Udskriv en projektplan i Project til skrivebordet

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Udskrivning af en visning, rapport eller kalender i Project foretages næsten på samme måde som udskrivning i andre Office-programmer:

 • Vælg Filer > Udskriv > Udskriv.

  Knappen Udskriv i backstage.

Men der skal en smule forberedende arbejde til, før du klikker på knappen Udskriv, for kun at medtage netop de projektoplysninger, du vil have med i udskriften. Læs videre for at få oplysninger om, hvordan du får de rigtige oplysninger for dig selv og interessenterne med på siden.

Gøre klar til at skrive ud

Forberede en visning til udskrivning

Formatere visningen

 1. Vælg den ønskede visning.

 2. Rediger visningen, så den kun viser de data, som du vil dele. For eksempel:

Angive indstillinger for udskrift og sidelayout

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg, hvor meget af projektet der skal udskrives, under Indstillinger. Du kan udskrive det hele eller vælge dato- og sideintervaller.

 3. Angiv andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, sideretning og papirformat.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

Du kan medtage sidehoveder og sidefødder på hver udskrevet side. Nogle visninger medtager også en forklaring i form af Gantt-søjler på hver udskrevet side. Du kan tilføje, fjerne eller redigere sidehoveder, sidefødder og forklaringer på følgende måde:

 1. Vælg Filer > Udskriv > Sideopsætning (lige under afsnittet Indstillinger).

 2. Vælg fanen Sidehoved, Sidefod eller Forklaring.

 3. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 4. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Vil du være helt fri for forklaringen? Vælg Ingen under Placeret i på fanen Forklaring.

Vil du ændre, hvilke Gantt-søjler der vises i forklaringen? Det gør du i dialogboksen Søjleformater. Se under Skifte forklaringen for en udskrevet visning for at få hjælp.

Forberede en rapport til udskrivning

Formatere rapporten

Opret og tilpas rapporten, indtil den viser netop de oplysninger, du vil udskrive. Du kan tilføje diagrammer, tabeller og links samt ændre farver og tilføje visuelle effekter.

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Du kan se, hvordan den udskrevne rapport vil se ud, mens du arbejder med den.

 1. Klik et vilkårligt sted i rapporten, og vælg derefter fanen Rapportværktøjer – Design.

 2. Vælg den ønskede indstilling i gruppen Sideopsætning: Sideskift, Margener, Sideretning eller Størrelse.

  Gruppen Sideopsætning på fanen Rapportværktøjer – Design

 3. Rapporten viser gitterlinjer, der ændres afhængigt af dine valg.

  Vælg f.eks. Sideskift for at se, hvor meget af rapporten, der vil blive vist på en udskrevet side. Vælg derefter Størrelse for at vælge en anden papirstørrelse eller omarrangere elementerne i rapporten, så de kan være på én side.

  Hvis du vil angive andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier eller hvilke sider, der skal udskrives, skal du vælge Filer > Udskriv og vælge indstillinger under Indstillinger.

  Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Vælg Filer > Udskriv > Sideopsætning (lige under afsnittet Indstillinger).

 2. Vælg fanen Sidehoved eller Sidefod.

 3. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 4. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Bemærk!: Rapportudskrifter har ikke forklaringer.

Udskriv en kalender, der viser specifikke uger eller måneder

I kalendervisningen kan du angive antallet af måneder, som du ønsker udskrevet på hver side.

 1. Vælg Vis > Kalender.

 2. Vælg Filer > Udskrivning > Sideopsætning, og vælg derefter fanen Vis.

 3. Hvis du vil angive måneder, skal du under Udskriv vælge Måneder pr. side og derefter vælge 1 eller 2.

  Hvis du vil angive antallet af viste uger, skal du vælge Uger pr. side og derefter indtaste eller vælge antallet af uger, du vil have vist i det tilstødende felt. Hvis du ønsker, at ugerne på den udskrevne kalender skal have samme højde som dem i visningen, skal du vælge Ugehøjde som på skærmen.

  Du kan også ændre antallet af uger pr. side ved at forstørre visningen. På fanen Vis skal du vælge Zoom > Zoom og vælge antallet af uger, der skal vises, eller det datointerval, du ønsker at få vist.

  Bemærk, at kalenderen bliver ulæselig, hvis du forsøger at udskrive for mange uger pr. side. Se nedenstående tip, og få idéer til at formatere din kalender, så den bliver nemmere at læse.

