Senest opdateret: maj 2012

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2010 til Windows Phone

Denne side er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2010 til Windows Phone på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server 2010-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart [f.eks. Microsoft] er vært for de servere, hvor softwaren kører), sendes oplysningerne til tredjeparten. Kontakt virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder for at få mere at vide om brugen af data, der overføres fra din virksomhed til denne tredjepart.

Toppen af siden

Opkaldsdelegering (viderestilling af opkald)

Hvad denne funktion bruges til: Ved hjælp af stedfortræderfunktionen kan brugerne angive en eller flere personer (stedfortrædere) til at foretage eller besvare opkald eller deltage i onlinemøder på deres vegne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved udnævnelse af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortrædere besvarer et opkald på vegne af den person, der har tildelt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valg/styring: Opkaldsdelegering er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync 2010 til Windows Phone skal du trykke på Viderestilling af opkald i visningen Mine oplysninger.

 2. Vælg Ring samtidigt til eller Viderestil opkald til på rullelisten.

 3. Tryk på Stedfortrædere på listen.

Bemærk!:  Stedfortrædere kan ikke konfigureres fra mobilenheden. De skal konfigureres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til: Visitkortet viser kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger om dig og personerne i organisationen i både Lync og de seneste versioner af Outlook. Visitkortet giver også adgang med et enkelt klik til at kommunikere med en person. Du kan f.eks. sende en chatbesked, starte et opkald eller sende en mail direkte fra en persons visitkort.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De statiske oplysninger på visitkortet indsamles fra virksomhedens adressekartotek (f.eks. Active Directory). De dynamiske oplysninger, f.eks. oplysninger om ledig/optaget tid i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server. Placeringsoplysninger hentes på flere måder (se afsnittet Placering), telefonnumre kan hentes fra virksomhedens adressekartotek eller angives manuelt af brugeren, og oplysninger om tilstedeværelse administreres af Lync ved hjælp af Outlook Kalender (hvis det er aktiveret af brugeren) eller indtastet manuelt af brugeren. Lync-serveren deler disse oplysninger med andre personer i organisationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysningerne: Visitkortet bruges til at vise oplysninger om kontakter, placering og tilstedeværelse for personerne i brugerens organisation. Mængden af oplysninger, der vises om en brugers Lync- eller Outlook-kontakter, kan kontrolleres ved at indstille "fortrolighedsforhold" og aktivere eller deaktivere tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger).

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Logføring til diagnosticering

Hvad denne funktion bruges til: Med logføring af diagnosticering kan du logge dine Lync til Windows Phone brugsoplysninger på din enhed i din brugerprofil. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af eventuelle problemer med Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når logføring af diagnostik er aktiveret, gemmes oplysninger som følgende på din enhed: enheds-id, brugeralias og domæne, tilstedeværelsesdata, meddelelsesoplysninger, logonoversigt, liste over kontakter og klientkonfigurationsdata som f.eks. regler for viderestilling af opkald, status og noter. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ingen oplysninger automatisk til Microsoft, men du kan vælge manuelt at sende disse oplysninger til Microsoft til fejlfindingsformål (se afsnittet "Send logfiler" senere i dette tillæg).

Brug af oplysninger: Du kan bruge logføring af diagnostik til at foretage fejlfinding af eventuelle problemer, du kan opleve, når du bruger Lync til Windows Phone.

Valg/styring: Logføring af diagnostik er som standard slået fra. Du kan aktivere eller deaktivere det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I Lync til Windows Phone skal du trykke på Indstillinger i visningen Min profil.

 2. Tryk på Logføring af diagnostik på listen over indstillinger.

 3. På siden indstillinger for logføring af diagnostik skal du slå Logføring af diagnosticering til Til.

Toppen af siden

Nødtjenester (9-1-1)

Vigtigt!:  Vi anbefaler, at du IKKE bruger Lync til Windows Phone til at kontakte en nødtjenesteudbyder, f.eks. 9-1-1 i USA. Lync til Windows Phone har IKKE mulighed for at bestemme din faktiske fysiske placering. Hvis du bruger Lync til Windows Phone til at kontakte nødtjenester, kan udbyderne derfor IKKE bestemme din placering. Hvis du vil kontakte nødtjenester fra din enhed, skal du lukke Lync og bruge enhedens numeriske tastatur.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Personligt billede viser dit billede og billeder af andre personer i virksomheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Foretrukne indstillinger for deling af personligt billede indsamles både til visning af billeder og deling af dit billede. Kun fotos, der er gemt i Active Directory, kan vises i Lync til Windows Phone Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Oplysningerne bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valgmuligheder: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger giver dig mulighed for at få adgang til oplysninger, der er publiceret om andre brugere (både i og uden for organisationen), og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er publiceret om dig, f.eks. din tilstedeværelsesstatus, titel, telefonnummer, placering og noter. Administratoren kan også konfigurere integration med Outlook og Exchange Server, så du får vist ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger (f.eks. når du har planlagt et møde i din Outlook kalender).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din tilstedeværelsesstatus og kontaktoplysninger, der er knyttet til din logon. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Andre Lync-brugere og -programmer kan få adgang til dine oplysninger om tilstedeværelse og kontakter for at bestemme din publicerede status og oplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valgmuligheder: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Online, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret, administreres den fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Pushbeskeder

