Hvis du har brug for udskriftsindstillinger, du ikke har på din skrivebordsprinter, kan du tage publikationen med til et trykkeri, som kan genskabe dit arbejde på en offsettrykker eller en digital printer i høj kvalitet.

Du kan f.eks. udskrive en publikation i større mængder, udskrive på specialpapir (f.eks. vellum eller karton) eller bruge indbindings-, trimnings- og efterbehandlingsindstillinger.

Hvis du har brug for hundredvis af kopier eller endda tusindvis, kan et trykkeri være den mest økonomiske og effektive måde at udskrive publikationen på.

Microsoft Office Publisher 2007 har mange funktioner, som kan gøre det meget nemmere for trykkerier og kopihandlere at forberede publikationen til udskrivningsprocessen. Følgende tip hjælper dig med at forberede din publikation til output fra et trykkeri eller et kopibutik.

Tip 1: Diskuter projektet med trykkeriet

Kontakt trykkeriet før og under designprocessen for at spare tid og penge senere. Før du starter dit projekt, skal du beskrive dit projekt og dine mål og finde ud af printerens krav.

Før du opretter publikationen, skal du diskutere følgende:

 • Spørg, om printeren accepterer Publisher-filer. Hvis du ikke kan finde et trykkeri, der gør det, kan du spørge om andre måder at sende publikationen til udskrivning på. De fleste trykkerier accepterer PostScript-filer PDF -filer, og de giver vejledning i, hvordan du opretter disse filer fra publikationen.

 • Fortæl printeren om dit projekts udskrivningsbehov, f.eks. mængde, kvalitet, papirlager, papirstørrelse, anbefalet farvemodel, indbinding, foldning, beskæring, budget, begrænsninger for filstørrelse og deadlines. Spørg altid, om printeren har de ønskede varer på papir.

 • Giv printeren besked om, hvorvidt publikationen vil indeholde scannede billeder, og hvis det er nødvendigt, om du vil scanne dem selv eller få et trykkeri eller servicerepublikation, skal du scanne dem.

 • Spørg, om der vil være nogen opgaver på forhånd, f.eks. trapping og sideudtryk.

 • Bed om anbefalinger, der kan spare dig penge.

Tip 2: Vælg din farvemodel tidligt

Før du bruger meget tid på at designe publikationen, skal du beslutte, om du vil udskrive publikationen i farver. Hvis du udskriver din publikation til en digital farveprinter i høj kvalitet, behøver du ikke at bekymre dig om farver. Digitale farveprintere gengiver millioner af farver nøjagtigt. Hvis du vil udskrive publikationen på en offsettrykkeri, har du flere forskellige indstillinger for farvemodellen.

Offsetudskrivning kræver, at en professionel trykoperator konfigurerer og kører udskriftsjobbet. Generelt kræver al håndskrift, der skal bruges til at udskrive publikationen, mere konfiguration for operatoren og øger omkostningerne. Antallet af trykfarver, du skal bruge, afhænger af den valgte farvemodel.

Når du konfigurerer farveudskrivning til din publikation, kan du vælge mellem følgende farvemodeller:

 • En hvilken som helst farve (RGB)

 • Enkelt farve

 • Staffagefarver

 • Procesfarver

 • Proces- og staffagefarver

En hvilken som helst farve (RGB)

Hvis du udskriver ved hjælp af en digital farveprinter (f.eks. en farveprinter), bruger du RGB-farvemodellen (rød, grøn, blå). Når du udskriver nogle få kopier, er det den dyreste farvemodel, der skal udskrives. RGB-farver har dog den højeste grad af varians for enhver farvemodel, hvilket gør det svært at matche farver mellem udskriftsjob.

Enkelt farve

Hvis du udskriver med én farve, udskrives alt i publikationen som en tone af en enkelt trykfarve, som normalt er sort. Dette er den dyreste farvemodel til udskrivning på et offsettryk, fordi det kun kræver én trykfarve.

Staffagefarver

Hvis du udskriver ved hjælp af en staffagefarve, udskrives alt i publikationen som en tone af en enkelt håndskrift – normalt sort – og en tonfarve på én ekstra farve, staffagefarven, som normalt bruges som en markering. Publisher bruger PANTONE®farver til staffagefarvejob.

Denne farvemodel kræver mindst to trykfarver og kan øge omkostningerne til udskrivning på en offsettrykker med hver trykfarve, du tilføjer.

Bemærk!: I nogle tilfælde kan udskrivning af staffagefarver være dyrere end at bruge procesfarver. Dette er ofte tilfældet for short-run jobs.