 4. Hvis du vil inkludere forrige og næste måneds kalendere skal du under Detaljer markere afkrydsningsfeltet Udskriv forrige/næste måneds kalendere i forklaring.

Bemærk, at du ikke kan udskrive en læselig kalendervisning for et helt år. Brug i stedet visningen for Gantt-diagrammer, og følg disse tip:

 • Rediger tidsskalaen i Gantt-diagrammet, så den passer til visningen af året. Du kan f.eks. ændre tidsskalaen til at få vist kvartaler i måneder og til at bruge forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Formindsk skriftstørrelsen for at få mere plads til tekst på siden.

 • Skjul alle opgaverne, så kun hovedopgaverne er vist.

 • I dialogboksen Sideopsætning skal du bruge felterne Tilpas for at udskrive på én side. På siden Udskriv skal du indstille felterne Datoer til at udskrive et helt år.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du skal udskrive kalendervisningen, kan du angive, hvilket datointerval der skal udskrives, ved hjælp af felterne Datoer på siden Udskriv.

 • Du kan formatere kalendervisningen for at maksimere mængden af oplysninger, der vises på hver side, ved at formatere tidsskalaen og teksttypografierne.

 • Du kan kun angive et datointerval eller en række fortløbende uger. Til visning eller udskrivning kan du ikke vælge uger, der ikke er fortløbende.

Andre måder at dele projektoplysninger på

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Forbered en visning til udskrivning

 1. I menuen Vis skal du vælge den visning, du vil udskrive.

 2. I menuen Filer skal du vælge Sideopsætning og derefter vælge fanen Side.

 3. Hvis du vil ændre sideretning, skal du vælge Retning og derefter vælge Stående (lodret) eller Liggende (vandret).

 4. Hvis du ønsker at skalere siderne, skal du under Skalering vælge Juster til og derefter skrive den procentdel, som du vil have oplysningerne til at blive vist i på dine udskrevne sider, i feltet % af den normale størrelse.

 5. Hvis du vil tilpasse størrelsen på siden, skal du under Skalering vælge Tilpas til og derefter angive det ønskede sideantal i felterne Sidebredde og Sidehøjde.

 6. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i feltet Papirstørrelse.

Bemærkninger!: 

 • Du kan angive, hvor meget af tidsskala, du ønsker at inkludere, når du udskriver visningen. I dialogboksen Udskriv skal du vælge Datoer under sektionen Tidsskala og derefter vælge tidsintervallet på listerne Fra og Til.

 • Standardindstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øger indstillingen til 125 %, udvider det billedet, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet færre oplysninger på hver side. Tekst og grafik bliver dog forstørret. Hvis du mindsker indstillingen til 75 %, bliver billedet komprimeret, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet flere oplysninger på hver side.

 • Du kan justere sidestørrelsen under kalendervisning eller under visning for ressourcediagrammer.

 • Visninger passer måske ikke altid på det antal sider, du angiver. Hvis f.eks. en udskrevet visning er fire sider bred og en side høj, kan det muligvis ikke passe ind i størrelsesforholdet en side bred og en side høj. I så fald er det tættest passende af de to tal, der bestemmer sidestørrelsen.

 • Hvis du justerer sidestørrelsen i visningen for netværksdiagrammer, kan du ikke justere efter sideskift. Da antallet af sider tilsidesætter muligheden for at fordele netværksdiagramfelter for at undgå sideskift, er indstillingen Juster for sideskift ikke tilgængelig. Denne indstilling findes under Bokslayout i dialogboksen Layout (vælg Layout i menuen Format).

Forbered en rapport til udskrivning

Denne fremgangsmåde hjælper dig med at forberede simple rapporter til udskrivning. Hvis du vil forberede udskrivning af visuelle rapporter, kan du bruge Microsoft Office Excel 2007 eller Office Visio 2007.

 1. Vælg Vis > Rapporter.

 2. Vælg den ønskede rapporttype, og vælg derefter Vælg. Hvis du har valgt Brugerdefineret som rapporttype, skal du vælge en rapport på listen Rapporter, vælge Konfiguration og derefter gå til trin 4.

 3. Vælg den ønskede rapport, og vælg derefter Vælg.

 4. Vælg Sideopsætning, og vælg derefter fanen Side.

 5. Hvis du vil ændre sideretning, skal du under Retning vælge Stående (lodret) eller Liggende (vandret).

 6. Hvis du ønsker at skalere siderne, skal du under Skalering vælge Juster til og derefter skrive den procentdel, som du vil have oplysningerne til at blive vist i på dine udskrevne sider, i feltet % af den normale størrelse.