Hvad denne funktion bruges til: Pushmeddelelser er den mekanisme, der giver dig besked, når du modtager en ny meddelelse på din mobilenhed. Meddelelsen kan gives på flere måder – herunder en pop op-meddelelse, en lyd eller et talbadge på startskærmikonet – afhængigt af enhedens operativsystem. Meddelelsen genereres lokalt på enheden, når enheden modtager en ny meddelelse. Dette sker kun, når Lync til Windows Phone ikke kører i forgrunden. Når Lync til Windows Phone kører i forgrunden, undertrykkes pushmeddelelser. Du kan aktivere eller deaktivere pushbeskeder, men deaktivering af pushmeddelelser stopper ikke modtagelsen af meddelelser. Det deaktiverer blot meddelelsesfunktionen. Hvis du ikke længere vil modtage nye meddelelser, skal du logge af Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Alle meddelelser, der sendes til din enhed fra andre Lync-brugere, sendes gennem Microsoft Lync Server Push Notification Service og dirigeres derefter til Microsoft Push Notification-tjenesten til levering til din enhed. Når en samtale er etableret, sendes alle meddelelser direkte mellem deltagerne i samtalen.

Brug af oplysninger: Indstillingen For pushbeskeder bestemmer, om du får besked om nye meddelelser, som Lync til Windows Phone modtager, når Lync til Windows Phone ikke kører i forgrunden.

Valgmuligheder: Pushbeskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis pushbeskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Vælg Indstillinger i visningen Min profil i Lync til Windows Phone.

 2. Skub indstillingen for Pushbeskeder for at slå beskederne til og fra.

Toppen af siden

Sende som mail

Hvad denne funktion bruges til: Med Funktionen Send som mail kan du sende din Lync 2010 til Windows Phone chatsamtaleoversigt, som er gemt lokalt på din enhed, som en vedhæftet fil til en bruger angivet mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Alt indgående og udgående indhold i chatsamtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubestemt tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmet, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Chatoversigten, der sendes ved hjælp af funktionen Send som mail, leveres i form af en mail til brugerens mailadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugerne kan sende deres chatsamtaleoversigt som en vedhæftet fil i en mail til deres angivne mailadresse, hvilket gør chatsamtaler tilgængelige uden for enheden med henblik på f.eks. arkivering eller deling. Kun de sidste 30.000 tegn i samtalen sendes.

Valg/styring: Chatsamtaleoversigten gemmes automatisk på enheden. Du kan ikke deaktivere denne funktion. Chatsamtaleoversigten kan slettes på følgende måde:

 1. Markér den samtale, du vil slette.

 2. Tryk på ikonet Mere (...) nederst på skærmen, og tryk derefter på Slet samtale.

Chatsamtaleoversigten sendes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. I samtalevinduet skal du trykke på ikonet Mere (...) nederst på skærmen og derefter trykke på Send som mail.

 2. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 3. Tryk på Send.

Toppen af siden

Send logge

Hvad denne funktion bruges til: Send logge gør det muligt for brugeren at sende Lync til Windows Phone logfiler (se afsnittet "Logføring af diagnosticering" tidligere i dette tillæg), så supportteamet kan undersøge eventuelle problemer med lyd eller forbindelse, der kan opstå.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Kun de oplysninger, som logføring af diagnosticering indsamler, sendes (hvis logføring af diagnosticering er aktiveret). Se afsnittet "Logføring af diagnosticering" tidligere i dette tillæg for at se, hvilke oplysninger der logføres.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valg/styring: Lync til Windows Phone sender ikke automatisk logfiler fra din enhed. I stedet sendes der kun logfiler, når logføring er aktiveret på din enhed (se afsnittet "Logføring af diagnosticering" tidligere i dette tillæg), og du bruger følgende trin nedenfor til manuelt at sende dine Lync-logge:

 1. I Lync til Windows Phone skal du gå til visningen Min profil.

 2. Tryk på Indstillinger for at få vist den komplette liste over indstillinger.

 3. Gå til siden Om .

 4. Tryk på Send diagnostiske logfiler.

 5. Der vises en meddelelse om, at diagnosticeringsloggen er blevet konverteret til et billede og gemt i mappen Gemte billeder med et nummer til identifikation. Tryk på OK.

 6. I den mail, der åbnes, skal du klikke på Vedhæft for at vedhæfte det billede, der blev gemt i mappen Gemte billeder.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Unified Contact-Store består af tre primære funktioner. Kun én, søgefletningsfunktionen, er tilgængelig i Lync til Windows Phone. Søgefletning fletter din globale adresseliste (GAL) med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, er der kun en enkelt post i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til Windows Phone henter kontaktoplysninger fra Active Directory eller Tilstedeværelse. Disse oplysninger bruges internt i Lync til Windows Phone.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra Active Directory eller Tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync til Windows Phone.

Valg/styring: Du kan ikke styre indstillingerne for Unified Contact Store.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×