Procesfarver

Hvis du bruger denne farvemodel, udskrives publikationen i fuld farve ved at kombinere forskellige procentdele af procesfarvetrykfarverne cyan, magenta, gul og sort, som typisk forkortes til CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Tast). Selvom du kan kombinere disse fire trykfarver for at få næsten et bredt udvalg af farver, kan du ikke få nogle farver. CMYK-farvemodellen kan f.eks. ikke producere metalliske farver eller farver, der er meget mættet.

Procesfarveudskrivning kræver altid, at du konfigurerer trykpressen med de fire CMYK-trykfarver. Det kræver også færdigheder hos trykoperatoren for at kunne gøre indtryk på én håndskrift sammen med de andre, hvilket kaldes registrering. Disse krav gør udskrivning af procesfarver dyrere end udskrivning med staffagefarver.

Proces- og staffagefarver

Denne farvemodel er det dyreste at udskrive, fordi den kombinerer procesfarveudskrivning (fire trykfarver) med en eller flere staffagetrykfarver. Du kan kun bruge denne farvemodel, hvis du både vil have fuld farve og en meget mættet eller metallisk farve, der ikke kan fremstilles ved hjælp af CMYK.

Vælg en farvemodel

Når du vælger en farvemodel i Microsoft Office Publisher, viser Farvevælger kun de farver, der er tilgængelige i den farvemodel, du vælger. Hvis du f.eks. angiver din farvemodel til Enkelt farve, kan du kun vælge streg-, fyld- og tekstfarver, som du kan bruge til den enkelte blækfarve. Hvis du angiver farvemodellen til Staffagefarver, kan du kun vælge streg-, fyld- og tekstfarver, der kan foretages ved hjælp af staffagefarverne.

Tip 3: Sørg for, at siderne i publikationen har den korrekte størrelse

Før du opretter publikationen, skal du beslutte, hvilken størrelse den færdige udskrevne publikation skal have. Sørg for at kontakte trykkeriet.

Når du har angivet den ønskede sidestørrelse, kan du konfigurere den i dialogboksen Sideopsætning.

Sørg for, at den sidestørrelse, du vælger i dialogboksen Sideopsætning, har den ønskede størrelse på nuværende tidspunkt. Det er svært at ændre sidestørrelsen, når du begynder at designe publikationen. Desuden har trykkeriet problemer med at udskrive publikationen til en anden sidestørrelse end den, du konfigurerer.

Det er vigtigt at bemærke, at i sideopsætning og udskrivning er sidestørrelse og papirstørrelse to forskellige ting:

 • Sidestørrelse refererer altid til størrelsen på den færdige side efter beskæring.

 • Papirstørrelse refererer altid til størrelsen på det ark papir, som du udskriver publikationen på, før du beskærer.

I mange tilfælde skal papirstørrelsen være større end sidestørrelsen for at tillade en tryk ud over renskåret kant og printerens mærker eller for at gøre det muligt at udskrive mere end én side pr. ark papir.

Hvis du vil udskrive flere kopier eller sider på et enkelt ark papir for at oprette en brochure, kan du nemt gøre det i Publisher. Udskrivning af flere sider på et enkelt ark, så de kan foldes og trimmes for at danne en række sider, kaldes for lige meget.

Tip!: Tal med trykkeriet, før du konfigurerer publikationen, for at få de bedste resultater. Trykkeriet kan anvende et tredjepartsprogram til at gennemtvinge publikationen.

Som hovedregel skal du, uanset om du skal bruge det færdige format eller ej, angive din sidestørrelse til at være elementets endelige størrelse.

 • Visitkort, indekskort og postkortstørrelser    Hvis du vil udskrive flere små elementer, f.eks. visitkort, på et ark i en enkelt letter-størrelse (8,5 tommer x 11 tommer), skal du indstille sidestørrelsen for publikationen til at være størrelsen af kortene (2 tommer x 3,5 tommer til visitkort) og ikke størrelsen på det papir, du vil udskrive dem på. I dialogboksen Sideopsætning kan du angive, hvor mange kopier der skal udskrives pr. ark.

  Sådan gør du

  1. Klik på dialogboksstarteren i gruppen Sideopsætning under fanen Sideopsætning.

  2. Klik på Flere sider pr. ark eller en anden relevant indstillingunder Layouttype i dialogboksen Sideopsætning.

  3. Angiv deønskede værdier i felterne Sidemargen, Topmargen,Vandret afstand og Lodret afstand under Indstillinger.

  4. Klik på OK.

   Afhængigt af den valgte papirstørrelse og de margenværdier, du har angivet, tilpasser Publisher så mange kopier af elementet på siden, som det kan. Du kan stadig kun se én kopi i publikationsvinduet, men når du udskriver publikationen, udskriver Publisher flere kopier på ét ark papir.

