Udskrive en publikation

Publisher til Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Den primære brug af Publisher er at producere publikationer med høj udskriftskvalitet. Disse kan udskrives på en desktopprinter eller sendes ud til et kopicenter eller et kommercielt udskrifts Center. Du kan finde oplysninger, der kan hjælpe dig med at vælge mellem disse indstillinger, under udskrivning: Vælg mellem stationær pc, kopicenter og udskrivning på trykkeri.

Bemærk!: Eksempelvinduet vises muligvis i sort-hvid, også selvom publikationen (e) indeholder farve, hvis den valgte printer ikke understøtter farveudskrivning, eller hvis den valgte printer understøtter farve, og du har valgt sammensat gråtone indstilling.

Hvor er kommandoen Udskriv?

I Publisher 2010 og nyere er kommandoen Udskriv i Backstage-visningen. For at gå til Backstage-visningen skal du klikke på fanen filer øverst til venstre i Publisher Knappen Filer . Ud over udskrivning indeholder Backstage-visningen kommandoer til at gemme, åbne og lukke filer samt oplysninger om den aktuelle publikation og deling af publikationen samt indstillinger for Publisher.

Udskriftsindstillinger og Vis udskrift

Backstage-visningen til udskrivning ser sådan ud.

Oversigt over udskriftsindstillinger i Publisher

Udskriftsindstillingerne er til venstre, og indholdsruden er til højre. Indstillingerne til venstre påvirker den udskrevne publikation, mens indstillingerne til højre berører kun din visning af publikationen.

Bemærk!: Nogle af disse kontrolelementer er afhængige af andre indstillinger. for eksempel vil farve kontrolelementet kun være tilgængeligt, hvis din printer kan udskrive i farver, og skydekontrollen for for-og bagside gennemsigtighed vil kun være tilgængelig, hvis du vælger Udskriv på begge sider af papiret.

Du kan bruge udskriftsindstillingerne til at konfigurere følgende indstillinger.

Udskriftsindstillinger i Publisher 2010

1

Udskriv

Angiv antallet af kopier af det udskriftsjob, du vil udskrive, og tryk på Udskriv for at sende jobbet til printeren.

2

Printer

Ud over at vælge fra en liste over tilgængelige printere kan du også tilføje en ny printer, få adgang til printeregenskaberneog udskrive til en fil.

3

Indstillinger

Afsnittet Indstillinger giver dig kontrol over:

 • Sider: gør det muligt at vælge bestemte sider eller sideområder, der skal udskrives.

 • Sider pr. ark: Her kan du angive, hvor på et ark papir publikationen skal udskrives, og hvordan siderne i publikationen skal lægges på papirarket.

 • Papirstørrelse: Vælg størrelsen og typografien for de ark papir, du vil bruge til at udskrive publikationen.

 • Enkeltsidet /Tosidet udskrivning: Vælg, om du vil udskrive på en eller begge sider af papiret, og hvilken kant der skal bruges til at spejlvende papiret.

 • Farve: Hvis din printer understøtter farver dette kontrolelement, kan du vælge farve eller gråtone udskrivning.

 • Gem indstillinger med publikation: Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes dine Indstillinger med denne publikation.

Bemærk!: I Publisher henviser sidestørrelse til et arbejdsområde i publikationen. Papir-eller ark størrelse er størrelsen på det papir, du bruger til udskrivning. Et ark papir kan indeholde flere sider, og en stor side udskrives muligvis over flere ark.

Indholdsruden ændres, så den afspejler ændringer, der er foretaget i udskriftsindstillingerne.

Vis udskrift i Publisher 2010

Det giver dig også følgende.

1

Navigation i ark

Flyt gennem publikationens ark.

2

Knapperne Forside og tilbage

Disse knapper er tilgængelige, når du udskriver på begge sider af et ark papir: Klik for at få vist forsiden eller bagsiden af arket.

3

Zoomskyder

Flyt til venstre for at zoome ud og gå til højre for at zoome ind på publikationen.

4

Tilpas til ark

Hvis du får vist flere ark, vil denne knap zoome for at få vist et ark.

5

Få vist flere ark

Hvis publikationen skal udskrives på flere ark papir, kan du bruge denne knap til at få vist et eksempel på mere end ét ark ad gangen.