 7. Hvis du vil ændre papirstørrelsen, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i feltet Papirstørrelse.

Bemærk!: Standardindstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øger indstillingen til 125 %, udvider det billedet, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet færre oplysninger på hver side. Tekst og grafik bliver dog forstørret. Hvis du mindsker indstillingen til 75 %, bliver billedet komprimeret, hvilket resulterer i, at der bliver udskrevet flere oplysninger på hver side.

Skift tidsintervallet for udskrivning af kalendervisningen

I kalendervisningen kan du angive antallet af måneder, som du ønsker udskrevet på hver side.

 1. Vælg Vis > Kalender.

 2. I menuen Filer skal du vælge Sideopsætning og derefter vælge fanen Vis.

 3. Hvis du vil angive måneder, skal du under Udskriv vælge Måneder pr. side og derefter vælge 1 eller 2.

  Hvis du vil angive antallet af viste uger, skal du vælge Uger pr. side og derefter indtaste eller vælge antallet af uger, du vil have vist i det tilstødende felt. Hvis du ønsker, at ugerne på den udskrevne kalender skal have samme højde som dem i visningen, skal du vælge Ugehøjde som på skærmen.

  Du kan også ændre antallet af uger pr. side ved at forstørre visningen. Vælg Zoom i menuen Vis. Under Zoom til skal du vælge antallet af uger, der skal vises, eller angive det datointerval, du ønsker at få vist.

  Bemærk, at kalenderen bliver ulæselig, hvis du forsøger at udskrive for mange uger pr. side. Se nedenstående tip, og få idéer til at formatere din kalender, så den bliver nemmere at læse.

 4. Hvis du vil medtage forrige og næste måneds kalendere (under Detaljer), skal du markere afkrydsningsfeltet Udskriv forrige/næste måneds kalendere.

Bemærk, at du ikke kan udskrive en læselig kalendervisning for et helt år. Brug i stedet visningen for Gantt-diagrammer, og følg disse tip:

 • Rediger tidsskalaen i Gantt-diagrammet, så den passer til visningen af året. Du kan f.eks. ændre tidsskalaen til at få vist kvartaler i måneder og til at bruge forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Formindsk skriftstørrelsen for at få mere plads til tekst på siden.

 • Skjul alle opgaverne, så kun hovedopgaverne er vist.

 • I dialogboksen Sideopsætning skal du bruge felterne Tilpas for at udskrive på én side. I dialogboksen Udskriv skal du indstille felterne Datoer til at udskrive et helt år.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du udskriver kalendervisningen, kan du angive, hvilket datointerval der skal udskrives, ved hjælp af felterne Datoer i dialogboksen Udskriv.

 • Du kan formatere kalendervisningen for at maksimere mængden af oplysninger, der vises på hver side, ved at formatere tidsskalaen og teksttypografierne.

 • Du kan kun angive et datointerval eller en række fortløbende uger. Til visning eller udskrivning kan du ikke vælge uger, der ikke er fortløbende.

Udskriv noter, når du udskriver en visning eller en rapport

Noter kan udskrives på den sidste side af en visning. De noter, der udskrives, er dem, der er tættest knyttet til visningen. Hvis du f.eks. vil udskrive noter, mens du udskriver visningen for Gantt-diagrammer, bliver Opgave-noterne udskrevet.

 1. I menuen Vis skal du vælge den visning, du ønsker.

  Hvis du vil bruge en visning, der ikke findes i menuen Vis, skal du vælge Flere visninger, vælge den visning, du vil bruge, på listen Visninger og derefter vælge Anvend.

 2. I menuen Filer skal du vælge Sideopsætning og derefter vælge fanen Vis.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udskriv noter.

 4. Vælg Udskriv.

Du kan også udskrive noterne i kolonner sammen med deres tilknyttede opgaver ved at udskrive en rapport, der indeholder de oplysninger, du ønsker at udskrive.

 1. Vælg Rapporter i menuen Rapport.

 2. I dialogboksen Rapporter skal du vælge den rapportkategori, du vil bruge, og derefter vælge Vælg.

 3. I den næste dialogboks skal du vælge en rapport og derefter vælge Rediger.

 4. I dialogboksen Rapport skal du vælge fanen Detaljer og derefter markere afkrydsningsfeltet Noter.

  Bemærk!: I nogle rapporter er det ikke muligt at angive noter, der skal udskrives.

 5. Vælg OK, og vælg derefter Luk.

 6. Vælg Udskriv i menuen Filer.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×