 • Foldede brochurestørrelser    Hvis publikationen er et enkelt ark papir, der skal foldes en eller flere gange, f.eks. en trefolds brochure eller et kort, skal sidestørrelsen være den samme som den færdige størrelse, før du folder den. Du bør ikke betragte hvert panel i brochuren som en separat side. Hvis publikationen f.eks. er en trefolds brochure, som skal udskrives på letter-papir, skal du klikke på sidestørrelsen Letter i dialogboksen Sideopsætning.

 • Brochurestørrelser    Hvis publikationen er en brochure med flere foldede sider (f.eks. et katalog eller et blad), skal sidestørrelsen være den samme som en enkelt side, når stykket er blevet foldet. Hvis sidestørrelsen i publikationen f.eks. er 5,5 tommer x 8,5 tommer, kan du udskrive disse sider side om side på begge sider af et enkelt ark papir i letter-størrelse. Funktionen til udskrivning af brochurer i Publisher arrangerer siderne, så siderne er i den rigtige rækkefølge, når du kombinerer og folder de udskrevne ark.

  Hvis du vil oprette en brochure, kan du se Konfigurere og udskrive en brochure eller et nyhedsbrev i letterstørrelse.

 • Komplekst komplekst    Nogle kan være involveret i et stort antal sider, der udskrives på et enkelt ark, som derefter foldes flere gange og trimmes på tre sider for at oprette en gruppe af sider med fortløbende sidetal. Denne type arbejde kan kun udføres ved hjælp af et program, der er lavet af en tredjepart.

Tip 4: Tillad tryk ud over renskåret kant

Hvis du har elementer i publikationen, som du vil udskrive til kanten af siden, skal du konfigurere disse som tryk ud over renskåret kant. Et tryk ud over renskåret kant er der, hvor elementet går ud over publikationssiden. Publikationen udskrives til en papirstørrelse, der er større end den færdige sidestørrelse, og derefter trimmes. Tryk ud over renskåret kant er nødvendige, fordi de fleste udskrivningsenheder, herunder offsettryk, ikke kan udskrive til papirkanten, og trimning af papiret kan efterlade en tynd, hvid, ikke-udskrevet kant.

Hvis du vil oprette et tryk ud over renskåret kant i Publisher, skal du forstørre de elementer, du vil bruge til tryk ud over renskåret kant, så de går ud over kanten af siden med mindst 0,125 tommer.

Publikation med tryk ud over renskåret kant

Hvis elementet er en autofigur, du har oprettet i Publisher, kan du nemt strække det. Men hvis figuren er et billede, skal du være mere forsigtig for at sikre, at du ikke får billedet ud af proportion, eller at du ikke mister en del af billedet, som du vil beholde, når siden trimmes.

Tip 5: Undgå at bruge skrifttypetypografier, der er lige til at ændre

Skrifttypesnit er typisk designet med forskellige skrifttyper til at repræsentere variationer i skrifttypesnit. For eksempel er skrifttypen Times New Roman faktisk fire skrifttyper:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Kursiv

 • Times New Roman Bold Kursiv

For at gøre det nemmere at bruge variationerne anvender Microsoft Windows den relevante skrifttype, hvis den er tilgængelig, når du anvender fed eller kursiv formatering på tekst i Publisher. Hvis du f.eks. markerer noget tekst i Times New Roman og derefter klikker på Fed på værktøjslinjen Formatering, erstatter Windows Times New Roman Bold med skrifttypen.

Mange skrifttypesnit har ikke separate skrifttyper til at repræsentere fed og kursiv. Når du anvender fed eller kursiv formatering på disse skrifttyper, opretter Windows en version af typografien, der forener sig med skrifttypen. For eksempel har skrifttypen Tegneserie tegneserie sans MS ikke en skrifttypeversion med kursiv. Når du anvender kursiv formatering på tekst i Tegneserie sans MS, får Windows teksten til at se kursiv ud ved at skråne tegnene.

De fleste skrivebordsprintere udskriver skrifttyper, som de plejer, men avancerede udskrivningsenheder, f.eks. fotosættere, udskriver normalt ikke skrifttyper som forventet. Sørg for, at du ikke har nogen skrifttypetypografier, der skal ændres, når du giver den til trykkeriet.