6

Vise/skjule sidetal

Denne skyder viser dig rækkefølgen af de sider, der er lagt på regnearket eller regnearkene. Dette er især nyttigt, når du udskriver en publikation med mere end én side på arket, f. eks et kort.

7

Vis/Skjul linealerne

Viser eller skjuler linealerne for højde og bredde på det aktuelt markerede ark papir. Hvis du ændrer papirstørrelsen i Indstillinger, ændres linealerne tilsvarende.

8

Skyderen gennemsigtig visning

Hvis du udskriver på to sider af arket, kan du se denne skyder, der giver dig mulighed for at se, hvordan det udskrevne papir over en lys er i den anden side af arket. Dette giver dig mulighed for at sikre, at publikationen er korrekt på begge sider af ark papir.

Udskrive publikationen

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. I sektionen Udskriv skal du angive det antal kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob.

 3. I sektionen printer skal du kontrollere, at den rigtige printer er markeret.

  Eksempelvinduet vises i sort-hvid, uanset om publikationen (s) indeholder farver, medmindre du har valgt en farveprinter.

 4. I afsnittet Indstillinger :

  1. Sørg for, at du har markeret det korrekte sæt sider eller sektioner.

  2. Vælg formatet for at angive dine sider på arket.

  3. Angiv papirstørrelsen.

  4. Angiv, om der skal udskrives på den ene side af regnearket eller begge dele, og når der udskrives på begge sider, om du vil spejlvende ark papir på den lange eller korte side.

  5. Hvis din printer kan udskrive i farver, skal du vælge, om du vil udskrive i farver eller gråtoner.

 5. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. I sektionen Udskriv skal du angive det antal kopier, der skal udskrives, i Kopier af udskriftsjob.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. I sektionen Indstillinger skal du klikke på tekstfeltet sider .

 3. I tekstfeltet skal du skrive sidetallet på den første side, du vil udskrive, skrive en bindestreg og derefter skrive den sidste side i det område, du vil udskrive, f. eks.: 2-4.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. I sektionen Indstillinger skal du klikke på tekstfeltet sider .

 3. Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i tekstfeltet, Skriv et komma, og skriv derefter den næste side, du vil udskrive. Gentag for hvert sidenummer, du vil udskrive, f. eks. 2, 4, 6, 8.

 4. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Hvis du udskriver etiketter eller visitkort, er standardindstillingen flere kopier pr. ark. Der udskrives mere end én kopi af hver side i publikationen, hvor hvert sæt sider på separate ark papir. Når du vælger denne indstilling, bliver knappen layout indstillinger tilgængelig, så du kan justere margenhjælpelinjerne for at øge eller mindske antallet af kopier af publikationen, der kan være på et enkelt ark papir. Hvis din visitkort-publikation indeholder to sider, hver side, der indeholder et andet visitkort, og du vælger flere kopier pr. ark og 10 kopier, bliver der i alt 20 kopier – 10 kopier af hvert af de to forskellige visitkort – udskrives på to ark papir, et ark for hver side.

 1. Klik på fil >Udskriv.

 2. I sektionen Indstillinger skal du vælge flere kopier pr. ark og derefter vælge antallet af kopier.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du klikker på en side pr. ark, udskrives publikationen i midten af papirarket.

  • Hvis du vil udskrive én side i publikationen pr. ark på en bestemt placering i arket, skal du klikke på flere kopier pr. ark, klikke på layout indstillingerog derefter ændre publikationens placering på arket ved at justere række indstillingerne, kolonnen indstillinger og vandrette og lodrette mellemrums værdier under Flere udskriftsindstillinger. Denne indstilling er tilgængelig for publikationer med sidestørrelser, der er mindre end papir størrelserne, f. eks reklamer, visitkort og med venlig hilsen-kort.

Når du vil udskrive etiketter, navne mærker eller visitkort, er det normalt mest effektivt at udskrive en hel serie på et enkelt ark. Du kan gøre det i Publisher fra indstillingen flere sider pr. ark på siden Udskriv . Når du vælger denne indstilling, bliver knappen layout indstillinger tilgængelig, så du kan justere margenhjælpelinjerne for at øge eller mindske antallet af kopier af publikationen, der kan være på et enkelt ark papir. Hvis du for eksempel har et sæt med 10 postkort med forskellige oplysninger, og du markerer flere sider pr. ark og én kopi, udskrives alle ti sider på et ark papir.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, når sidestørrelsen i publikationen er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at udskrive.

