendes (hvis Logføring til diagnosticering er aktiveret). Se afsnittet "Logføring til diagnosticering" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysningerne: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valgmuligheder: Lync til Windows Phone sender ikke automatisk logge fra enheden. Der sendes kun logge, når logføring er aktiveret på enheden (se afsnittet "Logføring til diagnosticering" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin til manuelt at sende dine Lync-logge:

 1. Gå til visningen Mine oplysninger i Lync til Windows Phone.

 2. Tryk på Indstillinger for at få vist den komplette liste over indstillinger.

 3. Gå til siden Om.

 4. Tryk på Send logge til diagnosticering.

 5. Der vises en meddelelse om, at diagnosticeringsloggen er blevet konverteret til et billede, og at det er gemt i mappen Gemte billeder med et tal som id. Tryk på OK.

 6. I den e-mail, der åbnes, skal du klikke på Vedhæft fil for at vedhæfte det billede, der blev gemt i mappen Gemte billeder.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad bruges denne funktion til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner; det er kun den ene, Søgefletning, der er tilgængelig i Lync til Windows Phone. Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun et resultat i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til Windows Phone samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse. Disse oplysninger bruges internt i Lync til Windows Phone.

Brug af oplysningerne: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory og Tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync til Windows Phone.

Valgmulighed/kontrol: Du har ikke mulighed for at kontrollere indstillingerne for Samlet kontaktlager.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×