Kontrollér, om der er forskellige skrifttyper, du vil udskrive

For at være sikker på, at du ikke har nogen skrifttypetypografier, der skal ændres, skal du vide, hvilke skrifttyper du bruger, og hvilke variationer der er tilgængelige som separate skrifttyper. Hvis du vil se, hvilke skrifttypesnit du har brugt i publikationen, skal du gøre følgende:

 • Klik på Oplysninger under fanenFiler, og klik derefter på Administrer integrerede skrifttyper.

  Dialogboksen Skrifttyper viser alle de skrifttyper, der bruges i publikationen.

Hvis du vil se, hvilke typografivariationer af skrifttypesnit der er tilgængelige som separate skrifttyper, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Kør i menuen Start.

 2. Skriv skrifttyper i feltet Åbn i dialogboksenKør,og klik derefter på OK.

  Vinduet Skrifttyper åbnes og viser en liste over alle de skrifttyper og skrifttypevariationer, der er installeret på computeren.

 3. Kontrollér, om de skrifttypesnit, du bruger i publikationen, har separate skrifttyper, der er tilgængelige for de typografier, du vil bruge.

Hvis en skrifttypesnit kun er angivet med én variant, er der ingen separate skrifttyper tilgængelige for formatering med fed, kursiv eller fed kursiv. De fleste af de skrifttypesnit, der kun har én skrifttype tilgængelig, er dekorative skrifttyper og er ikke beregnet til brug i andre variationer.

Tip 6: Undgå at bruge toner til tekst i små skriftstørrelser

Hvis farvet tekst har en lille skriftstørrelse, skal du bruge farver, der er udfyldte staffagefarver eller farver, der kan består af en kombination af trykfarver for en dækkende procesfarve. Undgå at bruge en tonfarvet farve.

Publisher udskriver toner som en skærm eller procentdel af en massiv blækfarve. Når nærbillede vises, vises skærmen som et mønster af prik. Eksempelvis udskrives en 50 procent ton grøn farve som en 50 % skærm af massiv grøn håndskrift.

Forstørret version af dækkende og tonfarvet tekst

Når tonfarvet tekst har en lille skriftstørrelse, kan de prik, der udgør skærmen, være utilstrækkelige til tydeligt at definere tegnenes form. Den resulterende tekst er sløret eller angivet og svær at læse. Hvis tonfarven er en procesfarve (ved brug af flere trykfarver), kan registreringen af trykfarverne være justeret korrekt, hvilket kan føje en sløret kant til teksten.

Hvis du vil farvelægge tekst i små skriftstørrelser, skal du sørge for at bruge farver, der udskrives som massive trykfarver og ikke som toner. Følgende er nogle mulige farvevalg:

 • [Sort]

 • Hvid

 • Cyan

 • Magenta

 • Gul

 • Rød (100 procent Magenta, 100 procent gul)

 • Grøn (100 procent cyan, 100 procent gul)

 • Blå (100 procent Cyan, 100 procent rød)

 • 100 procent tonfarve i en staffagefarve

Bemærk!: For tekst i større skriftstørrelser, stort set 18 punkter og større, er tontoner ikke noget problem. Sørg for at diskutere de skrifttyper, du vil tonfarve, med trykkeriet.

Tip 7: Tilpas størrelsen på digitale fotos og scannede billeder korrekt

Grafik, der er oprettet af et maleprogram, et scanningsprogram eller et digitalt kamera, består af gitre med forskellige farvede firkanter, der kaldes pixel. Jo flere pixel en grafik har, des flere detaljer vises der.

Opløsningen på et billede udtrykkes i pixel pr. tomme (ppi). Hvert billede har et begrænset antal pixel. Hvis du skalerer et billede mere, reduceres opløsningen (færre ppi). Skalering af billedet mindre øger opløsningen (flere ppi).

Hvis billedets opløsning er for lav, udskrives det mere blokagtigt. Hvis billedets opløsning er for høj, bliver publikationens filstørrelse unødvendig stor, og det tager længere tid at åbne, redigere og udskrive den. Billeder med mere end 1.000 ppi udskrives muligvis slet ikke.

Hvis billedets opløsning er større end det, printeren kan udskrive (f.eks. et 800 ppi-billede på en 300-ppi-printer), tager printeren længere tid at behandle billeddataene uden at vise flere detaljer i det udskrevne stykke. Prøv at matche billedets opløsning med printerens opløsning.

Farvebilleder, som du planlægger at udskrive på et trykkeri, bør være mellem 200 og 300 ppi. Dine billeder kan have en højere opløsning – op til 800 ppi – men de bør ikke have en lavere opløsning.