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Markér flere sider pr. ark i sektionen Indstillinger , og vælg derefter antal kopier.

 3. Klik på knappen Udskriv for at sende publikationen til din printer.

Udskrive en eller flere kopier af en publikation

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. Under Kopier skal du angive det antal kopier, du vil udskrive.

 3. Vælg eventuelt andre indstillinger, du vil bruge, og klik derefter på Udskriv.

Udskrive bestemte sider i en publikation

Du kan vælge den aktuelle side for at udskrive den side, du får vist i øjeblikket.

Udskrive et sideområde

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på fanen publikationer og papirindstillinger .

 3. Klik på siderunder Udskriftsområde.

 4. I tekstfeltet skal du skrive sidetallet på den første side, du vil udskrive, skrive en bindestreg og derefter skrive den sidste side i det område, du vil udskrive, f. eks 2-4.

 5. Klik på Udskriv.

  Hvis du kun vil udskrive én side, skal du skrive det samme tal i felterne fra og til .

Udskriv individuelle sider

 1. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på fanen publikationer og papirindstillinger .

 3. Klik på siderunder Udskriftsområde.

 4. Skriv sidetallet på den første side, du vil udskrive, i tekstfeltet, Skriv et komma, og skriv derefter den næste side, du vil udskrive. Gentag for hvert sidenummer, du vil udskrive, f. eks. 2, 4, 6, 8.

 5. Klik på Udskriv.

Øverst på siden

Ændre antallet af kopier, der udskrives på et ark papir

Hvis du udskriver etiketter eller visitkort, er standardindstillingen flere kopier pr. ark. Med denne indstilling kan du justere margenhjælpelinjerne for at øge eller mindske antallet af kopier af publikationen, der kan være på et enkelt ark papir. Hvis din visitkort-publikation indeholder to sider – hver side indeholder et andet visitkort – og du vælger flere kopier pr. ark og tre kopier, kan du i alt seks kopier af hvert af de to forskellige visitkort – udskrives.

 1. Åbn den publikation, du vil udskrive, for eksempel en etiket.

 2. I menuen Fil skal du klikke på Udskriv og derefter på fanen Publikation og papirindstillinger.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på én side pr. ark.

  • Klik på flere kopier pr. ark.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du klikker på en side pr. ark, udskrives publikationen i midten af papirarket.

   • Hvis du vil udskrive én side i publikationen pr. ark på en bestemt placering i arket, skal du klikke på flere kopier pr. arkog derefter ændre publikationens placering på arket ved at justere række indstillinger, Kolonneindstillinger og vandret og lodrette mellemrums værdier under Flere udskriftsindstillinger denne indstilling er tilgængelig for publikationer med sidestørrelser, der er mindre end papir størrelserne, f. eks reklamer, visitkort og med venlig hilsen-kort.

   • Hvis du vil gøre det nemmere at justere en publikation til en bestemt producents produkt eller udskrive flere kopier af en publikation på et enkelt ark papir, skal du slå skæremærker til.

Ændre margenerne

Hvis du justerer margenerne og de vandrette og lodrette mellemrum, kan du ændre det antal kopier, der skal være på et ark papir.

 1. Åbn den publikation, du vil udskrive.

 2. I menuen Fil skal du klikke på Udskriv og derefter på fanen Publikation og papirindstillinger.

 3. Gør et af følgende under Flere udskriftsindstillinger:

  • Hvis du vil øge antallet af kopier, der kan være, skal du reducere værdierne i felterne side margen og Vandret afstand . Du skal muligvis også justere værdien for det lodrette mellemrum.

  • Hvis du vil reducere antallet af kopier, der passer, skal du øge værdierne i felterne side margen, Vandret afstandog lodret afstand .

Når du ændrer margener og mellemrum, viser eksempel vinduet, hvor mange kopier der kan være på papirarket.

Tip!: Hvis du vil udskrive på en bestemt producents produkt – f. eks et etiketark, kan du prøve at udskrive på et tomt ark papir for at sikre, at din publikation bliver justeret korrekt på produktet.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×