Bemærk!: Nogle gange får du muligvis vist billedets opløsning som dpi (dots per inch) i stedet for ppi. Disse udtryk bruges ofte synonymt.

Effektiv løsning

Et billede indeholder den samme mængde oplysninger, uanset om du skalerer det større eller mindre i publikationen. Hvis du vil have vist flere detaljer i billedet, når det forstørres, skal du starte med et billede, der har en højere effektiv opløsning.

Alle billeder i publikationen har en effektiv opløsning, der tager højde for grafikkens oprindelige opløsning og effekten af skaleringen i Publisher. Et billede med en oprindelig opløsning på 300 ppi, der er skaleret 200 procent større, har f.eks. en effektiv opløsning på 150 ppi.

Benyt følgende fremgangsmåde for at finde den effektive opløsning af et billede i publikationen:

 1. På fanen Vis skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Grafikstyring.

 2. Klik på pilen ud for opgaverude underVælg et billede i Grafikstyring, og klik derefter på Detaljer.

 3. I vinduet Detaljer viser feltet Effektiv opløsning opløsningen i dpi (dots per inch).

Reducere grafik med høj opløsning

Hvis du kun har et par grafikker, hvis opløsning er for høj, har du muligvis ikke noget problem med at udskrive dem. Hvis du har flere grafik med høj opløsning, udskrives publikationen mere effektivt, hvis du reducerer opløsningen.

Vigtigt!: Før du reducerer opløsningen på et grafisk objekt, skal du kontakte trykkeriet vedrørende den opløsning, du har brug for.

I Publisher kan du reducere opløsningen for et, flere eller alle billeder ved at komprimere dem.

 1. Vælg et eller flere billeder, hvis opløsning du vil reducere opløsningen i Publisher, højreklik på et af dem, og klik derefter på Formatér billede.

 2. Klik på fanen Billede i dialogboksen Formatér billede.

 3. Klik på Komprimer.

 4. Klik på Udskrivning på trykkeri i dialogboksen Komprimerbilleder under Måloutput.

 5. Vælg under Anvend komprimeringsindstillinger nu, om du vil komprimere alle billederne i publikationen eller kun de markerede billeder, og klik derefter på OK.

 6. Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil anvende billedoptimering, skal du klikke på Ja.

  En 300 ppi-version af det eller de samme billeder erstatter det oprindelige billede eller billeder i høj opløsning.

Tip 8: Brug sammenkædede billeder

Når du indsætter billeder i publikationen, kan du integrere dem i publikationen eller oprette et link til billedfilerne. Hvis du indsætter billeder i publikationen, da kæder reducerer publikationens størrelse og gør det muligt for printeren at redigere et af billederne separat eller administrere farverne for dem alle i én batch.

Hvis du indsætter sammenkædede billeder, skal du sørge for at aflevere billedfilerne sammen med publikationen på trykkeriet. Hvis du bruger guiden Rejseguide til at forberede publikationen til udskrivning på trykkeri, medtages de sammenkædede billeder i den pakkede fil.

Det er især vigtigt at levere en publikation med sammenkædede billeder, hvis du bruger EPS-grafik (Encapsulated PostScript), fordi du ikke kan gemme et billede fra Publisher i EPS-format. EPS-grafikken er kun tilgængelig for trykkeriet, hvis den leveres som en separat sammenkædet fil.

Hvis du vil indsætte et billede som et link, skal du gøre følgende:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 2. I dialogboksen Indsæt billede skal du gå til det ønskede billede og derefter klikke på det.

 3. Klik på pilen ved siden af Indsæt, og klik derefter på Kæde til fil.

Tip 9: Brug guiden Rejseguide til at forberede publikationsfilen

Guiden Rejsereværelse pakker en publikation og dens sammenkædede filer til en enkelt komprimeret fil, som du kan tage med på et trykkeri. Når du bruger guiden Rejseguide, gør Publisher følgende:

 • Gemmer en kopi af filen og integrerer de TrueType-skrifttyper, der giver tilladelse til at integrere.

 • Opretter en komprimeret arkivfil, som omfatter publikationen og al dens sammenkædede grafik.

 • Opretter en PDF fil, som din printer måske foretrækker at bruge.

  Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra 2007 Microsoft Office-system -program, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Du kan finde flere oplysninger under Gem eller konvertér til PDF eller XPS.

 • Kopierer den pakkede fil til det drev, du ønsker.

Hvis du vil køre guiden Rejseguide, skal du se Brug guiden Rejse rejseguiden til at gemme en fil til udskrivning på trykkeri.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×